Tag Archive | Försaka

Nådens väg

Nådens väg!

Det som gör att de kristna har svårt att komma in i trons vila är att man går om kring med ett dåligt samvete och försöker själva klara av att återställa förhållandet med Gud genom att verka för att man måste göra massa goda gärningar eller verksamheter där man tror att det dåliga samvetet skulle försvinna utav egna ansträngningar och krav. Hur ser det ut idag i församlingarna där ledarna och pastorerna talar om Guds kärlek utan att tala om Guds sanning utan omvändelse från sig själva och synd i sina liv och där man skiljer sig i parti och minut från ett äktenskap som man lovat varandra och Gud att leva tillsammans livet ut i både motgång och medgång. Man har gått så långt i sin egen kraft att man inte längre lever med Herren utan man skapar egna förutsättningar där man går längre och längre bort från det som Herren manar varje lem i Kristi kropp att försaka sitt eget liv och börja lyssna på Honom som vill skapa en påverkan och en inspiration till att lära känna Honom som är Nådens och kärlekens Herre.

Ett stort problem är att man tror att man kan informera dig om vad du borde eller skulle göra för att du skall bli fri från skuld och skam så kommer du bara bli besviken och desorienterad och fråntagen det liv som Herren har givit var och en som lagt ner alla sina ”jag och måsten”. Jesus sade att den som vill bevara sitt liv skall mista det , men den som mister sitt liv för min skull han skall finna det Matteus 16:25. När vi försöker att i egen kraft skapa förändringar genom min egen skötsamhet och ställer vår frälsare på undantag och låter Honom inte längre vara allsmäktig och där Han inte längre är allt för mig och frälsare i mitt liv.

Istället så vill vi själva klara av och driva firman själv där jag ställer mig själv och det som är mitt och jag, på sin egen spets där till och med rättfärdigheten sitter som en smäck påklistrad på mig själv där jag inte förstår att var dag be Herren om förlåtelse för mina synder. Herren är aldrig långt borta från någon enda av oss Han är personen som är kärlek och den sanning som Han är i en och samma person där Han vill tala om sanningen för oss att Han är ljus och att inget mörker finns i honom 1joh 1:5.

När så kallade predikanter och falska lärare och profeter kommer till oss som är förklädda till får men som är som jävlar och demoner där de förvillar hela kristenheten med ett falskt och urvattnat evangelium så varnar Herren med att se upp så ni inte blir bedragna och lurade av ett budskap som får den kristne att avfalla till en avgrund och ett liv där man tror sig vara en god och from kristen med en påklistrad fasad av lögner som blir mer och mer tydlig ju lägre vi kommer till Herrens återkomst. Jesus sade: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”

Matt 11:28-30. Det som förkunnas i den sanna läran om Herren är ingen lätt väg att vandra och det handlar om Jesu efterföljelse där vi tar på oss vårt kors och var dag förnekar sig själv där vi lär oss att vara stilla och ödmjuka där vi kan urskilja vad som är sant, och rätt, och riktigt, där Han går förre och där jag går efter och där jag förminskas och Han blir större i mitt liv.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta. Psaltaren 51:19. Det han vill i varje kärl är att Han själv skapar i mig ett rent hjärta och giver mig på nytt en frimodig ande där jag i tacksamhet får drivas av Hans Nåd i mitt kristna liv som blir helt förvandlat när jag slutat att se och titta på mig själv. Sedan så till slut vill jag skriva om ett favorit ställe där Herren säger ej heller låter Han betjäna sig av människohänder, såsom vore att Han i behövde något av oss till hjälp Han som själv åt alla giver liv anda och allt. Apg 17:25.

/Jan-Åke Henriksson

Maria: Det är verkligen nåd att vi lever och andas, att vi kan och får uträtta saker för Gud. Att han orkar med oss människor….Hans nåd är stor


Följer du i hans fotspår? Är du en lärjunge? Läs artikeln om vad Jesus vill

095foto Maria

I hans fotspår

 Bibelstudium av Tage Johansson
När Jesus vandrade här på jorden var det ofta stora skaror av människor som lyssnade fascinerat och djupt gripet till hans förkunnelse. Man häpnade över hans kraftgärningar, hur döda uppväcktes och besatta blev befriade. Hela städer och byar kom i rörelse. Där emellan kom han också till den enskilde personen som till exempel mannen som var besatt av en legion onda andar. En legion i den romerska armén kunde uppgå till sextusen man. Där fanns kvinnan som hade haft fem män, en annan kvinna som skulle stenas och en tredje som burit på en obotlig sjukdom i tolv år, och som blev botad av att röra vid hörntofsen på hans mantel.
Det står skrivet att Jesus vid ett tillfälle vänder sig om till människoskaran som följde honom, och så låter han dem plötsligt konfronteras med ett väldigt obekvämt budskap. I Lukas 14:25 läser vi om hur ”stora skaror följde honom och han vände sig om och sade till dem: Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge”. I vers 33 i samma bibelsammanhang står det dessutom att ingen kan vara hans lärjunge om han inte avstår från allt han äger.
Alla dessa bibelord handlar om försakelse, efterföljelse och att förneka sig själv, att hata sitt liv i denna världen. Johannes 12:25 talar om vetekornet som skall dö. Jesu undervisning handlar sammanfattningsvis om det som måste röjas ur vägen för att vi ska kunna vara lärjungar och göra erfarenheter av vad det innebär att vara korsbärare i Jesu efterföljd.När vi anammat Jesu budskap om att följa honom öppnas fantastiska möjligheter för oss. Den helige Ande kommer att kunna göra med oss som det står om Jesus, att han blev förd av Anden in i en livsgärning för Gud. Om Anden ska få suveränt inflytande över oss kan vi inte låta oss ledas av våra egna tankar och ideer, ta hänsyn till släkt och familjeförhållanden. Antingen vandrar vi som fiender till, eller berömmer oss av korset. Det är känsligt med korset, för det måste vara rest i våra egna liv i familjen och i relation till människorna. När Paulus skriver till Filipperna så konstaterar han under tårar att många vandrar som fiender till Kristi kors.
Då vi nu uppmanas att gå i Jesu spår, förneka oss själva, ta korset på och följa honom, får vi fråga oss vad det innebär. Det finns två sidor att beakta i Jesu uppmaning. Den ena är att följa hans exempel då han vandrade här på jorden. Det andra hör nuet till, att genom den helige Ande, som blev sänd till vår hjälp, låta Jesus som person leva och utföra sina gärningar i och igenom oss. Jesus vandrade i Faderns vilja och stod alltid utanför människors tankar och vilja. Han gick aldrig in på deras villkor och låga begär. Han blev den hörnsten som blev förkastad av denna världen. Men inför Gud var han utvald och dyrbar. Då Jesus umgicks med människorna var det på grund av uppdraget han fått av Fadern, att frälsa och rädda de som var förlorade. Om vi ska stå helt för Jesus kommer vi inte att passa in någonstans, och vi kommer att uppleva det Jesus fick uppleva. Det finns ingen plats där vi kan vila vårt huvud.
Det gäller att inte bli så upptagen med det vi måste lämna i efterföljelsen, utan få erfara en underbar skörd, som kommer av vetekornets död. Dessutom står det att om grenen bär frukt så rensar vingårdsmannen för att den ska bära mer frukt (Joh 15:2).

Artikeln från:

http://www.midnattsropet.se/2015/05/i-hans-fotspar.html

 *

Jag hoppas att du är en människa som växer ihop med Jesus och att du ber honom att få arbeta för honom. I artikeln som är mycket tydlig står det som du bör veta, för att kunna följa honom. Om vi ska stå upp för Jesus kan vi räkna med bråk, men vad gör det? Inget. Jesus och det kall han lagt i våra hjärtan är viktigare och att vi blir de lärjungar han avsatt för att gå ut till de förlorade, och de av satan lurade människorna.

NamnlösMaria2