Tag Archive | vandra

Fråga efter den goda vägen

Jeremia 6:16  Så säger Herren:Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna.Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade: ”Vi vill inte vandra på den.”

Den rätta vägen är välbekant för de flesta, de vet vad som är rätt och fel, men inte vem Gud är. Man brukar sträva efter att gå sin EGEN väg. Det kan medföra att hela deras liv blir FEL. Då går man fel och gör fel och Gud kan inte rätta till det om man inte själv vill lära känna honom och ödmjuka sig.

Det är lika svårt idag som på Jeremias tid att hålla sig på Guds väg, trots att den är väl känd. Men låt dig inte föras vilse. Enda möjligheten för en människa att bli tillfredsställd på djupet är att gå Guds väg.

A (single) (young) (Christian) (mom) (wife-to-be) woman | fighting to live against the world
57 Motivational And Inspirational Quotes About Success In Life 12
/

‘Kärleken liknar ofta en lysmask’.. C H Spurgeon. Prövade själar utvecklas Job 10:2

508

Låt mig veta, varför du söker sak mot mig!  Job 10:2

MÅHÄNDA gör Herren detta med dig, du prövade själ, för att hos dig utveckla de kristliga dygderna. Somliga av dem skulle utan lidandet aldrig fått tillfälle att träda fram. Vet du ej, att din tro icke är lika stor under solljusa som under mörka dagar? Kärleken liknar ofta en lysmask, som lyser klarast i mörkret. Själva hoppet är som en stjärna, som icke är synlig i medgångens solljus, utan visar sig först under motgångens natt. Bedrövelserna äro icke sällan de svarta vecken, på vilka Gud åt sina barn fäster nådens sköna juveler, för att de där än bättre skola framträda.

Det var för inte så länge sedan du bad på dina knän: “Herre, jag fruktar för att jag ej har någon tro, visa mig, att jag äger den.” Bad du icke i själva verket då, ehuru själv omedveten därom, om prövningar? Huru skulle du annars veta, att du äger tro, om du icke bleve i tillfälle att öva den? Ofta, då Gud sänder oss prövningar, vill Han därigenom låta dygderna framträda. Verklig tillväxt i nåden är resultatet av det lidande, som Gud helgat.

Gud tränar icke sina soldater i bekväma och präktiga tält. Han sänder dem ut i sträng tjänstgöring och för dem fram i forcerad marschtakt. Han låter dem vada genom strömmar, simma över floder och klättra över berg. De få vandra många tröttsamma mil med tung packning på ryggen. Troende broder, är icke detta en förklaring till de mödor du utstår? Ser du icke häri skälet till att Gud söker sak mot dig? – C. H. Spurgeon.

 

NamnlösMaria

 

 

Video, Sång:Hav tack, O Jesus, att Du har givit både makt och rättighet att vara Din.

 

Trust

Namnlösliten rosrödjuni foto Maria

Randi Filtvedt. TEKST :
Hav tack, O Jesus, att Du har givit både makt och rättighet att vara Din.
När jag Dig äger, då har jag livet. Mig fattas ingenting, blott Du är min.

Om alla vänner mig här fördömmar, så har jag rättighet att vara Din.
Om allas ögon i från mig vändas, betyder ingenting,
blott Du är min.

Är jorden from vartåt jag skall vandra så har jag rättighet att vara Din.
Och är jag mindre än alla andra, betyder ingenting,
blott Du är min.

Om alla kärlek emot mig visar så har jag rättighet att vara Din.
Om man begråter mig eller prisar, betyder ingenting,
blott Du är min.

I med- och motgång, i vad som möter, så har jag rättighet att vara Din.
Du ingen ut från Ditt hjärta stöter. Hav tack att Du är min,
och jag är Din.

Du ingen ut från Ditt hjärta stöter. Hav tack att Du är min,
och jag är Din.

*
Hallelujah! Jag har Jesus vid min sida! Han är min. I allt vad jag möter så är Jesus med mig! Det kan han vara med dig också. Få ett NYTT LIV!

 

NamnlösMaria

Vandrat den långa vägen. Frälsta troende. Video:William N

hemma 024

Många av oss som idag är frälsta troende har vandrat den långa vägen och det har varit många långa dagar och många tunga steg. Jesus har kommit att få betyda allt för oss.

William Nielsen – Vandrat den långa vägen (IngaHopplösa.com)

För vi är frälsta och vi vet att vi är frälsta av NÅD. Jag är en människa som alltid har velat att allt ska gå så fort, allt, allt skall gå fort, fort. Och jag fick lära mig: att det tar TID att lära sig att gå SAKTA fram! Det finns ju olika masker att bära också, och det tar tid att ta av sig masken och visa sitt innersta. MEN, det får man så småningom göra varje stund inför Jesus.

Så underbart att bli sedd och inte gömma sig, av stolthet, eller kanske rädsla eller…. Sången är ett exempel som berättar för oss om den långa vandringen.

Jes 35:8 “En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas “den heliga vägen”. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem.* De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.”

5 Mos 8:6 och du skall hålla HERRENS, din Guds, bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom.

5 Mos 26:17 Du har i dag sagt att HERREN skall vara din Gud och att du skall vandra på hans vägar, hålla hans stadgar, bud och föreskrifter och lyssna till hans röst.

2 Kung 22:2 Han gjorde det som var rätt i HERRENS ögon och vandrade i allt på sin fader Davids väg och vek inte av vare sig till höger eller till vänster.

Jes 9:2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.

Den långa vägen och “den heliga vägen” kan bara de rättfärdiga och befriade färdas på. Gud har förberett en väg för sitt folk. Den leder till det hem som är vårt slutliga mål och Gud går med oss. William Nielsen:  http://www.ingahopplosa.com

Foto Maria

Foto Maria