Rättssystemen?Myndigheter? Okunnighet och slaveri, Amiralskapslagen. Tack Erik J för info

Hela vårt rättsliga system stöttas av sjöfarts- eller Amiralskapslagen, som mycket få människor ens är medvetna om, och skyddas av de högsta instanserna, dvs familjen Wallenberg som äger banker, domstolar och tidningar i landet. Det är ett omfattande bedrägeritrick som har praktiserats på större delen av mänskligheten för att hålla oss insnärjda i ett nät av förvirring om vilka vi egentligen är och våra naturliga gudagivna rättigheter som levande människor. Men i stället utnyttjas vi bokstavligen som slavar i ett system som mestadels bygger på lögner, bedrägerier och korruption, för att behandlas som siffror i datorterminaler av våra så kallade myndigheter som själva inte förstår bättre. De är systemadministratörer som lurar människor till att tro att de står under deras “lagar” och saknar verklighetsförankring.Detta är ett grundligt tillkrånglat system som har utvecklats under tusentals år. Det har ingenting att göra med rättvisa för människor men allt att göra med kontroll över människor, som alla är suveräna med oförytterliga rättigheter som de inte känner till. Det handlar om om att hålla oss okunniga så att vi kan fortsätta behandlas som gods och ägodelar. Att tro att någon har rätt att skriva hittepålagar och utfärda dom med våld som håller tillbaka andra människor från sanningen är galenskap och definitionen av religion. Ja, regeringen är en religion och människor drivs av sina religiösa övertygelser som tror på detta bondfångeri. Vad är det egentligen för skillnad på en statsminister som predikar sagor från en talarstol, och traditionell organiserad världsreligion? Inte särskilt mycket om du frågar mig – de involverar som oftast att blint acceptera lögner som sanning. Regeringen har aldrig haft till uppgift att lösa några problem från första början, endast människor kan lösa problem. Polis och militär och andra orderföljare används som brickor i ett spel för att stoppa människor från att lösa detta problem. Det handlar i grunden om att förstå att “rättigheter” inte kan komma från människor som aldrig varit någon auktoritet över någonting enligt naturlig lag. Den naturliga lagen uttrycker den naturrätt, det vill säga den ursprungliga moral som innebär att alla människor intuitivt kan veta vad som är gott och ont, sanning och lögn. Naturlig lag är ingen teori som man försöker göra gällande, utan en vetenskap som grundar sig i att det finns universellt giltiga värderingar som ingen, inte ens en regering har rätt att överskrida med så kallade befogenheter och auktoritet. Detta är också den information som har hemlighållits som mest av våra makthavare för att leda in oss på villospår. Det lyser med sin frånvaro i det Svenska rättssystemet och i domstolar.Enligt Black’s Law Dictionary definieras medborgare som en person som lovar sin lojalitet till staten i utbyte mot förmåner och privilegier. Vet du ens om att genom att förklara dig själv som ”medborgare” överlåter du alla dina rättigheter till staten (eller företaget) i utbyte mot några fördelar och privilegier kamouflerade som rättigheter? Brydde du dig ens om att ta reda på vad den juridiska definitionen av en medborgare egentligen är? Eftersom regeringen är ett privatägt företag gör det människorna till deras aktiekapital och egendom. Våra födelsebevis är aktiebrev som handlas på börsen. De flesta av oss fylls av yttersta förtvivlan och chock och misstro när vi första gången snavar över denna information och många människor väljer att ignorera det som rent nonsens. Jag uppmanar dig att verifiera all denna information och sedan göra din egen efterforskning så att du verkligen inser det stora bedrägeriet. Det är dags att vakna upp ur vårt hypnotiska tillstånd av okunnighet och dela denna insikt med alla eftersom vi endast kan frigöra oss från den olagliga kontrollen som tvingats på folket av ett fåtal individer genom att bli informerade. Kunskap är makt. Hela världen är förslavad av dem som driver företagen – elitbank-familjerna. Vi har okunnigt och villigt gjort våra barn till slavar. De är företagens egendom och absolut slavar åt systemet – precis som vi – utan någon framtid, såvida vi inte gör något åt det. Det är bara vi som kan stoppa den fortsatta förslavningen. Samhällskontraktet är en illusion som politiska makthavare skapat för att legitimera statens makt över individen. Det är varför vi hela tiden ser att politiker mestadels göra motsatsen och kan komma undan med sitt maktmissbruk. Knutet till detta ofattbara och skamliga bedrägeri är hela anatomin av juridiskt språkbruk som var avsett att förvirra människor, och av de initierade benämnt ”legalese (juristspråk)”. Staten kan därför inte bryta mot samhällskontrakt ens i teorin eftersom `legalese´ betyder en sak i domstolen och en annan för allmänheten. Om vi som medborgare ger vårt samtycke att underställa oss deras auktoritet som bara existerar i teorin, kan de göra lite vad de vill. Det är verkligen ett mästerligt utformat bedrägeri som gör oss villiga att underkasta oss deras auktoritet och avstå från alla våra gudagivna fri- och rättigheter.”Inga är mer förslavade än de som tror de är fria.” – GoetheLagen på sjön (Maritime Admiralty Law) är bankens affärslag som bara kan tillämpas på företag, myndigheter och personer. Det är inte några riktiga lagar som gäller för levande människor som lever på landet. Men de har registrerats som korporativa fiktioner vid födseln så att staten kan kan interagera med andra företag och ta bort din frihet att göra saker, såsom röka cannabis, betala för privatskola eller köpa opastöriserad mjölk – staten begränsar vår frihet. När tillfrågades du senast om du ville ge pengar till Skatteverket på frivillig basis? Eftersom allting har gjorts olagligt, kan staten (åtminstone i teorin) bestämma vad du får och inte får stoppa i din egen kropp, och du måste ansöka om pass så att staten kan sälja dig “rättigheten” att kunna resa “fritt”. Du kan se att det handlar om sjöfartslagen genom att saker genomgående står skrivna med STORA BOKSTÄVER, som på ett personbevis, körkort eller ditt juridiska namn. Den svenska regeringen är en fiktion som endast existerar på papper, precis som den person du identifierar dig med när du betalar räkningar, är i kontakt med myndigheter eller blir kallad till domstolen. Alla typer av kontrakt med en fiktiv regering har ingen verklighetsförankring eftersom det grundar sig på bankernas handel- och sjöfartslagar som gäller för gods, dvs juridiska personer förlorade till sjöss och inte levande människor av kött och blod. Även om regeringen som är en juridisk person skulle ha brutit mot samhällskontraktet, genom att ej se till dom dom “rättigheter” som människor förväntar sig i form av sjukvård och skola etc., handlar det ändå bara om en relation i teorin och vi kan heller inte förhandla fram ett nytt. I värsta fall skulle staten kunna hållas juridiskt ansvariga i en domstol som de själva äger och kontrollerar. På pappret finns det ingen levande part i andra änden vilket gör att de kan skriva ihop lite vadsomhelst och ändå komma undan med det, precis som politiker inte behöver göra något de lovat sina väljare när de ljög för att kunna ta makten. En “demokratisk” regering är ett skämt och har ingenting med folkvald politisk representation att göra.Saker och ting förblir oförändrade tills människor gör sig av med gamla trossystem (inklusive den av en “regering”) skall kunna lösa människans problem med våld, tvång och slaveri för att upprätthålla just detta “samhällskontrakt”. Jag säger inte att det måste vara såhär, detta är bara vad jag själv kommit fram till och den information som jag har samlat just nu. Att fiktiva samhällskontrakt med fiktiva personer inte har någon verklighetsförankring borde vem som helst kunna lista ut bara genom logiken. Jag uppmanar människor att börja ifrågasätta allt även det som jag skriver eftersom ingenting i samhället är som det ser ut att vara. Är det ändå inte detta som “sanningsrörelsen” är tänkt att göra? Ett “brutet” samhällskontrakt spelar bara i händerna på regeringen och den djupa staten eftersom ett problem kräver en “lösning” som de då kan använda som förevändning för att införa en ännu mer tyrannisk modell. Det finns idag inget samhällskontrakt så vad är då poängen med att gå ut på torgen och kräva en ny politik? En lösning skulle i så fall kunna vara att skriva ett eget kontrakt av människor för människor utan någon regering – annars kommer vi alltid vara slavar under politikernas nycker.Läs mer i detalj om mänskliga lagar kontra bolagsrätt här: Lagar och ord som förslavar oss – Del 1: https://bit.ly/32GMJCzLagar och ord som förslavar oss – Del 2: https://bit.ly/38hT2xwLagar och ord som förslavar oss – Del 3: https://bit.ly/2PGHuxwLagar och ord som förslavar oss – Del 4: https://bit.ly/32Lo1RC

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Statliga Institutioner!

Kan vara en bild av text där det står ”IRONISKT, ELLER HUR? BÁDA ÄR STATLIGA INSTITUTIONER Bada tar ifran människor deras frihet och värdighet, tvingar fram likformighet, bestraffar oliktänkande som inte rättar in sig ledet, och har regler som inte kan ifragasattas”

SORRY. SORGLIGT. GALENSKAP.

JESUS vet och Jesus kommer snart.

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.