Archive | december 2008

En ny himmel och en ny Jord..

 

blinkies_i0000282.gif

*En viskning, och han hör dig,Han hör varje ord du ber,En viskning, och han ger dig, Av sin kärlek mer och mer.

Han finner gröna ängar,där din själ får ro, Han för dig fram till vatten,där törsten blir till tro.

Be stilla, till din Herre,för han hör vartenda ord, en viskning och han når dig,Var du beder på vår jord. */Sång, Arthur Eriksson.

****

*Vi förstår varandra bättre, när den sista skuggan flytt, Och den klara morgon strålar, Då vår Gud gjort allting nytt. När ej missförstånd och smärta, tårar, slitningar och kval, Men framför oss solen strålar bortom vägens sista dag.

Vi förstå varandra då, Aldrig mer vi skilda gå, När den stora dag frambryter, ifrån härlighetens höjd, Vi förstå varann fullkomligt,O vad sällhet , O vad fröjd!

Vi förstå Guds vägar bättre, När vi funnit bergets topp, Och en överblick får kasta,På vårt korta vandringslopp,Gåtan klarnar, Alla missljud övergåi harmoni,

Alla synder, fall, och sorger är då evigt då förbi.

Vi förstå varandra då, Aldrig mer vi skilda gå, När den stora dag frambryter  ifrån Härlighetens höjd, Vi förstå varann fullkomligt, O vad sällhet, O vad fröjd.Vi förstå att sjunga bättre, när var boja fallit av, Och vi bor på andra sidan livets stormupprörda hav.

Här vi dunkelt skåda tingen, Där i ny och ljus gestalt, Få vi skåda Nåden, Livet,Jorden, Himlen, Gud och Allt.

Vi förstå varandra då…..*

/Arthur Eriksson sjunger…

Och jag sjunger med, ja! jag sjunger med av hjärtat, för jag vet att texten är så sann,och jag vet att en dag kommer Gud att göra allting NYTT. Det står här ovan om bönen: Han hör varje ord du ber, och att törsten blir till tro.

Ja så är det, och det är verkligen himmelska ord. Tänk vilken Far vi har! Så underbar han är! Tack gode Gud för frälsningen!

 

Hur får man evigt liv? /Jesus Kristus

 Nu kanske du läser något som inte direkt passar dig, men det passar mig att lägga in detta, för jag håller med i dessa Allans rader.Vi måste nog tänka till då det gäller vissa saker.  …Man får evigt liv då man vänder sig till Jesus och får frälsning. Man får evigt liv då man tar emot Jesus, och sina skulder förlåtna…

Den svenska statsskulden är nu mycket stor. Men svenska folket har också en annan skuld, som är ännu större. Men den debatterar man inte om i regering och riksdag. I radio och TV talar man inte om den, och tidningarna skriver inte om den. Man låtsas som om den inte finns. Men den dagen är nu mycket nära, då det inte går att komma undan denna skuld. Då, när Gud låter sin DOM drabba Sveriges folk.

Den som fördöljer sina överträdelser, honom går det inte väl; men den som bekänner och övergiver dem, han får barmhärtighet.Ords. 28:13. Men fastän Gud har lovat att efterskänka hela vår skuld och förlåta alla våra synder, om vi bara vill omvända oss till honom, så vill människor inte höra talas om att de har någon syndaskuld. De tror att de kan undkomma Guds dom bara genom att strunta i alltihop. Men det är det dummaste de kan göra.

Samme Gud som har fastställt naturlagarna, har också fastställt lagen om sådd och skörd. Var och en får igen sina egna gärningar.Rom. 2:6. Gal. 6:7-8.

Denna Guds vedergällning verkar med samma precision som tyngdlagen.Man kan inte hoppa rakt ut från ett hustak utan att trilla ner. Lika omöjligt är det att fly från sitt ansvar för sina gärningar. Tyngdlagen verkar ögonblickligen. Men vedergällningens lag verkar efter en viss tid, precis som sådd och skörd. Och dess verkan kan  inte utebli. Och någon preskriptionstid nämner Guds ord ingenting om.

Just därför att straffet inte kommer direkt efter en orätt handling, så tror många att det är inte så noga med hur de lever.De kan stjäla, luras, ljuga och begå äktenskapsbrott o.s.v. Och mördare, knarklangare och våldtäktsmän tror att om de bara kan slingra sig undan så inte polisen får tag i dem, så är de fria.  Och krigsförbrytare som har begått fruktansvärda illdåd, de tror att ingen kan straffa dem.

Men ett sådant tänkesätt är bara självbedrägeri. De får igen vartenda dugg! Vad de har sått, det får de också skörda. Och skörden blir mer än utsädet. De får alltså mångdubbelt igen för sina gärningar. Jes. 3:10-11. De som har vållat andra lidanden, de får lidande till vedergällning. 2 Tess. 1:6. Det finns ingen spionorganisation eller militärdiktatur i världen som har ett så fulländat övervakningssystem som det Gud har ordnat.

Människans eget undermedvetna är som ett dataregister. Där lagras allt, varje handling och varje ord under hela livet. Och när Gud skall döma världen, så behövs varken vittnesförhör eller brottsplatsundersökningar. De böcker som omtalas i Upp. 20:12 är människornas eget undermedvetna. Där finns allt registrerat.

Matt. 12:36. Luk. 12:1-3.

Den ende som har makt och rättighet att gå in i Guds “dataregister” och radera bort något där, är Jesus Kristus. Och om du som läser detta har begått synder som du ångrar och vill få uppklarade, tala då med Jesus. Han har makt att utplåna hela ditt  syndaregister. Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och Jesu, Guds Sons blod renar oss från all synd. 1 Joh. 1:7-10.

Det står i Rom. 6:23 att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. När en brottsling blir benådad så betyder det ett mildare straff. En dödsdom kan omvandlas till fängelsestraff. Men så gör aldrig Jesus. När han benådar en syndare så blir det helt frikännande, och så får man ett nytt liv.

1 Joh. 5:10-15.

Jesus har inte upphävt lagen. Han är den ende som har hållit hela lagen utan att synda en enda gång. Sedan tog han all vår synd på sig och dog i vårt ställe. Rom. 5:6. Hebr. 9:11-28.

“Ty såsom genom en enda människas olydnad de många fick stå såsom syndare, så ska också genom en endas lydnad de många stå såsom rättfärdiga.” Rom. 5:19.

Det är Gud som genom Kristus har försonat oss med sig själv. Och han tillräknar oss inte våra synder, även om vi själva kommer ihåg dem. 2 Kor. 5:18-21. Och vi kommer inte under domen.

Joh. 5:24. Men egna “goda gärningar” kan inte ta bort synder som redan har begåtts. Gal. 2:16. Endast Jesu försoningsoffer på korset kan utplåna våra synder och försona oss med Gud.1 Kor. 1:18. 1 Petr. 1:18-19.

Somliga menar att eftersom de är “barndöpta” och konfirmerade och går i kyrkan så är allt bra. Men Gud har aldrig lovat att  förlåta synder på sådana villkor. Och kyrkan är inte någon medlare mellan Gud och oss. En enda är medlare mellan Gud och människor, en människa, Jesus Kristus. 1 Tim. 2:5. Det är till Jesus som vi ska vända oss för att få syndernas förlåtelse och bli frälsta. “Barndop” och konfirmation är bara hädelse och religiös teater. /Allan Svensson /Maria

http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA10.HTM#rättvisa

 

Ett ord i dag/ Evigheten

 000200bf.gif

Det kommer en dag,då vi lämnar denna jorden.

En dag, som vi sällan talar om.

Du och jag, vi har alla hört de orden,att evigheten väntar när vi dör.

Du kanske säger: Jag vill ej höra,låt mig vara, kanske tycker du, att min fråga stör.

Men jag ber dig, att i ditt hjärta svara, Vem är din Herre, den dagen då du dör?

En dag så tystnar skratten,En dag så tystnar sången,så stanna upp ett tag min vän, och  låt mig fråga dig just nu:

När du sluter dina ögon, för den allra sista gången, Är du beredd att möta evigheten,

Har ditt hjärta frid med Gud?

Vad hjälper det om vi vinner hela världen? men ändå förlorar vår själ?

Ingenting, varken fattigdomen eller flärden kan hjälpa oss den dagen när vi dör.

Jag fick höra att min synd var förlåten, Jesus blod: Det var priset för min själ.

Jag är Hans, i livet och i döden, Min själ har funnit ro och allt är väl.

Och i den stund mitt hjärta slår det sista slaget, Och mitt sista andetag jag andas ut:

Är han där, och fattar mig vid handen, Han är min Herre, Min början och mitt slut.

En dag så tystnar skratten, En dag så tystnar sången, så stanna upp min vän, och låt mig  fråga dig just nu:

Är du beredd att möta evigheten, Har ditt hjärta frid med Gud?

/Sång/   Ja det är många människor som inte har frid med Gud. Men du som läser detta skall veta att evigheten väntar en gång, och Jesus gör evigheten till en skön plats att vila på. Det är viktigt att känna till att Jesus dog för oss alla, och att han väntar på ett svar från oss. Han vill frälsa och hela och bereda en plats för oss. Ta emot honom nu, var dag är frälsningens dag./ Maria

Det finns bara en Gud /Fadern

Sökande efter Guds sanning. Johannes kap 14:8-11Filippos sade till Jesus “Herre, visa oss Fadern så är vi nöjda.”

Jesus svarade: “Vet du ännu inte ens vem jag är, Filippos, efter den långa tid som jag har varit tillsammans med er? Den som har sett mig har sett Fadern. Varför ber ni då att få se honom?

Tror ni inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar är inte mina egna, utan de är från Fadern som bor i mig.

Och han gör sina gärningar genom mig. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och om ni ändå inte tro mina ord, tro då på de under ni har sett mig göra.”

Jesus är den synliga och påtagliga verkligheten av en lika verklig, men för ögat osynlig Gud. Filippos ville se Gud. Jesus förklarar att han kan göra det genom att lära känna Jesus.

Allt sökande efter Guds sanning och verklighet slutar hos Kristus.

(Se även Kol 1:15; Heb 1:1-4)

Bibeln, Guds inspirerade…./Fynd

 

 namnlos-bibeln.jpg

 

Då och då gör arkeologen någon verkligt anmärkningsvärd upptäckt, som fångar allas fantasi. Det kan vara en “skattgömma” – som kung Tutanchamons grav i Egypten, den kungliga begravningsplatsen i Ur eller de persiska skatter, som man fann på floden Oxus´stränder.

Fynd som får oss att häpna över skickligheten hos forna tiders hantverkare, vilka åstadkom föremål av en så hisnande skönhet. Det kan också röra sig om något som öppnar ett helt nytt kunskapsfält.

Ett exempel utgör Rosette-stenen, som har samma text på grekiska som med egyptisk demotisk skrift och hieroglyfskrift. Den gav forskarna den nyckel de behövde för att läsa hieroglyferna för allra första gången.

Ett annat exempel är upptäckten av Dödahavsrularna, det bibliotek som hade gömts undan av medlemmar i Qumranförsamlingen. Till delar av Gamla testamentet har vi härigenom fått avskrifter, som är flera århundraden äldre än de äldsta vi dessförinnan haft tillgång till.

Utgrävningarna vid fästningen Masada fäste världens uppmärksamhet på judarnas sista dramatiska motstånd mot romarna efter Jerusalems fall och templets förstöring år 70 e Kr.

Men kanske betydelsefullare än någon av dessa uppseendeväckande upptäckter är den rikedom av upplysningar som kommer från tusentals skrivna dokument och vanliga, vardagliga föremål.

Det är ju desa som har gjort det förflutna levande för oss. De har gett oss en inblick i livet hos människor, som levde på fjärran belägna platser för hundratals eller tusentals år sedan. De var, när allt kommer omkring, män och kvinnor som vi, med samma  grundläggande bekymmer och dagliga behov.

Det är detta enkla faktum som ger Bibeln dess tidlösa tillämplighet. Bibelns böcker ställdes samman för länge sedan. Men precis på samma sätt som Gud talade till människors djupaste behov då, fortsätter han att genom sidorna i denna gamla bok möta människors behov över hela världen. /Källa Bibeln

Några berömda fynd.

Ett ord till dig/ Lär dig…att han är allt

jesus_shepherdwithstaff_bestwonderfulpic.jpg

 

Gud gav Salomo den vishet han bett om, men Salomo måste själv tillämpa den.

Han lyckades bra med det som gällde nationen men klarade inte av sitt eget hus.

Vishet innefattar både förmåga att urskilja vad som är rätt och karaktärsfasthet att genomföra det. Salomo fick behålla sin vishet hela livet, men han förstod inte alltid att utnyttja den.

(1 Kungab 11:6)

Salomo hade bett om vishet, inte rikedom, men Gud gav honom både rikedom och ett långt liv. Gud har inte lovat att göra oss alla rika, däremot att ge oss allt vi behöver om vi sätter hans rike och vilja först av allt (Matt 6:31-33).

Att sträva efter rikedom leder inte till tillfredsställelse. Även om man når målet finns en inre tomhet kvar. Men den som sätter Gud och hans rike först får sina djupaste behov fyllda.

Nog undrade jag en gång hur man skulle göra då man skulle sätta hans rike först…

Men, vet du, jag fick lära mig hur Gud menade, med att alltid söka hans vilja. Å så underbart det är att kunna förstå vad det är han vill att man skall göra:

Sätta honom först av allt!

*Glädje*
En liten hand i hans

Han är en Far som unnar sina barn allt gott.Jag är så glad för allt som jag har fått.

Gåvan är så stor så stor, inte blev jag lurad och förbigången, nej!  innerligt glad är jag.Gåvan heter: Evigt liv.

Den som gav mig gåvan heter Kristus.Ett barns förtroendefulla blick, och en liten hand i hans,

Sådan är jag, intill den sista dagen.

Han lyssnar och förstår oss alla, även blickar kalla. Han ger och ger och ger igen, och han svarar den som frågar.

Som ett barn i Faderns famn, Som ett barn som somnar leende,

För att nästa dag be till Fadern och vara honom nära….

….så gott det är att vara hans.

*Maria*

Gud skapade världen/Oändlighet

cb030210.jpg

 

Evighet och oändlighet.

Att något är evigt betyder i N T inte nödvändigtsvis att det existerar under oändlig tid. Innebörden kan också vara att det har oändlig giltighet eller verkan (t ex den sista domen, Heb 6:2). Dessutom kan grekiskans ord för “evighet”(aión) beteckna en lång tid, t ex avståndet till forntiden (“för länge sedan”, Luk 1:70) eller en persons återstående liv (“för alltid”, Joh 8:35; )

I Johannesevangeliet är evigt liv en förening med Gud som kan förverkligas redan på jorden ( t ex 17:3).Enligt N T kan världsförloppet indelas i perioder eller tidsåldrar. De betecknas också med ordet aion, som i detta sammanhang ofta översätts med “värld”, t ex “denna världen”, “den kommande världen”.

Uttrycket “evigheters evighet” är bildat efter hebreiskans mönster för att på starkast möjliga sätt understryka oändlighetens utsträckning. /Bibeln

Ja jag tror det finns en oändlighet, och att det finns en framtid hos Gud, i evighet.

Hur evigheten ser ut vet jag ej, men mitt hjärta vet att det finns en oändlighet.

***************

Vad är ett Liv?

Den egna vägen ser så klar och rak ut. Och resan så förnöjsamt skön. Det finns olika vägar att resa på och att komma fram till målet.

Självklart är det ju så att alla har sina egna friheter att välja väg, men inte alltid är den egna vägen bäst, nej, egentligen aldrig.

Aldrig är vägen så svår som då vi tror att vi i egots skimmer frestas med allsköns glans.- och travar på…

Aldrig är väl vägen så svår som då vi väljer att tro på en Herre och Skapare. DÅ ställs allt på ända, och vi ser snart att det här var ju inte lätt..

Men, då vi gått en tid på den där vägen som är smal, men ändå fylld av doftande röda rosor, och ord som lyfter och lär- då vet vi att vägen bär oss åt rätt håll, att vi den rätta vägengått- se, den fanns ju, och den finns för alla som verkligen vill ha förvandlade liv, eller som börjat att tänka som så många andra:

Vad är ett Liv?

 

ELIA. Profeten.

 

 god_is_love_25506.gif

Elia.

Genom berättelser i 1 Kon 17-19 och 2 Kon 1-2 framstår Elia som en mäktig undergörare och den kraftfullaste av GT:s profeter vid sidan av Mose (jfr Matt 17:3 med par.; Lukas 4:25 f; Jak 5:17 f)

I judisk folktro har han spelat en stor roll som de frommas hjälpare i fattigdom, nöd och fara. (jfr Matt 27:47).

Enligt Mal 4:5 f. skall han uppenbara sig i världens sista tid för att ge människorna tillfälle till omvändelse.

Denna förutsägelse ställs i NT samman med andra GT-ställen (Jes 40:3 f. Mal 3:1) och tillämpas på Johannes döparen (t ex Matt 11:14; 17:10 ff; Mark 1:2 ff; .

I 1 Konungaboken kan du läsa om: ELIA och torkan…Elia och Baals profeter…Elia och änkan i Sarefat…Slutet på torkan… Elia på berget Horeb…Elias kallelse.

Fortsättning följer…

 

Ett ord i dag/ Hjärta

  000200bf.gif

Hjärta: Själsliga funktioner knyts i bibeln till flera kroppsliga organ: Hjärtat, levern och njurarna. Hjärtat nämns ofta i sådana sammanhang.

Det uppfattas som hela personlighetens centrum men kan också symbolisera speciella sidor av en tanke-, känslo- eller viljelivet.

Detta språkbruk motsvarar ibland nutida talesätt och kan då behållas i översättningen utan risk för missförstånd.

Man måste dock komma ihåg att hjärat i regel inte symboliserar innerliga känslor, vilket är det vanliga i nutida svenska.

Det representerar i NT oftast intellektuella eller moraliska funktioner: Tanke, minne, vilja, beslut, planer och uppsåt.

Att hjärtat är förstockat innebär sålunda främst att förmågan till tro och rätt tänkande har förlamats.

För att inte vilseleda har översättningen i många sådana fall beskrivit de åsyftade mänskliga reaktionernamen inte bokstavligt återgett grundtextens “hjärta”.

/Bibeln/

Ja vi har ett hjärta, och det kan vi fylla med godhet och kärlek. Jesus sade att vi skall älska Herren av hela vårt hjärta och med hela vårt förstånd. Gör du det?

  000200bf.gif 

Den troendes vapenrustning /Svärdet

 jesus2.jpgDen troendes vapenrustning:

ANDENS SVÄRD.

Andens svärd är GUDS ORD. Detta är det enda vapen en kristen får använda..Jesus gjorde det.

Satan måste vika inför Ordet. (Se Matt 4:4, 7, 10)GUDS ORD är levande och Verksamt.Det är skarpare än något tveeggat svärd och det tränger så djupt att det skiljer Själ och Ande, Led och Märg och blottlägger Hjärtats uppsåt och Tankar. (Heb 4:12)

Det är viktigt att vi tar Guds Ord på allvar och vet att vi hardetta vapen att använda. Vad Guds ord säger är vad vi skall använda i alla situationer.

Daglig bibelläsning och bön är mat för själen.Jesus är vår Frälsare.

* * * * * * *

Vägen ligger klar och framkomlig men snaror kan hindra, se upp..

Vinden blåser kall och hård, men sommarsköna briser smeker snart din kind.

Det finns nya tider för var och en. Vägen ligger klar, smal och rak, ta inte den som är bred :

Den lockar dig till stordåd och lögner..Ta den smala slingriga som leder till Gud.

Det kommer nya tider för var och en!Tider av stor glädje.

**Maria   

 

 

Gud i samhället/ Kom, du också…

 jesus-2.jpg Jag läste att det finns ca 2009 st bloggar på “nätet” som handlar om tro. Jag har absolut inte läst dem alla, men många av mina vänner finns där och skriver om vad tro är och vad Jesus betyder för dem.

Det är härligt att få vara en av alla dessa som skriver om vem  Jesus är och att kunna dela med sig av vad tro och förtröstan på Gud är. Vi lever i en värld och i ett land där inte alla vill  veta något om tro, men det kommer säkert att bli ändring på det.

Det kommer att komma nya tider , där det är en nödvändighet för människan att få tro. Det kommer att komma tider då människan ropar efter Gud. Hur vet jag det? Jo för Bibeln säger att människan behöver leva av tro… Jag behöver Gud, alla dagar, alla stunder,alla minuter behöver jag Gud. Jag säger som Aposteln Paulus:

Jag skäms inte för evangelium. Det var många “jag” här, men detär ju lilla jag som skriver….Gud ger kraft. Gud ger kärlek. Gud ger tröst. Gud ger ett nytt liv till den som vänder sig till honom genom Jesus Kristus och frälsningen. Skynda på DU också, att lära känna JESUS och få ett

                                          nytt liv!

                  Jesus är Vägen Sanningen och Livet.

 

 

Förföljelse av de kristna /Kina

Julklapparna ‘Made in China’ tillverkas av fångar i Laogai

– EN DEL AV VARORNA FRÅN KINA PRODUCERAS AV DISSIDENTERNA I LAOGAI

– WANG WEILIANG släpptes den 25 november 2008 “medicinskt” försöksutskriven från fängelset där han var placerad. Att Weiliang nu får vård på ett lokalt sjukhus i Hangzhou, Zhejiang provinsen,enligt China Aid Association (CAA), är ett tacksägelseämne.

Wang Weiliang och sju andra kyrkoledare fick december 2006 domar från ett år till tre och ett halvt års fängelse av Folkets Domstol i Xiaoshandistriktet, Kina. Fyra sattes i fängelse och fyra fick villkorliga domar.

I fängelset var männen tvungna att tillverka kläder och skor för export Och de förbjöds att öppet be eller läsa Bibeln. Dessa ledare greps efter att folk från PSB rivit ned kyrkobyggnad den 29 juli 2006.

Husförsamlingsledaren Zhu Baoguo släpptes den 2 december från ett kinesiskt arbetsläger [Laogai] av “medicinska skäl.” Pastor Zhu Baoguo dömdes till ett års “omskolning genom arbete” anklagad för att vara en ‘evil cult’-ledare. Zhu och fyra andra ledare greps av myndigheterna under en gudstjänst i Dushu by, Henanprovinsen, den 12 oktober. Medan de andra fyra ledarna dömdes till fem dagars frihetsberövande dömdes Zhu till 15 dagar. Två dagar efter att Zhu släppts ur häktet dömdes han och fördes till ett arbetsläger på okänd plats.

VOM – Voice of the Martyrs – har aktivt stött förföljda troende i Kina under mer än 30 år. VOM fortsätter att hjälpa underjordiska husförsamlingar och Bibelskolor genom att utrusta ledare för att sprida evangeliet i Kina. VOM gläds med familjerna till dessa ledare och uppmuntrar dig att be om ett snart tillfrisknande.Be Gud att skydda dem och andra troende som lever under svåra förhållanden på grund av att de står för Kristus.

Källa: Persecution Blog House Church leaders, CAA Wang and Zhu
http://missionxp.webblogg.se/index.html

REFLEKTION Kinas folk 1,395,500,000 medborgare har vår kärlek. Globalt är det många som ber för dem liksom för CCP-kadern,ledarskapet och presidenten. För varje dag som går kommer vi närmare den dag då muren rasar.

Den 9/11 1989 föll Berlinmuren. Vilket datum ska vi komma att skriva för Kinamurens fall? En frågeställning med ovissa men säkra odds…