Hjälpen är nära, sorg förbyts i glädje. Gud är din hjälp om du vill tro

 

Foto Maria

Foto Maria

“Sara födde åt Abraham en son på hans ålderdom, vid den bestämda tid som Gud hade sagt honom.” 1 Mos 21: 2.

“HERRENS rätt består evinnerligen, hans hjärtas tankar från släkte till släkte.” Ps 33: 11. Men vad måste under väntetiden beredas, för Guds stund. Gud har sina bestämda tider. Det tillkommer icke oss att känna dem, ej heller kunna vi göra det. Vi måste invänta dem. – Hade Gud sagt till Abraham i Haran, att det skulle dröja trettio år innan han finge trycka löftessonen till sitt hjärta, då hade modet svikit honom. Därför doldes de långa, mödosamma åren av den barmhärtiga kärleken, och först när de voro så gott som tilländalupna, så att endast några månader återstodo, sade Gud till Abraham: “Vid denna tid nästa år skall Sara hava en son” 1 Mos 18: 14. Den bestämda tiden var äntligen inne. Då glömde det åldriga paret den långa, tröttsamma vakan för jollret, som uppfyllde patriarkens hem. Var vid gott mod, betungade själ. Den du väntar på, kan icke svika dig. Han skall icke komma fem minuter efter den bestämda tiden. Inom kort skall sorgen förbytas i glädje. Vilken fröjd skall icke Herren bereda dig på den dag, då suckan och klagan flytt såsom mörkret vid morgongryningen.

Det tillkommer icke passagerarna att befatta sig med sjökort och kompass. De få lämna dem åt den allvise Lotsen, som säkert styr skeppet i hamn.

Det finns saker och ting, som icke fullbordas under loppet av en dag. I ett ögonblick skapas icke aftonhimlens härlighet, utan under flera dagar bildas det dis, ur vilket Gud reser sina undersköna palats i väster.
“Det följer en morgon på svartaste natt,
har du det väl glömt, o min själ?
När tryckande nöd vill taga dig fatt,
bliv stilla, Gud allt gör väl.

Om Gud än på mörkaste vägar dig för
och djupt ned i dalen det bär,
där vilddjurens rytning kring dig du hör,
O räds ej, din hjälp är när.
Hur gott, att Gud hjälper, när morgonen gryr!
Han känner så väl vad du tål.
I prövningen svår är Han den som styr
din frälsning är ju Hans mål.”

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

 

2 thoughts on “Hjälpen är nära, sorg förbyts i glädje. Gud är din hjälp om du vill tro

  1. Hej Keijo Herren är med alla som tror och vill rätta sig efter honom och vi kan känna hans närvaro som en stilla vind eller susning och som ett berörande i vårt hjärta. Kristus är världens ljus och han behövs i detta mörker, men man tar inte emot honom utan hånar de troende. Kristus har gjort allt för oss, det vore inte för mycket att börja intressera sig för att få veta om han finns- för det gör han. Han är Frälsaren och Mästaren=Gud.
    Gud välsigne dig.
    /Maria

  2. Herren är inte långt från oss alla och hans vänlig beröring i svag av vindens sännedom ger klädje i själens längtan till kärlek och omsorg och ljus inne med kristus som är världens hopp för blodets skull, tack med välsignelse ,keijo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.