Låt oss vara vakna! Kontroll och inflytande över medborgarna. /Midnattsropet. Jesus kommer.

 

juni U-a 074

 

 

– Det känns som att ropa i en öken

Så uttryckte sig advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i ett föredrag som hölls i ABF:s lokaler i Stockholm nyligen. Anne Ramberg är djupt oroad över den senaste tidens utveckling som inneburit att den personliga integriteten fått ge vika för statens tillgång till information och möjlighet till långtgående kontroll och inflytande över medborgarna.

Text: Emanuel Johansson

I spåren av det paradigmskifte i säkerhetstänkandet som följde efter 11 september-attacken har Sverige genom införandet av datalagringsdirektivet (EU direktiv från 2006, inplementerat i svensk lag 2012), preventivlagen (2007:979) och FRA-lagen (2008:717) format det nya samhället. Detta har gått hand i hand med att tekniken tagit över och styrt utvecklingen.

Trots det aktuella ämnet om massavlyssningen var intresset för föredraget litet. Sammanlagt 21 personer slöt upp. Enligt Ramberg och moderator Carl Tham var det ringa intresset för föredraget representativt för samhället i stort. Politiker i synnerhet men även media och allmänhet har med få undantag inget eller litet intresse att ifrågasätta den massövervakning som i dagens samhälle är ett faktum. Detta till skillnad från länder i övriga Europa där frågorna fått större utrymme och nu resulterat i att EU:s datalagringsdirektiv ogiltigförklarats (8 april 2014). Ett högst ovanligt förfarande som ställer medlemsstaterna inför juridiska dilemman. Sveriges politiker har dock inte visat några som helst intentioner att backa bandet. Vad datalagringsdirektivet redan inneburit för Sveriges del lär alltså kvarstå.
Orsaken till att reaktionerna på massövervakningen uteblir i Sverige är, enligt Rambergs uppfattning, det svenska folkets grundmurade tro på det goda samhället. En tro som tar sig uttryck i ett minimalt motstånd mot verktyg och mandat som visserligen skulle kunna användas i onda och skadliga syften, men då de endast anses vara i händerna på institutioner som i allt representerar det goda tas emot med en låt-gå-mentalitet.
Ramberg och Tham frågar sig varför det är så tyst och efterfrågar ett större engagemang från Politiker, media och allmänhet. Jag vill med den här artikeln föra frågan vidare till Sveriges kristna.
Väckelsekristna har gång efter annan i historien blivit förföljda av överheter som begränsat människors frihet att uttrycka och utöva sin tro och övertygelse. De historiska exemplen har dock aldrig varit i närheten av den registrering och tillgänglighet till information om varje enskild individ som vår tids makthavande institutioner förfogar över. Var är vakenheten och medvetenheten om gudsfruktans och främlingskapets konsekvenser bland nutidens bekännande kristna? De kristna som dragits med i en allmän tro på det goda samhället bortser från bibelordets tydliga budskap om en andlig maktkamp som pågår i världen.
Vidare är det som pågår en tydlig markör om att vi lever mitt i det profetiska ordets uppfyllelse. Väckelsekristna har i gångna tider varit klara över att det i ändens tid skall växa fram ett totalitärt vilddjursvälde. Tendenser till det så kallade ”storebrorssamhället” har ofta fångat väckelsekristnas uppmärksamhet och visst har det funnits en viss beredskap och varningssignaler om vart det burit hän. Men hur är det idag? Idag är vi mitt inne i en tid då vår kommunikation, vår geografiska position, vårt köpemönster, våra intressen och med det våra åsikter, registreras, samlas in och finns tillgängligt både för näringsliv och myndigheter. I ett bibliskt profetiskt perspektiv borde situationen utmynna i ett budskap – Tiden är kort, Jesus kommer!
Men, med sorg får vi konstatera att Sveriges kristna, liksom merparten av folket, mött dena utveckling med ett tyst accepterande. Liksom fåtalet besökare på Rambergs föredrag om massövervakningen säger något om Sveriges folk, säger väl det faktum att det är just hon som bär fram en varningssignal i tiden en hel del om hur det är ställt med vaksamheten bland de kristna. Med grund i sin profession är Rambergs beskrivning av massövervakningen inga tomma ord – hon vet vad hon pratar om. Däremot saknas den andliga och profetiska dimensionen – det är större krafter i rörelse än George Bush och Thomas Bodström.
Vad är den profetiska klockan slagen? Är natten snart här då vi inte längre kan verka? Är vi kanske framme vid den tid då Fadern ger signal till Sonen att hämta hem sin skara ut ur den stora bedrövelsen.
Till sist vill jag belysa den situation vi hamnat i med ett väckelserop från apostlarnas tid:
– När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus (1 Tess 5:3-9).
Maranata – kom Herre Jesus! 

http://www.midnattsropet.se/2014/06/det-kanns-som-att-ropa-i-en-oken.html

 

6 thoughts on “Låt oss vara vakna! Kontroll och inflytande över medborgarna. /Midnattsropet. Jesus kommer.

 1. Hej Henke. Det är allvarliga tider vi lever i, Sodom och Gomorra-tider. Det ramlar över åt fel håll med det mesta tyvärr. Du får gärna göra lite reklam för denna sidan på Facebook, jag har ju inte konto där, pga övervakning m m.
  Ja jag läste också det där om chemtrails som du nämner här.
  Det är ett väldigt förnekelseklimat vi har, det går inte att blunda för allt, men fler o fler lever i sin lilla “bubbla”, och vägrar se olika sanningar!

  Folkhemmet, finns det ngt sådant kvar? Näää….
  Chemtrails och antenner och farlig strålning finns överallt, ja datorn är ju inte heller ok att sitta vid, och inte använda mikron (slängt vår) och MASSOR med andra saker som inte är ok!

  Vi är också till en del kemikaliemänniskor…..använda såpa är bättre an de starka rengöringsmedel som finns i handeln…t ex.
  Det är en bra artikel du sänt in, har du fått svar o kommentarer. Jag har missat att svara dig här tyvärr.

  Jag citerar dig: “Tror det bara är Jesu återkomst som kan rädda oss, det är bara Jesus som kan få folk att sluta ljuga för andra och ljuga för sig själva. Eller att en massomvändelse startar, där folk kan kliva ned från sina höga hästar och erkänna att de inte är SÅ himla märkvärdiga, för det är någon som skapat dem. Och att det är ytterst viktigt att ta kontakt med denne Skapares Son Herren Jesus Kristus”.

  Tack Henke, välkommen tillbaka hit.
  FRID, Maria

 2. Mycket bra och roligt skrivet Janne2 och dessutom sant! Jag tror inte folks tittande är så ‘sexigt’ och än sen då om det skulle vara det! Klart ingen ska få tafsa på nån annan, men det där pryda har tilltagit, hela det bakvända resonemanget; “vi ska klä oss ursexigt och vicka på rumpan, men nåde den karl som ger oss ens en uppskattande blick.”

  Och kvinnan från ABF har anledning att oroa sig – ja det har hon verkligen anledning till! Det har varit en väldig debatt på Facebook JUST IDAG – du borde ha konto där Maria, för man når ut till så många fler än med bara hemsida – när ABF Borlänge tvingades sluta annonsera för en kurs studiecirkel om Chemtrails! Ledande tidningar krävde att ABF skulle stoppa studiecirkeln, och dom lydde! Men än är inte sista ordet sagt i Chemtrail-frågan. Det var ett missat av dem, för det bildades genast stödgrupp på Facebook för ABF Borlänge som inte alls vill lägga ned cirkeln men måste böja sig för påtryckningar.

  Det är ett angrepp på yttrandefriheten!

  Jg citerar mitt inlägg på Facebook idag.


  YTTRANDEFRIHETEN HOTAS! VARNING! Det går inte att klicka på länken längre…efter påtryckningar från ABF:s huvudkontor så har man tagit bort den från hemsidan. DET GÅR ALLTSÅ INTE ATT KLICKA PÅ DEN. Men cirkeln finns kvar och det går att teckna sig för den, dock är det en tidsfråga innan Den Heliga Monopolkapitalismen skickar sina aningslösa betjänter VoF:arna m.fl demokrati-föraktare att attackera ABF till den grad att man kan tvingas lägga ned det hela. ABF Borlänge vill ha kvar cirkeln, men de har fått en massa hatisk respons, och knappt någon positiv. Hjälp till att vända detta, genom att skicka mail till dem, inget som de behöver svara på – de har de inte tid med – men för att visa ert stöd i yttrandefrihetens namn!

  Dubbel Henke skickade nedanstående mail, långt och mångordigt, men det viktiga är att man bara skriver NÅGOT för att visa att man stöder detta initiativ som kan bli en vattendelare i förnekelse-klimatet. Skriv till nedanstående mail-adress:

  abf.borlange-nedansiljan@abf.se

  (OBS! Ska ni dela måste ni kopiera min text också, hela eller delvis, eller lägga in egen. Delar ni utan att göra det, så fattar ingen något; då får man bara länken – och den går som sagt inte längre att klicka på. För ABF blev alltså tvungna att stänga den….)

  Ni kan välja att istället skriva något uppmuntrande på deras FB.sida. Gjorde det själv nyss.

  https://www.facebook.com/borlangeabf?fref=ts

  ———————————————————–

  “Kära dalmasar.

  (Dubbel Henke har bott i Gagnef och älskar Dalarna, men bor numera i Stockholmsområdet.)

  Beklagligt att ni föll undan för påtryckningarna och tog bort er Chemtrailcirkel från hemsidan, men ni kanske inte hade något annat val. Redan 1994-97 när mobilmasternas antal exploderade så minns jag att jag surade och sa till folk “typiskt att det är just i Dalarna som folk inte bara sväljer allt; det är mer debatt om oron för strålning i Mora Tidning än i DN”. Och så här skrev jag nyss på min FB Tidslinje, jag delade er studiecirkel.

  “Dom som bor i Dalarna – och Henke skulle verkligen önska att han var tillbaka där för födelsestaden Stockholm är inpyrd med motbjudande Reinfeldt-energier – kan nu teckna sig för att studera och debattera Chemtrails. Ett lovvärt initiativ …av ABF. I Dalarna som ju alltid har haft stadigt inlandsklimat märks den helt barockt nedskitade himlen ännu tydligare än i Stockholm.”

  I kommentaren under skrev jag som ett svar på en annan kommentar:

  “Dalmasar är av tradition inte så lätta att beordra vad de ska tycka, tänka eller göra – dom käftar emot storebror en aning mer där…när mobil-masterna kom så var det fler kritiska människor där än i Stockholm t.ex.”

  Hoppas på att dalmasarna inte har ändrat sig – och att dom vågar stå för de som de tycker är rätt!

  För OM ni faller till föga för VoF-människornas hat och lyder när ert huvudkontor säger till er att lyda Makten (för det kommer dom snart att göra), så tänk på att ni kan bli tiotusentals svenskars hjältar genom att vägra eller bråka. Att bara lyda kommer däremot inte att göra er till NÅGONS föredöme. Kemikaliemänniskorna (som i förlängningen går Reinfeldt-klickens ärenden) kommer att berömma er för er vettighet, men innerst inne föraktar alla människor den slavmentalitet som bara vågar lyda.

  Jag köper inte själv Chemtrails-snacket på alla plan; är mycket tveksam till tanken att tusentals människor skulle vara inblandade och att så få skulle träda fram. Men något fel är det ju! Det stora problemet är att INGEN av kemikaliemänniskorna (mitt favorit-uttryck för de människor som skadar planeten i Den Heliga Kapitalismens namn) nånsin säger, “OK, vi ser att himlen fått ett helt sjukt utseende de sista åren, men Chemtrails- teorin är långsökt – det måste vara nåt annat”.

  DET svaret har man inga problem med, tvärtom – då kan det ju finnas utrymme för en debatt, och det skulle kanske t.o.m undanröja konspirationsbenägenheten, eller….? Istället ÖKAR MAN PÅ DEN genom att försöka kväva yttrandefriheten!!! Det är ju inte klokt – det är samma mentalitet som tände 1600-talets häxbål…

  Folkhemmet är nedmonterat, vi förväntas tjäna på varandra istället för att hjälpa varandra, Moderaterna har börjat nedräkningen till ett omänskligt 1984 – inte i Stalinismens utan i Kapitalismens namn, men yttrandefriheten är snart det enda vi har kvar, alla demokratiska krafter måste hålla ut när denna attackeras. Men jag tror på er, jag tror att ni är modiga – för sedan Gustav Vasas dagar har Dalarna alltid haft mod att uttrycka sin tro på att INGEN SKA TALA OM VAD VI SKA TYCKA!

  Med hopp om mer positiv respons för er, och en välfylld cirkel i höst!

  Dubbel Henke”

  Tror det bara är Jesu återkomst som kan rädda oss, det är bara Jesus som kan få folk att sluta ljuga för andra och ljuga för sig själva. Eller att en massomvändelse startar, där folk kan kliva ned från sina höga hästar och erkänna att de inte är SÅ himla märkvärdiga, för det är någon som skapat dem. Och att det är ytterst viktigt att ta kontakt med denne Skapares Son Herren Jesus Kristus.

 3. Hej
  Midnattsropet är en tidning som tar med det mesta av bibeln och allt däremellan, detta är en artikel som många bör läsa.
  Det är en knivig situation nu då de flesta människor agerar och blir kallare och kallare. Man ser det överallt, man orkar inte engagera sig i ngn annan person och talar man om Jesus så blir det kalla handen direkt, jodå jag har sett det ofta ofta.

  Det är så som samhället är planerat att bli och Iphone o andra maskiner skärmar av, barnen leker inte längre, de blir feta och sjuka. Och samhället kostar på så många operationer pga detta m m m m.

  Människan vet inte var de ska hitta kärleken och harmonin. Nu skall man kunna hitta en partner på TV och det skall nu bli som nya program där man som NAKNA i rutan kan finna partner. Sodom o Gomorra känns igen i samhället idag, Och Åland har fått sin Pridefestival……bla bla…. jag kan tala länge om detta i artikeln, men den som läser här vet vad jag menar.Världen och tiden är ur led! ALLA kan komma till JESUS men alla vill INTE.

  JESUS ÄR HERRE! och HAN KOMMER SNART.
  /Maria

 4. Visar bra intresse av artikelförfattaren att gå till föredrag som handlar om människors frihet i framtiden! Ofrihet är ju en klar markör på den profetiska klockan i Guds handlande med oss “ovilliga barn.”

  Sverige på bussar och tåg

  Funderar ibland när jag åker buss och tåg dagligen över hur tekniken blockerar oss från normal kommunikation, gör det allt svårare att visa intresse för främlingar. Nästan alla som reser idag är bortkopplade från sina medresenärer och sitter stirrar på sina Iphones mest hela tiden eller lyssnar på musik i hörlurar. många svenskar har kraftiga och oftast ockulta tatueringar på armar och rygg. Få människors blickar möts ens. Det har blivit en bubbla i vardagen där allt möjligt otrevligt i stället skymtar fram.

  Den människa som i stället för att googla eller chatta med vänner över Facebook istället intresserar sig för andra på en buss eller ett tåg bryter mot mallen.

  Var ska man titta då man åker (osagd kutym idag)?

  1 Tittar du på barn – pedofil (en för lång blick på lekande eller glada barn blir direkt misstänkt!)
  2 Råkar du titta du på kille – homosexualitet (man tittar inte på andra)
  3 Tittar du på en tjej som ofta är lättklädd och avvisande, blir det förnärmande och jobbig blick som är ovälkommen. När tjejen är lättklädd (ung) går det inte att titta på de henne, då tittar man på någon annan och blir misstänkt homosexuell invit! märk hur SYNDEN ligger på lur i helt oskyldiga situationer! Är människor/svenskar så fulla av sjuka begär at det därför omöjligt att se på varandra på ett oskyldigt sätt?

  Så går det inte att titta annat än in i sig själv på resor. man kan också försöka titta bort eller in i en bok! Jag brukar läsa i NT eller studera situationen. Brukar försöka prata med alla som inte är uppkopplade: oftast invandrare eller turister och gamla.

  Djurets märke och övervakning (Rev 13)

  Vildjurets märke: det är synden synlig på hand och panna. Synden stämplad i pannan. Robot-IT-Teknik och förvriden sexualitet är exempel på hur märket ser ut.

  Tyst på bussar bland friska och rika människor

  Det är också tyst – ibland helt tyst på pendeln, särskilt på morgnarna. Som om ingen var där. Spöklikt tyst. Någon kanske talar i mobiltelefon med en vän. Annars händer ingenting. En mur mellan människor som måste brytas.

  Jag tycker vi som bekänner oss som kristna ska ta detta på allvar: det är och kommer att bli som i 1984 i Sverige/EU/USA. Om det inte är det redan.

  Evangeliet kommer att sticka ut som ALDRIG FÖRR! Den som bryter tystnaden och talar om Jesus kommer att höras av alla på offentliga platser eftersom ingen är intresserad av något annat än det som tillhör dess närmsta personkrets.Jag sjöng lite, hummade på en buss igår och flera passagerare vände sig om på en gång.

  Romarbrevet kapitel 6

  Romarbrevet, vilket är nya testamentets 6:e bok, beskriver vad som är på gång: Rom vers 1:20-32: Gud utelämnar otroende att förhärdas och älska sin synd istället för att hata den eller skämmas för den. Homosexualitet, känslokyla, egoism och hat för Gud är exempel på förhärdelsen.

  Romarbrevet 6 vers 6 är:

  * NT bok 6
  * Kapitel 6
  * Vers 6

  Vad står det där?

  6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin.

  (Versen efter: 7 For he that is dead is freed from sin.)

  Den gamla människan är korsfäst med Kristus så att den dödliga kroppen/varelsen (Adam) kan bli förstörd, så att vi hädanefter inte ska tjäna synden (utan tjäna rättfärdighet i Kristus).

  Den människa som är frälst och korsfäst i Kristus behöver inte bli korsfäst och märkt som syndare i sitt eget kött (märkt som ett djur). Det finns bara två alternativ: endera dö i sin egen synd och betala för den, eller: Låta Jesus Kristus dö för din synd och leva i honom.

  Tack för den här artikeln! GVD, maria. 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.