Tag Archive | Pope

Kriminaliteten styr. Villfarelse.

Bilden kan innehålla: 1 person, glasögon, text där det står ”MALCOLM X WARNED US MORE THAN 50 YRS AGO! "This is the media. an irresponsible media. "It will make the criminal look like he's the victim and make the victim look like he's the criminal. If you aren't careful, the media will have you hating the people who are being oppressed and loving the people who are doing the oppressing. ."This is sort of a propaganda tactic that I would call psychological warfare." --Malcolm x”
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

© FT BILDNY PRAXIS: Invandrare som inte kan svenska kan slippa straff eftersom lagarna är skrivna på svenska, beslutar Göta hovrätt.

Ny dom öppnar för åtalsimmunitet för invandrare

Publicerad 17 april 2019 kl 19.53

LAG & RÄTT. Göta hovrätt har kommit fram till att vissa lagar bara gäller den som förstår svenska språket. Genom en sensationell vägledande dom öppnar man därmed för en omfattande straffrättslig immunitet för bland annat invandrare.

Liksom tingsrätten friar hovrätten en bidragsfuskande invandrare med argumentet att han inte kunnat läsa lagstiftningen, då den är skriven på svenska.

Göta hovrätt fastställer därmed tingsrättens dom mot den idag 43-årige man från arabvärlden som tidigare åtalades för att ha flyttat hem till Jordanien utan att meddela Försäkringskassan.

Totalt fick mannen 240.000 kronor i olika felaktiga bidrag under tiden då han bodde i Jordanien med sina tre barn, skriver tidningen Östra Småland.

Trots att mannen har sökt och fått svenskt medborgarskap menar hovrätten liksom tingsrätten att det inte är rimligt att kräva att han ska känna till och hålla sig till svenska lagar, då han inte förstår svenska. Mannen frias därför för bidragsbrott.

Matt 24:12 och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta.
2 Thess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son,
2 Thess 2:7 Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.
Titus 2:14 Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar
Ord 24:24 Den som säger till den skyldige: ”Du är oskyldig”, honom ska folk förbanna och folkslag fördöma.
Rom 8:2 Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.
Rom 8:7 Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller.
Rom 2:14 För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag trots att de saknar lagen.
Rom 2:12 Alla som har syndat utan lag ska också gå under utan lag, och alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen.

M-topp skrev sig hos sin mamma – fick ut 158 000

Aftonbladet kan i dag avslöja hur riksdagsledamoten varit skriven hos sin mamma – trots att han inte bott där.

✓ Påstår att sommarstugan är permanent boende

Men en vanlig svensk kan inte få hjälp med bostad och mat??? när man ser hur det ser ut nu så blir man rädd över vad som kommer…snart.

Bilden kan innehålla: 1 person, står och mem, text där det står ”THE POPE FLIES TO GREECE TO TELL CHRISTIANS TO LOVE MUSLIMS I'M JUST CURIOUS, WHY DOESN'T HE FLY TO IRAQ & TELL MUSLIMS TO LOVE CHRISTIANS?”
problem…


Inga ord kan säga vad jag känner………….

Falskhet. Okunskap. Jesus är sanningen!

Denna s k helg är inte slut och ännu väller de falska predikanterna och påven med undersåtar  och andra religiösa fram i salar som kallas för kyrkor där Guds ord skall råda i oförfalskad kärlek. Men så mycket kärlek är det ju inte på grund av att man sätter en tomtemössa på Jesus och leker med honom. Man dansar runt en gran och kallar det Jesu födelse……    Hmmmmm ðŸ¤¢  ðŸ¤“ Många människor behöver starka andliga och vanliga glasögon för att förstå vad de sysslar med. Men, ja, jag hoppas och ber för att man ska vakna och se och veta i sitt hjärta vad som är falskt och vad som är sanning. JESUS är sanningen.

Satan has his hand on all these false teachings, for the further you are from Jesus and Gospel the better.     2 Corinthians 11:13-14

Matt 7:15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar.
Matt 24:11 Många falska profeter ska träda fram och bedra många,
Matt 24:24 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Maria:     Som frälst kristen och icke-kyrklig kan man räkna med bråk!  Bråket kommer och är på väg att startas upp, för det är sena tider vi lever i! Falskheten är enorm, lögnerna är så otäcka, sanningen så förvanskad att de som nyss blivit troende inte kommer att kunna se igenom NNVK och OAS-rörelsen och många fler s k samfund och ‘kyrkor’. Det är på väg att spåra ur rejält, och ett av spåren är ROM!

Ord 6:12En fördärvad människa, en ond man är den som går med falskhet i sin mun,

Ord 11:3De ärligas hederlighet leder dem, de trolösas falskhet blir deras fördärv.

Ord 28:18Den som lever hederligt blir räddad, den som i falskhet går dubbla vägar faller på en av dem.

Ord 30:8Håll falskhet och lögn ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men ge mig den mat jag behöver.

Hes 13:8Därför säger Herren Gud så: Efter­som ni talar falskhet och ser lögnaktiga syner är jag emot er, säger Herren Gud.

Rom 3:7Men om Guds sanning genom min falskhet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare?

*2Co 7:1  Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låtom oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.*

Omvändelsen innebär två saker: – att vända sig bort från synd och att vända sig till Gud i äkta uppriktighet och ödmjukhet.  Bör predikas!

 

Trosrörelsen, katolicism i kostym och slips- anno 2018 / L Jareteg artikel

Trosrörelsen, katolicism i kostym och slips – anno 2018

http://bibelfokus.se/blogg_180226

För snart tio år sedan (2008) skrev jag en artikel med rubriken ”Trosrörelsen – katolicism i kostym och slips”. Vi var några som då tyckte oss se likheter mellan Trosrörelsen och Katolska kyrkan, likheter som bör studeras lite mer under ytan kan jag tycka. Vi anade att auktoriteter inom Trosrörelsen började dra åt katolicismen, vilket faktiskt inte var helt förvånande eftersom det gick att se likheter dem emellan. Många inom Trosrörelsen hade vid den tiden svårt att se vart det hela var på väg, och många som stod utanför rörelsen och var kritiska till katolicism men positiva till Trosrörelsen, ville absolut inte tro eller se att det kunde ske ett närmande.

När vi idag tittar närmare på vad som hänt så är jag nästan förvånad över att Trosrörelsens närmande till Katolska kyrkan har kommit så långt och att det nu sker så oerhört ogenerat. Det tycks dessutom som om Trosrörelsen varit förelöpare på området och sprängt murarna mellan den evangeliska kristenheten och Katolska kyrkan. Efter att detta skett springer nu många evangeliska kristna i samma riktning, trots att evangelisk kristendom och katolicism är helt omöjliga att förena: jag skulle vilja säga att det är två olika religioner.

Jag kan repetera lite vad vi 2008 såg för likheter mellan Trosrörelsens teologi och andlighet och det som Katolska kyrkan står för. Här blir det bara rubrikerna, men vill du läsa vad jag skrev i detalj kan du sedan ta del av artikeln från 2008:

  • Hierarkiskt, odemokratiskt ledarskap
  • Tolkningsföreträde
  • Framgång för de få
  • Mystika upplevelser
  • Självförgudningslära (mer om det längre fram)
  • Ett Gudsrike på jorden här och nu

Och till dessa punkter vill jag även lägga LYX! Många av de stora ledarna inom Trosrörelsen lever i en helt sjuk lyx.

Trosförkunnaren Benny Hinn har en brorson som hoppat av rörelsen, han har vittnat om att Benny Hinn t.ex. kunde lägga 25 000 dollar på en hotellsvit för en enda natt!!! (mer finns att läsa via denna länk). Och trosförkunnaren Kenneth Copeland har en egen ranch dit det är tillträde förbjudet. Där har han även ett eget flygfält och ett antal egna flygplan. Att även Katolska kyrkan under hela sin historia vältrat sig i lyx och sitter på en enorm förmögenhet är inte någon hemlighet.

Du kanske känner till att Kenneth Hagin (1917-2003) var Trosrörelsens stora namn och ”fader”. Han var en av de största och mest förödande villolärare som vi fick skåda under 1900-talet. Det var i princip han som startade hela Trosrörelsen. Många kända trosförkunnare har studerat på Hagins bibelskola, så gjorde även Ulf Ekman. Idag är Kenneth Hagin död och begraven, men hans arvtagare som ”fader” för rörelsen måste man nog säga är Kenneth Copeland – en fruktansvärd framgångsförkunnare som dessutom är förebedjare för och rådgivare till Donald Trump. Copeland är med andra ord en man med mycket stort inflytande.

Om vi nu skall se hur långt Trosrörelsen kommit i sitt närmande till den Katolska kyrkan, så skulle det nästan räcka med att nämna att Copeland idag kallar reformationen för ”demonisk”. Han gläds åt att enheten mellan den evangeliska kristenheten och Katolska kyrkan nu är på så stark frammarsch och han hyllar den nuvarande påven Franciskus.  I videon nedan kan du se och höra Copeland förespråka alla protestantiska kyrkors tillbakagång till enhet med påven, och det är där han också säger att ”kyrk-demonen har fallit” med syfte på reformationen (videon är på engelska):

Den 9 mars 2014 meddelade Ulf Ekman i en predikan på Livets Ord att han och hans fru Birgitta ämnade konvertera till den katolska religionen. Detta efter att i princip varit smygkatolik under en längre tid och under den tiden propagerat för både katolsk lära och andlighet. Fler personer inom Livets Ord har tydligen gått samma väg. Så här har vi ju ännu ett bevis för hur nära Trosrörelsen egentligen stått den katolska tron redan från början. Hade inte så varit fallet, då hade ju inte deras förkunnare så enkelt gått över gränsen.

Benny Hinn och Paul Crouch, två tunga ledare i Trosrörelsen, deklarerade tidigt en katolsk syn på nattvarden. Och Todd Bentley (känd från skeendet i Lakeland, Florida sommaren 2008) undervisar nu om att brödet ÄR Jesu kropp och att vinet ÄR Jesus blod både andligt och på riktigt, och att du kan få en mängd välsignelser, smörjelser, helande, etc genom att ta nattvarden. Det förvånar mig inte med hans syn på nattvarden, för han säger att han fått undervisning i detta av en katolsk nunna. Todd Bentley säger vidare att Kristus blir “överförd” till oss i nattvarden, och att hans blod överförs till oss så att det strömmar i våra ådror. Katolska kyrkans katekes säger något liknande om nattvarden: “du blir vad du äter”. Detta är alltså den sakramentala syn på nattvarden som så många nu vill påtvinga oss. Den synen är ett maktinstrument i ledarskapets händer!

I bilden nedan ser du från vänster Carol och John Arnott (ledare i den s.k. ”Toronto-väckelsen”). Kenneth Copeland står direkt till vänster om påven Franciskus.

Kenneth Copleand mfl med påven

Todd White – som för övrigt var ett dragplåster på Awakening Europe Scandinavia 2016 i Friends Arena– har jag skrivit om i en tidigare artikel. Även han hoppas på enhet med Katolska kyrkan.  Heidi Baker är en annan förkunnare från Trosrörelsens område som också talar på ett förrädiskt sätt om ekumeniken med Katolska kyrkan. Du kan höra det i videon nedan (på engelska):

Många stora ledare inom Trosrörelsen har alltså gått i denna riktning, och du kommer att få se ännu fler göra det, var så säker. Om du nu av någon anledning befinner dig inom ramarna för Trosrörelsen, eller att din församling påverkats av Trosrörelsens lärovindar (eller andra), då skall du vara vaksam på smyg-katoliceringen. Den kommer inte sällan via mystik i olika former. Det kan handla om mystika andliga upplevelser (vilket varit typiskt för många ”kändisar” inom katolsk religion, helgon, munkar, jesuiter osv), men det kan även handla om att man börjar sätta upp ljusbärare och ikoner, kanske att nattvarden och bönen blir mer sakramental och rituell. Acceptera inte de små förändringarna, även om de kan tyckas oskyldiga, för det är vanligen just via små, små steg som villolärorna tar sig in, och sedan för med sig en sådan total förändring att man med tiden inte längre kan känna igen ursprunget. Med detta menar jag inte att Trosrörelsen var sund från början, å nej. Men katolsk religionsutövning kommer nu även in i frikyrkor som tidigare varit bärare av en ganska ordentligt bibelförankrad evangelisk tro, och vi kan ”tacka” Trosrörelsen för en del av det avfallet också.

Om du nu undrar varför jag tar så starkt avstånd från katolsk religion, så har det att göra med att jag hör till dem som anser att kristen tro uteslutande skall utgå från Bibeln, det gör inte den katolska tron även om många tycks tro det. Katolska kyrkan har under snart 2000 års tid ständigt lagt till en oerhörd mängd både företeelser och dogmer som står i stark strid med en bibelförankrad evangelisk kristen tro. Vill du ha ett par tydliga exempel på hur långt bort den katolska religionen står ifrån just en bibelförankrad evangelisk tro kan vi ta och läsa ur den Katolska kyrkans katekes, som ju utgör ett mycket viktigt dokument i den Katolska kyrkan. Katekesens auktoritet jämställs i princip med Bibeln. I första citatet nedan ser du Katolska kyrkans synkronisering rent teologiskt med en av grundpelarna i Trosrörelsens teologi, nämligen den om att den troende skulle kunna bli gudomlig (vilket var Satans lögn i Edens lustgård). I det andra citatet från katekesen ser du att Katolska kyrkan menar att muslimerna tillber samma gud som kristna och judarna gör.

Katolska kyrkans katekes – Första delen – Andra avdelningen
Andra kapitlet, Artikel 3, Paragraf 1:460:
“…Ty Guds Son blev människa för att göra oss till Gud. Guds ende Son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han, som blev människa, skulle göra människorna till gudar.”

Tredje kapitlet, Artikel 9, Paragraf 3:841:
Kyrkans förhållande till muslimerna. ”Men frälsningsplanen omfattar också dem som erkänner Skaparen, framför allt muslimerna. De bekänner att de har Abrahams tro och tillber med oss den ende och barmhärtige Guden, som skall döma människorna på den yttersta dagen.”

Nu finns det så klart tusen och åter tusen andra anledningar till varför sanna kristnas enhet med Katolska kyrkan är omöjlig, men det tar jag inte upp här. Känner du att du är dåligt insatt i vad den katolska religionen står för bör du definitivt sätta dig in det. Via länkarna nedan hittar du mer information.

/Lennart

Läs vidare:
• Om Katolska kyrkan och katolicism
• Trosrörelsen – katolicism i kostym och slips (anno 2008)
• Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi

**********

false prophets false teachers

Revolutioner över världen. FEMA-camps. The Coming Storm

De kommande tiderna kommer INTE att vara lätta. Jag vill visa dig två videos om den tid som vi läser om i bibeln, de grymma och sista tiderna. Grymma också för oss troende, men vi har Gud med oss i allt. Video nr 1 visar oss en del av vad FRIMURARNA har på sin agenda, Dödsläger som FEMA CAMP- depopulation av människor, revolutioner i Amerika och i andra delar av världen och EUROPA!
The VIDEO FREEMASONRY DOESN’T WANT YOU TO SEE!!!!! FEMA Death Camp Executioners…


Martial Law

Villfarelser och elände. NWO Den nya världsordningen med PÅVEN som hälsar ALIENS välkomna med Project Bluebeam, m m. De leker med BIBELN/ GUDS ORD och kommer att föra fram massor av VILLFARELSER!

Donald Trump har mer än en gång varnat för: THE COMING STORM
Ja jag vill visa dig att tiderna inte är direkt ljusblå och inte kommer att bli bättre, trots våra politikers fagra ord!
Antichrist, End Times, Illuminati, And The Coming Deceptions EXPOSED!

1 Kor 13:8 Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna.

 

  JESUS IS COMING!

Pengar? Ekonomi? 666. Mark of the Beast. VIRTUAL REALITY, Illuminati and Elite, Money and Creditcards

WHAT? 666 ʻMark Of The Beastʻ Just Got REAL! (2016) Illuminati och elit….tvingar människorna att…

Det kontantlösa samhället. Kallar man det för The Mark of the Beast?? Det är frågan i videon här och hur man haft ett hemligt möte på Wall Street. (2016).
Vad det handlade om hoppas jag du kan se här. Man provar digitala ‘pengar‘. Ja videon är sedan 2016 men mer förståelig nu än tidigare tycker jag.
Jag berättar ur videon såhär:

De nya kreditkorten som man ger ut nu har en liten BLIPPHÖRNA/Märke där man kan betala allt under 300 kr med att BARA BLIPPA KORTET i stället för att DRA DET , som man brukar. Jag gillar inte de nymodigheterna för jag vet vad som kommer!

This is a Big Deal, and a Big Signal… Vi ÄR redan i Antikristliga tider! Man HYLLAR TEKNIKEN! och sedan skall man hylla Antikrist själv, då han kommer på arenan. Hmm.

Är The Mark of the Beast PENGAR, eller är det ISLAM, eller är det ett *MÄRKE*, eller är det påven och hans söndagsfirande….eller… WHAT??
Vad händer med våra kreditkort?
Ett övertagandet av mänskligheten till något vi inte vill? Ja naturligtvis är det så.
Ett experiment tycks göras med vår s k vilja och med våra s k pengar. Vadå s k pengar? ÄR det några pengar? Nej det är papperslappar som egentligen är värdelösa? (en fråga).

US dollar blev plötsligt försöks-förvandlade till digitala pengar! …. säger videon.
NASDAQ den finansiella industrin. http://www.nasdaq.com/

*Pengar* kommer att ändras till en NY FORM och för nya LÖSNINGAR. Man förbereder oss nu för en ny sorts ordning på betalfronten!

Är det kul? Häftigt? Är det bättre? Nej det tror jag inte. Och.. man har ju redan microchip i handen för att betala och resa!!! NEJ NEJ NEJ vill jag säga medan andra säger JA JA JA.

Google´s Eric Schmidt mötte påven Francis angående den nya tiden och den nya ekonomin m m. De hade en bok som kallas ‘Den nya Digitala åldern’, och det låter ju inte bra i mina öron i alla fall. Se video 6.04 min in.Man ska ändra nationerna. affärerna och människors liv. Hmmmm. ÄR pååven EN falsk profet men inte DEN falske profeten i bibeln?

Påven har ju många kopplingar till AGENDA 2030, LÄS HÄR OM DET:

https://gospel.jesuslever.eu/repetition-globalt-tyranni-pope-address-u-n-pushes-satanic-new-world-agenda-2030-nwo/
och HÄR:

Skökokyrkan och FN: https://gospel.jesuslever.eu/agenda-2030-skokokyrkan-och-fn-las-vad-fn-bestamt-over-vara-huvuden-daniels-bok-244-45/

Den virtuella tekniken går framåt med stormsteg, The Virtual reality… JA VI ÄR I EN Värld av BESTAR! SYSTEMET är BESTIALISKT och det kommer MERA.

Mark Zuckerberg och NWO, hans tal FB. Översatt och kommenterat så som jag och många andra ser det ang vår värld och samhälle.

10 .001 min in i videon ser du Mark Z. DET ALLSEENDE ÖGAT ÄR KOPPLAT TILL Virtual Reality! Det kommer ett teknologiskt övertagande, och människor som är yngre de kommer att hylla den tekniken och sälja sina LIV för den!!

Man brukar visa och förbereda människor för de flesta NYHETER INNAN NYHETERNA KOMMER I VERKLIGHETEN.
Sådan är NÖJES-industrin m m. VI människor prepareras och förbereds för ytterligare ingrepp i våra LIV, som INTE blir mycket till LIV om man följer människor och prylar i stället för Gud!

Man lever i filmens värld och filmen AVATAR gjorde människor självmordsbenägna! 16.06 min in i videon ser du skådespelerska som har symbol på axeln/armen av 666, Mark of the Beast, det handlar det mesta om idag. Här är länk till musikvideon: Link to the music video I referenced

https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM…

Såå nu har du fått lite mer information om vad som är på G och hur teknik och människor skall gå samman. Är du med på det tåget eller står du med JESUS?

 

Påven och lögnerna! Påven säger att Bibeln och Guds ord är lögn

PÅVEN och LÖGNERNA

WARNING !!! Pope Calls Jesus and the Bible a LIE !!! False Prophet EXPOSED !!!Påven kallar Bibeln för en lögn.Påven säger att Jesus är satans son.

Denne påve förnekar sig icke. Han finns på så många ställen med sina hemska lögner och uttalanden.Påven har visat sin sanna färger med sina senaste uttalanden om evolutionen! m m. Påven säger i videon att Gud skulle vara en sorts MAGIKER, som gav människan vad den behövde för att fortsätta att utvecklas i evolutionen för att han inte klarade av allt, och att GUD INTE är skaparen!

Det står inte så i bibeln, som är Guds ord, detta är påhittade ord av påven som INTE känner Gud eller hans ord. Johannes evangelium kap 1 berättar klart och tydligt att Gud är skaparen.
Kolosserbrevet 1, bibeln förklarar/säger tydligt att Jesus är skaparen av alltet. Hebréerbrevet kapitel 1 berättar likadant. I Markus evangelium kap 1 säger Jesus att han skapade människor till MAN och KVINNA. 1 Moseboken kap 1 och 2 lämnas inte något utrymmen för *fisk- till- man*-evolution.
ALLT skapades på 6 dagar och den sjunde dagen vilade Gud.
ALLA dagar har en kväll och en morgon i skapelsen.

Lyssna till videon. Påven är totalt ovetande om denna skapelseordning som Gud hade. Påven kan inte vara så smart, eller?? Man kan ju undra? Påven har ju kallat bibeln och Guds ord för lögner.
Påven säger också att atheister blir FRÄLSTA bara de gör goda gärningar! Det sade han 2013. Vilket är en KLAR OSANNING. BARA JESUS kan frälsa en människa. Joh 13:5; Rom 10:9 ……………
Så……….det och lite till handlar videon om. Se gärna vidare nedan:

SOURCE – https://www.youtube.com/user/ppsimmon…

Pope Francis & Kenneth Copeland Jesuit Illuminati Infiltrators EXPOSED! http://youtu.be/21O0XTLncWA

The Pope’s Evil Jesuit Illuminati Plans for a New World Order Religion EXPOSED http://youtu.be/VjfCn7XkGVA

Pope Francis is a Jesuit Illuminati Satanic Priest Who Will Bring The World Into The NWO http://youtu.be/taHLGgQmCOU

 

NamnlösMaria

Pope Francis is a Jesuit Illuminati Satanic Priest Who Will Bring The World Into The NWO

 

Så här berättar videon:

Jesuiterna och NWO. Vet du vilka de är? Ett hemligt sällskap i Vatikanen. Nja, inte såå hemligt då för de gömmer sig inte så väl att man inte kan förstå att de finns eller vad de vill. MEN inte desto mindre farliga.

Det handlar ju som sagt om ett komplett system av en valuta, en religion och en världsledare, jag undrar hur många gånger jag skrivit det här på sidan. Men man kan aldrig få för mycket information, eller?
Det finns många f d jesuitpräster som talar ut om vad de varit med om att åstadkomma av felaktigheter.

Gå tillbaka i tiden och se på Ignatius av Loyola:
År 1491-1556. LÄS I LÄNK: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ignatius_av_Loyola
Han är den som ‘startade’ Jesuiterna, en mystisk kättare.

HUR passar Jesuiterna in i Illuminatis nätverk? ..
Och vad är Illuminati?
Illuminati (“de upplysta“), illuminater, är en samlingsbeteckning för de sammanslutningar från 1500-1700-talen som berömde sig av en högre insikt i det gudomliga. Mest känd är Illuminati-orden som grundades 1 maj 1776 av Adam Weishaupt, juris professor i Ingolstadt. Orden förbjöds av bayerska staten år 1785.

Illuminati:
Illum: Holders of the light/demons.
Ett internationellt  nätverk av skumma affärer, kriminella och mörka gärningar. Deras agenda är en ny världsordning, som sagt.

Det finns ju fler: Frimurarna(Freemason, Skulls and Bones, Rosenkransarna ,m fl org).

När man nämner och menar Illuminati så menar man ALLA dess grupper med olika namn som inte tål att ses i ljuset.
Det finns ju olika nivåer att vara på då man är frimurare, och de lägre nivåerna förstår inte vad de sysslar med eller har den kunskapen om de högre nivåerna som är mer än mystiska och ondskefulla. Kunskapen om dessa sällskap är inte fullständig hos människorna. Sällskapen har hemligheter som inte tål att ses av ljuset av sanningen. Så när man talar och berättar för människor om vilka de är så blir människor fundersamma för de är ju såå trevliga sällskap de där. Tror man.
MEN GUD VET JU vad de sysslar med.

Det är de höga nivåerna av dessa nätverk som är farliga och som sysslar med smutsiga saker, som man inte bör/får diskutera.

Den första Jesuit-påven har ju dykt upp i världen, Pope Francis… och det är troligtvis den siste påven på jorden. Vi, man, bör ju verkligen vara uppmärksam på den agendan han har: EKUMENIK; VÄRLDSORDNING och han gillar inte Fundamentalister, d v s de som står på bibelns ord och lyder Gud! Katolska kyrkan är ju en ALLMÄN kyrka, världslig, och inte en KRISTEN.

Katolska allmänna kyrkan kommer att arbeta för, och ta fram den nya världsordningen och det kommer inte att vara något bra om nu någon trodde det, så är den bedragen av ondskan. Protestanter och katoliker och alla andra TILLSAMMANS.
Huga, så hemskt! Kenneth Copeland anses vara kristen men är inte det och han är EN av FÖRGRUNDSFIGURERNA i denna agenda.

Ondskan är på frammarsch därför måste vi veta och ta reda på VAD som sker! Det är många människor som kommer att bli lurade och förförda i allt detta. Falsk kristendom och falska människor finns det gott om i dessa tider. Bibeln säger ju detta så klart och tydligt och det pågår rakt framför näsan på oss människor.

Romerska katolska kyrkan är ett falskt system och man måste ut ur det falska /Babylon/ Låt Gud visa er om ni är i detta falska system och kyrka, så gå ur det. Lyssna var lyhörd om VAR ni befinner er Det falska babyloniska hedniska systemet, det falska s k ‘kristna’,det är inte kristet!!!

Om en enda varg kommer in i fårflocken så kommer det att döda hela flocken. Se upp! det stundar svåra tider!

Ge istället Kristus allt du har av tid och kärlek och respekt. Gå i frid. Be A Watchman!

NamnlösMaria

Repetition: Globalt tyranni. Pope Address U.N & Pushes Satanic New World Agenda 2030 (NWO)

1 Thess 5:3

3

Bäst de säga: »Allt står väl till, och ingen fara är på färde», då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan.

9

Matteus 24:9

Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt namns skull.

Daniel  Kapitel 7 och Joh Upp 13

*

VAKNA! Påven gav sitt NWO tal i FN  Detta förklarar en tid av profetisk uppfyllelse! I den här videon vill jag dela med dig hur det är ett stort tryck för Antikrist kungarike! Det handlar om detta: /som du kan se här på sidan sedan tidigare/

(http://endoftheamericandream.com/archives/in-september-2015-agenda-21-will-be-transformed-into-the-2030-agenda)

översättning av en liten del av vad som står i ovanstående:

Om du inte gillar ”Agenda 21”, då kommer du verkligen inte att gilla ”The 2030 Agenda”. Nästa månad (sept, har varit) kommer FN att lansera ”The 2030 Agenda” vid en stor konferens som kommer att hållas från 25 SEPTEMBER – 27 SEPTEMBER i New York City. Påven reser (reste)  faktiskt till New York för att leverera en adress som kommer att sparka igång denna konferens. Till skillnad från Agenda 21, som främst inriktad på miljön är 2030 Agenda verkligen en mall för att styra hela planeten. Förutom att ta itu med klimatförändringarna, ställer den också ambitiösa mål för områden som ekonomi, hälsa, energi, utbildning, jordbruk, jämställdhet och en mängd andra frågor. Som du ser nedan är denna globala initiativ som fakturerades som en ”ny universell Agenda” för mänskligheten. Om du tycker som jag så kommer  varningsklockorna ringa i ditt huvud nu.
Denna nya agenda är fast förankrad i ett dokument kallat ”Agenda 21”, som ursprungligen antogs av FN: s redan 1992. Följande kommer från Wikipedia…  (LÄS)

NWO POPE VISITS USA TO PUSH SATANIC WORLD ORDER! Playlits https://www.youtube.com/playlist?list…

NamnlösMaria

 

A Great Deception! Religions of the world. /Plötsligt kommer fördärvet. Falsk kärlek, ljus och enhet!

n-w-o6    ac1062 and NEW AGE

 

January 6th, 2016 – The Vatican published a video of the pope uniting the religions of the world. There is a great deception coming upon the earth in the form of a false love, light and unity.

Påven ville att man skall sprida videon och jag sprider den på mitt sätt genom att visa  att HAN HAR FEL! Han är katolik och han skall inte göra det han gör,  HAN lurar människor till helvetet!

Pope wants us to spread the video and I pass it on my way by showing that he’s wrong! He is a Catholic and he shall not do what he does, he fooling people to hell!

Vatikanen publicerade en video av påven som vill förena världsreligionerna . Det finns ett stort bedrägeri som kommer över jorden i form av en falsk kärlek, ljus och enighet.

1 Thess 5:3 Bäst de säga: »Allt står väl till, och ingen fara är på färde», då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan.

‘For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.’ 1 Thess 5 v 3

*

Det  här är verkligen sorgligt!!! Jesus säger att han är Vägen och sanningen och livet! Och ingen kommer till Gud utan genom JESUS KRISTUS!!! Inte genom att vara buddhist eller imam eller tillhöra någon annan destruktiv religion. Det finns bara en och det är JESUS som tar Bort all synd och Frälser människan till evigt liv!

Punkt.

Gospel

Marias-238-300x225

NamnlösMaria

 

Vägen till påvedömet- den första apostoliska kyrkan, Pdf

Jesus5

DEL 7: VÄGEN TILL PÅVEDÖMET DEN FÖRSTA APOSTOLISKA KYRKAN

Medan apostlarna fortfarande levde utvecklade de ett kommunsystem, så när de ställdes inför någon situation konfererade de med varandra, bad till Gud och fattade sedan sitt beslut. Det finns inget som helst stöd i Apostlagärningarna för att Petrus var apostlarnas ledare. När evangeliet predikats i Samarien och bud om det delgivits apostlarna i Jerusalem sände de Petrus och Johannes för att undersöka saken och att be till Gud om fler frälsta och saliga. Apg. 8:14-25 Petrus fick försvara sig för apostlarna i Jerusalem angående sina predikningar för hedningarna. Apg. 11:1-18 Kyrkan i Antiokia, som idag ligger i Libanon var självständig och hade sina egna ledare. De sökte inte erkännande från kyrkan i Jerusalem när de tog beslut om sina predikanter. Apg. 13:1-4 När Paulus och Barnabas kom tillbaka till Antiokia från sin första missionsresa och rapporterade till kyrkan blev det stor glädje. Men lärjungar från Jerusalem strödde smolk i bägaren när de påstod att de hedningar som blivit kristna måste omskäras för att bli frälsta. Apg. 15:1 Paulus och Barnabas diskuterade upprört med ledningen i Jerusalem och när frågan inte kunde avgöras i Antiokia sände ledarskapet en delegation till kyrkan i Jerusalem för att apostlarna skulle besluta. vers 2 Frågan avgjordes genom en rekommendation från aposteln Petrus och likaså från Jakob, Jesus egen halvbror. Gal. 1:19; Apg. 15:6-22 Aposteln Paulus menade att Jakob, Jesus halvbror, samt Petrus och Johannes var pelarna bland apostlarna. Gal. 2:9 Paulus var inte särskilt glad över detta hyckleri när Petrus senare kom på besök till Antiokia, Gal. 2:11-21

ANDRA GENERATIONENS LEDARE Timoteus, Titus, Apollos, Cresens och Markus, den andra generationens ledare, hade blivit frälsta lärde upp av apostlar. De levde ännu när Uppenbarelseboken skrevs av Johannes, den siste av apostlarna. Det är intressant att när Jesus vände sig till de sju kyrkorna i Asien, nämnde han inte kyrkan i Rom, fast den hade existerat i ca 40 år. Jesus benämner ledarna i dessa sju kyrkor för ”änglar,” samma ord som hebreiskan och grekiskan kallar ”budbärare” Det står klart av texten att döma att ledaren i kyrkan inte var en andlig, änglalik varelse, utan en pastor som Jesus höll ansvarig. Upp. 1:20 P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 • (888) 708-3232 • www.eaec.org År 90 e.Kr. skrevs Uppenbarelseboken ned av Johannes, ungefär sextio år efter att Jesus stigit upp till Himlen. Där får vi veta av Jesus att det inte fanns ett överhuvud för kyrkorna.

TREDJE GENERATIONENS LEDARE Vi ska nu behandla den tredje generationens ledare dvs. andra århundradet e.Kr. För att kunna utgrunda vad som hände under det århundradet, måste vi lita på skriven information emellan kyrkor samt sekulär historia. Det finns nästan inga dokument som har överlevt perioden 70 -110 e. Kr., en period då den andra generationens ledare var aktiva, förutom det som Jesus meddelade till de sju kyrkorna i Asien år 90 e. Kr. Mycket Intressant är det även att notera, att ingen av den andra generationens ledare och deras efterföljare tog sig namnet “apostel”, förutom i städerna där ledaren för en större kyrka kallade sig ”biskop.” Kopior av brev från biskopar till andra biskopar har överlevt. Biskop Clemens, a presbyterian från Rom, skrev till kyrkan i Efesus omkring 93-97 e. Kr. och biskop Polykarpus i Efesus skrev ett brev till kyrkan i Filippi runt 110-117 e. Kr. i vilket de diskuterar teologi med varandra. Vi kan också läsa brev från biskop Ignatius av Antiokia om ledare i kyrkor som han skrev med kraftfull insikt mellan 110-117 till biskoparna i Magnesia, Tralles, Filadelfia och Smyrna. Han sände också ett brev till kyrkan i Rom, men nämnde ej att kyrkan i Rom hade biskop eftersom den styrdes av en grupp presbyterianer. I sina fyra brev nämner Ignatius varje biskop vid namn. Detta indikerar att det inte fanns någon central ledare för kyrkorna inom den tredje generationens kristna och fann ingen anledning till det, eftersom Jesus och apostlarna inte befallt det, utan fortsatte den tradition som börjat med apostlarna. Ett brev från kyrkan i Smyrna skrevs till en rad kyrkor år 156 för att Polykarpus hade blivit avrättad. Det var i detta brev som ordet ”katolsk” först användes som namn på den ”universella kyrkan.” Efter detta hänvisade biskoparna till alla kristna kyrkor som Katolska Kyrkan (KKK) eller den universella Kristuskyrkan. Detta ansågs vara i linje med det Nya Testamentet. Ef. 1:20-23 Ca 190 e.Kr. hade varje kyrka i romarriket en biskop. De ledde lokala kyrkor och dessa biskopar samarbetade gemensamt. Kristi kropp hade nu blivit organiserad för att skydda sig mot villolärare, men det fanns fortfarande ingen påve. Då romarriket nu var ett mycket stort imperium, delades det i Öst och Väst-Rom, kyrkorna i väster såg Rom som sin guide, och kyrkorna i öster hade sina egna ledare eftersom de var fler och äldre än kyrkorna i väster. Trots Jerusalems förstöring år 70 e.Kr. överlevde kyrkan i denna stad, vilken ansågs vara kristendomens vagga, men när judarna revolterade igen i det andra århundradet beslöt sig Rom för att inte kalla Jerusalem stad en gång för alla. Detta inträffade år 135 e.Kr. Från denna tid var Jerusalem endast ett historiskt minnesmärke.

2 ROMKYRKAN UPPSTÅR Romkyrkan låg i romarrikets huvudstad. NT visar att Paulus inte bara skrev ett kraftfullt brev till kyrkan i Rom, utan att han besökte den och stannade där tills han blev avrättad. Traditionen vidhåller att Petrus också fördes till Rom mot slutet av sitt liv, och att även han avrättades där. Apg. 28:13-16 Kyrkan i Rom startades inte av Paulus eller Petrus; det finns inte något skrivet om den första evangelisten som kom till Rom. Paulus skrev till en kyrka som redan var etablerad och Petrus kom dit efter att Paulus hade blivit halshuggen. Det är inget annat än en grov lögn att hävda att aposteln Petrus grundade kyrkan i Rom. Ca 190 e.Kr. A.D. uppstod en kontrovers om vilken dag påsken skulle firas, och frågan tog sådan fart att en hel rad synoder hölls i Rom, Palestina och andra ställen. Majoriteten biskopar i synoderna röstade för att kyrkorna skulle acceptera det datum som användes av kyrkan i Rom. Men Polykrates, Efesus biskop, och en grupp andra biskopar från östra romarriket vägrade att sanktionera detta och år 198 e.Kr. exkommunicerade Viktor av Rom de kyrkor som inte ville rätta sig efter deras lag. Gud gav inte kyrkan i Rom myndighet att exkommunicera (utesluta) andra kyrkor i den universella kyrkan. Detta var ett maktspel från djävulen själv, som därmed lät biskopen av Rom stiga upp till en högre position än andra biskopar. Synoder hölls i Rom år 251 oxh Kartago 253 för att diskutera om kristna som avsagt sig sin tro under tortyr kunde förlåtas och återupptas. Man hade ingen högre biskop närvarande så genom en omröstning satte biskoparna standarden för den universiella kyrkan.

ÖVERGÅNGEN TILL STATSKYRKA Min personliga åsikt är att ingen av de biskopar som levde i början av det tredje århundradet att regeringen i Rom skulle ta över och förstatliga kyrkorna. Historiska akter visar oss att denna idé kom från Konstantin när han kämpade för att bli nästa kejsare av Rom. Konstantin hade en politisk plattform precis som nutida politiska partier. Hans mål var att eliminera sina motståndare och även deras lagar, för att ge romarriket ett samlat rättsligt kodus och ge medborgarskap åt alla, utom slavar, och ta fram en statsreligion som alla skulle kunna tillhöra. Konstantin var en hänsynslös, kalkylerande man som visste att han måste ta det sakta och lugnt om han ville uppnå sina mål. I februari 313 e.Kr. bjöd han in Licinius, en partner som hade tagit kontroll över Balka från sommarpalatset i Milano. Vid denna konferens rådslog de om att döda alla män som försökte bli kejsare, men kom även upp med ett edikt att kristna skulle vara jämställda med andra romare och därför inte skulle förföljas. År 312 e.Kr. besegrade Konstantin med sin armé Maxentinus armé. Licinius och hans armé kämpade mot Maximinus Daia 313 e.Kr. och så var dessa inte längre aktuella för kejsarposten. 3 År 311 e.Kr. hade det inträffat en delning mellan kyrkorna i Nordafrika. En ny biskop i Kartago, Caecilianus, hade blivit tillsatt av en präst som hade begått en oförlåtlig synd, när han under hot hade överlämnat alla kopior av GT och NT under kejsar Diokletianus förföljelse. En rad nordafrikanska biskopar vägrade att erkänna Caecilianus och valde istället Majorinus till ny biskop. Han tjänstgjorde bara tre år och hans efterträdare var Donatus den store. Biskopen i Rom höll dock Caecilianus för mer och därför blev de biskopar som stödde Donatus aldrig en del av den dåvarande kejserliga kyrka som benämndes ”donatisterna.” De donatistiska kyrkorna växte snabbt i Nordafrika och blev aldrig en del av den katolska kyrkan i Rom. De fanns tillstädes när de islamska horderna invaderade Afrika ca 650 e.Kr. De nordafrikanska kyrkor som tog Roms parti belönades av Konstantin år 313 e.Kr., då han gav stora pengar till de biskopar i Nordafrika som inte var donatister. Konstantin räknade dessa kyrkor som en del av den katolska kyrkan. Konstantin var inte glad över krigets utgång eftersom han ville ha en enhetlig kyrka. År 314 e.Kr. kallade han in en synod som skulle hållas i Arles, i södra delen av provinsen Gaul som idag ligger i Frankrike. Ännu en gång skulle regeringen betala biskoparnas och deras följens resor. Konstantin påpekade att från och med nu skulle regeringen diktera synoder, men han skulle fortsatt låta lokala biskopar att avgöra tvister inom kyrkorna. Konstantin underströk att han ville skapa enhet och att varje biskop måste rätta sig efter kyrkan i Roms olika påbud. Donatisterna blev fördömda som heretiker vid denna synod; de sökte nåd hos Konstantin men denne desavouerade dem 316 e.Kr. och beordrade att deras kyrkor skulle stängas och deras biskopar bannlysas. Fem år senare gav han order om att de skulle sluta förföljas, och kyrkan började växa snabbt. År 319 e.Kr. blev ett fövandlingens årtal för de kristna kyrkorna, när Konstantin utfärdade ett dekret att söndagen var vilodag då inget arbete fick utföras, förutom av folk från landsbygden. Sedan utfärdade han ett annat dekret, att alla hedniska offer skulle upphöra. Vissa kyrkor fick stora pengagåvor som användes för att bygga kyrkor i Rom, Jerusalem, Betlehem och i många andra städer. Under dessa blodiga slag inom romarriket, stödde många biskopar Konstantin och han belönade dem senare rikligt. Tusentals människor från den västra delen av romarriket som Konstantin tagit kontrollen över, gick med i kyrkan och år 319 e.Kr behövde prästerna inte längre betala skatt. Konstantin utfärdade ett dekret år 321 e.Kr. om att kristna kyrkor kunde ta över egendom och pengar från döda, vilka i sitt testamente hade donerat tillgångar och egendom till kyrkorna. Denna nya lag gav i själva verket kyrkorna bolagsstatus. Konstantin kunde slutligen eliminera Licinius, den siste antagonisten med ambitioner att bli kejsare år 323 e.Kr. Konstantin bytte också huvudstad i imperiet från Rom till Bysans, som han döpte om till ”det nya Rom.” Staden döptes senare om till Konstiantinopel och idag heter den Istanbul och är en av de största städerna i Turkiet. 4 Runt 320 (e.Kr.) utbröt en annan tvistefråga inom kyrkorna. En presbytare som hette Arius, som var lärare i staden Alexandria i Egypten framträdde med en ny lärosats som hävdade att Jesus inte var Gud; han var bara en skapad person som var lägre än ”gud.” Denna villolära spreds som en löpeld i kyrkorna och Konstantin förstod att han inte kunde hoppas på att biskoparna kunde enas. Därför kallade han in ett rådslag med biskopar från alla hörn i romarriket att hållas i Nicea i maj 325. Detta kallades även det första av Kyrkans Allmänna Råd. Än en gång betalades omkostnadera av staten. Totalt 300 biskopar var närvarande, men bara sex kom från romarrikets västra del. Konstantin närvarade vid mötet, men eftersom han inte var döpt, var han tekniskt sett inte en av kyrkans medlemmar. Men då han var kejsare var han välkommen att delta i diskussionen. Arius syn på Kristus förkastades ljudligt och en trossats som var en officiell lärosats slogs fast med Konstantins tycke. För första gången i den kristna kyrkans historia, drogs en officiell trossats upp och blev stadfäst och signerad av alla biskopar, utom två. När rådsmötet var slut använde Konstantin sin makt som kejsare och den katolska kyrkans överhuvud till att bannlysa Arius samt de två som vägrat underteckna beslutet. Den nya huvudstaden hade byggts färdig år 330. Konstantin hade sitt säte i hjärtat av kristendomen och hade därmed övergivit Rom som maktcentrum för imperiet. Endast de biskopar som givit sitt stöd åt Konstantin blev beströdda med pengar och denna grupp med sina kyrkor kallades officiellt den ”Katolska Kyrkan.”

ROMKYRKAN VÄXER TILL När Konstantin dog år 337, delade hans söner romarriket och enheten försvann. Hans son, Konstantin II, dog år 340 and hans välde delades mellan Konstans och Konstantius. Konstans beslutade att förfölja donatisterna och åsamkade dessa kristna stora skador. De två bröderna var inte glada att bråken mellan de olika biskoparna fortsatte och ville hålla ett nytt rådsmöte i Sardica (det nuvarande Sofia, huvudstaden i Bulgarien) hösten år 343. När biskoparna från öst såg att de inte var så många som västromarnas biskopar som även hade med sig de två heretikerna; drog de sig tillbaka och vägrade delta i konciliet. De två kejsarbröderna fortsatte dock konciliet och en rad viktiga beslut togs fram. En ny regel var att om en biskop blev exkommunicerad kunde han vädja till biskopen i Rom, på denna tid Julius. Biskopen i Rom hade rättslig makt att kalla till en omprövning inför andra domare och ingen kunde utnämnas till biskop förrän en slutlig dom avkunnats. Detta betydde en stor höjning av makten för biskopen i Rom och gav en sittande biskop makt över alla andra biskopar. En rival till kejsaren dök upp i väster och Konstans mördades år 350. En våldsam strid bröt ut och varade i tre år tills Konstantius eliminerade antagonisten år 353. 5 Konstantius avslutade en gång för alla allt bråk mellan biskoparna och använde sin makt som kejsare för att utnämna de biskopar han ville ha. Synoderna hölls i Arles år 353 samt i Milano år 355. De biskopar som stod kejsaren emot blev av med sina privilegier samt bannlysta. Den största frågan som striden gällde var om Kristus var en gudom när arianerna i öster hårddrog sin doktrin att Jesus var en skapad varelse och stod lägre än Gud. Den andra frågan var vilka som ägde makten i kyrkan. Sedan Konstantins dagar hade det blivit många synoder och biskoparna styrde genom konsensus men det fanns ingen överstebiskop.

FESTEN ÄR ÖVER Konstantius dog år 361 när han reste en armé för att slåss mot sin kusin Julianus, som nyss hade blivit utnämnd till kejsare av den romerska garnisonen i Paris. Han stärkte genast sin makt över det romerska imperiet och som hedning började han återinföra hedendomen i romarriket och förstöra all kristen tro. Han avlägsnade kristendomen från de statliga instanserna gav order om att de bannlysta biskoparna skulle tas tillbaka. Julianus mål var att organisera uppror i den kristna samfälligheten men han dödades år 361 i en strid mot Persien. Den sista förföljelsen från den romerska regeringen var över.

VÄGEN TILL ETT SLUTLIGT PÅVEDÖME Jovianus var den nästa kejsaren; han regerade från 361-364 e.Kr. Han var kristen till namnet eftersom kristendomen hade blivit statsreligion. Jovianus lämnade kyrkorna ganska fria i det han lät biskoparna styra kyrkorna ungefär som de ville. Valentinianus regerade mellan 364-375 e.Kr. Även han lät kyrkorna sköta sina egna affärer. Han belöt att romarriket var för vidsträckt för honom att styra, så han bestämde sig för att dela imperiet i en västlig och en östlig del, han gav sin son den östra delen vilket han gjorde från 364-378 e.Kr. Valens hamnade under de arianska biskoparna i Konstantinopel och använde sin makt till att stärka de biskopar som såg Jesus som en person lägre än Gud. Teodosius den förste regerade från 394-395; stränga lagar stiftades särskilt mot hedniska avgudar. Han gjorde även ett dekret som sade att det var ett brott om någon avsäger sig den kristna tron enligt biskoparnas syn. År 402 blev Innocentius förste biskop av Rom. Han försäkrade sig om sin position som biskop och sade att kyrkan i Rom inte bara beskrev de apostoliska traditionerna och sedvänjorna och fundamenten i alla kyrkor i väst, utan beskrev också de beslut som tagits vid konciliet i Sardica angående den makt en romersk biskop hade och att man vid konciliet i Nicaea gett Roms biskop jurisdiktion över alla andra kristna kyrkor. Därmed upphöjde han sig själv över andra biskopar som den överste biskopen av dem alla. Istället för att kalla sig biskop tog han titeln ”fader” som är ”påve på latin.” 6 Vid denna tid hade de flesta biskopar börjat kalla sig påvar, men från 500-talet användes titeln ”påve” bara av biskopen av Rom. På 1000-talet förklarade påven Gregory VII att titeln påve endast fick användas av den upphöjde biskopen av Rom. SKÖKAN i Uppenbarelseboken hade kommit till. Upp. 17:1-6 Det är viktigt att du blir frälst av nåd och att du överlåter det till Jesus att fullborda ditt lopp! Har du ett öra att höra med . . . ?  /John Torell

http://www.eaec-se.org/predikningar/arkiv/2013/pdf/RLJ-1408-SE.pdf

*

NamnlösMaria2