Jesu härstamning

  

I Matteus kan vi läsa utförligt om hur Jesus föddes och förbereddes för sin uppgift här på jorden.

I Matteus står det: *Detta är Jesu Kristi förfäder, från David och Abraham: Abraham, Isak, Jakob (Jakob var far till Judas och hans bröder), Judas, Peres och Sera (deras mor hette Tamar), Hesron, Ram, Amminadav, Nahshon, Salma, Boas (hans mor hette Rahav), Oved (hans mor hette Rut), Ishai, Kung David, Salomo (hans mor var Urias hustru), Rehabeam, Avia, Asa, Josafat, Joram, Ussia, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon, Josia (Jojakin och hans bröder (födda vid tidpunkten för fångenskapen i Babylon),

Och efter fångenskapen: Shealtiel, Serubbabel, Avihud, Eljakim, Asor, Sadok, Akim, Elihud, Elasar, Mattan, Jakob, Jakob var far till Josef, (Josef var Marias man, och hon var mor till Jesus Kristus, Guds Son).

Detta är de fjorton generationerna från Abraham till Kung David, de fjorton generationerna från kung David till fångenskapen och de fjorton generationerna från fångenskapen till Kristus./Matt 1:1-17

Matteus evangelium är förbindelselänken mellan Gamla och Nya testamentet och påpekar ofta hur Jesus UPPFYLLDE PROFETIOR ur Gamla testamentet. Att börja med släktregister var faktiskt något av det bästa Matteus kunde göra för att fånga intresset hos en judisk läsekrets.Det var alltid genom härkomsten man visade att man tillhörde Guds utvalda folk.  …..

I de första sjutton verserna, som omspänner en tidrymd av 2000 år möter vi 46 personer. Alla de nämnda hade det gemensamt att de var förfäder till Jesus, men vad gäller personlighet, andlighet och erfarenheter var de verkligen olika.  ….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.