Tag Archive | tjänande

Vi frälsta troende har all hjälp vi kan få i alla problem. Vi frälsta troende vet att Gud hjälper i allt.

 _DSC6206foto Maria

Vi frälsta troende har kraft i vårt vardagsliv.
Vi frälsta troende har sorger i vårt vardagsliv.
Vi frälsta troende är många som lider i vardagen av alla möjliga sorger och sjukdomar och annat som ingen kanske vet något om, mer än Gud.

Vi frälsta troende har all hjälp vi kan få i alla problem.
Vi frälsta troende kan räkna med att Gud hjälper i allt. Han känner oss och vet vad vi behöver och vad våra hjärtan ropar efter. Han vet att vi vill tjäna honom.
Vi frälsta troende kan ha bekymmer som är större än någon kan ana, men i all misär och bekymmer vet vi att vi kan lita på Gud. Han lämnar oss ALDRIG.

Det är Jesus Kristus som frälst oss och som hjälper oss fram i allt. Det är Jesus som hjälper i allt och vi ber till Gud i Jesu underbara namn. Vi får lätta våra hjärtan och be, och kan du tänka dig: Vi får bönesvar på våra böner. Kanske inte alltid som VI vill, men som GUD vill!
Det är underbart.

Vi frågar alltid Gud först i frågor som vi är tveksamma inför och även mindre frågor på vägen.
Vi går den smala vägen och den leder hem till himmelen. Skulle vi gå den breda vägen så leder den till fördärvet, d v s helvetet.

Några bibelord:
Luk 8:48 Jesus sade till henne: ”Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid.”
Luk 8:50 Jesus hörde det och svarade honom: ”Var inte rädd. Bara tro, så blir hon räddad.”
Luk 18:42 Jesus sade till honom: ”Du får din syn. Din tro har frälst dig.”
Luk 22:32 Men jag har bett för dig, att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder.”
Joh 2:23 Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde.
Joh 3:12 Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?

Tro är inget som är svårt då man lärt känna Jesus. Tro är inget som man kan slänga iväg och inte bry sig om då man väl upptäckt vad det handlar om!
Tro, tro, tro, tro på Jesus och du får leva ett evigt liv.

NamnlösMaria

Ja, Gud är Allsmäktig. Allt måste tjäna honom. Han har skapat allting. Bibelord.

 

The Bible

Allsmäktig.

Gud är allsmäktig, dvs han har makt att göra allt som står i överensstämmelse med hans heliga vilja. Han saknar sålunda aldrig möjligheter att förverkliga sina planer, 1 Mos 18:14;
Jer 32:17;
Sak 8:6;
Matt 19:26;
Luk 1:37.

Allt måste tjäna honom:
Naturkrafterna, människorna, änglarna,
Job 37:12;
Amos 5:8;
2 Mos 6:1;
Jes 45:1 ff. 13;
Ps 91:11;
Hebr 1:14.

Hans allmakt uppenbaras i att han har skapat allting, Upp 4:11.

Även de onda makterna måste mot sin vilja tjäna Guds avsikter,
 2 Mos 15:9 ff;
Jes 10:5 ff; 13:5.

Eftersom Gud är allsmäktig kan man lita på hans löften. Detta kommer särskilt till uttryck i patriarkernas historia. ”För Abraham, Isak och Jakob uppenbarade jag mig såsom ’Gud den Allsmäktige’ (El Shaddai)”, 2 Mos 6:3, jfr 1 Mos 17:1; 28:3; 43:14; 48:3; 49:25.

”Därför att Gud är allsmäktig kan han vara vår klippa och tillflykt i all nöd, kan han uppfylla våra böner och till sist frälsa oss ur döden.”
De första kristna prisade gärna Guds allmakt. I den apostoliska  trosbekännelsen  heter det: ”Jag tror på Gud Fader allsmäktig.”

Både i naturen och historien såg de vittnesbörd om Guds allmakt. Naturen lydde honom, och han härskade över historiens gång. Hermas (ca 140 e Kr.)säger, att världen är skapd för kyrkans skull, vilket betyder:
Gud har skapat världen i det syftet, att  en helig mänsklighet skulle framgå ur den nuvarande tidsålderns kamp.

Källa: Biblisk uppslagsbok.
*
*

/Mariaredroses

Att lyda Gud/ Tro. Undvik frestelser.Låt Gud leda dig.

 

 

*

Luk 9:62  Då svarade Jesus honom: ”Ingen som ser sig tillbaka, sedan han har satt sin hand till plogen, är skickad för Guds rike.”  (Skaffa undan allt som försöker dra dig bort från Guds närhet och tjäna honom helhjärtat).

¤

Undvik frestelser.  

David (1Krön 21 om folkräkning m m) föll för Satans frestelse. Gud gav honom en möjlighet att ändra sig genom Joabs invändning, men hans nyfikenhet fick näring av högmodet. Han trodde mer på sina egna möjligheter än på Guds.

Det är lätt för vem som helst att gå i den fällan. Den som känner sig stark i sig själv och glömmer Gud faller gärna för Satans list. Den självsäkre är allt annat än säker.

Om man försöker ta reda på vad det är i grund och botten som lockar en, och varför frestelsen är så tilltalande, kanske man kan komma på ett sätt att undvika den. ( Se också 1 Kor 10:13 om att undvika frestelser).

Inför svåra beslut måste vi först av allt rådfråga Gud. Han kan ge svar på många olika sätt, kanske genom en annan människa. Och även om råd som korsar våra egna intressen är svåra att att emot kan de rädda oss från tragiska konsekvenser.
_________

Sheltered in the Arms of God – Lyrics:

I feel the touch of hands so kind and tender,
They’re leading me in the path that I must trod,
I’ll have no fear for Jesus walks beside me,
For I’m sheltered in the arms of God!

CHORUS:
So let the storms rage high, the dark clouds rise,
They don’t worry me,
For I’m sheltered safe within the arms of God,
He walks with me, and naught of earth shall harm me,
For I’m sheltered in the arms of God!

Soon I shall hear the call from Heaven’s portals,
Come home my child that’s the last mile you must trod,
I’ll fall asleep to wake in God’s sweet Heaven,
Because I’m sheltered in the arms of God!

CHORUS

Yes I’m sheltered in the arms of God!
__________

Blackwood Brothers- In The Shelter Of His Arms
http://www.youtube.com/watch?v=uu00AZn4y78&feature=related
*
Blackwood Brothers- I’ll Walk With God
http://www.youtube.com/watch?v=mge2SQ1FqaE&feature=related

/Maria