Tag Archive | himmelsfärd

Kristi himmelsfärd /Gratis bibel

Den Uppståndne visar sig

9 När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena, som han hade befriat från sju onda andar. 10 Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. 11 Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det.12 Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. 13 De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda.14 Till slut visade han sig för de elva när de låg till bords, och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. 15 Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. 16 Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. 17 Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. 18 De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska.”

Vers 19 När Herren Jesus hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida.20 Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Vägen kan vara lång och SVÅR. En del människor tror att livet är lätt, det får stå för dem. Lidande är inte roligt men livsnödvändigt, om man vill gå med Jesus. Lidandet formar oss för evigheten. Följ Jesus så är du trygg.

Erbjudande om Reformationsbibel finns kvar! Maila mig, Adress i GÄSTBOKEN

Jesus till sin tron…

Maria

Maria

Himmelen

 

1.Stor och härlig var den dagen, Då från Oljebergets topp Jesus från de sina tagen For till Fadern åter opp. Till sin tron han återvänder, Genom korset härliggjord, Med de genomstungna händer Än välsignande vår jord.

2.Han som under dödens smärta Har mot världen sträckt sin famn Nu likt Aron på sitt hjärta Bär de återlöstas namn. Hos sin Fader i det höga För de sina beder han, Och för Faderns helga öga Står han som vår frälserman.

3.Helt allena sågs han fara Till sin tron i himmelen, Men med tusen helgons skara Kommer han till oss igen. Jesus, låt din ankomst bliva Fröjdefull och ljuv för mig, Och av nåd mig värdes giva Evig frid och fröjd hos dig! / Lina Sandell

*

Jesus for till himmelen och exakt när det skedde det vet vi ej, men sången här är så fin och Lina Sandell skriver i bilder, så jag tror du kan se en del då du läser texten. Jesus hade förutsagt även  sin himmelsfärd, se: Joh 6:62; 7:33; 14:2; 28; 16:5.

Det är också sant att Jesus är i himmelen och att han lever och det är mäktigt att VETA att han kommer igen för att hämta den frälsta troende HEM till sig. Hem till himmelen!

Det är sannerligen nåd att få flytta hem en dag. Det är så stort att veta. I sången står det också om att JESUS öppnade sin famn för världen, och det är egendomligt att så många förnekar honom. Men en helgdag gör man av hans färd och man är ledig hela långa helgen. Men prisar man hans namn?