Tag Archive | Övervakning

Låt oss vara vakna! Kontroll och inflytande över medborgarna. /Midnattsropet. Jesus kommer.

 

juni U-a 074

 

 

– Det känns som att ropa i en öken

Så uttryckte sig advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i ett föredrag som hölls i ABF:s lokaler i Stockholm nyligen. Anne Ramberg är djupt oroad över den senaste tidens utveckling som inneburit att den personliga integriteten fått ge vika för statens tillgång till information och möjlighet till långtgående kontroll och inflytande över medborgarna.

Text: Emanuel Johansson

I spåren av det paradigmskifte i säkerhetstänkandet som följde efter 11 september-attacken har Sverige genom införandet av datalagringsdirektivet (EU direktiv från 2006, inplementerat i svensk lag 2012), preventivlagen (2007:979) och FRA-lagen (2008:717) format det nya samhället. Detta har gått hand i hand med att tekniken tagit över och styrt utvecklingen.

Trots det aktuella ämnet om massavlyssningen var intresset för föredraget litet. Sammanlagt 21 personer slöt upp. Enligt Ramberg och moderator Carl Tham var det ringa intresset för föredraget representativt för samhället i stort. Politiker i synnerhet men även media och allmänhet har med få undantag inget eller litet intresse att ifrågasätta den massövervakning som i dagens samhälle är ett faktum. Detta till skillnad från länder i övriga Europa där frågorna fått större utrymme och nu resulterat i att EU:s datalagringsdirektiv ogiltigförklarats (8 april 2014). Ett högst ovanligt förfarande som ställer medlemsstaterna inför juridiska dilemman. Sveriges politiker har dock inte visat några som helst intentioner att backa bandet. Vad datalagringsdirektivet redan inneburit för Sveriges del lär alltså kvarstå.
Orsaken till att reaktionerna på massövervakningen uteblir i Sverige är, enligt Rambergs uppfattning, det svenska folkets grundmurade tro på det goda samhället. En tro som tar sig uttryck i ett minimalt motstånd mot verktyg och mandat som visserligen skulle kunna användas i onda och skadliga syften, men då de endast anses vara i händerna på institutioner som i allt representerar det goda tas emot med en låt-gå-mentalitet.
Ramberg och Tham frågar sig varför det är så tyst och efterfrågar ett större engagemang från Politiker, media och allmänhet. Jag vill med den här artikeln föra frågan vidare till Sveriges kristna.
Väckelsekristna har gång efter annan i historien blivit förföljda av överheter som begränsat människors frihet att uttrycka och utöva sin tro och övertygelse. De historiska exemplen har dock aldrig varit i närheten av den registrering och tillgänglighet till information om varje enskild individ som vår tids makthavande institutioner förfogar över. Var är vakenheten och medvetenheten om gudsfruktans och främlingskapets konsekvenser bland nutidens bekännande kristna? De kristna som dragits med i en allmän tro på det goda samhället bortser från bibelordets tydliga budskap om en andlig maktkamp som pågår i världen.
Vidare är det som pågår en tydlig markör om att vi lever mitt i det profetiska ordets uppfyllelse. Väckelsekristna har i gångna tider varit klara över att det i ändens tid skall växa fram ett totalitärt vilddjursvälde. Tendenser till det så kallade ”storebrorssamhället” har ofta fångat väckelsekristnas uppmärksamhet och visst har det funnits en viss beredskap och varningssignaler om vart det burit hän. Men hur är det idag? Idag är vi mitt inne i en tid då vår kommunikation, vår geografiska position, vårt köpemönster, våra intressen och med det våra åsikter, registreras, samlas in och finns tillgängligt både för näringsliv och myndigheter. I ett bibliskt profetiskt perspektiv borde situationen utmynna i ett budskap – Tiden är kort, Jesus kommer!
Men, med sorg får vi konstatera att Sveriges kristna, liksom merparten av folket, mött dena utveckling med ett tyst accepterande. Liksom fåtalet besökare på Rambergs föredrag om massövervakningen säger något om Sveriges folk, säger väl det faktum att det är just hon som bär fram en varningssignal i tiden en hel del om hur det är ställt med vaksamheten bland de kristna. Med grund i sin profession är Rambergs beskrivning av massövervakningen inga tomma ord – hon vet vad hon pratar om. Däremot saknas den andliga och profetiska dimensionen – det är större krafter i rörelse än George Bush och Thomas Bodström.
Vad är den profetiska klockan slagen? Är natten snart här då vi inte längre kan verka? Är vi kanske framme vid den tid då Fadern ger signal till Sonen att hämta hem sin skara ut ur den stora bedrövelsen.
Till sist vill jag belysa den situation vi hamnat i med ett väckelserop från apostlarnas tid:
– När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus (1 Tess 5:3-9).
Maranata – kom Herre Jesus! 

http://www.midnattsropet.se/2014/06/det-kanns-som-att-ropa-i-en-oken.html

 

BBB- om NSA övervakning.Webcam, smartphone, x-box m m….

 

 

Big Brother Bulletin – BBB

Vad NSA kanske också gör … och tidigare avhoppares avslöjanden

De senaste avslöjandena om den övervakning som NSA och amerikansk underrättelsetjänst håller på med har kanske fått en del som tidigare kallat misstänksamma personer för ”foliehattar” att sätta skrattet i halsen. Man vet inte säkert vad amerikanerna gör inom elektronisk övervakning utöver det som avslöjats, men nedan listar jag några exempel på vad som är tekniskt möjligt för dem. Jag kommer också in på vad avhoppare tidigare avslöjat.

För det första kan man konstatera att de flesta programvaror i världen är av amerikanskt ursprung, och detsamma gäller de flesta populära internettjänster. Detta ger, rent tekniskt, enorma möjligheter för övervakning. I princip allt som människor gör på datorer och smartphones skulle kunna övervakas. Även en hel del hårdvara är amerikansk.

Till saken här att det är känt att amerikanska företag ofta är vad de själva kallar ”patriotiska”. Det innebär i praktiken att de är välvilligt inställda om/när underrättelsetjänsten knackar på dörren och vill etablera ett samarbete. Det gäller ju att hjälpa fosterlandet. Det finns många källor till detta – jag redovisade en del av dem i min bok ”Övervakad” (Liber förlag), som dessvärre är slut på förlaget (men finns på många bibliotek).

Låt oss börja med Windows, som de flesta datorer i världen har som operativsystem. Det är amerikanskt. Det har länge pratats om en så kallad ”NSA-key” i Windows, alltså en hemlig dörröppning för NSA in i världens alla internetuppkopplade Windows-datorer. Microsoft förnekar ihärdigt detta. Även här skriver jag mer om saken i ”Övervakad”.

De flesta vanliga programvaror som människor använder är också amerikanska. Word, Excel, Outlook och de flesta webbläsare, bland annat. Som ett exempel på vad som går att bygga in i en programvara utan att det märks kan nämnas att programmerarna bakom Excel för ett antal år sedan på skoj byggde in en flygsimulator i programmet (som bara kunde startas av den som kände till rätt kommando).

Om man inte bara behärskar mjukvaran utan även hårdvaran ökar möjligheterna ytterligare att på distans ägna sig åt övervakning, avlyssning och spionage. Mac-datorn och iPhone är väl spridda hårdvaruplattformar av amerikanskt ursprung, liksom Cisco-routrar. Det är intressant att notera hur amerikanerna själva ser på utländsk hårdvara som hot: Myndigheter i USA som arbetar med känslig information är inte tillåtna att använda datorer som är tillverkade i Kina – dessa skulle ju kunna ha en hemlig spionkrets inbyggd…

Det finns också helt andra typer av plattformar med internetuppkoppling som rent tekniskt ger möjligheter till övervakning. Varje apparat med internetuppkoppling, närmare bestämt. Man kan exempelvis konstatera att spelkonsollen Xbox tillsammans med tillbehöret Kinect (som har kamera) ger Microsoft möjlighet att titta in i rummet där apparaten står. Rent tekniskt, alltså.

Apropå kamera kan nämnas att med ”rätt” programvara installerad ger varenda dator som har inbyggd webcam och varenda smartphone (som ju är en liten dator) en möjlighet för obehöriga att titta på oss. Bärbara datorer har också inbyggd mikrofon, vilket gör det principiellt möjligt att avlyssna rummet när datorn är igång.

Den försiktige bör alltså tejpa för både webcam och mikrofon.

Observera att jag inte påstår att amerikanska NSA använder alla dessa metoder. Jag konstaterar bara att det är tekniskt möjligt om vissa amerikanska företag är ”patriotiska”.

 

Tidigare avhoppares avslöjanden

 

Vilka är då NSA intresserade av? Främst fyra grupper:

– Terrorister och potentiella sådana
– Personer/företag som är involverade i stora, viktiga affärer där amerikanska intressen är inblandade
– Ledande politiker i andra länder
– Sammanhang där banbrytande ny teknologi förekommer i länder utanför USA

Det finns flera källor, citerade i ”Övervakad”, som berättar hur det amerikanska övervakningssystem som tidigare kallats Echelon har använts mot kommersiella och politiska måltavlor. ”Vi hade full insyn i andra länders toppolitikers agenda, det var ett fascinerande jobb” säger exempelvis en före detta analytiker som arbetat med Echelon. Han, och andra avhoppare, berättar också om hur NSA:s enorma kapacitet används för att främja amerikanska företags intressen gentemot utländska konkurrenter. Faktum är att dåvarande CIA-chefen James Woolsey i mars 2000 erkände att USA använder datorer med bland annat automatisk ordigenkänning för att avlyssna europeisk telefonkommunikation i syfte att förhindra europeiska företag från att muta sig till framgång på världsmarknaden.

Europaparlamentet tillsatte en kommission när Ecehlon var på tapeten, som slog fast att Echelon verkligen finns och bland annat används av USA för övervakning/avlyssning i kommersiellt syfte.

Det finns ett antal likande mycket spektakulära uttalanden från personer som av etiska skäl hoppat av från sitt arbete med Echelon. Tyvärr kommer jag inte åt min egen bok för närvarande då jag är på seglingssemester.

Den typ av uttalanden som ovan redovisats gjordes före 11 september-dåden. Sedan dess lär knappast det amerikanska intresset för avlyssning och övervakning ha minskat.

Pär Ström

*

För den intresserade kan jag nämna att just NSA:s övervakning och avlyssning av världen, och hur svenska företag och myndigheter påverkas, är ett av de teman som jag håller föreläsningar om.

 

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn
Dela på Twitter
Tipsa en vän via epost
Bli vän med mig på Facebook och LinkedIn

Jag finns här på Facebook (direktlänken kan kräva inloggning) och här på LinkedIn.

Mina föreläsningar om integritet och IT, inklusive NSA
Jag håller föreläsningar om IT-relaterade frågor, bland annat personlig integritet och övervakningssamhället – inklusive NSA:s verksamhet och hur den påverkar svenska företag och myndigheter. Kontakta mig för mer information (se nedan).

Abonnera eller avabonnera
Om du inte själv är abonnent på nyhetsbrevet BBB kan du bli det här (där du också kan avsluta prenumerationen). Var noga med att kryssa i rätt nyhetsbrev.

Kontakt
Pär Ström

Föreläsare, moderator och skribent, Atomer och bitar (mer om mina föreläsningar här)
Integritetsombudsman, tankesmedjan Den Nya Välfärden
Epost: par@atomer.se
www.atomer.se
Tel 0709-699 411
Twitter: ParStrom
Detta nummer av BBB är utgivet den 11 juni 2013

*

 

/Maria

Övervakning. Länkar om spioneri

 

Ifall det undgått någon att vi är övervakade på många vis….så kan man läsa i länkarna som pekar på ett samhälle som blir värre och värre och människan mindre och mindre, men den som har Gud med sig har ett underbart skydd och frihet!

ÖVERVAKNING:    search_1443362748 

 

http://www.svd.se/naringsliv/press-it-jattar-hjalper-usa-spioner_8244338.svd

http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data

http://www.guardian.co.uk/world/shortcuts/2013/jun/07/what-does-prism-logo-mean  Vad betyder loggan?

http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/07/obama-administration-nsa-prism-revelations-live

/Maria