Tag Archive | villfarelser

De sena tidernas villfarelser, Mega-kyrkor,Vargar i fårakläder. D Wilkerson, 2 VIDEO, SVENSK TEXT, lättast om du ser dem på youtube. Tryck i rutan ‘undertexter’. Ta fram svenska texten.

Vi får höra en predikan på 27 minuter med D Wilkerson, och den belyser det vi sett ett tag: MEGAKYRKOR, Otrohet emot Gud, Hur tiden rusar iväg och hur man inte respekterar Guds ord. Denna svensktextning är inte helt perfekt men ändå fullt förståelig. Jag hoppas att du får en bra stund här med att tänka till hur det faktiskt är i Sverige också, nu på 2000-tal, sena tider. Gud välsigne dig.

Kom ihåg: Kristus är Guds vishet

1 Kor 18 Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd

. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?

21 När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. 22 Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, 23 men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. 27 Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka, 28 och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, 29 för att ingen människa ska berömma sig inför Gud

 30 Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det ska bli som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren.

Se på youtube, tryck på ‘undertexter’ för svensk text.

NO Pre-trib. Inget hemligt ‘uppryckande’, varning. Villfarelser.

Det gäller det s k ‘uppryckandet’ och det är felaktiga saker som vi diskuterar, som tas upp i denna artikel ovan .

Då får du möjlighet att verkligen förstå HUR man förstått Johannes och hans skrift från Gud. I dessa sena tider gäller det att verkligen VETA var man står, det går INTE ATT GISSA på att få komma till himmelen.

Det som kommer att ske är ett bortryckande från jorden, men INGET HEMLIGT sådant. ALLA skall vara med i VEDERMÖDAN. ‘Uppryckande’ och Bortryckande är två olika saker./ Maria

De 2 största villfarelserna kommer inte från New-Age utan från de Kristna!

/Maria

THE Great Deception of Man’s History : Illuminati NWO Freemason Antichrist UFO Alien Demon

dfd059361717db82b567245314b5493dtext  And video will tell you:

THE Great Deception of Man’s History : Illuminati NWO Freemason Antichrist UFO Alien Demon

HUR trodde du, eller hur tror du att världen ser ut? Har du vaknat och insett att vi människor lever i en fejkad värld, där det mesta är upp-och-ner och lögnerna haglar.

Lögner föder mer lögner och det finns sanningar som man måste få se för att förstå alla lögner. Häng med på en visning av konspirationer EMOT världens människor och emot allt vad tro på Gud är.

KOMMENTERA gärna det du ser och förstår av de lögner man gett oss  och hur de lögnerna gjort världen galen!

NamnlösMaria

 

 

The worst yet to come. Det värsta har ännu inte kommit. Kyrkans lögner. Drag ut från henne!

copyright Maria/Maria

JesusisLordpulse1

Videon är borttagen på youtube

Matteus 7:21-22
Det ska ske mycket innan Jesus kommer tillbaka. Det värsta är kvar, men inte långt borta. Människor sticker huvudet i sanden och vill inte veta! Jag är ledsen för deras skull. Videon berättar om de tiderna och vi som troende måste varna, kanske NÅGON vill lyssna. Förhoppningsvis är den troende vaken och vet en del om händelserna!
Människor lever i rädsla och i doktriner och ett annat evangelium än det som står i bibeln.

Människor lever i den falska tron om en falsk uppryckelse som de tror skall komma INNAN VEDERMÖDAN, de tror att de är hos Jesus då. Det är fel. Det är en falsk undervisning som har funnits så länge! Lyssna cirka 2.55 in i videon.

Läs Matteus 24:e kapitlet, jag förstår inte varför man inte förstår vad det står där. Man tycks inte ha öron att höra med eller ögon att läsa med. Man gillar lögner för de är inte så besvärliga och man lever i bundenhet! Det är klart att satan inte vill att man ska förstå sanningar!! Här säger Rick i videon att man är satt i okunskap/delusion av Gud själv.

Människor anser att de är s k säkra för att de har både arbete och pengar.

1 Joh 2:18 Antikrists och antikristers framträdande
18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.

I dessa tider måste vi veta vad Guds ord säger, för många troende människor går runt och tror att de ska undkomma alla faror och alla tråkigheter och bli räddade av en falsk Jesus. Vi troende kommer att få lida, om vi inte lidit innan så lär vi få göra det. Detta är inget nonsens utan allvar. Är du utan en stark tro på Gud så orkar du kanske inte igenom allt. 5 min in i videon hör du detta.
LÅt den helige Ande lära er förstå. För när den stora vedermödan kommer är det ju för sent att vara förberedd. Eller hur?
Rick i videon säger satt han själv varit vilseledd av pastorer och inte kunnat förstå tidstecknen, därför berättar han för den som vill höra.Han säger att pastorer tror de är profeter och berättar så som de tror det är, men många har fel. Men det finns många falska profeter där ute.

Det kommer katastrofer och det kommer elände och otäckheter och lidande, och människor kommer att vilja söka döden. Detta kan inte gälla Guds folk vad jag kan förstå av Guds ord, men många icke troende vill bara ge upp, för vem kan de gå till när de inte har Gud! Om vi ser på vad jorden går igenom nu så kan vi räkna med mycket värre saker senare.
Satan vet att hans tid är kort, Joh Uppenbarelsebok 12:12

Vi som vet måste berätta för våra familjer/anhöriga och för alla som vill höra och ha allt rätt ställt med Gud
1 Joh 4:6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Jeremia 5:30
Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet. 31
Profeterna profeterar lögn, och prästerna styr
efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad skall ni göra när slutet på detta kommer?

Gud säger gång på gång, gång på gång: Låt ingen bedraga er!
Men vad händer? Man LÅTER sig bli bedragen! Är du en av dem?? I kyrkorna berättar man om ett falskt evangelium, lyssnar du till det? Man säger att allt kommer att bli bra, men så är det ej!
I videon säger Rick att många är så arga för att han berättar detta för man anser att det inte är sant, men så ser faktiskt sanningen ut, precis som han säger här.

Matt 23:8 – 9
Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er Mästare, och ni är alla bröder. 9 Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen.

Rick nämner här en del pastorer som säger samma saker om ändetiden, bl a D Wilkerson, han lever inte nu, och en annan pastor som han ger oss telefonnummer till ett radioprogram i videon.
Vi lever i en nådatid nu men tiden går mot sitt slut.

1 Joh 2:27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.

1 Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.

Man kan tycka att man pratar mycket om hemska tider, om dysterhet och undergång,men varför skulle man inte säga den sanningen? Det är ju så bibeln berättar, det är sanningen. Nu måste vi vara tvungna att lyssna till budskapet för vi måste vara beredda, ja jag tror att Rick har absolut rätt i detta, därför har jag översatt hans video här till svenska folket.

Har vi olja i vår lampor?

Hesekiel 3:17 “Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. 18 När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. 19 Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. 20 Och när en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då skall jag lägga en stötesten i hans väg och han skall dö. Om du då inte har varnat honom skall han dö i sin synd. Man skall inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare har gjort, men jag skall utkräva hans blod av din hand. 21 Men om du varnar den rättfärdige för att synda och han avhåller sig från synd, då skall han få leva därför att han lät varna sig, och själv har du räddat ditt liv.

Joh Upp 19:10 Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: “Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.”

1 Joh 4:6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Har vi öron att höra med?

Joh Upp 18:4
Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

WORST YET TO COME” is End Time Prophecy revealing that to become ONE with God is ONLY by sound doctrine as HE has Prophetically written in 1 Corinthians 7:15. You are not ONLY “called” out of bondage by God from unbelievers but HE COMMANDS it! Visit us at EndTimeRapture.com for more Prophecy

Maria

Bokreccension L Jareteg /Kyrkofäder, mystik m m

Bild Maria

Bild Maria

 

Bokrecension:

”Kyrkofäder, mystiker och evangelium” av Christer Svensson – XP Media 2013

Det är nu många i Sveriges kristenhet som intresserat sig för s.k. ”kristen mystik”, kanske genom att vara på retreat, testa olika kontemplativa övningar, utöva meditation, läsa böcker av både nutida och historiska mystiker, eller bara lukta på detta genom att använda frälsarkransen och tillhörande metoder. Många står vid sidan av och undrar vad detta är för något nytt och underligt i kristenheten. Andra oroas starkt av att mystiken fått en så kraftig renässans och att dess apostlar Peter Halldorf, Wilfrid Stinissen och Martin Lönnebo har fått ett sådant fritt spelrum i hela Sveriges kristenhet.Själv har jag sett en brist på lättbegriplig, svensk och modern litteratur som seriöst granskar mystikens rötter, innehåll och dess frukt. Därför tändes ett hopp när Christer Svenssons bok Kyrkofäder, mystiker och evangelium kom ut strax före jul (2013) eftersom denna bok behandlar just detta ämne, ofta med undervisning från just Halldorf, Stinissen och Lönnebo som utgångspunkt.Nu har jag ägnat en del av julhelgen åt att läsa boken, och jag måste konstatera att det här är en sådan bok som jag saknat. Den är mycket läsvärd och jag rekommenderar varmt en noggrann genomläsning för alla som vill förstå och varna för vilken fara mystikens återkomst och renässans utgör.

Christer Svensson är lärare i religionsämnet och det märks att han behärskar pedagogiken. Christers bok är både intressant, hyfsat lättbegriplig och välstrukturerad. Han undviker att slänga sig med tunga teologiska termer som bara de djupt invigda begriper. I den mån sådana ord förkommer ger han dem en förklaring. Christer är inte ute efter att imponera eller snitsa; han vill förmedla insikt, och det lyckas han bra med. Själv fick jag flera aha-upplevelser av att läsa Kyrkofäder, mystiker och evangelium.

Kanske saknar jag raka rör i Christers skrivande, men jag kan också förstå hans försiktighet om avsikten är att vända sig till en större publik. Christer ställer många frågor och han ger ofta svar på frågor genom att ställa frågor. Där han kunde sagt rakt ut att något är galet i teologin väljer han att säga att det är ”svårt”. Lite tydligare gränsdragning och markeringar kunde ha varit bra, men är man vaken över att Christer har valt denna strategi, så är det ändå lätt att snappa upp vad det är som han pekar ut som ”fel” – alltså sådant som ligger i strid med Bibelns lära.

Bokens stora förtjänst, tycker jag är att den dels visar på hur grekisk filosofi (inte minst i form av nyplatonism) genom hela den kristna historien blandats in kristen teologi, samt dels vad denna grekiska filosofi innebär och vad den ger för skadlig frukt i kristenheten. Detta gör Christer utan att för den skull förespråka ny-judaism eller judaisering av den kristna tron.

Christer tar oss inledningsvis med till de första århundradena av kristen historia där vi får möta varmt troende och kunniga apologeter (”trons försvarare”) som Tertullianus och Irenaeus, apologeter som starkt gick emot den tidens gnostiska strömningar och bl.a. ivrigt försvarade Jesu gudomlighet. Därefter får vi bekanta oss med två s.k. kyrkofäder som redan i dessa första århundraden började blanda grekisk filosofi med kristen tro, dessa var Klemens och Origines. I och med detta frångick teologerna mer och mer en direkt läsning och förståelse av Bibelns texter till förmån för en allegorisk läsning och tolkning. Vid denna tid började JAGET göra sig stort i kristen teologi. Genom att lära känna sig själv skulle man lära känna Gud. Tanken om en egen inneboende gudomlighet växte sig allt starkare. Frälsningen började mer och mer handla om att människan i egen kraft skulle sträcka sig uppåt efter Gud med hjälp av askes, kontemplation/meditation och olika riter. Mystikerna menade (och menar) att detta uppåtstigande först måste följa ”den inre vägen” och ”tystnadens väg”.

Christer visar sedan hur den mystik vi idag känner till genom moderna mystiker som Halldorf, Stinissen och Lönnebo, började ta form tack vare figurer som Gregorius av Nyssa (335-394), Dionysos Areopagiten (500-talet) samt Mäster Eckhart (1260-1328). Vi får även följa med och se hur Martin Luther och John Wesley kämpade mot denna framväxande mystik. Även Carl Jungs (m.fl.) inflytande på modern mystik behandlas i ett avsnitt. En viktig fråga som boken ställer är denna: är Bibelns evangelium förenligt med mystik? Svaret blir ett mycket tydligt NEJ utan kompromisser.

Efter en läsning av boken Kyrkofäder, mystiker och evangelium står det klart att det är mycket i kristenheten som formats av en syntes av grekisk filosofi och kristen tro. Många företeelser och läror lutar sig mot idéerna i denna syntes. Personligen ser jag att inte endast katolicism och kristen mystik vilar på denna syntes som grund, även trosförkunnelse och modern karismatik har hämtat mycket idéer från denna osunda mix. Det är därför viktigt att förstå sig på varifrån denna syntes härstammar och vad grekisk filosofi står för, så vi bättre kan vara vakna för villfarelser i kristenheten och bättre förstå vad sann kristen tro handlar om. Av dessa skäl tycker jag en genomläsning av Kyrkofäder, mystiker och evangelium är mycket givande.

-> Mer information om boken Kyrkofäder, mystiker och evangelium finner du via denna länk

(Att Gunnar och Linda Bergling rekommenderar denna bok kan tyckas konstigt, vilket jag kommenterat i en tidigare artikel.)

/Lennart

 

/Tack Lennart! /Maria