Man känner inte till kärleken. HUR stor är Jesu Kärlek? Bibelverser

 

God

Vill Du böja dig inför Gud,  i kärlek? Bibelorden har fet svart stil och vill markera att det finns gudlösa idag och i alla tider, och att de inte rättar sig efter Guds Bud, och att JESUS dog för hela mänskligheten-  Hur stor var och är HANS kärlek tror du?

Ords 7:18
Kom, nu skall vi njuta av kärlek ända till morgonen, njuta tillsammans av kärlekens fröjder.

Höga V 2:4
I vinsalen har han fört mig in, kärleken är hans banér över mig.

Höga V 2:7
Jag besvär er, ni Jerusalems döttrar, vid gaseller och hindar på marken: Oroa inte kärleken, stör den inte, förrän den själv vill.

Höga V 8:6
Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en HERRENS låga.

Höga V 8:7
De största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den. Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken, skulle han ändå bli försmådd.

Hos 10:12
Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka HERREN, till dess han kommer och lär er rättfärdighet.

Hos 11:4
Med lena band drog jag dem, med kärlekens band, jag var för dem lik en som lättar oket över deras nackar, jag böjde mig ner till dem och gav dem mat.

Matt 24:12
Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

Luk 11:42
Ve er, ni fariseer! Ni ger tionde av mynta, ruta* och alla slags grönsaker men bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra.

Rom 13:10
Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

Rom 14:15
Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för.

1 Kor 8:1
I fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen uppblåser, och kärleken uppbygger.

1 Kor 13:4
Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst,

1 Kor 13:8
Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå.

1 Kor 13:13
Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.

1 Kor 14:1
Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.

2 Kor 13:11
Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er.

Ef 3:17
och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.

Kol 3:14
Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.
1 Tess 1:3

ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus.

1 Tess 3:12
Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör,

1 Tess 4:10
Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer i den
1 Tess 5:8
Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm.

1 Tim 1:14
Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus.

2 Tim 1:7
Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

Filem 1:9
vädjar jag hellre för kärlekens skull – jag Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge.

1 Petr 4:8
Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder.

1 Petr 5:14
Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid vare med er alla i Kristus.

2 Petr 1:7
i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor.

1Joh 3:16
Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder.

1Joh 4:7
Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.

1Joh 4:10
Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

1Joh 4:16
Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.

1Joh 4:17
I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen.

1Joh 4:18
Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.

1Joh 5:3
Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.

OBS!

2Joh 1:6
Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken.

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.