Tag Archive | slaveri

Våldet i samhället:

Våldet eskalerar för varje dag och vi vet inte hur det kommer att bli framöver. Detta är kanske bara en generalrepetition innan det stora oundvikliga kommer; den dagen då vi inte har något annat att hålla oss i än Guds stora nåd. Dagar då allt kraschat i samhället. Det går fort fram nu och Agenda 2030 håller på att slutbehandlas och människor kommer att vara helt eller delvis oförmögna att ha ett någorlunda bra liv.

DEN som älskar Jesus kan också komma att bli helt stum att förskräckelse, men ändå veta att Jesus är nära den som tror och hjälper oss i ALLA situationer. JA Jesus är HERRE, trots satans/ondskans intrång och utövning på jorden!

Job 19:7 Jag ropar mot våldet men får inget svar, jag ropar men där finns ingen rättfärdighet.

Ord 4:17för de äter ondskans bröd och dricker våldets vin.

2 Sam 22:3min Gud, min klippa och min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och mitt skydd, min frälsare som frälser mig från våldet.

2 Pet 3:10Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.
1 Joh 5:19Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld.
Upp 18:21Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och slungade den i havet och sade: “Så ska Babylon, den stora staden, störtas med våldsam kraft, och man ska aldrig mer finna den.

Guds vrede över de otroende. Del 2. Bibelord

151foto Maria

Guds vrede

Innan man lär känna Gud på ett innerligt sätt så vill de flesta trotsa honom, precis som barnen trotsar sina föräldrar. Det kan gå ganska långt och man beter sig naturligtvis fel. Tänk då vad Gud är tålmodig med en nyomvänd som inte förstår så mycket. MEN när man väl förstått VEM han är så kommer Gudsfruktan   d v s RESPEKTEN. Då har man förstått att HAN är inte vem som helst precis!

Han kan alltså bli vred och här kommer del 2 i det ämnet:

NT säger, att varje oomvänd människa står under hans vrede. , Joh 3:36;   Ef 2:3. Guds vrede uppenbarar sig i hans straffdomar över de onda, Rom 1:18 ff; Ef 5:6;   Kol 3:6. Framför allt skall hans straff drabba de obotfärdiga människorna på domens dag, Matt 3:7;   Rom 2:5;   1 Tess 5:9;   Upp 6:17 – Den människa, som nu i tron tar sin tillflykt till Kristus, blir frälst från sin synd och från Guds vrede., Rom 5:8 ff.   Luther säger till Gal. 5:1:  “Kristus har befriat oss inte från mänskligt slaveri utan från den eviga vreden. Men var? I vårt samvete. Kristus har gjort oss andligen fria, d v s befriat oss så att vårt samvete är fritt och glatt och inte fruktar den kommande vreden. Detta är den sanna friheten, som ingen kan sätta högt nog. Ty vem kan utsäga, hur stort det är, att en människa kan hålla det för alldeles visst, att Gud inte vredgas, ja, aldrig någonsin  skall vredgas på hene,  att han är och vill i evighet förbli en nådig och barmhärtig Fader för Kristi skull?”

Del 3 i morgon om Människans vrede som är en svår synd.

 

NamnlösMaria

Hjärtats inställning/ Vet man vad synd är? 2 Pet 2:20-

 

*

Vad är sann tro?

Vad är tillväxt?

Villoläror

*

Dessa ovanstående frågeställningar är viktiga att ha koll på. Om man inte vet vad sann tro är då man varit en kristen ett tag, då måste man stana upp och tänka till vad det är man vill med sin tro på Gud.

Sann tro ger ett synligt uutryck i TROFASTHET. Den som verkligen anstränger sig att VÄXA blir INTE Avfällig eller Bedragen av FALSKA LÄRARE.

Tillväxt är livsnödvändig. Den börjar med tro och leder fram till kärlek och omtanke om andra.För att hela tiden kunna FORTSÄTTA att VÄXA måste vi lära känna Gud, följa honom och minnas vad han lärt oss.

Vi får inte slappna av utan måste troget fortsätta att arbeta i lydnad.

Om detta läser du i 2 Petrus brev.

*Bileam hade blivit anlitad av en hednisk kung för att förbanna Israel….kärleken till pengar och falska lärare…detta läser du i 2 Petrus brev…………..

2Pe 2:15 De hava övergivit den raka vägen och kommit vilse genom att efterfölja Balaam, Beors son, på hans väg. Denne åtrådde ju att vinna lön genom orättfärdighet;  2Pe 2:16 en han blev tillrättavisad för sin överträdelse: en stum arbetsåsninna begynte tala med människoröst och hindrade profeten i hans galenskap. 2Pe 2:17 Dessa människor äro källor utan vatten, skyar som drivas av stormvinden, och det svarta mörkret är förvarat åt dem.  2Pe 2:18Ty de tala stora ord som äro idel fåfänglighet; och då de nu själva leva i köttsliga begärelser, locka de genom sin lösaktighet till sig människor som med knapp nöd rädda sig undan sådana som vandra i villfarelse.  2Pe 2:19 De lova dem frihet, fastän de själva äro förgängelsens trälar; ty den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl.  2Pe 2:20 Och då de genom kunskapen om Herren och Frälsaren, Jesus Kristus, hava undkommit världens besmittelser, men sedan åter låta sig insnärjas och övervinnas av dem, så har det sista för dem blivit värre än det första.  2Pe 2:21 Ty det hade varit bättre för dem att icke hava lärt känna rättfärdighetens väg, än att nu, sedan de hava lärt känna den, vända tillbaka, bort ifrån det heliga bud som har blivit dem meddelat.2Pe 2:22Det har gått med dem såsom det riktigt heter i ordspråket: “En hund vänder åter till sina spyor”, och: “Ett tvaget svin vältrar sig åter i smutsen.”

Det går illa om man lärt känna sanningen och sedan förkastar den och vill leva som världens barn gör, i synd. Frälsningen är den enda  vägen bort från synden. Den som vägrar att följa Gud kommer att bli slav under sina egna syndiga begär.

Den som överlåter sig till Kristus blir befriad från slaveriet under synden.

 

/Maria