Archive | augusti 2009

Radikala sanningar /Länkar

http://www.kvicksilver.org/0008/vacciner.html

Läs om kvicksilver i VACCIN

Läs om Influensapandemi, och vad vi kan råka ut för

http://www.nyapolitiken.biz/medicin_o_halsa/oavsiktlig-kontaminering.html

Denna länk kan du se, men jag står inte upp för allt i den. 

http://www.klokast.se/siem/Phillips.html   Vaccinationsskador  

Läs också Pär Ströms: Stoppa Storebror. 

 http://www.stoppa-storebror.se/

Förra inlägget var jag tvungen att ta bort pga av att det förstörde texten ….

Vi hörs/ses/ onsdag med fler saker att läsa./Maria

Radikala sanningar/Alla får vara med

   

*ALLA ska vara med.* *ALLA får vara med.*

 Ja så hette det i politiken för några år sedan och så trodde då folk att det skulle bli. Men vi ser nu att det inte är så minsann. Sjuka och arbetslösa och andra få inte vara med…i samhället på det sättet som skulle vara önskvärt (min åsikt).

 Däremot är det så att hos JESUS KRISTUS får alla vara med. ALLA får älska honom och vara med honom i gemenskap och kärlek. MEN ALLA vet inte det.

För Jesus är det så att alla människor på LIKA villkor blir erbjudna hans hjälp och frälsning. I detta får ALLA vara med. Jesus går bortom alla barriärer och han erbjuder alla att komma till honom och bli hans barn.

 Att leva i ett samhälle som inte står upp för de sjuka och svaga, det gillar inte jag. För jag vet att Jesus värnar om de svaga! men så är det inte i allmänhet, att alla värnar om alla.

*Många skola komma från öster och väster och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i himmelriket.* Matt 8:11

Matteus understryker här att budskapet gäller alla. Profeterna visste detta (se Jes 56:3,6; 66:12, 19; Mal 1:11,14).men många av de religiösa ledarna på Jesu tid ville inte förstå det. Varje människa måste välja om hon vill ta emot de goda nyheterna eller inte. Ingen blir medlem i Guds rike på grund av arv eller familjetraditioner. Men alla får vara med om de vill. Vill du?

Lärjungar / Risk eller fördel?

 

 

Är det en risk vi tar  eller  har vi en fördel av att följa Jesus? Är det ett misslyckande att följa Mästaren? En del människor tycks anse att det är ett förnekande av sig själva och ett mycket stort fel de gör, som följer Jesus.

Man anser att en som vill vara troende och vara Jesus trogen är knepig och besatt, och att den personen inte har någon EGEN vilja. Man anser också att det är konstigt och märkligt att man kan förlita sig på NÅGON som INTE FINNS. /Mycket vanligt sätt att tänka på./

Denna åsikt har jag personligen så svårt att förstå. Men, om jag skall gå till mig själv och titta på hur jag tyckte och tänkte om tro för si sådär 23 år sedan, så nog tyckte jag att människor som trodde var lite knepiga. Men så är det ju, att innan vi själva får möta Jesus, så tycks tro vara det underligaste en människa kan ”råka ut för”. MEN så är det ju inte alls.

Det är det ljuvligaste och finaste en människa kan få. Jag har inte tagit någon risk, jag har inte svikit mig själv, jag har inte mått illa av att vara med Jesus. Det som varit hårt och smärtsamt i att följa Jesus har varit Satans attacker på mitt troendeliv. Det har varit väldigt tufft under åren. Men jag har vunnit! Jag har vunnit över Satan på grund av att jag VÅGADE lägga mitt liv i Jesu händer.

På Jesu tid vågade lärjungarna kasta undan allt de hade, för att följa Jesus. Jesus sade: KOM, följ mig! Och de gjorde det. Samma sak sade Jesus till mig: KOM, följ mig. Och jag gjorde det, fast jag först inte kunde fatta HUR, VARFÖR eller OM jag skulle våga. Men Jesus ledde mig in i ett helt nytt TÄNKANDE och varande. Halleluja! Mötet med Jesus är verkligen Livsförvandlande, det ger en otrolig styrka.

Jag fick ju en levande tro, och jag fick också lära mig att det materiella, som de flesta jagar efter, inte betyder så mycket, nej. Man får ordning på de prioriteringar man letat efter, och man får ordning på förstahandsbekymmer och andrahandsbekymmer. EN del tror inte att man KAN ha BEKYMMER, för man är ju en troende,…dvs frälst. Men snälla nån´, det var när jag blev frälst som det gick åt skogen med allt. Och det hände ju för att JESUS skulle ordna upp dessa saker. OCh det gjorde han, och han håller fortfarande på med att ordna det som inte jag kan.

Det viktigaste för en lärjunge, vad är det tror du? Jo, det är att lämna allt i Jesu händer och OMSORG. Han bär all omsorg om vårt liv, men han lägger också ANSVAR på oss. Det är ett ANSVAR att vara en troende. Men det är också så här: Det är så man blir fri att följa JESUS.

*Men om något här mig binder, Med ett än så hårfint band Och vill bliva mig till hinder På min väg till livets land, Gör mig fri, ja, fri i anden, Fri att följa dig med fröjd, Fri att älska, fri att tjäna, Med din goda vilja nöjd. /okänd

*Och de förde båtarna i land och lämnade alltsammans och följde honom.* /Luk 5:11

När vi möter evangeliernas Jesus, är det samme Gud som den som Mose skymtade i den brinnande busken, men i Nya Testamentet är Jesus den som stannar och låter sig ses. Gud träder alltså fram i mänsklig gestalt (Jesus Kristus) och går in under mänsklighetens villkor. Så blir Jesus Gud bland oss.

 000200bf.gif

Ett ord idag /Älskad av Jesus

 witns013.gif   Låt Jesus rädda ditt inre

Människor sätter ofta betyg på varandra, de ger en betyg efter vad man har i plånboken och på banken, eller hur ens bil ser ut, eller hur man bor. Tänk, om man nu ingen bil har eller inte har några pengar eller inte är frisk. Är man inget värd då? Va?

Tänker vi i skalor och är så inne i vad ägodelar betyder att vi inte ser till hjärtat? Är det så att man graderar varandra? Ja jag undrar om inte allt detta handlar om Människofruktan och nedvärderande.Då är man mycket ytlig och obetänksam tycker jag.

En som inte värderar alls efter dessa mått, det är Jesus. För honom är vi ALLA väldigt värdefulla, för han har ju skapat oss och känner oss och vårt innersta. Han vet att den som kanske är fattig gör mycket för andra. Han vet att den som bor dåligt kanske har såå många vänner och bekanta som den hjälper. Det handlar om kärlek till sin nästa, så som han bad oss att visa den för andra.

Innan vi ens kunde tänka tankar på att hjälpa någon eller att nedvärdera någon, ja redan då var vi värdefulla. JESUS såg oss och älskade oss redan då.

Jämlikhet och frågor om rikedom och lyx eller fattigdom kommer alltid att diskuteras och JESUS kommer att fråga på den yttersta dagen varför vi inte gjort si eller så. Vad ska vi svara, då vi handlat så som han inte bad oss att göra?

Vi har ett mycket begränsat sätt att se på då vi inte kan fatta och ta till oss att det finns en Gud som alltig skapat, som allting ser, som allting vet om oss. Det är så här med skapelsen och skapandet av människan: Gudslikheten i människan är hennes kännetecken. Äran och härligheten som är knuten till människan är Guds stämpel på henne. Visste du det? Den troende är ett Guds barn för den har tagit emot Jesus i sitt hjärta, så vill Gud att ALLA MÄNNISKOR SKA GÖRA.

Vi kan känna igen Gud i så många människor. Det nyfödda rena fina barnet, eller när vi möter en människa som är nedbruten men som vägrar att brytas ner mer. Vi kan möta Gudslikeheten i en människa som offrat nästan allt för att hjälpa andra…..Livsviljan kan du också finna hos den förföljde, den fördrivne och den förtryckta människan. Gud ville ha oss, och han skapade oss.

Gud ville se oss växa för hans rike, och det finns de som verkligen är beundransvärda och kämpar på för Gud. Gud vill se ännu fler av människor som liknar honom i gärningar och i kärlek.

*”Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom.”* /Psaltaren 8:6

Hälsa och helanden /Vidrörda

 pray12s1.gif

Ropar du efter HELANDE? Det är många som gör det över hela jorden, jag också. Idag, i våra tider, kan människor vittna om att de blivit helade, lika väl som de blev helade av Jesus, på Jesu tid, då han gick på jorden.

Läkedomsundren ter sig olika.Ibland reste Jesus upp en sjuk genom sitt ord utan att röra vid denne person, och andra gånger använde han något hjälpmedel för att erbjuda hälsa.

Ena gången var läkedomen ögonblicklig och andra gånger fick den sjuke gå för att i tro invänta synliga bevis på vad som skulle komma.Åter andra får använda trons bön för att komma in i helandet.

Jag har tro för mitt helande och tackar Herren för att han kommer att göra under. Vi får inte ge upp utan tro Gud om under och mirakel. Helandets gåvor kommer aldrig att bli överflödiga, människor formligen skriker efter helande, men det är så många som inte vet att Jesus helar människor från sjukdom.

 Det är också sådant som den otroende inte vet så mycket om, och inte riktigt kan fatta att man kan bli frisk, idag. De flesta tror att sådant är dumt snack och att sådant kan ju inte ske. Men se, det kan det.

Vi kan be för varandra om helande och helande kan ske och sker. Det är underbart vad Jesus gör. Det finns alltså helande- i Jesu namn och kraft. I bibeln finns massor av ställen att läsa där Jesus helar människor, ja de blir verkligen vidrörda av Jesus och helade.

I Matteus evangelum och i Markus, och i Lukas och Johannes och Apg kan du läsa om under. Jesus har stor omsorg om oss alla och han bryr sig inte om vare sig vi är rika eller fattiga, unga eller gamla, eller syndare eller något slags helgon, alla kan bli vidrörda av hans kraft. Ingen är utom räckhåll för hans kärleksfulla beröring.

*Och allt folket sökte att få röra vid honom, ty kraft gick ut ifrån honom och botade alla.” */Luk 6:19

Lärjungar /Det inre ljuset

  Usa Resan 473

*Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat, så bliver hela din kropp lagd i mörker. Är det nu så att ljuset, som du har i dig, är mörker, huru djupt blivet då icke mörkret!” /Matt 6:22-23

Våra ögon är bland det viktigaste vi har, för blindhet vill vi inte ha. Visst är vi rädda för mörker. I mörker kan vi råka ut för fara och olycka.

  Men vad Jesus talar om här är av djupare slag, han talar om andligt mörker och andlig blindhet. Jesus säger att antingen har man ljus eller inte. Vårt andliga inre ljus kan bli skadat, eller inte finnas alls.

Matteus kap 6 talar om sådant som hotar den andliga klarsynen. Här finns några exempel: Att bedja för att kallas from, det är skenhelighet. Att ta miste på skatten och skatterna, det är materialism. Allt handlar ju om vi är äkta eller inte.

Ljus och mörker måste ju kunna skiljas åt. Andligt ljus, andlig klarsyn är förmågan att att förstå vad Gud vill med våra liv. Vi fördunklar vårt andliga ljus om vi går efter egna begär och efter egna tankar. Själviska  intressen tyder också på andligt mörker. Det bästa sättet att se klart på och få andlig klarsyn det är att tjäna Gud.

Jesus ger oss många allvarliga varningar, men inte alla förstår det. Det gäller att växa till i vad Jesus vill lära oss. Jesus ställer eviga värden mot jordiska när han förklarar att vi i första hand ska ägna oss åt det som inte kan förstöras, bli stulet eller utslitet. Tacka därför Gud att han håller din andliga klarsyn skärpt och ljus. Tacka för att han genom den helige Ande vägleder dig. Tacka för att ditt inre ljus får lysa för andra, och för att du  skall kunna gå på den smala vägen som leder till himmelen.

Låt oss använda vårt andliga ljus var dag för att leda andra på rätt väg.

Ett ord till dig / Han väntar på dig

1w15.gif  Jesus säger: Kom till mig. 

Kantas din väg av hinder så väldeliga? Är din väg lång och svår? Man kan vara desperat, man kan vara mer än desperat, och då blir det verkligt farligt. Kanske har du väntat på bönesvar en lång tid och tänker ge upp? 

Gör inte det!

På denna vägen tillsammans med desperationen finns det en slutdestination. Man kan känna att man hamnat på randen av vad man orkar ta emot och försöka göra sig av med, jodå jag vet, för jag har varit där många gånger, på bevikelsens botten.

Besvikelse över egna nederlag och andras brister kan vara svåra att bära. Men ingen har sagt att man ska leva så i evighet, och Jesus har ju sagt att vi har nya liv att få hos honom. Ja då är det så, han har rätt.

Men för att komma till besinning om hur det ska gå att vända all den röra som man kan befinna sig i, så gäller det att kasta sig på tron på Jesus, är du en troende så skall du raskt vända dig till Jesus i rop,han hör dig, han tar han om dig, ja han vill det. Men om du inte alls har en tro, ja då blir det svårare. Då msåte du ta ett beslut, och du kanske har vänner som pratat med dig om Gud och tro, de har säkerligen bett dig att vända dig till honom. Gör det.

 Man kan inte radera ut Gud, han finns alltid. Man kan inte radera ut Jesus, han finns ju. Men var finns du? I hans famn eller i destruktivitetens sällskap? Det är bara du som vet det.

Kärleken från Gud finns ALLTID, den försvinner inte. Kärleken från Gud tar ALDRIG slut, den finns alltid. Många väljer bort Gud på grund av att de inte känner honom, många väljer andra vägar, svårare vägar, men eftersom Gud har sagt att han vill hjälpa oss alla, så är det dags för alla att lära känna honom.

 För han vill att VI ska tro. Han vill att vi ska vara TRYGGA. Han vill att vi ska få VILA. Han vill att vi ska fyllas av RO. Enkelt är det inte att ta steget till honom, MEN DET ÄR VÄRT ALLT. Det är inte heller lätt att vara en kristen  i dagens samhälle, då mycket är snedvridet och evangeliets Jesus inte får tillträde som han borde få.

Det finns ett s k ”lyckoevangelium” idag. Det predikas mycket om framgång i ekonomi och i annan framgång, och inte alla förstår att så är det inte att vara en troende. Där faller många, i gropen av att tro att man får det sååååbra ekonomiskt och man får sååå många fördelar. Personligen så blev mitt liv verkligt svårt då jag blev frälst, och jag undrade naturligtvis varför…jag hade ju Jesus!

MEN, det var ju HAN som skulle BÄRA mig i allt  det svåra, VILKEN ”Tajming” det var! Men jag var okunnig…. Jesus! Jag älskar dig!

*För den som älskar Gud, samverkar allt till det bästa.*/ Rom 8:28/

*Se, nu är den välbehagliga tiden, se, nu är frälsningens dag.* /2 Kor 6:2/

*Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.* /Matt 5:8/

 *Jag är dörren; den som går in genom mig, han ska bliva frälst, och han skall få gå ut och in och finna bete.* /Joh 10:3,9/

Guds folk/Israel

Dagens Nyheter lämnar sina läsare i sticket 

Lade märke till häromdagen att Dagens Nyheter kritiklöst återger en rapport översatt till svenska av TT om hur israeliska soldater påstås ha dödat ett antal palestinska civilpersoner som viftade med vit flagg till tecken på kapitulation under den israeliska offensiven i Gaza i januari i år.

När det gäller rapporteringen om detta intar Dagens Nyheter en särställning – man har sedan januarikriget i genomsnitt en Israelfientlig artikel i sina spalter varannan vecka. Det blir ganska många artiklar efter ett halvår. I DN får man intrycket att resten av världen lever i relativ fred och att världen varit en bra plats, bara israelerna inte funnits.

TT ägnar sig sedan åratal åt propaganda mot Israel. Det är obetingat tal om propaganda, när en nyhetsbyrå genomgående återger palestinska versioner av ett händelseförlopp, men väljer att bortse från de israeliska rapporterna om samma skeenden. Det blir en ganska enahanda soppa och smaken blir förstås därefter. Det är just den systematiska ensidigheten som tydligast visar vad man håller på med: propaganda.

I det senast aktuella fallet återger DN en artikel där TT citerar en rapport från den amerikanska lobbyorganisationen Human Rights Watch ( förkortat till HRW ). HRW påstås vara en människorättsorganisation. HRW skriver inte sällan flera rapporter varje halvår från Gaza. Man är på gränsen till rabiat Israelfientlig. Oftast bygger HRW sina så kallade faktarapporter enbart på palestinska uttalanden. Man vet aldrig om rapportörerna kommer direkt från Hamas högkvarter eller från civilpersoner som tvingats uttala sig för att gå Hamas ärenden, eller gör det för att inte riskera repressalier från regimen i Gaza, dvs Hamas-regimen. Hotet om repressalier är inte tomt. Hamas har avrättat mer än 350 personer i Gaza sedan maktövertagandet i juni 2007 och man har spärrat in flera tusen ”misshagliga” personer i fängelser och fångläger. Allt, enligt palestinska uppgifter i Gaza och på Västbanken.

Den 13 augusti hade HRW en ny rapport om israeliska övergrepp som man påstod riktades mot civilpersoner under den israeliska offensiven i januari i år. Elva personer skulle ha dödats och fyra av dem var barn.

Det har förekommit rapporter om flyende civilpersoner med vit flagg också i Israel. Men då framgick det att civilpersonerna åtföljdes av en eller flera Hamas-soldater. De utnyttjade civilpersonerna och deras barn och de vita tygskynkena för att fly bostadshus, där Hamasmännen tidigare ägnat sig åt prickskytte från de lägenheter som de tog i besittning med vapenmakt och där de med andra ord drog in helt oskyldiga civilpersoner i strider mot israeliska soldater i omkringliggande kvarter. Prickskyttarna använde sedan kvinnorna och barnen som sköldar under flyktförsöken från bostadshusen.

HRW har givetvis inga sådana detaljer i sina rapporter. Dagens Nyheter har det inte heller. DN följer slaviskt vad TT och HRW rapporterar utan egna funderingar eller invändningar.

Det är väl frågan värt om den här typen av rapportering kan beskrivas som journalistik.

Men sådana frågor är sedan länge för obekväma eller ”irrelevanta” för att tas upp av tidningen.

Och som en följd lämnas förstås vanliga läsare helt i sticket. Och det tycker DN är helt okej. /Dick Haas, Jerusalem

http://missionxp.webblogg.se/ Läs denna länken också….

 

This entry was posted on 15 augusti 2009, in Okategoriserade. 2 Comments

Berätta om Gamla Testamentet/Avgudar

 dsc00545.jpg

Gamla Testamentet har mycket att berätta, t ex varför AVGUDAR VAR SÅ LOCKANDE:

Frihet: Folket ville frigöra sig från både Guds och prästernas krav på dem. De ville ha en religion som inte stäldle krav på hur de levde.

 Njutning: I tillbedjan av avgudarna ingick ofta rent sexuella handlingar. Folk kunde ohämmat leva ut sina drifter under religionens täckmantel.

Makt: Mänskligheten hade sjunkit oerhört lågt och betedde sig ibland inte bättre än djuren, som Gud hade gett makt över. Det var helt i sin ordning för en härskare att utnyttja sina undersåtar både sexuellt, politiskt och ekonomiskt.

Ära: Guds helighet och höghet hade ersatts av föremål och avbildningar som det borde ligga under människans värdighet att tillbe. Att detta ändå skedde visar hur djupt Guds folk fallit. Det var en lättköpt väg men den ledde inte till framgång.

Vad är då dagens motsvarighet?

Ingen människa böjer sig frivilligt för auktoriteter. Friheten att bestämma själv värderas högt. Men det finns en frihet under Guds ande som är till glädje både för den som böjer sig för Gud och för hennes omgivning.

Människan har en benägenhet att hänge sig åt nöjen på bekostnad av allt annat. Gud erbjuder ett alternativ som ger oss evig glädje i stället för evig fördömelse.

Idag betraktas människan som ett djur bland alla andra. Drifter och passioner behöver inte kontrolleras, åtminstone inte ur moralisk synpunkt. I stället för att söka tillfredsställelse på andra människors bekostnad uppmanar Gud oss att söka den glädje som det ligger i att hjälpa och bygga upp medmänniskor. Osjälviska uppoffringar betraktas idag ofta som meningslösa. Människor söker framgång till varje pris.

I stället för att sträva efter ära och popularitet för egen del vill Gud att vi tillber och ärar honom. Historien visar att ett samhälle i utveckling inte sällan överger normer och värderingar som inte betraktas som nödvändiga. Det är viktigt att troende inte följer den allmänna opinionen om den tar avstånd från Gud. Det smhälle som vänder Gud ryggen har bara gudlöshet och ondska som alternativ.

Det finns mycket idag som människor tycker är bättre än Gud. Det kommer en dag att visa sig att de människorna gjorde felval.

*Led oss alltmer, o Jesus, i ordet in och öppna våra ögon för nåden din. Det djup av evig kärlek som bor i dig, låt över varje hjärta få gjuta sig.* Anna Ölander

http://konspirationer-och-sanningar.blogspot.com/2009/08/massvaccineringen-onodig-och-skadlig.html#comments    läs mer här om vaccinationer inför influensan! /Maria

Gud skapade världen /Guds existens

 

Fortsättningen kommer här på: En statistisk omöjlighet.

*Skapelsen reflekterar briljansen i den kreativa kraftens verk. Ta till exempel en genomsnittlig ko. Någon sa en gång: ”Hur kommer det sig att en brun ko som äter grönt gräs, vilket förvandlas till vit mjölk, som i sin tur blir gult smör och orange ost, kan ätas av en person med rött hår och blå ögon?”

 Tänk på hur gräset blir mjölk, ost och smör, bara genom lite tuggande och kärnande. Tänk om du kunde uppfinna en maskin som kan förvandla ditt gräs till mjölk. Det är precis vad kossan gör. Berätta gärna för mig hur den gör det. OM det är så enkelt kan du tjäna miljoner genom att uppfinna en maskin som förvandlar gräs till mjölk. Du kan kalla den för en ”Muuuultifunktionell gräsklippare”.

 Kossan klarar sin uppgift med minimal ansträngning. Är hon smartare än du? Förklara för mig hur en sparv vet att han är en sparv som ska hålla ihop med andra sparvar, eller hur en bebis förstår att den ska se in i sin mammas ögon, när ingen har lärt ut detta beteende. Förklara varför ett träd på en brant bergvägg växer uppåt, och inte rakt ut från klippan.

Förklara hur det kommer sig att jordgubbar kan växa sida vid sida med vitlök, och att båda ändå från samma jord och vatten kan utveckal två unika smaker. Eller hur tillverkades en geting så att den skulle kunna flyga med 100 vingslag i sekunden, eller en fluga med 190 eller myggan som kommer upp i otroliga 500 vingslag varje sekund?

Även den mest gudlösa person blir ödmjuk och slås av förundran, när hon står bredvid de mäktiga Niagarafallen, när hon spanar ut över Grand Canyon eller stirrar ut i den oändliga rymden. Hur mycket mer skulle vi då inte bli ödmjuka inför Skaparen av allt detta?* /Text från boken: Gud tror inte på ateister, av Ray Confort.

Jag tror på Gud, jag tror att han är Skaparen av människan och av vår underbara natur med underbart vackra djur…….Bibelord: ”Allt började när Gud skapade himlen och jorden. Först var jorden ett formlöst och tomt kaos, och Guds Ande svävade över de mörka dimmorna. Då sade Gud: ”Ljus, bli till!”. Då blev det ljust. … 1 Mos 1:1-3

Gud skapade världen/Guds existens

 

liberty2.gif   FRIHETEN finns i Gud allena.

 

En statistisk OMÖJLIGHET.

Ja så börjar mitt inlägg här och jag tycker du ska läsa följande:

*Kanske blir det största beviset för Guds existens när du står framför spegeln. Dina ögon har muskler, som när de fokuserar, rör sig uppskattningsvis 100 000 gånger varje dag. Varje öga har i sig en näthinna som bara är några centimeter i storlek, men som innehåller 137 miljoner ljuskänsliga celler.

Till och med den vidsynte Charles Darwin sa: ”Att anta att ögat kunnat formas av naturligt urval, verkar i högsta grad absurt, det erkänner jag villigt.”

Din hjärna innehåller 10 miljarder neuroner eller mikroskopiska nervceller. Din mage som producerar nästan två liter magsyra varje dag, har 35 miljoner körtlar i sig. Nästa gång du äter en utsökt måltid, glöm då inte att vara tacksam för de 80 000 smaklökar som du fått i munnen.

Tänk vad tråkigt det skulle vara att äta utan dem. Den berömde statistikern George Gallup sa en gång: ”Jag kan rent statisistiskt bevisa att Gud finns. Ta bara människans kropp: Chansen att alla individens funktioner skulle ha kommit till av en slump är en statistisk omöjlighet.” Sir Fred Hoyle, professor i astronomi vid Cambridge University gjorde en liknande upptäckt:

”Chansen att högre livsformer skulle ha utvecklats på det här sättet, kan jämföras med oddsen att en tornado som sveper in över ett skrotupplag, av allt material som finns där, skulle kunna sätta ihop en Boeing 747.” Han drog slutsatsen:

”Sannolikheten att döda ting som sammansätts, skulle kunna forma liv är en på 1040 000… Det är tillräckligt för att begrava Darwin och hela evolutionsteorin. Det fanns ingen organisk ursoppa, vare sig på den här planeten eller på någon annan, och om inte livets uppkomst är ett resultat av slumpen, så måste det vara en produkt av en avsiktlig intelligens.

Är det en slump att våra öron är designade för att fånga upp ljud? Alla delar i örat är gjorda för att ta upp ljudvågor och leda dem vidare in i hörseltrumman. Och som vi har sagt tidigare skapades dina händer för att gripa och känna med. Tungan finns för att vi ska känna smak och forma vårt tal. Tänk om dina öron var riktade bakåt, eller om näsan satt uppochned (vilken mardröm i ett regnväder), eller om munnen hade två tungor? jag menar allvar.

Om mänskligheten bara råkade bli till (helt utan avsiktlig design), varför finns det då inga sådana varelser? Faktum är att vi ser den raka motsatsen. Från tänderna på en hund till på en gräshoppa, kan man se genomtänkt design i allt som skapats. Trots den uppenbara design vi har runt omkring oss, märker vi att de som vi tror är intellektuella, saknar vanligt sunt förnuft.”Nya vetenskapliga upptäckter om supernovor, svarta hål och kvarkar och om big bang, får en del forskare att tro på en ”högre design”, i universum”. (U.S News & World Report, 31 mars 1997). Ett barn kan förstå att det finns en ”högre design” i skapelsen. Om det nu är en obeskrivligt intelligent och kreativ kraft som har skapat allt, då är den inte bara oändligt mycket mer intelligent än människan den skapat, utan den har också kunskap om allt den skapat.

Den skapade inte bara vart och ett av de 100 000 hårstrån som sitter på det genomsnittliga (ickeskalliga) huvudet, utan den också bekant med varje enskilt strå. Om denna kraft skapade ögat, kan den inte själv vara blind.

Ta en stund och fundera över Vad eller vem som skapat dig. Och läs fortsättningen i morgon!!! / Bibelord: ”Innan något hade skapats fanns Guds eviga ord – Kristus. Han har alltid funnits till och är Gud.” /Joh 1:1

Aposteln Joh/HUR kan jag finna Gud?

 

Behöver du inspiration? Behöver du en nystart? Behöver du hjälp med att få veta vem DU är? Behöver Du någon som ser DINA möjligheter?

Frågorna behöver ett svar och då säger jag att JESUS är den som DU behöver!

Han kan och VILL ge din inspiration till att börja ett NYTT LIV.

Han kan och vill ge dig en NYSTART.

Han tror på dig och han vill att du ska tro på Honom.

Han såg DINA möjligheter redan INNAN du blev född, och därför är det just honom du bör vända dig till. Helst på en gång.

*Se, jag gör allting nytt…säger Jesus /Upp boken 21:5

*Allt är möjligt för den som tror. /Markus 9:23

*Mina får känner igen min röst, och jag känner dem, och de ska följa mig…/Joh 10:27-30

*Jag är vägen sanningen och livet. ../Johannes 14:6 (Detta avsnittet är det mest grundläggande och viktiga i hela bibeln.)Frågan som ställs är: HUR kan jag finna Gud? Och svaret blir: BARA GENOM JESUS KRISTUS.

Jesus är vägen eftersom han är både Gud och människa. GENOM att förena våra liv med hans blir vi förenade med Gud.

Börja om på nytt! Med Jesus.

/Kram f Maria

 http://www.youtube.com/watch?v=a0HgauiEQo0&feature=PlayList&p=1AAF2F44E184E083&index=87

Kommer ni ihåg Mahalia Jackson? och: I Know it was the blood