Tag Archive | Förhärdelse

Varning för förhärdelse. Pröva att du är på rätt väg!

Repent

*

Gud varnar oss för olydnad och det gör han på väldigt många olika vis  och dessa olika vis kan vi läsa om i Bibeln, Guds ord.  I Hebreerbrevet kap 3 kan vi läsa följande:

Hebr 3

Kristus är större än Mose

1 Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till. 2 Han var betrodd av den som hade insatt honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. 3 Men Jesus är värd mycket större ära än Mose, liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. 4 Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. 5 Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. 6 Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.

Varning för förhärdelse

7 Därför säger den helige Ande:

I dag, om ni hör hans röst, 
8 så förhärda inte era hjärtan,
som när era fäder väckte min förbittring 
på frestelsens dag i öknen. 
9 Där frestade de mig och satte mig på prov,
fastän de såg mina gärningar under fyrtio år.
10 Därför blev jag vred på detta släkte och sade:
Alltid far de vilse i sina hjärtan. 
De vill inte veta av mina vägar.
11 Då svor jag i min vrede: 
De skall aldrig komma in i min vila.

12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. 13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. 14 Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. 15 Det heter: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring.* 16 Vilka var det då som väckte förbittring, fastän de hade hört hans röst? Var det inte alla de som Mose hade fört ut ur Egypten? 17 Vilka var han vred på under fyrtio år? Var det inte de som syndade och blev liggande döda i öknen? 18 Och vilka gällde eden han svor, att de aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som var olydiga? 19 Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in.

*

Jesus är Guds budbärare som vi ska lyssna till. Jesus är översteprästen som leder oss fram till Gud. Jesus är skaparen som vi ska tillbe och han är härskaren över Guds hus och alltså den som vi ska lyda. Bibeln är full av olika bilder av Jesus, och var och en av dem visar en särskild sida av hans karaktär. (3:1-6)

För det judiska folket var Mose den store hjälten.Han hade fört förfäderna, israeliterna, från Egyptens fångenskap in i frihet i det utlovade landet. Han skrev också de fem första böckerna i Gamla Testamentet och var den profet som Gud överlämnade lagen till.  Mose var bara en människa och Guds tjänare, medan Jesus är Gud själv. (3:2-3)

Mose var trogen Guds kallelse, som inte bara gällde att befria Israel utan också var en förberedelse för Messias.  (3:5)

Eftersom Kristus bor i den troende finns det skäl att hålla ut till slutet. Vi blir inte frälsta genom vår uthållighet, men den är ett bevis på TROFASTHET. Utan den kan vi lätt ryckas med När Förförelsens Vindar blåser. (3:6)

Bibeln varnar oss på många ställen för att bli förhärdade-  sluta lyssna. Till slut går vi då över den gräns bortom vilken Guds röst inte längre når oss och vi inte längre kan bli frälsta. Det börjar med att vi vägrar lyda Guds klara och tydliga vilja. För israeliterna inträffade detta när de inte lydde Guds order att inta löfteslandet (se 4 Mos 13-14,20 och Ps 95)

VAR NOGA med att lyda Guds ord så att du alltid kan höra hans röst tydligt och klart. De tider som är nu är farliga och farligare blir det! Så det är dags att ta Guds varningar på största allvar! Jag vet personligen många människor som ABSOLUT INTE vill höra talas om Gud och hans vilja att frälsa dem och ge dem ett nytt och evigt liv! Det är märkligt vad svårt det tycks vara  att vilja lära känna skaparen.

Läs gärna länken nedan från Bibelfokus och Lennart Jaretegs artikel om att pröva så att man är på rätt väg med Gud.

http://bibelfokus.se/vem_kan_prova

 

/

 

 

 

 

Förhärdelse är ett syndigt tillstånd då man är döv för samvetets röst…och för Gud.

 

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Vad är förhärdelse?

Biblisk Uppslagsbok består av 1152 sidor med förklaringar, bilder, hänvisningar m m som kretsar kring Guds Ord/Bibeln. Uppslagsboken är mycket intressant och man lär sig mycket och den borde alla läsa och särskilt de som förkastar Guds Ord som osanningar m m.

Förhärdelse kallar bibeln det syndiga tillstånd som kännetecknas av att människan blivit döv för samvetets röst, Rom 11:25; Ef 4:18. Som exempel på förhärdelse nämner NT Farao, Rom 9:17 f., jfr 2 Mos 4 ff., det otrogna Israel, Matt 13:14f., jfr Jes 6:9.
Bibelns mest fruktansvärda exempel på förhärdelse är Judas Iskariot. Ibland säger bibeln, att Gud förhärdar en människa, 2 Mos 4:21; 7:3, och ibland säger den, att människan förhärdar sig själv, 2 Mos 8:32; Hebr 3:8. Det kan sägas att Gud förhärdar människan, därför att han genom sin kallelse nödgar henne till avgörelse för eller mot honom.

Och när människan väljer att stå emot Guds kallelse, förhärdar hon sig själv. Därför är förhärdelse i bibeln aldrig något som drabbar en människa oförskyllt. Förhärdelse sker småningom genom en inre utveckling, under vilken synden får mer och mer makt med människan. ”Judas Iskariots förhärdelse började genom att han gradvis och småningom vande sig vid synden, (’Han var en tjuv och brukade ta av vad som lades i kassan’).

Men av alla omständigheter finner man att hans tjuveri övats helt försiktigt och småningom tilltagit. Omsider ser vi honom den sista aftonen så fruktansvärt förhärdad, att han utan att förskräckas kunde om sig höra det förskräckliga ordet sägas: ” ’Ve den människa, genom vilken Människosonen blir förrådd’ ”. (Rosenius)

NT visar dock att förhärdelse inte alltid utesluter möjligheten till OMVÄNDELSE, jfr Rom 11:1-31.

 

– Förhärdelsen når sin höjdpunkt i hädelse mot den helige Ande.

(Om detta kan du läsa i denna länk: https://gospel.jesuslever.eu/den-helige-ande-bedrova-inte-anden/  ,här på sidan).

/Maria