Tag Archive | Fast grund

Guds fasta grund och den troendes hopp

 

 

Bild  Rolf, Eva /Maria

Bild Rolf, Eva /Maria

 

2 Tim 2:19 Guds fasta grund består och har detta sigill:  Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten.

 

Den troendes kropp kommer att uppstå en dag, den troende kommer att få leva i evighet med Kristus.

Läs 1 Kor 15:35;    2 Kor 5:1-10;    1 Thess 4:15-18.

 

/Maria