De sista tiderna

    
Från kontanter till kontrollStår vi inför en dramatisk förändring av hur
vi kommer att få göra våra betalningar?
Signalerna tyder på detta och runt hörnet
ser vi nu det kontantlösa samhället, men
också kontrollsamhället.
Nu har vi blivit vana vid att varorna som
vi köper scannas av vid kassan.
Snart kan det vara dags för ett nytt steg,
– nämligen att vi som kunder skall scannas av.
Selfscanning är det senaste steget som nu
introducerats i en del affärer. Vi ser nu hur
det reklameras för att man själv skall scanna
av varorna, vi ser också en antydan om ett nytt
steg som finns på reklamen för självscanning.
Se foton som visar reklamen för detta, de är tagna i Malmö.

(Funkar inte med dessa bilder här )

..Foto: Peter Capili Hansen..

Det man kan se på denna reklam är att på handen
finns också en kod som avläsningsverktyget kan
läsa av. Nu är detta ännu inte infört, men det
är som om reklamen ville förbereda kunderna på
att detta blir nästa steg.
För den som läser och tror på Bibelns profetior,
blir säkert denna reklam ett väckelserop.
Tankarna går direkt till Bibelns sista bok där det
är profetiskt förutsagt att människor i den sista
tiden kommer att: “ta emot ett märke på högra handen
eller pannan”. Upp 13:16.

Vidare i texten kan man läsa att detta måste man
ha för att kunna köpa och sälja. Denna profetia
verkar inte vara långt borta från att få sin uppfyllelse.

Redan har det ju på några platser gjorts experiment
med att injicera datachips under huden för att
genom dem avläsa kundens konto som finns registrerat i chipet.

Den naturligaste platsen att ha detta är ju på handen.
Det finns dock människor som exempelvis genom
olyckor blivit av med sina händer, då finns ett
alternativ för avläsning, nämligen pannan,
som profetian förutsäger.

Vi kan i detta sammanhang också nämna att efter
ett möte i en kyrka där Holger Nilsson predikat
kom en man fram. Han ville berätta något som han
tyckte var märkligt och intressant.
Detta var vad han berättade:
Han och hans fru var och handlade i en butik
som tillhör en känd affärskedja. Då de skulle
betala med sitt kort och han skulle visa legitimation
med körkortet så att det skulle scannas av säger
expediten att nästa steg blir att man får scanna
av folk på pannan eller handen. Detta hade hon fått
 höra på den kurs som hon varit på, berättar hon.

Frun till paret som handlar finner sig snabbast
och säger till expediten: “Vet du om att det står
i Uppenbarelseboken?” Det visar sig att expediten
inte var en kristen och hade ingen aning om att
 detta stod i Bibeln.

Ja, signaler kommer från olika håll och
de pekar i en riktning: Det är uppenbart att
nya steg är planerade i den utveckling som är
så tydlig, nämligen att vi går emot ett kontantlöst
nytt ekonomiskt system.
Samtidigt som kontanterna försvinner ut från
scenen träder kontrollen in.
Vi verkar ta nya steg emot det antikristliga
kontrollsamhället som Bibeln profetisk varnat för.

Det är viktigt att säga att dessa rapporter inte
skall skapa någon oro och ångest för framtiden.
Gud har allt under kontroll. Det kan också vara
så att när detta system införs kan Jesus ha kommit
 för att hämta hem sitt folk till himlen.
I vilket fall som helst tyder ju allt på att
vi nu lever nära denna händelse.
För första gången i historien hör och ser vi
rapporter som tydligt bekräftar att den märkliga
profetian i Upp. 13 kan stå inför sin snara uppfyllelse.

Det är nu av stor vikt att allt Guds ord predikas.
Många är medvetna om de förändringar som vi här
beskrivit. Ger vi profetisk upplysning kan det
leda till ett uppvaknade och frälsning för
människor. Låt oss inte svika vår uppgift att
upplysa människor om Bibelns profetior!
Författare Holger Nilsson http://www.flammor.com/