Antikrist. /När Jesus kommer..

nameabov4.gif

 

Jag fortsätter att berätta för dig ur Bibeln om vad den säger om Antikrist och Jesu tillkommelse: 2 Thessalonikerbrevet talar om missförståndet i Thessalonike, och vad som sägs kommer att hända då Jesus kommer tillbaka. Författare är Aposteln Paulus och årtalet omkring 51 eller 52.

Många i församlingen hade en felaktig uppfattning om Jesu återkomst. Den ökande intensiteten i förföljelsen fick dem att tro att Herrens dag var nära förestående. Man hade tolkat Paulus första brev så att den kunde komma vilket ögonblick som helst. Följden hade blivit att många inte funnit anledning att arbeta utan levde oansvarigt och i sin lättja skyllde på att Jesus ju i alla fall snart skulle komma.  /Handbok för livet/

2 Thess 2:7 *Det verk av ondska och laglöshet……*  (Texten har du i förra inlägget här inunder) Texten säger:

*Första meningen kan också översättas: Laglöshetens mysterium har redan börjat sitt arbete. Mysterium står här för något som ingen kan se förrän Gud avslöjar det. Det är den dolda underström som bär med sig all synd. Vår civilisation har ett sken av anständighet på grund av lagstiftning, utbildning, vetenskap och förnuft.

Om vi blir upprörda av vanlig kriminalitet väntar oss ännu mycket värre fasor när den totala laglösheten drabbar oss. Detta inträffar när motståndet mot den laglöse upphör.

Varför kommer Gud att tillåta detta? Han vill visa enskilda nationer deras synd och få dem att förstå, genom dyrköpt erfarenhet, vad alternativet till underordnande under Kristus innebär. Den människa som är utan Gud handlar inte bättre än ett vilddjur. Till en viss grad härjar redan laglösheten, men den laglöse själv har ännu inte kommit.***

Vi är nog uprörda, ja, och chockade över att så mycket svåra saker händer i vårt samhälle, och en del människor bryr sig inte alls. Knepigt, eller hur?

Förstår vi då, i allt detta som händer, att det inte är normalt? Kan vi se en sanning i Bibeln där det står om att det skall bli ÄNNU VÄRRE i våra samhällen? JA, jag anser att Bibeln talar sanning, och försöker visa oss ALLA på vad Gud säger, tycker, tänker, och vad hans vilja är.

OM vi alla följde Gudsordet skulle fängelserna inte behövas, och invånarna i städerna skulle kunna röra sig fritt på kvällarna, flickor skulle inte bli våldtagna.. dödade, eller rån och rånmord skulle inte förekomma….

För den som tror samverkar allt till det bästa.

*Herrens vägar är de rätta, och de rättfärdiga vandrar på dem, men syndarna kommer på fall.* /Hosea 14:10