Tag Archive | hem

Till himmelen jag går…Evigt liv. Är du också på väg med Jesus? FRID

Artikel nr 6001 kommer här:

Den troende som älskar Jesus får komma till himmelen, den får komma HEM. Han vann seger på Golgata och han befriade oss från världens skrammel, synd och elände.
Den som tror idag har fått allt den kan önska: EVIGT LIV MED JESUS.

Många människor tror att det är lätt och bra att leva i världen med all dess nöjen, men det är inga nöjen det är lögner de lever i. Men de känner ju inte Jesus så de förstår inte att hela denna värld är i satans händer!
Wake up!

Sök JESUS! Det är snart för sent att välja VÄG!

*
Kristne sanger. TEKST :
Ved Jesu død på Golgata Han evig seier vant,
og i fra synden og dens makt Han helt utfrie kan.
Og selv er jeg befriet i fra synder og besvær.
Han meg til herlighetens rike bærer.

Til Himmelen jeg går, dit synden aldri når.
Et herlig land hvor det er evig vår.
Der sol er Herren selv, der flyter livets elv.
Å, søsken, la oss alle møtes der.

Min vandring nå mot lyset går i Jesu egne spor.
Han leder meg ved hånden, tørker mildt hver smertens tåre.
Er veien tung og stenet bærer Han meg med Sin arm,
og i Hans nærhet stilner stridens larm.

Mitt samfunn er i Himmelen og jeg tror at jeg når fram,
når Åndens gave Gud har sendt er pantet på mitt hjem.
Billetten har jeg fått og jeg er fri fra jordisk bånd,
og hjem Han meg ledsager med Sin hånd.

” Herre Sebaot, Israels Gud, du som tronar på keruberna, endast du är Gud över alla riken på jorden. Du har gjort himmelen och jorden.

Kanske JESUS kan få lysa i mörkret för någon denna vecka! Kanske just Du som läser vill lära känna honom. Läs då denna hemsida så får du hjälp! Kontakta mig gärna om du har frågor..

NamnlösMaria

Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son.
Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.
Om någon ser sin broder begå en synd som inte leder till döden, då ska han be och Gud ska ge honom liv. Detta gäller dem vilkas synd inte leder till döden. Det finns synd som leder till döden, och jag säger inte att man ska be för den.
Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv.

Ta vara på tiden. Lär känna Jesus

 

388foto Maria

En ny vecka kommer, ….och all tid är dyrbar.Det viktigaste för en människa är att lära känna Jesus och sedan kunna ledas av honom, resten av sitt liv och sedan komma hem till honom  för evigt. Känner du Jesus? Tiden är  kort och jag önskar att du ville lära känna honom och följa honom.Några bibelord…….

Den som inte vill veta av fostran föraktar sitt liv, den som lyssnar till tillrättavisning får förstånd.

De rättsinnigas väg är att fly det onda, den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv.

Redan den unge röjer genom sina gärningar, om hans liv är rent och rätt.

I honom var liv, och livet var människornas ljus.
 
för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv.
 
Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

141

NamnlösMaria

Jesus till sin tron…

Maria

Maria

Himmelen

 

1.Stor och härlig var den dagen, Då från Oljebergets topp Jesus från de sina tagen For till Fadern åter opp. Till sin tron han återvänder, Genom korset härliggjord, Med de genomstungna händer Än välsignande vår jord.

2.Han som under dödens smärta Har mot världen sträckt sin famn Nu likt Aron på sitt hjärta Bär de återlöstas namn. Hos sin Fader i det höga För de sina beder han, Och för Faderns helga öga Står han som vår frälserman.

3.Helt allena sågs han fara Till sin tron i himmelen, Men med tusen helgons skara Kommer han till oss igen. Jesus, låt din ankomst bliva Fröjdefull och ljuv för mig, Och av nåd mig värdes giva Evig frid och fröjd hos dig! / Lina Sandell

*

Jesus for till himmelen och exakt när det skedde det vet vi ej, men sången här är så fin och Lina Sandell skriver i bilder, så jag tror du kan se en del då du läser texten. Jesus hade förutsagt även  sin himmelsfärd, se: Joh 6:62; 7:33; 14:2; 28; 16:5.

Det är också sant att Jesus är i himmelen och att han lever och det är mäktigt att VETA att han kommer igen för att hämta den frälsta troende HEM till sig. Hem till himmelen!

Det är sannerligen nåd att få flytta hem en dag. Det är så stort att veta. I sången står det också om att JESUS öppnade sin famn för världen, och det är egendomligt att så många förnekar honom. Men en helgdag gör man av hans färd och man är ledig hela långa helgen. Men prisar man hans namn?