Tag Archive | samvete

Spritbegär? BLI FRI! GUD HJÄLPER i ALLT!

…vin som gläder människans hjärta.
(Ps 104:15)

Ty drinkare och frossare blir fattiga, och sömnaktighet ger trasiga kläder.
(Ords 23:21)

Se inte på vinet att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm, och stinger som en giftorm. Dina ögon får då se konstiga syner, och ditt hjärta talar galenskaper. Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast.
(Ords 23:31-34)

Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er.
(Luk 21:34)

Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund.
(Rom 13:13)

Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden.
(Ef 5:18)

  • Bör man dricka sig berusad om man är en frälst troende?  Nej det bör man inte göra.  (Och ingen annan heller—) Har man samvete att göra det ändå? Ja det kan vara så, men det är ett dåligt samvete man får, ifall nu Gud räknas som den som skall leda och ha omsorg, men ÄNDÅ gör man fel? Ja det kan vara så. Det är tragiskt. Många ropar efter Gud i sin sorg och i sitt rus, och så småningom kommer Gud till hjälp OM MAN VILL BLI FRI!  Tänk på det du som läser detta och lider av spritbegär! GUD TAR BORT DEM OM DU VILL! HAN HJÄLPER DEN SOM BER HONOM OM NÅD! ATT FÅ LEVA ETT RENT OCH FRITT LIV!

 /Pinterest

 

 

Guds vrede över de otroende. Del 2. Bibelord

151foto Maria

Guds vrede

Innan man lär känna Gud på ett innerligt sätt så vill de flesta trotsa honom, precis som barnen trotsar sina föräldrar. Det kan gå ganska långt och man beter sig naturligtvis fel. Tänk då vad Gud är tålmodig med en nyomvänd som inte förstår så mycket. MEN när man väl förstått VEM han är så kommer Gudsfruktan   d v s RESPEKTEN. Då har man förstått att HAN är inte vem som helst precis!

Han kan alltså bli vred och här kommer del 2 i det ämnet:

NT säger, att varje oomvänd människa står under hans vrede. , Joh 3:36;   Ef 2:3. Guds vrede uppenbarar sig i hans straffdomar över de onda, Rom 1:18 ff; Ef 5:6;   Kol 3:6. Framför allt skall hans straff drabba de obotfärdiga människorna på domens dag, Matt 3:7;   Rom 2:5;   1 Tess 5:9;   Upp 6:17 – Den människa, som nu i tron tar sin tillflykt till Kristus, blir frälst från sin synd och från Guds vrede., Rom 5:8 ff.   Luther säger till Gal. 5:1:  “Kristus har befriat oss inte från mänskligt slaveri utan från den eviga vreden. Men var? I vårt samvete. Kristus har gjort oss andligen fria, d v s befriat oss så att vårt samvete är fritt och glatt och inte fruktar den kommande vreden. Detta är den sanna friheten, som ingen kan sätta högt nog. Ty vem kan utsäga, hur stort det är, att en människa kan hålla det för alldeles visst, att Gud inte vredgas, ja, aldrig någonsin  skall vredgas på hene,  att han är och vill i evighet förbli en nådig och barmhärtig Fader för Kristi skull?”

Del 3 i morgon om Människans vrede som är en svår synd.

 

NamnlösMaria

Stå stadigt i din tro och var en mogen kristen. Världen översvämmas av sex och otro mot Gud.

 

Foto Maria

Foto Maria

Det tar tid att mogna i tron, det går inte fort minsann. Det kommer genom daglig överlåtelse och tjänst. Med en mogen tro står vi stadigt och påverkas inte av omständigheterna.

Du vinner seger över frestelserna bara du inte ger upp eller vänder dig bort från Kristus. Följ honom och be om uthållighet.

Det finns så mycket idag som vill fresta människor och satan har bråda dagar med att fresta med  sexaktiviteter som är grymt otäcka, och med upphöjelse av människors natur där de ska få tro att det är gudar.

Människor mår mycket dåligt idag och jag tror personligen att de mår MYCKET dåligt på grund av att de VET att de går fel väg för samvetet finns och talar om för dem att felaktiga val är verkligt fel och att ångesten kommer som ett brev på posten för att ta deras själar i besittning. HBTQpersoner säger att de mår stundtals mycket dåligt för att de inte får komma “ut”, och även de som redan “kommit ut”, men jag tror att det är mycket jobbigt för dem att kunna och tåla stå ut med att vara så mycket annorlunda som de i grunden egentligen inte vill vara. Annars skulle de ju vara nöjda med sina liv, eller?  Jonas Gardell tycks driva med allt och alla,  och han tycks trivas med all uppmärksamhet han får, och han kallar sig för en sund och FROM kristen. Vet han vad de orden handlar om? Jag anser inte att vare sig han eller hans partner herr Lewengood vet det.

*

Har de byggt sina liv uppå klippan JESUS KRISTUS?

http://www.youtube.com/watch?v=pekNV9t1hks&feature=share&list=PLB36B0365349F0A1A

The Solid Rock ( On Christ, I Stand )  

Uppehåll med sidan till den 7 augusti.

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Lead Me Lord

http://www.youtube.com/watch?v=kkg-2rC_O4I&feature=share&list=PLB36B0365349F0A1A

Förhärdelse är ett syndigt tillstånd då man är döv för samvetets röst…och för Gud.

 

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Vad är förhärdelse?

Biblisk Uppslagsbok består av 1152 sidor med förklaringar, bilder, hänvisningar m m som kretsar kring Guds Ord/Bibeln. Uppslagsboken är mycket intressant och man lär sig mycket och den borde alla läsa och särskilt de som förkastar Guds Ord som osanningar m m.

Förhärdelse kallar bibeln det syndiga tillstånd som kännetecknas av att människan blivit döv för samvetets röst, Rom 11:25; Ef 4:18. Som exempel på förhärdelse nämner NT Farao, Rom 9:17 f., jfr 2 Mos 4 ff., det otrogna Israel, Matt 13:14f., jfr Jes 6:9.
Bibelns mest fruktansvärda exempel på förhärdelse är Judas Iskariot. Ibland säger bibeln, att Gud förhärdar en människa, 2 Mos 4:21; 7:3, och ibland säger den, att människan förhärdar sig själv, 2 Mos 8:32; Hebr 3:8. Det kan sägas att Gud förhärdar människan, därför att han genom sin kallelse nödgar henne till avgörelse för eller mot honom.

Och när människan väljer att stå emot Guds kallelse, förhärdar hon sig själv. Därför är förhärdelse i bibeln aldrig något som drabbar en människa oförskyllt. Förhärdelse sker småningom genom en inre utveckling, under vilken synden får mer och mer makt med människan. “Judas Iskariots förhärdelse började genom att han gradvis och småningom vande sig vid synden, (‘Han var en tjuv och brukade ta av vad som lades i kassan’).

Men av alla omständigheter finner man att hans tjuveri övats helt försiktigt och småningom tilltagit. Omsider ser vi honom den sista aftonen så fruktansvärt förhärdad, att han utan att förskräckas kunde om sig höra det förskräckliga ordet sägas: “ ‘Ve den människa, genom vilken Människosonen blir förrådd’ “. (Rosenius)

NT visar dock att förhärdelse inte alltid utesluter möjligheten till OMVÄNDELSE, jfr Rom 11:1-31.

 

– Förhärdelsen når sin höjdpunkt i hädelse mot den helige Ande.

(Om detta kan du läsa i denna länk: https://gospel.jesuslever.eu/den-helige-ande-bedrova-inte-anden/  ,här på sidan).

/Maria