Tag Archive | Lasarus

Den rike mannen och Lasarus

Av Dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg och Jared Seltzer (Artikel) Översatt av Jon-Are Pedersen

Många är osäkra ifall Jesu berättelse om den rike mannen och Lasarus i Luk. 16:19-31 är en verklig händelse eller om det bara är en liknelse (en judisk historia med en djupare betydelse).

Vanligtvis inkluderar inte liknelser personliga namn som t.ex. Lasarus och Abraham, men å andra sidan, föreställningen om ”Abrahams sköte” eller en dialog mellan själarna i Hades vilket vi hittar i Lukas berättelse finns inte bekräftat någon annanstans i Bibeln.

Däremot finns ett antal judiska källor utanför Bibeln, som visar att sådana tankar var vanliga trosföreställningar vid den tiden: att Abrahams sköte och de andra patriarkernas var viloplatsen för den rättfärdige, och att det fanns en brinnande sfär för den onde framtill den slutgiltiga domen. (jmf. 4 Mackabeerboken 13:17, Sefanjas Uppenbarelse, b Kiddushin 72b).

Jesus beskriver huvudkaraktären i berättelsen som (1) Rik, (2) klädd i purpur och fint linne (spoilervarning: se 2 Mos. 28:5 ”Och de ska ta av guldet och det mörkblå, purpurröda och karmosinröda garnet och det fina lingarnet.”), (3) levde i glädje, (4) levde i lyx, (5) bodde i sin fars hus, (6) med fem bröder,

(7) vilka alla hade Mose och profeterna, (8) fastän de inte lyssnade på dem, (9) de skulle inte omvända sig även om någon uppstod från de döda. Denna nio-punkters beskrivning är allför detaljerad för att inte handla om någon specifik person.

Av flera orsaker, inklusive den judiske historikern Josefus vittnesbörd, som fastställer att Kaifas’ svärfar Ananias hade fem prästsöner (Antiquities XX, 9i; John 18:13), så är det mycket som tyder på att Jesus hade någon specifik person i tankarna.

Vid en genomläsning av de nio punkterna om den rike mannen avslöjar översteprästen Kaifas som en utmärkt kandidat i Jesu berättelse om ”den rike mannen” såtillvida att han passar de sju första kriterierna perfekt. Men var det så att han och hans familj vägrade tro även efter att någon uppstod från de döda? Ja, faktiskt två gånger!

Efter att Jesus uppväckt sin vän Lasarus, beslöt översteprästerna att döda även Lasarus. Senare, efter att Jesus hade uppstått från de döda, förblev deras hårda hjärtan oförändrade under tiden de förföljde Jesu apostlar och förnekade Jesu egen uppståndelse (Apg. 4:1-3).

Så, var berättelsen om ”den rike mannen och Lasarus” baserad på verkliga händelser? Det ser verkligen så ut!

______

HaFo kommentar:

Naturligtvis var detta grundat på verkliga händelser. Och vill ge oss viktig info gällande mellantillståndet mellan de kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen.

De ville döda Lasarus….han var ju ett levande vittnesbörd. /Sverige och synden

 

Korsets väg

Lasarus- levande vittnesbörd.

De ledande prästernas blindhet och hårdhet fick dem att sjunka allt djupare i syd. De förnekade Messias, gjorde upp planer på att döda honom, och nu tänkte de ta livet  även av Lasarus. En synd leder lätt till en annan.  Vad Jesus beträffar hade de, från sin synpunkt sett, åtminstone ett logiskt skäl – Jesus hade faktiskt sagt att han var Guds jämlike. Men Lasarus hade inte gjort något alls. Honom ville man bli av med, eftersom han var ett levande vittnesbörd om Guds kraft.  

Låt oss ta lärdom av detta. Synden sprider sig i en nedåtgående spiral, når allt djupare och blir allt mer omfattande. Det är bara ånger och bön om förlåtelse som kan ta udden av synden!

Joh 12:9-11   En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och de kom dit, inte bara för Jesu skull utan också för att se Lasarus, som han hade uppväckt från de döda. 10 Då beslöt översteprästerna att döda också Lasarus, 11 ty för hans skull lämnade många judar dem och trodde på Jesus.

*****************
Synden blir värre och värre i Sverige , du kanske inte ser det, de kanske inte ser det och de som gör synd ser det inte, de tror att allt är normalt. När våra styrande politiker har kul på en viss festival, går det för långt. Synden är så stor och omfattande nu att man inte ens ser den som synd utan helt normal. Jag hörde också att man skall avskaffa den s k kärnfamiljen, med mamma, pappa och barn….nu får man bilda vilka familjer man vill, hur som helst. ……..2000-talet…….

name-graphics-maria-545505