Människofruktan

jesus-lever.jpg

Alla människor är dödliga, visst. Ofta kan man vara rädd för vad andra människor skall tycka och tänka om en själv. Man kanske inte duger, hemska tanke. Vi kan känna oro, misstänksamhet, vara ängsliga och rädda. Vi är rädda för människor och vad de kan göra oss.

Vi blir rädda och försöker gömma oss, vi gömmer oss för förebråelser och faror från andra. När människor känner människofruktan kan de inte uträtta det arbete de skulle ha gjort för Gud.

Du har fått gåvor från Gud, men de blir inte verksamma om du är rädd för människor, för hela det inre springer och gömmer sig. När vi är rädda för andra människor glömmer vi lätt Gud. Då koncentrerar vi oss i stället på våra problem och Gud får stå i skymundan. Om du fruktar människor kommer du att lyda dem och inte Gud.

Paulus skrev att vi skulle arbeta på vår frälsning. (Fil 2:12) Gud vill dra oss närmare sig och visa vem han är. Vi behöver känna både kärlek och fruktan för Gud.Det är dags att välja Gud eller människor i livet, vem skall ha den största platsen i hjärtat? Gud skall ha den största platsen anser jag. Varför är människofruktan så stor? Det är för att man älskar det egna jaget mer än Gud. För om man känner sitt liv hotat på olika vis så är man beredd att låta Gud komma på en annan plats i sitt liv.

Jesus säger:  “Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom ska ni frukta.” (Luk 12:4-5)

Var inte rädd för människors hån, frukta inte deras smädelser./ Jes 51:7

One thought on “Människofruktan

 1. Jesu Frid kära vänner!

  Lägger in några versser,
  söm kan vara till Välsignelse för någon!

  Rom 8:15
  I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: »Abba fader!»

  1 Petr 3:14
  Skullen I än få lida för rättfärdighets skull, så ären I dock saliga. »Hysen ingen fruktan för dem, och låten eder icke förskräckas;

  1 Joh 4:18
  Räddhåga finnes icke i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan, ty i räddhågan ligger tanke på straff, och den som rädes är icke fullkomnad i kärleken.

  Vi ska bedja till Jesus!

  Matt 5:44
  Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder,

  Matt 7:7
  Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.

  Matt 21:22
  Och allt vad I med tro bedjen om i eder bön, det skolen I få.»

  Mark 11:24
  Därför säger jag eder: Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så.

  Luk 6:28
  välsignen dem som förbanna eder, bedjen för dem som förorätta eder.

  Luk 21:36
  Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen.»

  Jud 1:20
  Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro, bedjen i den helige Ande,

  Jesu frid!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.