Tag Archive | Målet

Att löpa framåt, att gå Guds väg, förlora aldrig målet. Hebr 11-12

cartoon bibel

 

Brevet till hebréerna

12 Kapitlet

1

Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.

2

Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

3

Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.

Håll ögonen fästa på Jesus, han som är källan och målet för din tro.Förlora aldrig ditt mål ur sikte och tappa aldrig modet. Ja så lyder bibelordet. Den som vet att han VILL tjäna Gud av HELA sitt hjärta, den löper sitt lopp hela vägen, ända fram. Även om svårigheter finns och det gör ont på vägen så ska man veta att Gud har bestämt ens väg, att gå framåt med honom. Vill man det så gör man det-  HELA VÄGEN, vad som än sker. Hallelujah! Vi har en stor och mäktig Gud!! Målet här i texten är det mål som Herren visat dig, det eviga livet i tjänande- hela vägen fram.

name-graphics-maria-545505

Har DU målet i sikte? Video: D W. Är ditt mål himmelen?/Vakna…

Korsets väg

 

David Wilkerson………WAKE UP CHURCH!!!

Har DU målet i sikte? En ständigt aktuell fråga.
Det är många troende som läser denna sidan och det finns de som inte är troende som läser här, och inte vet vilket mål jag menar när jag tar fram de här bibelverserna.
Vi som är troende vill löpa mot målet, springa eller krypa spelar nästan ingen roll, bara vi kommer fram!!   -Låt oss leva rent, Låt oss vara NÄRA Gud!

Våra hjärtan har talat, nej, Gud har talat i våra hjärtan och gett oss av sin kärlek och den och HAN har förändrat oss i grunden! Halleluja! Guds kallelse till himmelen ligger i våra hjärtan, tänk, han har kallat oss, vi är hans barn och en gång ska vi komma hem till himmelen. Därför att Gud har tagit vår hjärtan i besittning och förändrat våra liv så löper vi loppet i kärlek och i tro och i längtan.

Repent

1 Kor 9:26 Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften.

Fil 3:12 Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus.

Fil 3:14 och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.

Kol 1:29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

1 Tim 1:6 Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat.

Hebr 11:40 Ty Gud har förutbestämt något bättre åt oss: först tillsammans med oss skall de nå målet.

1 Petr 1:9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

1Joh 2:5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.

1Joh 4:12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss.

1Joh 4:17 I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen.