De sista tiderna/Varför?

 irchgr22.gif

Varför  /Frågan gäller de tider vi lever i…..
Varför dör alltfler träd och buskar av alla sorter i våra samhällen, står nakna spretande mot skyn? Varför förstår inte människorna att när träden dör står vi på tur!!
Varför försvinner miljontals småfåglar?
Varför är fåglarna dödstysta i våra samhällen varför finns inte småfåglar längre?
Varför utrotas nu bin och humlor och utrotar vi dem kan vi glömma att odla något mer!
Citat Albert Einstein: ”Försvinner bin och humlor har vi fyra år på oss innan slutet!”
Varför utplånas varje dag djur och växter för all framtid? De kommer ALDRIG igen!
Varför är det allt fler som inte kan sova?
 
Varför framförallt kvinnor?

Varför är så många människor utbrända, uttröttade och deprimerade?
Varför breder Tröttheten ut sig som en epidemi i vårt samhälle?
Varför har allt fler huvudvärk migrän och synrubbningar?
Varför har aggressioner och våld i samhället ökat dramatiskt?
Varför är det så många flickor som tänker taga livet av sig, 24%,
Varför pojkar, och varför är det så många som lyckas?
Varför är det så många som är el och strålningskänsliga?
Varför är i Sverige 1 miljon nu drabbade i olika former av strålningsrelaterade hälsoproblem?
Varför ökar den gruppen varje dag?
Varför negligeras denna grupp varför ”finns” inte deras besvär eller sjukdom?
Varför måste så många människor flytta ut i skogen, ofta därpå flytta ännu längre bort.
Varför finns det inte någon strålningsfri skog kvar?
Varför går åldersdiabetes allt längre ned i åldrarna?
Varför får nu ettåriga barn typ I diabetes och typ II?
Varför ökar Fettmaepediemien?
Varför ökar Alzheimer och Parkinson hela tiden?
Varför är Malignt Melanom tre gånger mer frekvent i Sverige än i Grekland.
Varför skall nu barnen skyddas från sol i skolan, på lekplatser mfl. platser där barn vistas.
Varför?  Sverige har inte mer sol än Grekland däremot 100ggr mer strålning!
Varför ökar Cancer och varför uppträder Cancer i allt fler former?
Varför ökar Barncancern dramatiskt och Barnleukemi?
Varför vill inte Folksam längre försäkra barn? De är för ofta sjuka.
Varför är det 50.000 nya cancerfall årligen och varför ökar antalet hela tiden??
Varför följer cancerkurvan helt effektkurvan över den radiofrekventa strålningen med en tydlig början 1955 då FM och TV-sändningen började och ökar sedan i takt med den allt ökande radiofrekventa elektromagnetiska strålningen som nu flyttat in på gator och torg, in i husen, in i hemmen?
Varför accepteras detta som en modern livsstilssjukdom?
Varför hade det blivit ett himla liv och katastrofinsatser om det varit Turberkulos??
Varför är den sk. ”moderna läkarvetenskapen” helt inriktad på allt större maskiner och allt mera medicin för allt större kostnader allt kraftigare centralisering för att kunna investera ännu mera resurser, inte för att göra folk friska genom att söka orsaken till sjukdomar utan för att täppa till symtomen på sjukdom??
Varför vill den nuvarande sk. medicinska  behandlingen inte göra människor friska utan sälja allt mer och allt dyrare medicin, allt dyrare system, för att täppa till människors symptom istället för att göra dem friska??
Varför skapas gigantiska pengaflöden i sjukvårdsindustrin, istället för att spåra orsakerna till sjukdomar och se helheten och att människor är och förblir friska och att de inte blir sjuka???
Varför inser inte samhället att våra jordar och födoämnen är helt utarmade vilket medför  stor näringsbrist hos människor och djur plus alla gifter, miljögifter, elektromagnetisk radiofrekvent strålning samt  radioaktiv joniserad strålning mm.mm. som belastar den mänskliga organismen och alla andra organismer till döds??
Varför tillåts denna massiva radiofrekventa elektromagnetiska strålningen som helkroppsbestrålar allt levande dygnet runt, året runt, år ut och år in?? Dessutom ökar strålningen månad för månad då nya ännu starkare system utvecklas hela tiden????????
Varför har Sverige oerhört mycket högre tillåten strålning, 10W/m2  än delar av övriga Europa, 10.000 miljarder ggr högre än den naturliga bakgrundsstrålningen????
10 miljoner ggr högre strålning än vad man i Salzburg i Österrike har beslutat,  1mickroW/m2???  Mer än 1000 miljarder ggr högre än vad mobiltelefonen behöver för att fungera?
Varför skall vi Svenskar anses vara extremt tåliga för EMF Radiofrekvent elektromagnetisk strålning när man är försiktigare i många andra nationer?
Varför vågar Våra Valda Ombud och Våra Myndigheter negligera seriös forskning, oberoende av mobilindustrin, i en stor mångfald av varningsrapporter från hela världen som visar på konsekvenserna av något som aldrig funnits förut, 10.000 miljarder gånger starkare än den naturliga bakgrundsstrålningen?
Varför tager inte Regeringen, Våra Valda Ombud och SSM , (som skall vara medborgarnas opartiska kontrollorgan till skydd av medborgarna), del av alla de forskarrapporter från medicinska tidskrifter och forskare från hela världen, vilka entydigt visar att elektromagnetiska fält EMF från strålande system som mobilmaster, mobiler och allehanda trådlösa produkter, skadar människan, dess arvsmassa och hela naturen?
Varför tager inte Regeringen, SSM, Socialstyrelsen mfl. Myndigheter detta på Allvar och sitt Ansvar som Vi Folket har lagt i Edra händer som Våra Valda Ombud?
Varför skickas inte all Radio TV Datatrafik telefon mm. via optisk kabel som har en oerhörd kapacitet med mycket låg energianvändning och försumbar elektromagnetisk radiofrekvent strålning, EMF?? LÄS MER HÄR:


Varför tager Ni inte hänsyn till den mycket stora Energianvändning all trådlös kommunikation innebär för Sverige?? Mer än en Kärnkraftreaktor med fullt utnyttjad kapacitet som bara kommer att öka!!  Kärnkraft, det farligaste människan någonsin satt igång och inte i första hand för att skapa elenergi utan för att skapa kärnladdningar och ett olösligt avfallsproblem.
Varför inser man inte att en pandemi eller kommande svält pga. av att vi nu slår ut livsbetingelserna genom att bin, humlor, fisk mm. mm. utrotas, försvinner för ALLTID.
Då försvinner även människorna, också de som skall sköta de potentiella livsfarliga bomber de hundratals kärnkraftverken över hela världen är.
La Hauge, Sellafield osv. med sina stora kylvattensbassänger lämnas utan skötsel. Med tiden stannar all teknik, bassängerna kokar torrt, temperaturen stiger och de största bomber världen sett utlöses, förintande eventuella rester av allt liv för miljontals år förutom härdsmältor i själva kärnkraftverken.
Varför dränks vi i sk. ”Nyheter” framför allt just nu timma ut och timma in enbart rapporter om valet i Amerika obs. det är bara förval för nomineringar och om Palestinier? Det kan vara viktigt till en viss gräns för att inte tala om ”Sporten” som fyller halva tidningarna. Opium för Folket!
Varför skall Vi Medborgare föras bakom Ljuset?
Varför får Vi inte diskutera alla de hot Naturen och allt Liv står inför, Sanningsenligt?
Torsken utrotas, Bina utrotas, skogen dör och blir allt artfattigare, djuren försvinner, människorna
blir allt sjukare, sömnlöshet, cancer och diabetes mm.mm.
Varför står inte all Media på Medborgarnas sida och beskriver Sanningen?
Varför blir det alltmer uppenbart att det är för att dölja alla katastrofer vi står inför i vårt eget land, att hålla Medborgarna nedsövda och utanför de verkliga skeendena, istället för att äntligen göra något åt saken.
Att Vi Alla samlas och Äntligen gör Något Tillsammans för att Rädda vad som Räddas kan!
Varför skyddar inte våra Valda Ombud, Politiker och alla våra Makthavare, Oss Medborgare med hjälp av oberoende seriös forskning?
Varför tillämpar Makten inte Försiktighetsprincipen enl. EUs lag tills vi vet konsekvenserna för denna helt nya och främmande situation för allt levande?
Varför skall stora delar av mänskligheten sakta utrotas tillsammans med allt övrigt levande??
Varför skickar Ni, Våra Valda Ombud, Människorna, Djuren och Naturen i en befarad
Självförvållad Katastrof för Generationer eller för Evigheten?
Varför trodde man tidigare att DDT, PCB, kvicksilver. asbest, neurosedyn, röntgen, tungmetaller mm. mm. mm. var fullständigt ofarligt men numer oerhört giftigt??
Varför hotar Stora Ekonomiska Intressen oss och allt levande?
Telecombranschen i Sverige omsätter nästan lika mycket som hela Sveriges budget, 776 miljarder kronor!  Girigheten spelar ett grymt spel med vår Hälsa!
Varför blir antagligen detta vår tids ofattbara asbestskandal??Varför har SSM konsekvent undanhållit alla forskningsrapporter som visar på skador av cancer, DNA-skador, hjärnskador, cellskador med mera och endast redovisar rapporter som visar på Strålningens påstådda ofarlighet mycket gynnsamma för mobilbranschen och den sk. tillväxten men mycket ogynnsamt dvs. illavarslande för allt som Lever??
Makten kan inte vara omedveten om vad som pågår i det sk. ”Moderna Samhället” som är på väg att utrota Allt Levande.   Makten har alltså tillåtit att allt detta sker!
Varför och med vilka syften??      Det som utrotas nu utrotas för ALLTID!
Vi lever redan i ett gigantiskt Auschwitz  utrotningsläger över hela jorden. De flesta verkar så aningslösa och nedsövda av media och TV, den allra värsta drogen, att de tror på de officiella budskapen och märker inte vad som pågår.
Varför frånhänder sig nu SSM allt ansvar för sitt ansvarområde??
Varför har SSM, den myndighet som skall skydda oss Medborgare börjat få kalla fötter och deklarerat genom SSMs representant Martin Lindgren att:
”Det slutgiltiga ansvaret faller alltså tillbaka på Riksdagen och det Svenska Folket”!!!!!
SSMs Lars Mjölnes : ”Endast en framtida domstolsförhandling kan utvisa hur ett eventuellt ansvar slutligen skall fördelas”!!!!!!
Varför är det Folket som nu påstås har bemyndigat SSM och Riksdagen (enl. SSM) att tillåta ett gränsvärde på strålning EMF miljarder ggr högre än vad som behövs för att mobiltelefoner skall fungera???
Varför lägger SSM ansvaret för skador av mobilstrålningen på Folket dvs på mig?? 
Jag har icke bemyndigat SSM och Sveriges Riksdag detta och avsäger mig allt ansvar för skador orsakade av trådlösa produkter och den livsfarliga strålning de orsakar allt levande, människor, djur och växter!!
Kan
VÅRA VALDA OMBUD, MAKTHAVARNA GARANTERA, (politiker och våra myndigheter), att jag och mina barn och alla mina vänner och alla andra människor, djur och växter dvs. allt levande ej skadas av alla dessa trådlösa system med dessa höga värden av radiofrekvent elektromagnetisk strålning, EMF som bestrålar oss dygnet runt, år ut och år in och som aldrig tidigare funnits, i en utarmad miljö full av gifter, stress och utrotning,

ATT DETTA ÄR GARANTERAT OFARLIGT FÖR OSS OCH ALLT LEVANDE??

 

Vi har mynningen mot tinningen!    Hotet är nu mot själva Livets Rot.

Väljer Vi Pengarna eller väljer Vi Livet?

 

Bisse Thofelt , målare och poet

/ja detta är frågor som de flesta ställer. Jag har inga svar, men jag vet att Gud är med i allt detta och att han önskar att alla människor tar emot frälsningens gåva och i den: evigt liv./Maria

6 thoughts on “De sista tiderna/Varför?

 1. Hwej Marica Ja det är skrämmande, mycket skrämmande. Men man måste ta med sådant här för att visa vad som händer, för att visa att människor är rädda och jag vill visa på att GUD är god, han är med oss.
  Kram f MAria

 2. Hej Tony. Det blir fel ibland med inställningar och att jag måste skriva inlägget i “anteckningar” och kopiera inlägget först. Du är välkommen att skriva o kommentera vidare.. HÄlsn Maria

 3. Hej Kyllikki Ja texten kan få en att fundera, och jag tror det är många som undrar varför det är som det är, och varför ingen talar om sanningen om tillståndet och varför så mycket bara accepteras, all strålning, kärnkraft, all mat som gör människan sjuk osv. Nu är det inte jag som skrivit texten utan jag har fått den för att sprida den. Kanske man kan vakna…
  Ja vi har också småfåglar här som sjunger och de gör en glad. Jag vill upphöja Gud för allt gott han gör och försöker här hålla en allsidig sida som talar om Guds kärlek och vilka vi är o kan bli.
  Bless
  /Maria

 4. Hej Maria!
  Allt detta är så hemskt:(((
  Men samtidigt som man tar upp det hemska måste vi människor lyfta upp det som är bra,annars orkar inte vi människor att engagera i det som är dåligt!
  Kram Kyllikki

  P.S Här finns det massor av små och stora fåglar och de är inte tysta,utan sjunger av hjärtans lust,precis som vi människor också kunde göra,medans vi vandrar här på våran planet!Allt detta har vi Gud att tacka för!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.