Evangelium / Guds kraft

image10.gif
 

I Romarbrevet kan vi läsa om att: “evangeliet…är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror… Rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen däri, av tro till tro; så är ock skrivet: “Den rättfärdige skall leva av tro.” /Rom 1:16-17

Evangelium betyder glada nyheter. Det betyder att Gud kommer till oss med glada nyheter om något gott. Evangeliet är ju Guds Ord, så evangeliet är glada nyheter till DIG och har i sig Guds kraft till frälsning.

Evangeliet är egentligen så enkelt, men människor krånglar till det. Ordet frälsning betyder mer än att bli född på nytt.  Det betyder på grekiska “räddning”. Men det ser inte ut som om så särskilt många vill bli räddade till och för evigheten och för ett evigt liv.

Det betyder att evangeliet i sig har räddning  till dig på många områden, sinnets bevarande, befrielse, bevarande från ondska, frid, och kroppens helande.

Gud är intresserad av dig, av hela ditt liv, på alla områden. När löftena som Gud har gett kommer in i dig, genom att du tar dem för sanna, och håller dem för dyrbara, så verkar Guds kraft i dig. Är inte det mäktigt?

Ompröva ditt tyckande om Bibeln, om Gud, om Jesus, och våga pröva Guds ord för din mun, för din kropp och din själ.

Jesus sviker ej. Men denna tidens människor har en tendens att svika och göra illa. Jesus gör inte så, han ger överflödande glädje och FRID.

 

 

 

 

 
 

 

2 thoughts on “Evangelium / Guds kraft

  1. Hej Jimmy. Tack för ditt besök och dina ord. Guds ord skall ut så att människor kan hämta frälsning kraft och styrka och glädje.
    Du har en fin och informativ sida, jag har nyss varit där. Hälsn f Maria. Gud välsigne dig.

  2. Hej
    Hunderbart att du skriver Guds ord. Fortsätt med det. Guds ord vänder inte fåfängt tillbaka. ( Jesaja 55:11 )

    Jag skriver ordet dagligen själv.

Comments are closed.