Bön / Fråga dig själv…..

frihet.jpg

 

Behöver man be? Får man bönesvar?  Jaaaa säger jag på bägge frågorna. Har du bett och tycker att bönen bara når taket och ramlar ner i huvudet på dig, och inte kommer fram till Gud? Så kan det vara…och man kan ju undra varför då. Det kan bero på att du inte är tillräckligt nära Gud, det kan bero på att du inte är koncentrerad, eller på att du inte har tro för den bön du vill sända till Gud. Det finns många orsaker till varför en bön inte når fram. MEN du skall veta: Gud hör alla våra böner.

“Den som sitter under den högstes beskydd
och vilar under den allsmäktiges skugga,
han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på”
(Ps 91:1-2)
 
“Men Herren är för mig en borg,
min Gud är min tillflykts klippa”.
(Ps 94:22)
 
“Han vänder sig till de utblottades bön
och föraktar den inte.”
(Ps 102:18)
 
“Som en far förbarmar sig över barnen,
så förbarma sig Herren över dem som fruktar honom.
Ty han vet hur vi är skapade,
han tänker på att vi är stoft”.
(Ps 103:13-14)
 
“Han var deras herde med uppriktigt hjärta
och ledde dem med förståndig hand.”
(Ps 78:72)
 
“Om än min kropp och min själ tynar bort,
så är Gud mitt hjärtas klippa och
min del för evigt.”
(Ps 73:26)

This entry was posted on 18 augusti 2008, in Bön. Bookmark the permalink.