Archive | maj 2007

Aposteln Paulus

paulus.jpg

Paulus som egentligen hette Saul är en mycket viktig person i den kristna historien. Paulus står för utformningen av den kristna trons historia.

Under denna kategori tänkte jag ta med mycket om denne apostel, som jag verkligen beundrar.

Han blev förvandlad av Gud från att ha varit förföljare av kristna till förkunnare om Kristus. Paulus predikade om Jesus över hela romarriket under tre missionsresor.

Han skrev brev till många församlingar , det kan du läsa om i Nya Testamentet. Han var aldrig rädd för att ta ställning, och att handla rätt i känsliga frågor, och han var lyhörd för Guds ledning och lydde alltid trots en stark personlighet.

Paulus kallas ofta “hedningarnas apostel”.

Han hade även svagheter och begick misstag, och några av de svagheterna och misstagen var att han deltog och samtyckte till avrättningen av Stefanos.

Han bestämde sig också för att utrota den kristna tron genom förföljelse av de troende. Det hände sig ju att han fick möta Jesus och genom det mötet blev han totalt förvandlad.

Bakgrundsfakta:

Saul föddes i Tarsos, men reste över stora delar av den då kända världen. Som yrke var han utbildad till farisé, kunnig hantverkare (tältmakare), missionär.

Han levde på samma tid som: Gamaliel, Stefanos, apostlarna, Lukas, Barnabas, Timotheos.

Nyckelvers: “Att leva betyder för mig fler tillfällen för Kristus, och att dö- ja, det är faktiskt ännu bättre! Om livet ger mig fler möjligheter att vinna människor för kristus, så vet jag inte vad som är bäst, att leva eller att dö.” /Fil 1:21-22

http://bibelord.bloggagratis.se

Den troendes vapenrustning

paulus.jpg

Den troendes vapenrustning skriver Paulus om i sitt brev till församlingen i Efesos, och till troende i alla tider.

Brevet skrevs inte för att bemöta felaktig undervisning eller problem i församlingen. Det sändes med Tychos för att att styrka och uppmuntra församlingarna i området. Pauslus hade tilbringat över tre år i Efesos.

I Miletos (Apg 20:17-38) träffade han vid ett senare tillfälle de äldste i församlingen – ett möte som präglades av sorg eftersom man visste att det var sista gången som man såg Paulus.

Det finns inga särskilda
hänvisningar eller till människor eller till problem i Efesos, och eftersom orden “i Efesos” (1:1) saknas i de äldsta handskrifterna, är det möjligt att Paulus avsett brevet att cirkulera mellan församlingarna i området.

Församlingen i Efesos kom till år 53, då Paulus passerade staden på väg till Jerusalem. Några år efter sitt treåriga uppehåll i Efesos kom Paulus som fånge till Rom.

Under fängelsetiden fick han ta emot besök från många församlingar, bland annat från Efesos genom Tychikos. Det var då detta brev skrevs, vilket Tychikos sedan fick ta med sig till församlingen på tillbakaresan…..

* * * * *

Den troendes vapenrustning är något vi bör ta på varje morgon innan vi gör något annat. Paulus påminner oss om att församlingen och vi alla troende befinner oss i ett konstant krigstillstånd mot mörkrets nakter, och att man måste utnyttja varje andligt vapen som står till förfogande (6:10-17).

“Jag ber er, jag, som nu sitter i fängelse för att jag tjänar Herren, att leva och handla på ett sätt som Gud förväntar sig av dem han gör till sina barn.” Ef 4:1

http://bibelord.bloggagratis.se

Barn /Till alla ungdomar som mår….dåligt

jesus-saves.jpg

Jag förstår varför ni är många som gråter.

Såren i era själar är som hungriga monster, som bara vill ha mer. Av er. Jag förstår varför det gör så ont, jo, jag förstår faktiskt, även om ni inte tror det. Jag förstår varför det känns som tvång att få se sitt eget blod rinna, tro mig, jag har sett… Bli inte upprörd eller arg av mina rader, tänk bara så här; det finns någon som fattar.

Även om inte alla vuxna förstår så finns det alltid någon och några som lider med er. Till alla ungdomar som går vilse och som liggerpå olika sorters inrättningar vill jag bara säga: Jag vill krama er, jag vill sopa bort det onda, det fruktansvärda som hotar att ta liv.

Jag är oerhört ledsen över detta att någon skall vara så knäckt, att man knappt kan “laga” den personen som är Du. Mitt hjärta gråter varje dag för just Dig.

Jag vill överösa dig med kärlek.

Du är oerhört värdefull.

/med kärlek/Maria

http://bibelord.bloggagratis.se /vilande/

 

Bibelord. Ef 2:2

Efesierbrevet 2:2

Låter du andra fånga dig i Fällan ???

Vik av på den enklaste vägen—

Den rätta är ju så svår.

Låt bekvämligheten styra,

Då får den falska ron sitt hem.

Vik av på den enklaste vägen,

då svårigheter kommer.

Kämpa inte, låt tiden bara gåååå

*

Köp snabbmaten, Låt Tv:n ta ifrån dig dina

Tankar. Låt snabbtvätten tvätta bilen och låt

Snabba nyheter flimra fram på skärmen.

Stäng av den längre tankekedjan, den är ju till

Besvär…

*

Låt försäkringar täcka allt du gör,

Tänk inte efter vad du kan försaka.

Låt pengarna rulla, det kommer ju ständigt

nya!

*

Vik av på den enklaste vägen, och se inte

dagen som en gåva.

Risken är ju att du blir klok och vis!

om du tänker till.

*

Låt andra människor styra vant ditt liv, var rädd för

frigörelse, låt bundenheten tränga in dig i ett hörn.

Många människor på jorden är så förtvivlat rädda,

Rädda för sig själva och rädda för att vakna upp.

*

Löften om bekvämlighet kan styra för ett tag, men

till sist tar rädslan över, och du har blivit någon

eller någots slav.

*

Herr Fri och Fru Orädd, Gå ut och Famna Livet
Liv kan visa var Fällorna de finns

Och Livet kan börja levas från grunden vit och ren.

*maria*

Att skriva om Uppenbarelseboken

johannes.jpg

Denna bok är inte lätt att förstå, vare sig för den kristne eller icke-kristne. Men ju mer man läser den desto mer intresant och även skrämmande, blir det att läsa om jordens sista tider.

Det kommer en ny himmel och en ny jord. Och för många låter dessa ord som fullständigt orealistiska. Men om man tror på Gud och har lärt känna honom och känner kärlek och respekt så ser man,läser man och tror i sitt hjärta på det som komma skall. Jag är inte rädd för dessa tider, jag ser tidstecknen och jag tror att allt det som står i Uppenbarelseboken är sant.

Vi ser redan här och nu strömningar och olika tecken på att tiden är kort innan allt detta skall hända. Vår stackars jord mår inte bra, den sjunger på sista versen och människorna på jorden blir allt mer själviska, mammonfixerade, elaka och mordiska. Titta på våra samhällen hur ondskan frodas, varje dag kan vi läsa och höra om katastrofer och fruktansvärda dåd. Är det en god värld? Nej, Satan regerar här och det är fruktansvärt. Är det bara den kristne som ser detta? Nej jag tror att många människor förfasar sig över tillståndet men de kanske inte vet något om onda makter….och dess spel.

Den som har iakttagit de senaste världshändelserna måste ha fått klart för sig att den typ av domar som aposteln Johannes förutsåg skulle äga rum under vedermödan mycket väl kan förbådas i många av de händelser som sker idag. Föroreningar, hungersnöd, torka, hetta, krig, jordbävningar, med mera, de förekommer redan NU.

Så vad kan man tro? Tro att allt är lögn i Bibeln? Tro att det är sant och ta chansen att vakna till och få vara med att få leva i en himmel? Tro på Guds Ord och få leva ett evigt liv en gång? Bara du kan välja vad du vill tro. Min ståndpunkt är sedan länge klar.

Kristus Jesus säger: Jag kommer snart. (Upp 22:6,7)

Psaltaren

jesus-colors-my-world.jpg

Ordet “psaltare” av grek. “psalterion” = stränginstrument. Troligen någon sorts harpa.

Hebreiska titeln “Sepher Tehillin”        = Sångernas bok. (Lovprisningarnas bok)

Psaltaren betyder alltså “Lovsånger.”

De 150 psalmerna utgjorde israeliternas sångbok. Den tjänade som sångbok såväl i templet som i synagogorna.

Även i NT:s tid användes Psaltaren flitigt. I Matt 26:30 står det, att Jesus sjöng “lovsången” tillsammans med lärjungarna vid nattvarden. den lovsången innehöll toligtvis Ps. 115-118.

Tre av Jesu sju ord på korset var hämtade ur Psaltaren Ex. Ps. 22:2, och Matt 27:46.

Människofruktan

jesus-lever.jpg

Alla människor är dödliga, visst. Ofta kan man vara rädd för vad andra människor skall tycka och tänka om en själv. Man kanske inte duger, hemska tanke. Vi kan känna oro, misstänksamhet, vara ängsliga och rädda. Vi är rädda för människor och vad de kan göra oss.

Vi blir rädda och försöker gömma oss, vi gömmer oss för förebråelser och faror från andra. När människor känner människofruktan kan de inte uträtta det arbete de skulle ha gjort för Gud.

Du har fått gåvor från Gud, men de blir inte verksamma om du är rädd för människor, för hela det inre springer och gömmer sig. När vi är rädda för andra människor glömmer vi lätt Gud. Då koncentrerar vi oss i stället på våra problem och Gud får stå i skymundan. Om du fruktar människor kommer du att lyda dem och inte Gud.

Paulus skrev att vi skulle arbeta på vår frälsning. (Fil 2:12) Gud vill dra oss närmare sig och visa vem han är. Vi behöver känna både kärlek och fruktan för Gud.Det är dags att välja Gud eller människor i livet, vem skall ha den största platsen i hjärtat? Gud skall ha den största platsen anser jag. Varför är människofruktan så stor? Det är för att man älskar det egna jaget mer än Gud. För om man känner sitt liv hotat på olika vis så är man beredd att låta Gud komma på en annan plats i sitt liv.

Jesus säger:  “Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom ska ni frukta.” (Luk 12:4-5)

Var inte rädd för människors hån, frukta inte deras smädelser./ Jes 51:7

Gudsfruktan.

respekt-for-gud.jpg

Vad är Gudsfruktan?

Det är inte bara respekt att känna Gudsfruktan. Att frukta Gud betyder att ge honom det företräde och den position som han skall ha. Den positionen består av den härlighet, ära, vördnad, tacksamhet, lovprisning som han förtjänar.

Det är skillnad på vad vi tycker är Gudsfruktan och på vad Gud säger om det ordet. Han får en plats i våra liv, och det är en plats som vi borde ta till vara på mer än vad många kanske gör. För många är Gud bara Gud. Betyder hans namn allt? När vi värderar honom och hans vilja mer än oss själva, då börjar vi fatta vad Gudsfruktan är. Amen.

Då hatar vi det han hatar, och vi älskar det han älskar.

Vi bävar för att göra fel, så att han ser och hör de orden som är fel och de tankar och gärningar som strider emot hans vilja.

Gudsfruktan är inte något från Gamla Testamentet som vi bör känna till och kanske inte bry oss om, det gäller än i dag. Det är en livsstil att känna Gudsfruktan. Många människor hanterar Gud och hans ord som om de vore uppfunna av dem själva. Det är inte rätt, eller hur?

Jesu lärjungar sa Herre till Jesus, de kände en stor respekt.Om vi behandlar Gud och Jesus alltför familjärt förlorar vi respekten.

Man kan se under gudstjänster att människor har liten respekt för Guds ord. Man tittar på klockan, diskuterar under mötet, de springer omkring i gångarna, de viskar och pratar. Är det respekt? Är man inte intresserad kan man tänka till innan man går till mötet. Gör man på detta sätt är man knappast inte intresserad av att få ett möte med Gud. Då kanske man skall hålla sig hemma.

Gudsfruktan är vördnad och respekt för Ordet och för den pastor eller annan som förkunnar. De är Guds tjänare och det är Guds sak att döma dem eller inte.

Ordspråksboken säger oss: “…genom Herrens fruktan undflyr man det onda.” (16:6)

Gudsfruktan drar dig mot Guds närvaro, inte bort från den. Men är du rädd för människor beter du dig så att du drar dig undan Gud…. och det tänker jag ta upp i en kategori som heter “Människofruktan”, som är under upparbetning.

Guds kärlek till oss /Löften

forandring.jpg

Löften. Visst har vi av människor fått många löften, både sådana som infriats och hållits; blivit verklighet, och också sådana som har varit tomma löften.

Det är en sorg att veta att så många människor blir besvikna i livet.

Och det är en glädje för mig att säga att: Gud håller sina löften till oss. Alltid.

Hela bibeln igenom kan vi läsa om hans löften till oss människor. I Johannes kapitel 15:9-11 läser vi:

“Som Fadern älskar mig så älskar jag er. Lev i min kärlek. När ni lyder mina bud lever ni i min kärlek, liksom jag lyder min Far och lever i hans kärlek. Jag har sagt er detta för att min glädje ska fylla er och er glädje ska bli fullkomlig.”

Vad säger Jesus här? Jo: När vi lever med honom i oss, i hans kärlek och lyder de bud han gett oss(att älska varandra) så kommer våra liv att bli fyllda av kärlek och lugn. Våra liv blir fyllda av kärlek till andra och vi kan göra de gärningar som Jesus ber oss om.

Att leva i Kristus betyder att tro att han är Guds Son, att ta emot honom som Frälsare och Herre, Att göra vad Gud säger, att fortsätta leva i tro, att dela de troendes gemenskap, den kristna församlingen- Kristi kropp.

Gud gav Israel löftet att komma in i Kaanans land, men de lydde ej Gud och kom därför inte in.

Nu ger Gud oss en chans att komma in i hans perfekta vila genom att komma till Kristus. Nu är alltså den rätta tidpunkten när det gäller att tro på Kritus och att gå in i hans vila och få frid med Gud. Han har gett oss ett löfte. I morgon kan det vara för sent!

Att bli frälst /delade meningar

jesus-300.jpg

Hjärtat

Vår vilsenhet är stor.

Människors sår värker så.

Att få hela hjärtan kostar på.

Blödande och krossade hjärtan finns

ju överallt.

Mitt hjärta var också krossat en gång,

Men helande fanns för mig.

Jag tappar aldrig tron på en evig Gud,

Han finns med mig i allt.

Om människor ska tro eller inte tro, det kan

inte jag bestämma,

Jag kan bara viska mjukt:

Jesus, förändra denna världen.

*Maria*

Det råder delade meningar om vad man skall tycka om tro. Det är klart att det finns delade meningar, bl a därför att Sverige i dag inte vet så mycket om tro. De känner inte Jesus och de flesta känner ingen speciell längtan efter att få veta heller.

Det har många orsaker varför det är på detta viset, och därför är vi ett antal kristna som har beslutat oss för att gå Guds väg, att leva med Jesus och tala om honom så ofta vi kan…..och så ofta som någon vill höra.

Du som läser detta kanske är en kristen redan, då kan du förstå det dilemma som både den kristne och den okristne känner att den är i.

Därför att jag vet vem Jesus är så har jag möjlighet att påverka en stor del av människorna lite överallt. Det är gott att veta att man kan få vara använd av Gud, att han behöver bedjande, gråtande, och skrattande människor för sitt rikes utbredande.

Det är så härligt att vara kristen och att få leva nära en stor Gud. Hans ord är sanna och alltid tillförlitliga och han tar aldrig sin hand ifrån en …. Vet du? Jag tycker du skall fråga honom om den planen han har för dig. Redan idag är ju frälsningens dag…..

“Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom Jesus Kristus.” /Romarbrevet 5:1

Det finns bara en Gud..

ffsh101.gif

Olika religioner har olika meningar om Gud. Kristendomen säger att Gud är Gud… Guds godhet orsakade Jesu död- en till synes egendomlig slutsats. Godhet innefattar också viljan till offer och lidande. Jesus kom inte till världen för sociala eller politiska mål, han kom för att lida och dö för att vi skulle få leva.

Om vi har svårt för att förstå detta, måste vi kanske granska våra egna motiv. Är vi kanske mer intresserade av makt än av underordnande? Vill vi så gärna dominera, hellre än att tjäna och ta på oss ansvar, vill vi ta i stället för att ge?

Kristus Jesus gav allt- sitt liv- för oss.

Om vi vill drivas av kärlek- kan vi tjäna-

Om vi vill drivas av kärlek- kan vi vara beredda att lida.

Lär mig att bedja: Ske din vilja i mitt liv.

Att vittna om Jesus /Förtala eller stå fast…

jesus-is-calling.jpg

“Är det sant att Jesus lever, att han hör mig när jag beder..”

Så börjar en sång, och mitt hjärta sjunger… Många är de som inte känner honom; många är de som känner honom men inte står upp för honom. Och ytterligare är det många som inte vill strida för rätten att kallas Guds barn.

Vad får jag nu detta ifrån? Jo jag läser i Johannes ev. kap 7 om Jesus konflikt med de religiösa ledarna, och om Jesu bröder som tyckte att han skulle gå dit där fler människor kunde se hans under. Men Jesus vet:

1. De religiösa ledarna är ute efter honom, de vill ta fast honom, fängsla honom och döda honom.

2. Jesus visste ju så väl hur hans eget liv skulle sluta, och han gjorde ju bara det som Fadern sa till honom att göra, så han visste ju precis hur han skulle gå tillväga.

Förneka Jesus kan man göra, det är det många som gör, att stå upp för honom kan vara svårt, ja.

Att försvara Jesus och tron kan också vara svårt, på grund av feghet eller av andra orsaker.

Eftersom världen hatar Jesus kan vi som följer honom räkna med att många kommer att hata oss. Om allting går alldeles smärtfritt i vårt vittnande, kan man fråga sig om vi verkligen följer Jesus på rätt sätt… Vi ska vara tacksamma om allt går väl, men också tacksamma då vi är helhjärtat överlåtna och då vi får smädesord.

Att följa Jesus… ja det är klart att jag gör.

*
“Vår trakt behöver ditt besök, Frälsare som skapar tro,

vår bygd behöver din beröring,

Gud som ur kaos skapar ro.” /B Karlsson