Archive | maj 2014

Tror du? Tror du också på bönesvar? Bed i tro.Video

 

Namnlösvår blomma

Gud hör bön

Tro, tro, tro.  Ja det är det vi ska göra då vi tror, eller hur? Vi ska inte vackla hit och dit, nej vi ska tro, tro på bönesvar och vara säkra på att det blir som vi bett.

“Och se, innan han hade slutat att tala – – -. Och han sade: ‘Lovad vare Herren – – – som icke har tagit sin nåd och trofasthet ifrån min Herre!’” 1 Mos 24:15-27.

VARJE rätt bön är besvarad redan innan den är avslutad, “innan han hade slutat att tala”. Och detta på grund av att Gud förbundit sig därtill genom sitt ord; Vadhels I bedjen om i Kristi namn (d. v. s. förenade med Kristus samt i överensstämmelse med Hans vilja) och tro, skall vederfaras eder. Var gång vi uppfyllt dessa enkla villkor, kunna vi vara förvissade om att vår bön blivit beviljad och uppfylld i himlen redan medan vi bedja. Det synliga svaret kan komma till oss härnere på jorden långt senare. Men Guds Ord kan icke slå fel. Därför göra vi väl i att sluta varje bön med tacksägelse till Honom, som aldrig vill taga sin nåd och trofasthet ifrån oss. (Läs Dan 9:20-27 och 10:12)

Då vi vänta på någon ny välsignelse från Gud, är det av vikt, att vi intaga en ställing av tro samt bedja och handla, som om vi redan motagit välsignelsen. Vi bör tala med Herren just som om Han redan har hört oss. Hela tyngden av våra behov måste vi lägga på Honom och taga det som en given sak, att Han fyller behovet nu och framledes. Detta är att förbliva i en ställning av tro.

Då kvinnan ingått äktenskap, har hon med detta steg inträtt i en ny ställning och hon handlar och verkar härefter i överensstämmelse därmed. På samma sätt väntar Herren, att vi, då vi mottagit Honom såsom vår Frälsare, Heliggörare, Läkare och Förlossare, intaga den plats, där Han möter vårt behov, för att finna, att Han till fullo motsvarar alla våra förväntningar.

*

Bed i tro på Jesu namn!
Inför Gud det ensamt gäller.
Tron på Jesusnamnet ställer
dig vid öppen fadersfamn.

Bed i tro! Gud svar berett
på vår bön, som Anden leder.
Herren verkar, när du beder,
under gör förrän du bett.

Bed i tro, som vågar stå
glad och viss med öppna händer
sträckta uppåt! Som ej vänder
åter, men blott fram kan gå.

Bed i tro! Gud väntar blott,
att din troshand skall beröra
Honom själv. Han gläds att göra
mer än bedja du förmått. / av Mrs. Chas. E. Cowmannn

Det er saÌŠ underbart det navnet Jesus, for evig skal det bli min melodi

Når verdens glans og prakt ei finnes mere,  da skal det stråle i all evighet.

 

 

Det rätta valet. Video E Minos. Jesus kommer.

Herren-300x39

Låt oss vara redo!

Emanuel Minos: ‘La oss være rede!’ 1(2)

Emanuel Minos: ‘La oss være rede!’ 2(2)

Del 2. Et sterkt budskap fra Emanuel Minos. Han tar utgangspunkt i
Joh.13,30, hvor det står: ‘Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt.’
(1.del)
Ikke bare Judas står i kampen mellom lys og mørke, men hver eneste en av oss gjør det.
Alle kommer vi til skjebnesvangre veivalg i livet, og det er helt avgjørende for oss at vi da er våkne og tar det rette valget.

Det rätta valet är att ta emot Jesus Kristus…tiden är kort! Se videos.

 

 

Video: Lugna hamn. Jesus kommer åter

 

Blomning syrén m m 032

 

LUGNA HAMN

Jesus kommer tillbaka, det vet den som tror, men under tiden vi väntar och längtar efter Jesus och följer honom…..Vi vet att lotsen är ombord, och en lugn hamn väntar. Han för oss framåt. Tack Jesus!

Han friköpte min själ så att den inte hamnade i fördärvet, och mitt liv skall se ljuset.”
De gladdes över att det blev stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville.

 

name-graphics-maria-124184

 

Frukta icke! Utomordentliga eldprov, men icke övergiven. Gud hör bön!

 

Foto Maria

Foto Maria

*

“Frukta icke Daniel, ty redan ifrån första dagen, då när du vände ditt hjärta till att söka förstånd och till att ödmjuka dig inför din Gud, hava dina ord varit hörda; och jag har nu kommit för dina ords skull. Fursten för Persiens rike stod mig emot under tjugoen dagar.” Dan 10: 12-13.

 

HÄR gives oss en utomordentlig undervisning i bönen. Vi få se, hur satan direkt söker motstå oss. Daniel hade under svår kamp fastat och bett under tjuguen dagar. Av berättelsen förstå vi, att anledningen till denna kamp ej stod att finna hos honom själv. Han var en god man och hans bön var uppriktig. Man han blev utsatt för ett särskilt angrepp från fiendens sida. Herren befallde en budbärare säga honom, att hans bön var hörd i samma stund han begynte bedja. Men denne hindrades i sitt uppdrag av en ond ängel, som kom honom till mötes och kämpade med honom. Det uppstod en strid i himmelen. En liknande kamp, som försiggick i himlarymden, fick Daniel utstå på jorden.

“Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare – mot ondskans andemakter i himlarymderna.” Ef 6: 12.

Genom satan blev svaret fördröjt tre hela veckor. Daniel var nära att duka under, och satan hade glatt sig över att få taga hans liv; men Gud tillstädjer icke något, som går över vår förmåga. Många böner blir hindrade av satan; men vi behöva dock ej frukta, snart skola de likt en flod bryta fram, för att icke allenast bringa bönesvaret till oss, utan därjämte nya, rika välsignelser.

Helvetet gör sitt yttersta mot Guds heliga. De bästa bland dem ha fått genomgå utomordentliga eldprov. Men himmelen skall icke övergiva en enda av dem.

“Den gamla tidens segerkraft,
den gamla tidens tro
och gamla tiders helga eld
låt i mitt hjärta bo.”  / Mrs. Chas. E. Cowman

*
Jag tycker att jag känner igen dessa rader ovan, d v s jag har erfarenhet av att allt går fel och att man håller på att duka under, var är bönesvaren? Ja det kan man verkligen undra ibland! MEN Gud har allt under kontroll, även om det ser mycket svart ut på alla håll.

Gud hör bön

name-graphics-maria-124184

 

 

Själ får liv. Jesus frälser!

 

Marias tavla

Marias tavla

 

Text:

1. Lord, I was blind; I could not see
In Thy marred visage any grace,
But now the beauty of Thy face
In radiant vision dawns on me.

2. Lord, I was deaf; I could not hear
The thrilling music of Thy voice;
But now I hear Thee and rejoice,
And all Thine uttered words are dear!

3. Lord, I was dumb; I could not speak
The grace and glory of Thy name;
But now, as touched with living flame,
My lips Thine eager praises wake.

4. Lord, I was dead; I could not stir
My lifeless soul to come to Thee;
But now, since Thou hast quickened me,
I rise from sin’s dark sepulcher.

5. For Thou hast made the blind to see,
The deaf to hear, the dumb to speak,
The dead to live; and, lo, I break
The chains of my captivity.

*

En gång var jag också både blind och döv och kände inte Jesus. MEN, han  frälste mig och han gav mig ett nytt liv,  och att få  LEVA för honom är det bästa jag kan få göra. /Maria

 

 

Hitta svaren i Guds ord. Allt har skett förut, precis som idag…

 

Foto Maria

Foto Maria

 

*

I Bibeln står det om allt man behöver veta, där kan man hitta svar på allt man undrar över. Där, i Guds Ord hittar man Guds ledning i livet. Vad det än gäller så är Gud med i sitt ord. Det är inte märkligt att allt går igen i tiden. Allt som hände förut, det händer igen. Trygghet, bekymmer, glädje, oro, sjukdom,  vanmakt, allt har skett förut, precis som idag…. se bibelverserna. Gud är stor och mäktig, han hjälper den som vill och som tror på honom!

“Vad trygghet det skänker att lita på Gud, Att tro på hans ord och att lyda hans bud. Det giver mig kraft, och det skänker mig mod. Han tar mitt bekymmer, min Frälsare god.” /Göran S

Hör på mig och svara mig! I mitt bekymmer är jag utan ro och måste klaga,
Vårt liv varar sjuttio år eller åttio, om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi, vi flyger bort.
När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ.
Bön av en betryckt som i vanmakt utgjuter sitt bekymmer inför HERREN.
Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom och talar med honom om min nöd.
Bekymmer tynger en mans hjärta, ett vänligt ord ger det glädje.
När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni skall säga. Vad som ges er i den stunden skall ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den helige Ande.
Det som föll bland tistlar är de som har hört ordet men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt.
Herren svarade henne: “Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket.
När man ställer er till svars i synagogor och inför makthavare och myndigheter, så gör er inga bekymmer för hur ni skall försvara er eller vad ni skall säga.

1 Petr 5:7

Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

 

Hälsa? Fluor = Cellgift? Läs artikel

FLUOR. Nyttigt eller FARLIGT?  Läs artikel!

Fluoren inom tandvården är ett cellgiftav Jan Sällström http://www.art-bin.com/art/sallstrom_sw.html 9.1.2014

Vad ska man tro – är fluor nyttigt eller farligt? Personligen anser jag att tandvårdens fluorprofylax tillhör medicinhistoriens största experiment.

FLUOR ÄR BRA för tänderna och minskar karies, har vi fått lära oss under decenniers kampanjer. Under 60-, 70 och 80-talen genomfördes fluorsköljningar varje vecka i skolorna och det diskuterades om fluor generellt skulle tillsättas i dricksvattnet i Sverige som redan var fallet i många andra länder. Motståndarna till fluor menade att fluoren är ett gift och att fluoridering av dricksvattnet innebär en tvångsmedicinering av befolkningen som är ovärdigt en demokrati. I dag är fluorsköljningen i skolorna på väg tillbaka – samtidigt som allt fler länder sätter allt allvarligare varningstexter på sina fluortandkrämstuber.

Alla får vi i oss fluor genom födan och dricksvattnet. Dagsdosen hos vuxna med normal vattenkonsumtion beräknas ligga vid 0,5-2 mg i lågfluorområde och 2-5 mg i områden med dricksvattenhalt av 1 mg fluor per liter, felaktigt benämnt “optimal” fluorhalt (1). Denna halt finns naturligt i Sverige i t.ex. Uppsala och Eskilstuna. I vissa vattenverk är halten ännu mycket högre. Livsmedelsverket har utfärdat nya regler för fluoridhalten i svenskt dricksvatten, baserat på ett EG-direktiv. Senast 25 december 2003 får dricksvattnet inte innehålla mer än 1,5 mg fluor/liter (2). Anledningen är att fluoren har visat sig ge skador på framför allt tänderna och skelettet, eftersom det är ett starkt cellgift. Storkonsumenter av dricksvatten, exempelvis diabetiker och njursjuka kan få i sig betydligt större mängder. Endast en del, varierande mellan 20-80 % av detta fluorintag utsöndras via njurarna. Ju surare urinen är, desto mindre är utsöndringen av fluorid (3). Personer med en kost som gör urinen sur, exempelvis köttrik kost, behåller därför mer fluor än personer med alkalisk urin. Det fluor som kvarstår i kroppen binds kemiskt i olika organ, framför allt i kroppens hårdvävnader, dvs tänderna och benstommen. På detta sätt hålls blodplasmahalten av fluor låg vid c:a 1/100-dels mg per liter men 2-3 gånger så högt hos personer som dricker fluoriderat vatten.

Faktaruta: Grundämnet fluor
Fluor är ett gulgrönt gasformigt grundämne som framställdes isolerat första gången 1886 av Henri Moissan. Fluor, klor, brom, jod (och det instabila ämnet astat) utgör de s.k. halogenerna bland grundämnena. Fluoratomerna har en mycket stark tendens att förena sig med andra ämnen, så det är ganska svårt att framställa i ren form. Fluor kan förena sig med alla andra ämnen, även med andra halogener. Före andra världskriget förekom ingen större industriell tillverkning av fluor. Senare har processer vid anrikning av uran, aluminiumframställning, produktion av konstgödsel, lera m.m. resulterat i att stora mängder fluor producerats som bi- eller avfallsprodukt.Fluorföreningar förekommer i naturen och vattnet i olika mängder, så vi får alltid i oss mer eller mindre. De flesta är dock numera överens om att fluor inte hör till de essentiella spårämnen som kroppen behöver, vilket länge påstods av WHO (Handbook on Human Nutritional Requirements, WHO Monograph Series No 61, 1974), svenska Socialstyrelsen (SOSFS 1977:26) m.fl. Amerikanska FDA ändrade dock åsikt i frågan vid mitten av 60-talet (se Bergström, “Åttio maximaldoser”, 1969, s 51).Fluor befinner sig i giftighetsgrad någonstans mellan bly och arsenik. Forskning tyder på att fluorider kan orsaka såväl allergier, benskörhet, dental fluoros som neurologiska skador (det senare har bl.a. dr. Phyllis Mullenix beskrivit i sin och medarbetares “Neurotoxicity of sodium fluoride in rats”, Neurotoxicol Teratol. 17(2), 1995). Den härdande effekt fluorid anses ha på tandemalj, beror på att ämnet hydroxiapatit, som finns i emaljen, får en OH-grupp utbytt mot fluor så att fluorapatit Ca5(PO4)3F bildas. Emaljen blir hårdare, men många anser också att den blir sprödare.

Hårdvävnadernas förmåga att snabbt binda fluor, och därigenom hålla serumhalten nere avtar med stigande ålder på grund av att höga halter ackumuleras och en viss mättnad inträder, framför allt hos individer som bor i fluorrikt område (1). Sådana individer löper därför lättare risk att få förgiftningssymptom vid tillförsel av enstaka höga doser. Genom denna anrikning av fluoren till vissa platser i kroppen kan de lokala koncentrationerna bli höga. Halter på 2-6 g per kg av skelettet och upp till 10 g per kg i emaljytan har uppmätts. Detta innebär en anrikning i skelettet på 200 000 gånger jämfört med serumhalten. Ju längre in i tanden man kommer, dess lägre halt påvisas till ungefär 30 mg/ kg på gränsen till tandens mjukvävnad, dvs pulpan (1, 4). Även i mjukvävnaderna kan anrikning påvisas med halter i t.ex. aortaväggen, njurar, urinblåsa och hud som är upp till 10 000 gånger högre än i blodet (5, 6). Anrikning av fluor i kroppen betyder att man med åren samlar på sig stora mängder fluor, uppgående till tiotals gram. Generellt gäller att om man jämför fluorhalten i skelettet hos en person från lågfluorområde med en från vattenfluoriderat område, så ligger fluorhalten 2-3 gånger så högt hos den senare (1, 7).

”Den dödliga dosen fluor uppges ligga mellan 1-5 g för en vuxen, men den minsta registrerade dödliga mängd som man vet tagits upp i kroppen ligger på 105 mg.”

Den dödliga dosen fluor uppges ligga mellan 1-5 g för en vuxen, men den minsta registrerade dödliga mängd som man vet tagits upp i kroppen ligger på 105 mg. Trots detta visar sig inte någon akut förgiftning hos gamla människor vars skelett genom anrikning under åratal innehåller flera gånger den dödliga dosen av fluorid. Detta beror på att att fluoriden är mycket starkt kemiskt bunden i skelettet. Inom cellbiologisk forskning används fluorid som ett mycket aktivt ämne för att påverka cellens ämnesomsättning. Fluoriden fungerar som ett starkt gift genom att hämma vissa enzymer, som är nödvändiga för cellens normala livsmekanismer. Flera enzymer, som är betydelsefulla för cellens energiproduktion, som enolas, fosfoglukomutas, succinodehydrogenas och cytokromoxidas, hämmas av fluorid i låga koncentrationer. Vidare hämmas de båda heminnehållande enzymen katalas och peroxidas, vilka båda är inbegripna i omsättningen av i cellen bildad väteperoxid och flera olika enzymer som deltar i fosfatomsättningen, som surt och alkaliskt fosfatas, erytrocytpyrofosfatas och 5-nukleotidas (8). Ytterligare ett flertal enzymer kan hämmas vid låga fluoridkoncentrationer. Fluoridens hävdade karieshämnade effekt beror sannorlikt till stor del på dess giftverkan på bakteriernas enzymsystem. Man har också visat att fluorid påverkar basala cellregleringsmekanismer genom att interagera med sådana signalbärare som calciumjoner, G-proteiner (9) och cycliskt AMP, den sistnämnda genom att stimulera enzymet adenylcyclas (10). Cykliskt AMP har bl a stor betydelse för den hormonella styrningen av cellen, och fluor verkar därför störande på hormonregleringen i kroppen. Det är därför inte så svårbegripligt att högt fluoridintag har korrelerats till högre cancerincidens (11). De koncentrationsnivåer vid vilka påverkan på de känsligaste av ovan nämnda enzymer sker, bland dem just adenylcyclas, ligger lägst på omkring 6-10 mg per kg. Det kan alltså ytligt synas som om denna halt vore för hög för att några effekter skulle kunna uppstå då man använder ett fluoriderat dricksvatten, men om hänsyn tas till fluorens förmåga att ackumuleras i kroppen och man jämför med de halter som kan påvisas i vissa organ, så förstår man att fluoren mycket väl kan ha biologiska effekter även vid ett dagligt intag på 2-5 mg.Inte minst om man också tar hänsyn till de mycket höga fluoridkoncentrationer som munhålans, svalgets och magslemhinnans celler lokalt utsätts för vid olika typer av fluorprofylax, såsom munsköljning och fluorlackning. Mycket riktigt kan man också påvisa en rad biologiska effekter av fluor vid denna dos. Hos personer som på försök har fått sin vattenfluorhalt höjd från normal ytvattenhalt till 0,5 eller 1 mg per liter eller mer har man funnit att enzymet alkaliskt fosfatas i blodet påverkas och minskar signifikant i aktivitet (12). I djurförsök har man funnit cellförändringar på biokemisk nivå i njurarna hos apor som fått vatten med 1 mg fluor per liter under några månader. Enzymaktiviteterna hos vissa enzymer i levern hos dessa apor och njurarna hos marsvin påverkades också av sådant vatten (13, 14). En fördröjning i utvecklingen på upp till 14 dagar har experimentellt påvisats hos grodyngel som fått vistas i fluoriderat vatten. I detta fall beror störningen förmodligen på att ynglens sköldkörtlar påverkats av fluoren (15). Cellgenetikern A.H. Mohamed har upptäckt att möss som vid sidan av en fluorfattig kost fått vatten med sk “optimal” fluorhalt hade fler kromosombrott i testiklar och benmärg än kontrolldjur. (16). Emaljfluorosen är det mest uppenbara och synliga beviset för de kraftiga biologiska effekterna av ett för högt fluorintag hos människan. Tandläkarna hävdar visserligen helt ansvarslöst att emaljfluorosen är ett medicinskt oskyldigt symptom, men tvingas samtidigt erkänna att uppkomstmekanismen av emaljfluoros inte är känd i detalj, även om bilden på senare tid håller på att klarna. En viktig upptäckt gjordes av den danske kariologen Thylstrup och hans grupp som med elektronmikroskopets hjälp kunde påvisa att emaljfluoros är missbildad emalj som har en lucker och oregelbunden struktur. Vid kraftig fluoros är emaljen så lös att den släpper igenom föroreningar utifrån som då missfärgar tanden (17). En färsk vetenskaplig rapport (18) visar att fluorid stör enzymen kaseinkinas II och alkaliskt fosfatas i ameloblasten (den emaljbildande cellen), vilket leder till oregelbunden mineralisering vid emaljbildningen. Det tandläkarna således kallar oskyldiga fläckar på tänderna är i själva verket symptom på kronisk fluorförgiftning av spädbarnet! Fluorskadad emalj har visats vara mer benägen för karies än normal emalj, senast visat i en sydafrikansk rapport om barn i byar som var helt opåverkade av tandvård (19).Då man förstår fluorosens rätta natur är det inte svårt att också begripa att barn under den tid tandbildningen pågår ska utsättas för så litet fluorid som möjligt. Det betyder att barn under sex års ålder inte över huvud taget ska utsättas för fluoriderad tandkräm, fluortuggummi eller fluorrikt dricksvatten. 

Faktaruta: Arvid Carlsson om fluor
Arvid Carlsson, som år 2000 tilldelades Nobelpriset i fysiologi/medicin, var en hård motståndare till vattenfluoridering på 1970-talet och skrev flera artiklar om fluor och fluoros:”Det är väsentligt att poängtera att emaljfluoros inte enbart är en kosmetisk fråga. Socialstyrelsens försäkran att emaljfluoros är ett ur medicinsk synvinkel oskyldigt symtom saknar nämligen täckning. Såväl svenska som utländska undersökningar visar att svårare grader av emaljfluoros är associerade med en abnormt hög kariesförekomst […].””Det förtjänar i detta sammanhang påpekas att ‘den stabila bevisningen för placentabarriären mot fluoren’ (Ericsson 1970) nu tillhör medicinhistorien (Armstrong o a 1970; se även Forsman 1974 b). Det finns därför anledning att beakta möjligheten att fluorid kan inverka på barnens somatiska och mentala utveckling.” “Våra hälsovårdsmyndigheter kommer i framtiden i allt högre grad att bli engagerade i de problem som denna belastning [den kemiska belastningen av vår miljö] för med sig, problem av mycket hög komplexitet med hänsyn till svårigheterna till kvantitativ kartläggning, interaktion mellan olika ämnen etc. Vårt samhälle kommer att behöva satsa allt större resurser på att hålla nere den kemiska expositionen på en acceptabel nivå. ” Ur Arvid Carlsson: “Aktuella problem rörande fluoriders farmakologi och toxikologi”, Läkartidningen 14, 1978, s. 1388-1392.

Kronisk fluorförgiftning av sk “optimal” fluorhalt i vattnet ger hos vissa individer upphov till ett flertal svårtolkade symptom, som emellertid stämmer väl överens med symptomen vid akut fluorförgiftning eller kronisk förgiftning av högre doser på kreatur och industriarbetare. Mängder av veterinärmedicinska rapporter har beskrivit förgiftningsfall på kreatur som inträffat på grund av miljöförorening eller för höga fluorhalter i fodret. På Cornwall Island i Ontario i Kanada drabbades boskapen av dvärgväxt till följd av att grödorna förorenats av fluor som släpptes ut i luften av Reynolds Metals Company (20). Continue reading

Video:Mike Gendron “Roman Catholicism”. Måste ses! “Lämna religionen och kom till Kristus!

098 Korsets väg

Mike Gendron “Roman Catholicism”

Bra video om Katolicismen och dess villfarelser. Man varnar inte för katolicismen idag, människor är väldigt okunniga om vad den innebär. Många lämnar sina församlingar för att gå in i detta och ser inte det som är fel, för ingen varnar dem. Man berättar inte om det falska evangelium som katolicismen förkunnar. Reformatorerna har betalat ett högt pris då de varnat och de har fått lida mycket. Se videon och se hur detta kunde få ske och vad det betyder idag då massorna är på väg mot Rom, i avfall och förfall, video 43 min. Om man förnekar bibelorden om Jesus, se nedan, hur kan man då tro att man kan vara enade kristna???? och gå ut med evangelium om man inte tror på det? En MYCKET upplysande video! Se vad Pope Pius XII säger 1943. Katolicismen säger att de ska vara i enhet med alla kristna. …1965 startade arbetet med att “ena” alla kristna.. De säger också att de inte tror att Jesus kommer tillbaka förrän alla är enade under katolicismen!

/Bibelorden: 2 Tim 3:15; Acts 7:11; Gal 5:4; Rom 3:24;  Rom 3:28; Rom 1:17;  Rom 5:1 

Detta förnekar katolicismen om Jesus:

2 Chor 5:21;  Heb 7:25;  Heb 9:12;  Col 2:13-14;  1 John 1:7;  Gal 3:13; 1 Tim 2:5; Eph 2:8-9;  John 3:36;  Tit 3:5; Rom 5:8; 1 Chor 15:1-4; Eph 2:5; 1 Petr 1:3-5; Heb 10:14; 2 Tim 2:23-25; JOHN 8:31-32;  Ords 10:5-6 ……….. Gal 1:6-9 

 

name-graphics-maria-545505

Det sanna evangeliets ursprung är Gud själv. Finns respekt för Gud?

Namnlösåker moln

Marias-2737

Gud har aldrig sagt att det finns flera religioners väg till Hans hjärta. Gud har aldrig sagt att det finns evigt liv att få annat än genom Jesus Kristus som är Frälsaren./ Gal 1:7

Det sanna evangeliets ursprung är Gud själv. Det sanna evangeliet framhåller att LIV kommer ur DÖD. Vi får genom frälsningen dö bort från synden och leva för Gud. /Gal 1:11-12

Det sanna evangeliet förklarar att ALLA troende har tillgång till den helige Ande genom tro. /Gal 3:14

Människor tror ju att det är vilka människor som helst som har skrivit bibeln. Men så är ju inte fallet och det kan du se t ex här nedan i verserna. Det står tydligt och rakt på sak vad Paulus har erfarit. Det är dags att man börjar ge Bibeln som är Guds ord till människorna mer respekt! och ta reda på hur det ligger till innan man öser ut okvädningsord om just GUDS ORD.

*

Paulus evangelium är inte av mänskligt ursprung

11 Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. 12 Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. 13 Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude, hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den, 14 och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än de ivrade jag för mina fäders stadgar.

15 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. 17 Jag for inte upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus.

18 Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, och jag stannade hos honom i femton dagar. 19 Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror. 20 Det som jag här skriver till er, det skriver jag inför Gud, jag ljuger inte. 21 Sedan kom jag till trakterna av Syrien och Cilicien. 22 Men jag var personligen okänd för Kristi församlingar i Judeen. 23 De hade endast hört sägas: “Han som tidigare förföljde oss predikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota.” 24 Och de prisade Gud för min skull.

*

 

 

ESC/ Min helige Gud. Skaparen och skapelsen vanäras

 

PORTEN

Med starka övertoner och undertoner av NWO och NEW AGE stiger jublet i arenan och en skäggig dam träder fram som Fågel Fenix och sjunger om den och förtrollar människorna. Det är en skam och det är den NYA tiden som kommer och som det görs reklam för på ALLA sätt. Man pratar om fred och frihet men man vet INTE att det bara finns hos en helig GUD, den GUD som skapat Himmel och Jord och människorna.

Skall då denne man förklädd till kvinna och man få framträda….Ja enligt människor utan normer och tydlighet och klara sinnen och hjärta- där får vad som helst hända. Gay-kulturen har tagit ut svängarna! och är här för att stanna och bereda väg för värre saker. Kommer man ihåg Sodom och Gomorra…

2 Kor 11:14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

En annan Kristus, en annan ande, det är vad människor vill ha….. Bibeln är Guds sanning och allt som avviker från den är fel.

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.
Så skall jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hednafolks ögon. Och de skall inse att jag är HERREN.
Upphöj HERREN, vår Gud, och tillbed vid hans fotapall! Helig är han.
Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.
*
MIN GUD är helig och han ser inte mellan fingrarna  i detta. Det är en avsky jag känner, det är att göra våld på skapelsen, det är ett allvarligt brott  emot Guds helighet. Hur kan detta få ske? Jo men det talas om att det är en tävling, en rolig “grej”, you name it…. Men det är INTE sanningen.

När Antikrist träder fram i stor skala och person och förvillar ännu fler människor då är  det inte lika kul längre, och det är dit världen är på väg med stora  steg, och det är inte svårt att se hur lätt det är att förvrida huvudena på folk!

Det är sorgligt att leva i denna tid på många vis och det är en farlig farlig tid vi går till mötes, den enda trösten i eländet är att JESUS LEVER, att frälsning finns att få och att Gud finns och skall göra upp med ondskan.

name-graphics-maria-545505

Korsets väg är den bästa vägen!

 

 

Konflikt: Om påven, paradiset och pengarna, radioprogram repris lörd 22.05, och Artikel!

 

 idag

lördagens program  10/5 program 09.03 /jag hoppas man hörde på repris kl. 22.05

Konflikt: Om påven, paradiset och pengarna
Om påven, paradiset och pengarna. Franciskus har tagit världen med storm och verkar lova en radikal, närmast revolutionär katolsk kyrka. Men kan en så rik och mäktig organisation vara en kapitalistkritisk underdog? Hör röster från Roms förorter, Rios favelor och inifrån Vatikanbanken – om konsekvenserna för världen när en krisande kyrka väljer väg.

Programledare: Ivar Ekman. 

Nyttigt att höra på detta program om denne nye ‘fantastiske’ påve som man höjer till skyarna! Vad vet man egentligen? Är han Antikrist, eller på väg att bli…Katolicismen sprider sig som en löpeld- och det är ju mer än uträknat från högre ort…. som inte är Gud.

*

OBS: http://www.ui.se/blog/uibloggen/2014/5/5/ett-ar-med-paven-franciscus–vad-har-hant.aspx   ETT ÅR MED PÅVEN, Vad har hänt….

*

OBS! Franciskus är den förste jesuiten och den förste icke-europén som valts till påve sedan Gregorius III år 741, 1272 år tidigare. OM detta och mer läser du här:

http://www.ui.se/evenemang/franciskus-en-pave-for-den-globala-eran

*

Se  denna video också:

https://gospel.jesuslever.eu/de-sista-tiderna-video-den-latinske-paven/

 

 

 

Gospel

 

 

name-graphics-maria-545505