Tag Archive | slaveri

Rättssystemen?Myndigheter? Okunnighet och slaveri, Amiralskapslagen. Tack Erik J för info

Hela vårt rättsliga system stöttas av sjöfarts- eller Amiralskapslagen, som mycket få människor ens är medvetna om, och skyddas av de högsta instanserna, dvs familjen Wallenberg som äger banker, domstolar och tidningar i landet. Det är ett omfattande bedrägeritrick som har praktiserats på större delen av mänskligheten för att hålla oss insnärjda i ett nät av förvirring om vilka vi egentligen är och våra naturliga gudagivna rättigheter som levande människor. Men i stället utnyttjas vi bokstavligen som slavar i ett system som mestadels bygger på lögner, bedrägerier och korruption, för att behandlas som siffror i datorterminaler av våra så kallade myndigheter som själva inte förstår bättre. De är systemadministratörer som lurar människor till att tro att de står under deras ”lagar” och saknar verklighetsförankring.Detta är ett grundligt tillkrånglat system som har utvecklats under tusentals år. Det har ingenting att göra med rättvisa för människor men allt att göra med kontroll över människor, som alla är suveräna med oförytterliga rättigheter som de inte känner till. Det handlar om om att hålla oss okunniga så att vi kan fortsätta behandlas som gods och ägodelar. Att tro att någon har rätt att skriva hittepålagar och utfärda dom med våld som håller tillbaka andra människor från sanningen är galenskap och definitionen av religion. Ja, regeringen är en religion och människor drivs av sina religiösa övertygelser som tror på detta bondfångeri. Vad är det egentligen för skillnad på en statsminister som predikar sagor från en talarstol, och traditionell organiserad världsreligion? Inte särskilt mycket om du frågar mig – de involverar som oftast att blint acceptera lögner som sanning. Regeringen har aldrig haft till uppgift att lösa några problem från första början, endast människor kan lösa problem. Polis och militär och andra orderföljare används som brickor i ett spel för att stoppa människor från att lösa detta problem. Det handlar i grunden om att förstå att ”rättigheter” inte kan komma från människor som aldrig varit någon auktoritet över någonting enligt naturlig lag. Den naturliga lagen uttrycker den naturrätt, det vill säga den ursprungliga moral som innebär att alla människor intuitivt kan veta vad som är gott och ont, sanning och lögn. Naturlig lag är ingen teori som man försöker göra gällande, utan en vetenskap som grundar sig i att det finns universellt giltiga värderingar som ingen, inte ens en regering har rätt att överskrida med så kallade befogenheter och auktoritet. Detta är också den information som har hemlighållits som mest av våra makthavare för att leda in oss på villospår. Det lyser med sin frånvaro i det Svenska rättssystemet och i domstolar.Enligt Black’s Law Dictionary definieras medborgare som en person som lovar sin lojalitet till staten i utbyte mot förmåner och privilegier. Vet du ens om att genom att förklara dig själv som ”medborgare” överlåter du alla dina rättigheter till staten (eller företaget) i utbyte mot några fördelar och privilegier kamouflerade som rättigheter? Brydde du dig ens om att ta reda på vad den juridiska definitionen av en medborgare egentligen är? Eftersom regeringen är ett privatägt företag gör det människorna till deras aktiekapital och egendom. Våra födelsebevis är aktiebrev som handlas på börsen. De flesta av oss fylls av yttersta förtvivlan och chock och misstro när vi första gången snavar över denna information och många människor väljer att ignorera det som rent nonsens. Jag uppmanar dig att verifiera all denna information och sedan göra din egen efterforskning så att du verkligen inser det stora bedrägeriet. Det är dags att vakna upp ur vårt hypnotiska tillstånd av okunnighet och dela denna insikt med alla eftersom vi endast kan frigöra oss från den olagliga kontrollen som tvingats på folket av ett fåtal individer genom att bli informerade. Kunskap är makt. Hela världen är förslavad av dem som driver företagen – elitbank-familjerna. Vi har okunnigt och villigt gjort våra barn till slavar. De är företagens egendom och absolut slavar åt systemet – precis som vi – utan någon framtid, såvida vi inte gör något åt det. Det är bara vi som kan stoppa den fortsatta förslavningen. Samhällskontraktet är en illusion som politiska makthavare skapat för att legitimera statens makt över individen. Det är varför vi hela tiden ser att politiker mestadels göra motsatsen och kan komma undan med sitt maktmissbruk. Knutet till detta ofattbara och skamliga bedrägeri är hela anatomin av juridiskt språkbruk som var avsett att förvirra människor, och av de initierade benämnt ”legalese (juristspråk)”. Staten kan därför inte bryta mot samhällskontrakt ens i teorin eftersom `legalese´ betyder en sak i domstolen och en annan för allmänheten. Om vi som medborgare ger vårt samtycke att underställa oss deras auktoritet som bara existerar i teorin, kan de göra lite vad de vill. Det är verkligen ett mästerligt utformat bedrägeri som gör oss villiga att underkasta oss deras auktoritet och avstå från alla våra gudagivna fri- och rättigheter.”Inga är mer förslavade än de som tror de är fria.” – GoetheLagen på sjön (Maritime Admiralty Law) är bankens affärslag som bara kan tillämpas på företag, myndigheter och personer. Det är inte några riktiga lagar som gäller för levande människor som lever på landet. Men de har registrerats som korporativa fiktioner vid födseln så att staten kan kan interagera med andra företag och ta bort din frihet att göra saker, såsom röka cannabis, betala för privatskola eller köpa opastöriserad mjölk – staten begränsar vår frihet. När tillfrågades du senast om du ville ge pengar till Skatteverket på frivillig basis? Eftersom allting har gjorts olagligt, kan staten (åtminstone i teorin) bestämma vad du får och inte får stoppa i din egen kropp, och du måste ansöka om pass så att staten kan sälja dig ”rättigheten” att kunna resa ”fritt”. Du kan se att det handlar om sjöfartslagen genom att saker genomgående står skrivna med STORA BOKSTÄVER, som på ett personbevis, körkort eller ditt juridiska namn. Den svenska regeringen är en fiktion som endast existerar på papper, precis som den person du identifierar dig med när du betalar räkningar, är i kontakt med myndigheter eller blir kallad till domstolen. Alla typer av kontrakt med en fiktiv regering har ingen verklighetsförankring eftersom det grundar sig på bankernas handel- och sjöfartslagar som gäller för gods, dvs juridiska personer förlorade till sjöss och inte levande människor av kött och blod. Även om regeringen som är en juridisk person skulle ha brutit mot samhällskontraktet, genom att ej se till dom dom ”rättigheter” som människor förväntar sig i form av sjukvård och skola etc., handlar det ändå bara om en relation i teorin och vi kan heller inte förhandla fram ett nytt. I värsta fall skulle staten kunna hållas juridiskt ansvariga i en domstol som de själva äger och kontrollerar. På pappret finns det ingen levande part i andra änden vilket gör att de kan skriva ihop lite vadsomhelst och ändå komma undan med det, precis som politiker inte behöver göra något de lovat sina väljare när de ljög för att kunna ta makten. En ”demokratisk” regering är ett skämt och har ingenting med folkvald politisk representation att göra.Saker och ting förblir oförändrade tills människor gör sig av med gamla trossystem (inklusive den av en ”regering”) skall kunna lösa människans problem med våld, tvång och slaveri för att upprätthålla just detta ”samhällskontrakt”. Jag säger inte att det måste vara såhär, detta är bara vad jag själv kommit fram till och den information som jag har samlat just nu. Att fiktiva samhällskontrakt med fiktiva personer inte har någon verklighetsförankring borde vem som helst kunna lista ut bara genom logiken. Jag uppmanar människor att börja ifrågasätta allt även det som jag skriver eftersom ingenting i samhället är som det ser ut att vara. Är det ändå inte detta som ”sanningsrörelsen” är tänkt att göra? Ett ”brutet” samhällskontrakt spelar bara i händerna på regeringen och den djupa staten eftersom ett problem kräver en ”lösning” som de då kan använda som förevändning för att införa en ännu mer tyrannisk modell. Det finns idag inget samhällskontrakt så vad är då poängen med att gå ut på torgen och kräva en ny politik? En lösning skulle i så fall kunna vara att skriva ett eget kontrakt av människor för människor utan någon regering – annars kommer vi alltid vara slavar under politikernas nycker.Läs mer i detalj om mänskliga lagar kontra bolagsrätt här: Lagar och ord som förslavar oss – Del 1: https://bit.ly/32GMJCzLagar och ord som förslavar oss – Del 2: https://bit.ly/38hT2xwLagar och ord som förslavar oss – Del 3: https://bit.ly/2PGHuxwLagar och ord som förslavar oss – Del 4: https://bit.ly/32Lo1RC

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Statliga Institutioner!

Kan vara en bild av text där det står ”IRONISKT, ELLER HUR? BÁDA ÄR STATLIGA INSTITUTIONER Bada tar ifran människor deras frihet och värdighet, tvingar fram likformighet, bestraffar oliktänkande som inte rättar in sig ledet, och har regler som inte kan ifragasattas”

SORRY. SORGLIGT. GALENSKAP.

JESUS vet och Jesus kommer snart.

/Maria

Våldet i samhället:

Våldet eskalerar för varje dag och vi vet inte hur det kommer att bli framöver. Detta är kanske bara en generalrepetition innan det stora oundvikliga kommer; den dagen då vi inte har något annat att hålla oss i än Guds stora nåd. Dagar då allt kraschat i samhället. Det går fort fram nu och Agenda 2030 håller på att slutbehandlas och människor kommer att vara helt eller delvis oförmögna att ha ett någorlunda bra liv.

DEN som älskar Jesus kan också komma att bli helt stum att förskräckelse, men ändå veta att Jesus är nära den som tror och hjälper oss i ALLA situationer. JA Jesus är HERRE, trots satans/ondskans intrång och utövning på jorden!

Job 19:7 Jag ropar mot våldet men får inget svar, jag ropar men där finns ingen rättfärdighet.

Ord 4:17för de äter ondskans bröd och dricker våldets vin.

2 Sam 22:3min Gud, min klippa och min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och mitt skydd, min frälsare som frälser mig från våldet.

2 Pet 3:10Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.
1 Joh 5:19Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld.
Upp 18:21Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och slungade den i havet och sade: ”Så ska Babylon, den stora staden, störtas med våldsam kraft, och man ska aldrig mer finna den.

Guds vrede över de otroende. Del 2. Bibelord

151foto Maria

Guds vrede

Innan man lär känna Gud på ett innerligt sätt så vill de flesta trotsa honom, precis som barnen trotsar sina föräldrar. Det kan gå ganska långt och man beter sig naturligtvis fel. Tänk då vad Gud är tålmodig med en nyomvänd som inte förstår så mycket. MEN när man väl förstått VEM han är så kommer Gudsfruktan   d v s RESPEKTEN. Då har man förstått att HAN är inte vem som helst precis!

Han kan alltså bli vred och här kommer del 2 i det ämnet:

NT säger, att varje oomvänd människa står under hans vrede. , Joh 3:36;   Ef 2:3. Guds vrede uppenbarar sig i hans straffdomar över de onda, Rom 1:18 ff; Ef 5:6;   Kol 3:6. Framför allt skall hans straff drabba de obotfärdiga människorna på domens dag, Matt 3:7;   Rom 2:5;   1 Tess 5:9;   Upp 6:17 – Den människa, som nu i tron tar sin tillflykt till Kristus, blir frälst från sin synd och från Guds vrede., Rom 5:8 ff.   Luther säger till Gal. 5:1:  ”Kristus har befriat oss inte från mänskligt slaveri utan från den eviga vreden. Men var? I vårt samvete. Kristus har gjort oss andligen fria, d v s befriat oss så att vårt samvete är fritt och glatt och inte fruktar den kommande vreden. Detta är den sanna friheten, som ingen kan sätta högt nog. Ty vem kan utsäga, hur stort det är, att en människa kan hålla det för alldeles visst, att Gud inte vredgas, ja, aldrig någonsin  skall vredgas på hene,  att han är och vill i evighet förbli en nådig och barmhärtig Fader för Kristi skull?”

Del 3 i morgon om Människans vrede som är en svår synd.

 

NamnlösMaria

Hjärtats inställning/ Vet man vad synd är? 2 Pet 2:20-

 

*

Vad är sann tro?

Vad är tillväxt?

Villoläror

*

Dessa ovanstående frågeställningar är viktiga att ha koll på. Om man inte vet vad sann tro är då man varit en kristen ett tag, då måste man stana upp och tänka till vad det är man vill med sin tro på Gud.

Sann tro ger ett synligt uutryck i TROFASTHET. Den som verkligen anstränger sig att VÄXA blir INTE Avfällig eller Bedragen av FALSKA LÄRARE.

Tillväxt är livsnödvändig. Den börjar med tro och leder fram till kärlek och omtanke om andra.För att hela tiden kunna FORTSÄTTA att VÄXA måste vi lära känna Gud, följa honom och minnas vad han lärt oss.

Vi får inte slappna av utan måste troget fortsätta att arbeta i lydnad.

Om detta läser du i 2 Petrus brev.

*Bileam hade blivit anlitad av en hednisk kung för att förbanna Israel….kärleken till pengar och falska lärare…detta läser du i 2 Petrus brev…………..

2Pe 2:15 De hava övergivit den raka vägen och kommit vilse genom att efterfölja Balaam, Beors son, på hans väg. Denne åtrådde ju att vinna lön genom orättfärdighet;  2Pe 2:16 en han blev tillrättavisad för sin överträdelse: en stum arbetsåsninna begynte tala med människoröst och hindrade profeten i hans galenskap. 2Pe 2:17 Dessa människor äro källor utan vatten, skyar som drivas av stormvinden, och det svarta mörkret är förvarat åt dem.  2Pe 2:18Ty de tala stora ord som äro idel fåfänglighet; och då de nu själva leva i köttsliga begärelser, locka de genom sin lösaktighet till sig människor som med knapp nöd rädda sig undan sådana som vandra i villfarelse.  2Pe 2:19 De lova dem frihet, fastän de själva äro förgängelsens trälar; ty den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl.  2Pe 2:20 Och då de genom kunskapen om Herren och Frälsaren, Jesus Kristus, hava undkommit världens besmittelser, men sedan åter låta sig insnärjas och övervinnas av dem, så har det sista för dem blivit värre än det första.  2Pe 2:21 Ty det hade varit bättre för dem att icke hava lärt känna rättfärdighetens väg, än att nu, sedan de hava lärt känna den, vända tillbaka, bort ifrån det heliga bud som har blivit dem meddelat.2Pe 2:22Det har gått med dem såsom det riktigt heter i ordspråket: ”En hund vänder åter till sina spyor”, och: ”Ett tvaget svin vältrar sig åter i smutsen.”

Det går illa om man lärt känna sanningen och sedan förkastar den och vill leva som världens barn gör, i synd. Frälsningen är den enda  vägen bort från synden. Den som vägrar att följa Gud kommer att bli slav under sina egna syndiga begär.

Den som överlåter sig till Kristus blir befriad från slaveriet under synden.

 

/Maria