Helvetet /Artikel

 t_bibles036.jpg

De har varit i helvetet

Vad du kanske inte visste om nära-döden-upplevelser!

Finns helvetet? Ja bland sekulariserade svenskar finns det nog inte någon annanstans än i den här världen. Och i kyrkans värld är också okunnigheten tydlig. Jesper Mattson är präst i Lunds stift och svarar på frågor på Svenska kyrkans hemsida. I hans föreställningsvärld dömer inte Gud någon till ett evigt straff i helvetet. Och skulle helvetet finnas så tror han att det är tomt. Det är nog en ganska vanlig tanke bland många präster idag, vad annat har de fått lära sig på den sekulariserade högskolan? Men också i frikyrkan så är inte läran om “den dubbla utgången” längre given. När Svenska Journalen (som är en del av tidningen Dagen) tar upp ämnet 2009-03-07 så finns det tre läror om livet efter döden att välja på och Owe Kennerborg som man tillfrågat (han är rektor på Teologiska högskolan i Stockholm) säger att “Arvet efter helvetesförkunnelsen är tungt och belastar oss idag”, och det är rubriken Svenska Journalen vill sätta över ämnet. Torsten Åhman förtydligar i Svenska Journalen 2009-04-24 sin ståndpunkt med att hävda att de som hamnar i helvetet förintas. Men vad säger de som har varit där?

Det finns i vår nutid en mängd personer som kan ge personliga vittnesbörd om vad de varit med om, en del har skrivit böcker om detta, andra har berättat om det på annat sätt. Jag har gått igenom vad som finns på You tube, och jag vill presentera en del av detta här nedan. De bekräftar precis vad Bibeln säger om vad det är att gå förlorad.

När det gäller nära-döden-upplevelser är det dock en sak man måste förstå när man läser eller lyssnar på sådana upplevelser. Det finns också sådana som beskriver livet efter detta som ingenting att vara rädd för, på andra sidan väntar alla våra anhöriga. I Hemmets Journal 2008-09-18 finns en artikel man kan belysa detta med. För övrigt är detta den tro som väldigt många svenskar matar sig med genom veckotidningarnas lättsamma gosiga läsning. I denna artikel berättar HJ om Erika från Malmö som i sin lägenhet tar emot personer som söker upp henne för att få information om anhöriga på den andra sidan. Hon kan också förflytta människor till tidigare liv (tror hon). När hon var 4 år började andar hälsa på henne. Hon håller seanser för enskilda personer där hon säger sig bli en länk till dem som finns på andra sidan. Hon säger: “Tänk så många som väntar på oss när vi går över. Alla människor vi känt. Och alla hundar vi haft!”

Hon begriper dock inte att dessa andar inte är några anhöriga utan demoner som kan förställa sig till olika människor med den människokännedom de haft och får genom kontakter med t ex Erika och andra människor genom deras liv.

När icke kristna dör och får nära-döden-upplevelser så är det dessa andar som de kommer i kontakt med, men det visar sig också att när de tror att den här människan inte kommer att leva upp igen, då visar de sitt rätta ansikte och tar henne till helvetet.

Det viktigaste vi kan göra är därför att inte låta oss luras utan förstå att det finns bara en säker väg till himlen och den går genom Jesus och vår tro och bekännelse till honom. Genom Jesus kan våra synder bli förlåtna. Genom Jesus får vi en ny natur som gör oss passande för himlen, utan Jesus har vi samma natur som den Onde har och får dela hans öde.

Så vad händer när en människa dör, vad betyder ljuset i tunneln, vem är ljusgestalten många möter, och vad är det för välkomstkommitté som står och väntar på andra sidan?

Det här är viktiga frågor som vi kristna måste ta på allvar, vi kan inte lämna detta till new-age andligheten att besvaras och förklaras. Det är inte alls ointressant om det är Gud eller djävulen som figurerar i de här sammanhangen. Det är väldigt viktigt att vi kristna har ett bibliskt förankrat svar att ge till alla som har frågor om detta. Om vi kristna inte vet vad som händer efter döden, hur ska vi då kunna vara trovärdiga när vi förkunnar evangelium? Ett evangelium utan evighetsperspektiv, vad är det värt?

Därför är det väldigt illa när präster och pastorer inte verkar veta någonting om livet efter detta! Och inte heller får lära sig någonting på sina utbildningar. Det är också en falsk ödmjukhet att invagga människor i att allt är väl bara för att de har upplevt tröst i en nära-döden-upplevelse (NDU). Genom Bibeln och framförallt Nya Testamentet vet vi väldigt mycket om livet efter detta, uppenbarelsekunskap som Gud har gett oss kristna och som allmänreligiösa människor och dyrkare av främmande religioner helt saknar. Deras kunskap grundar sig i mångt och mycket på just NDUer.

Vi har t ex den tibetanska dödsboken som är en blandning av NDU-kunskap och transresor under djup meditation. Sådana mystiska “gudsupplevelser” får vi se upp med i kristna sammanhang.       Vi hittar inte Gud i oss själva under   djupmeditation!

Miljontals människor har haft NDU-upplevelser, både kristna och icke-kristna. Men det finns skillnader mellan dessa grupper. Det finns en verklig Kristus-gestalt och det finns en ljusgestalt vars identitet uppenbarar sig efter den önskan den döde helst skulle vilja möta. Denna ljusgestalt talar aldrig om Golgata och tar väldigt lätt på människans synder.

Synd skiljer inte människan från denna ljusgestalt som uppenbarar sig som rent medvetande och en gudomlig kärlek, men som i själva verket är en djävulens ängel som uppenbarar sig i en ljusets gestalt. Är sådant helt obekant för oss kristna? Eller förstår vi inte att Paulus vet han skriver i 2 Kor. 11?

Ett praktexempel på detta är boken “Omsluten av ljuset” av Betty J. Eadie. Denna bok tillägnar denna kvinna sin Herre och Frälsare Jesus Kristus, men bokens innehåll genomsyras av ett humanistiskt “evangelium” utan Golgata, och ljusgestalten hon möter är i själva verket Satan.

Den verklige Jesus som uppenbarar sig i Bibeln har hon aldrig lärt känna, därför tar hon också med öppet sinne emot denna blandning av new-age och mormontro, där alla människor har varit andar hos Gud i en tillvaro före jordelivet. Betty är för övrigt medlem i Mormonkyrkan, enligt Charisma juli 1994.

När hon möter denna ljusgestalt, som hon påstår är Jesus hennes frälsare, så har hennes begångna fel och försyndelser ingen betydelse. Denne falske Jesus visar henne sedan att alla religioner på jorden är nödvändiga, att varje religion kan användas som ett trappsteg till ytterligare kunskap om Gud och att det är legitimt att byta filosofi eller religion allt eftersom man når ett högre stadium av förståelse beträffande Gud. Var och en förstår att detta är en grov villfarelse!

Men denna boken är ett praktexempel på hur Satan faktiskt kan uppenbara sig som Jesus själv! Men det är väl ingenting nytt för den som har läst Matteus 24. Och Eadies bok visar även på vilket skickligt sätt djävulen kan visa på världar som liknar en himmelsk tillvaro. Därför måste vi inse att när människor, som inte är verkligt pånyttfödda i tron på Jesus som sin Herre, möter en ljusgestalt och anhöriga på andra sidan, så är det inte verkliga anhöriga, utan demoner som kan förskapa sig i mänskliga skepnader och lura människor, på samma sätt som de gör i spiritistiska seanser.

Ingen icke kristen som “dör” kommer automatiskt att möta GUD på den andra sidan. De kommer istället i kontakt med den onda andevärlden, samma andevärld som de spiritistiska medierna kontaktar! Och för den delen även samma källa som Mariauppenbarelserna kommer ifrån.

Men det är också så att så länge som de jordiska banden (silkessnöret) inte är AVKLIPPT HELT, så kommer inte heller demonerna att visa sig i sin rätta skepnad. Smith Wigglesworth, som brukar kallas för trons apostel, berättar i en bok om en händelse som inträffade under hans besök i Sverige.

“En dag när jag var ute och gick, fick jag se en man falla omkull i en portgång. Genast flockades en skara människor runt omkring honom, och alla sade, att mannen var död. Jag befallde mannen att resa sig i Jesu namn, och han reste sig upp ögonblickligen. Herren sade åt mig, att han ville använda denne man som ett vittnesbörd om vad Gud kunde göra, varför jag inbjöd honom till mötet på kvällen. Mannen kom också och vittnade om sin upplevelse. Han berättade om de mest hemska saker djävulen hade sagt åt honom, innan han löstes från hans grepp och kom till liv igen.”

Demonerna blev i detta fallet lurade. Silkessnöret var avklippt, men de hade inte beräknat att en sådan gudsman samtidigt skulle ha vägarna förbi!

Detta bara ett exempel av många fler. Kenneth Ring visar i boken “Livet nära döden” att NDUer leder till uppkomsten av paranormala fenomen som klärvojans, telepati och prekognition. Detta visar mycket tydligt att de ockulta makterna kan inta en person, som haft en NDU, som sitt redskap efteråt. Genom NDUn så kommer de ockulta makterna in i personens personlighet och hon blir ett medialt redskap för den demoniska andevärlden.

Det är så att en kristen blir vid sin död hämtad och eskorterad av Jesus eller Guds änglar till himlen, medan en icke kristen blir hämtad av fallna änglar och demoner till helvetet. En annan NDU-bok är skriven av Karlis Osis och Erlendur Haraldsson och heter “Vad de såg i dödsögonblicket”. Enligt dessa författare så var vart sjätte fall de hade kommit i kontakt med en mindre angenäm upplevelse, framförallt i Indien är dessa ganska vanliga t ex detta fall. “Det står någon här! Han har en kärra med sig, så han måste vara en yamdoot (en budbärare från dödsriket enligt deras tro). Han måste ha kommit för att hämta någon. Han retas med mig, han säger att han skall hämta mig! Men, Mamie, jag vill inte gå, jag vill stanna hos dig! Sedan sa han att någon drog honom ur sängen. Han bönföll: Var snäll och håll mig, jag vill inte gå! Hans smärtor ökade och han dog.” Det gick nog inte bra för denne indier. Utan frälsningen i Jesus Kristus går det lika illa för alla människor till slut. Själafiendens främsta mål är att människor ska gå till helvetet.

 

Det är helt klart så att Guds ord gäller och att människan bör ta emot frälsningen i Jesus Kristus,  redan här på jorden. Det finns ett helvete, vill du hamna där? Jag vill inte det, jag har varit i “helvetet på jorden” och det andra helvetet lockar mig inte.Därför är jag frälst och troende på Kristus. /Maria

Det är helt klart så att Guds ord gäller och att människan bör ta emot frälsningen i Jesus Kristus,  redan här på jorden. Det finns ett helvete, vill du hamna där? Jag vill inte det, jag har varit i “helvetet på jorden” och det andra helvetet lockar mig inte.Därför är jag frälst och troende på Kristus. /Maria

 

 

 

 

 

 

15 thoughts on “Helvetet /Artikel

 1. Själafiendens främsta mål är att människor ska gå till helvetet. Och det är ju inte rätt, där ska vi inte vara. Den troende kommer till himmelen om den är frälst, det finns många berättelser som säger att helvetet finns, det var det jag ville visa på.
  Men vi strävar efter himmelen.
  BLessings/Maria

 2. Hej Maria!
  Eftersom jag har börjat studera Bibeln så har jag lärt mig att efter döden kommer ALLA människor både de troende och de icke troende till “dödens rike”där de sover tills Jesus Kristus väcker dem!
  Kram Kyllikki

  P.S Jag tror att alla nära döden upplevelser är demoniska.

 3. Hej Kyllikki Himmelen finns helvetet finns, och vi förösker upplysa människor om bägge ställena det är vår plikt.
  Att läsa bibeln och veta vad Jesus säger och vill i allt det är huvudsaken.
  Kram f Maria

 4. Hej Maria!
  Numera tror jag att dessa “himmel och helvete”upplevelser är från satan,han kan ju ändra sig till att se ut som Jesus!

  Ett tag trodde jag inte att helvete inte fanns,men har numera börjat tro att på något vis finns det ett helvete ändå!

  Att människor kommer till himmelen direkt efter döden stämmer inte enligt Bibeln,utan människor hamnar i graven,allihoppa av oss,i väntan på Jesus återkomst.
  Kram Kyllikki

 5. Hej Kyllike, vad roligt att höra ifrån dig! Du, det finns så mycket hemskheter som en människa kan fastna i! Och aldrig få komma in i Guds famn. Det gäller att hålla sig på den rätta vägen och få frälsningen i Jesus Kristus.
  Annars är man förlorad för evigt! KRAAM t dig./Maria

 6. Hej Maria!

  Jag tror på att Jesus Kristus är Guds son,men samtidigt har jag nästan trott på dessa “sanningar” om NDU där människor har sett en ljusvarelse så oändligt kärleksful etc….

  Denna din inlägg har börjat öppna mina ögon och jag ryser av obehag och rädsla,med tanken på vart jag kunde ha hamnat efter min död och inte ens ännu är jag säker på on Jesus tar emot mig,den dagen då mitt liv här på jorden har kommit till ända…

  Kram från Kyllikki

 7. Hej Carina. Jag har svarat per mail och skickat fler länkar till dig, bl a denna:
  JIHAD I MALMÖ
  LÄS.
  KRAAAM f Maria

 8. Hej vännen som skriver att det är intressanta klipp! Ja det är det och bevis på att det finns ett mörker som är sååå hemskt. Ingen vill väl hamna där!
  Ja jag skriver o hoppas att alla skall vakna och välja rätt väg: JESUS KRISTUS
  Kram f Maria

 9. Hej Erica Ja visst är det intressant och högaktuellt.Människor måste vakna! Det finns ett helvete och det måste vi berätta om.
  Friheten finns i Jesus Kristus!
  Stor kram till dig! /Maria

 10. Jag läser med stigande intresse. En hel del av det du skriver, har jag på olika sätt och från olika källor hört tidigare. Jag är säker på att det är sant. Och det är så hemst med bedrägerier, typ Betty J Edie’s. Skrämmande, därför att många osäkra, säkert hellre väljer att lyssna på henne, eftersom det är mer bekvämt.
  på tal om böcker, vet jag att det finns en bok som heter “the sectret” – har inte tänkt att ens ha den i mitt hus, vill inte läsa, men, du har kanske hört något om den??? Den oroar mej. Och Neale Donal Walsh, skriver om “samtal med Gud” – bedragare. Jag menar att han är influerad av onda andar.

  Har inte tittat på klippen som du tipsar om, än.
  Tack för kommentar hos mej! Glad att du tycker att jag har vackra bilder! Vet du, att jag tänker att jag vill ära Gud genom att visa hur vackert allt som han har skapat är. Det är en tanke som växer hos mej. *ler glatt*
  Guds rika välsignelse över dej, och dina ord!
  Allt gott till dej!

 11. Vad intressant du har skrivit om det här. Det borde så många som möjligt få läsa så att de kan få en bättre chans att förstå vad alla upplevelser om en ljusgestalt och allt det egentligen innebär…

  God bless!

 12. oh, jag gick in på detdär.
  det är ju ett bevis.
  jag ska nog också lägga ut ett av klippen på min sida så kanske folk tror!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.