Kärlek /Guds eviga kärlek/ Lidande

 

Lidandets välsignelse

Det framgår tydligt av Guds Ord, att avsikten med lidandet alltid är välsignelse. Trots detta blir lidandet inte alltid till välsignelse. I lidandet gömmer sig också en stor fara. Lidandet kan göra en människa alldeles ohyggligt bitter.
Vi har mött också sådana människor. Själasörjaren kommer ofta i kontakt med människor, som blivit förhärdade av lidandet. Sådana människor är djupt beklagansvärda. De väcker nog i oss en stark känsla av motvilja, för om nu alla människor i någon mån är egocentriska, så ser den förhärdade inte längre just något annat i världen än sig själv.

Lidandet, vars ändamål var att verka en större ödmjukhet, har åstadkommit en ännu värre stolthet. Lidandet, vars ändamål var att verka som en reningseld, fick inte tillfälle att rena, utan smutsade människosjälen ännu mera.
Dessa människor behöver vårt verkliga medlidande mer än några andra. Också i detta avseende ger Jobs bok oss vägledning.
Job var otvivelaktigt en mycket bitter man. Han var förbittrad på Gud därför att han inte förstod, varför han prövades så hårt. Och vännernas brist på förståelse bara ökade bitterheten i hans hjärta. Men Jobs bok slutar med att Gud genom lidandet blev honom ännu kärare än förut, så fort han lärde sig förstå, att han inte kunde fatta lidandets hemlighet.

Lidandet gömmer alltid en hemlighet, som antingen kan mjuka upp en människas hårda hjärta eller göra det ännu hårdare än förut
Om människan inte ser Guds hand bakom lidandet, blir hon lätt förhärdad. Om människan inte förstår avsikten med lidandet, blir hon bitter och hjärtat blir hårdare än granit. Då kan hon vräka ur sig fruktansvärda ord både mot Gud och människor och mot hela livet.

Vi vet att Luther genomled ett sådant skede, då han trodde sig vara en av de människor, som Herren redan på förhand bestämt till förtappelse och för vilken det därför var alldeles utsiktslöst att ens söka en nådig Gud. Han var nära att förbanna Gud. Men när han blev varse Guds nådiga hand bakom lidandena och Guds nådiga avsikter med hans lidande, mjuknade hans hjärta och hans lidanden blev till välsignelse, inte endast för honom själv utan genom honom också för tusentals andra människor.
Därför, akta dig för bitterheten som för din värsta fiende. Själafienden ensam fröjdar sig, om du i Guds hand blir hård och förhärdad. Herren gläder sig, om du tar ditt lidande ur hans hand och börjar förstå, att det blivit dig sänt till välsignelse.
Av människans inre ställningstagande till lidandena beror det, om de blir till välsignelse eller förbannelse. Låt oss därför förhålla oss till dem på rätt sätt.
¤
Herre, jag erkänner inför dig, att
jag många gånger har blivit bitter,
inte endast på dig utan också på
många människor, då de som dina
redskap förorsakat mig mycken nöd.
Jag ber dig om förlåtelse för detta
mitt sinnelag och ber: Bevara mig i
dag från att bli bitter på dig eller på
människor. Ge mig nåd att stilla vila
i din hand och tro, att också de
svåraste erfarenheterna en gång
samverkar till det bästa.
Bibelord Hebr 12: 5-12.
/”Tröstens Gud” Uhro M

*

Man kan inte le i lidandet, men jag håller med om orden här i texterna, för det är som det står. Man skall akta sig för bitterhet och låta sig fostras! Gud är god! Gud är god! /Maria

 

2 thoughts on “Kärlek /Guds eviga kärlek/ Lidande

 1. Lidandet är svårt och lidandet är för många en gåta! Själva står vi i att min mans syster dog i cancer nyss….och vi vet mer än så… vi vet en del om lidande och vi har blivit hårt prövade, men ..vi älskar Gud av hela vårt hjärta, och vi är mitt i en historia som bara Gud vet. AMEN

  Gud HAR svar på alla frågor , kanske inte nu men snart eller sedan. Det vet jag. Att bli bitter förstör en människa totalt! Bättre att foga sig och bli ödmjuk i allt som kommer i ens väg.

  Har man tro har man livet och kan gå i livet med kärlek och förtröstan på en stor och mäktig Gud som tar hand om en på ALLA VIS. Gud är god!

  Min svägerskas ord: The Lord is so good to me!

  /Maria

 2. Predikaren är en annan bok i Bibeln med likande tema som Jobs bok. Den är lika uppgiven till synes, men lämnar inte Gud och hoppet på Honom.

  Intressant vers:

  (Pred. 3:15)

  Vad som var är också nu, och det som kommer har redan varit.

  Det är cirkulär tid, det! Därför kan man söka sanningen i Guds Ord också i övriga frågor (hur fungerar samhället, vad är människan, vad är ondska, varför lidandet osv).

  Det är naturligt att bli bitter när man tror att någon med vilje försöker sabotera ens liv. I tron förstår man vad Gud menar med lidandet, och kan ta det/acceptera det som en del av Hans vilja.

  LIdande och frestelse kan komma som prov Gud utsätter oss för – i tron kan man vinna över dessa, utan tro är det inte möjligt. Är det inte så?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.