Givande / De rikas religion /Kärlek som motiv

   Ge Gud all ära

DE RIKAS RELIGION

”Ty den tid kommer då de icke längre ska fördra den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skall samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, en tid då de skall vända sina öron ifrån sanningen och i stället vända sig till fabler ” (2 Tim 4:3-4).

Ett säkert sätt att pröva en ny lära eller undervisning, är att se vilken frukt den bär i ditt kristna liv. Fråga dig själv om den kliar dig i öronen eller om den utmanar ditt hjärta i en brinnande kärlek till Jesus och hans syften här på jorden.

Det finns en verklig ”öron-kliare” som under de senaste åren blivit alltmer populär i Amerika, något som jag skulle vilja kalla ”överflödsläran”. Även om undervisningen om överflödet varierar lite från plats till plats, så är deras undervisning i ett ”nötskal” följande:

”Gud ger! Han vill att vi ska ha ett överflödande liv (Joh 10:10). Materiell välfärd förhärligar honom och visar att han välsignar våra liv, eftersom fattigdom är en förbannelse. Han önskar att vi ska ha överflöd i allt. Vi är konungens barn, och om vi inte har ett ekonomiskt överflöd, innebär det att Satan rövar bort vårt arv i Kristus. Hemligheten bakom välfärden är denna: Ge och er skall vara givet (Luk 6:38). Om du ger till Herren, har han lovat dig hundrafalt igen redan i det här livet (Mark 10:30). Investera i Gud och få ett överflöd till hans ära!

VAD SÄGER BIBELN?

Paulus varnar oss för undervisning som kommer från ”människor som menar att gudsfruktan är ett medel till vinning ” (1 Tim 6:1). Citatet från läran om välfärd (ovan) verkar skriftenligt, men om man ser det utanför sitt sammanhang tillsammans med den övriga undervisningen om ägande och pengar i Nya testamentet, kan det leda till att någon skulle kunna få idén att kristendomen är ett bra sätt att snabbt bli rik, en slags ”snabbkurs”. Men inget kunde vara längre från sanningen än det.

Vilken inställning ska vi enligt bibeln ha till pengar? När vi ger våra liv till Kristus i omvändelsen, är vi kallade att ge honom herraväldet över våra liv och våra ägodelar. ”Likaså kan ingen av eder vara min lärjunge, om han icke försakar allt vad han äger ” (Luk 14:33). Vi är förvaltare över det vi har, inte ägare till det, därför att allt nu tillhör honom. Gud vill ge oss ett överflödande liv, men vad innebär det? Det kan inte gälla ägodelar, för Jesus sa själv: ”Se till att ni tar er till vara för all slags girighet , ty en människas liv beror inte därpå att hon har överflöd på ägodelar ” (Luk 12:15). Johannes skriver: ”I det (=Ordet, Kristus) var liv , och livet var människornas ljus ” (Joh 1:4). Eftersom livet är Herren Jesus själv, är ett överflödande liv ett fruktbärande liv i en nära, personlig relation till Jesus… ett överflöd på honom!

I 3 Joh 2, när Paulus säger till Gaijus att han önskar honom ett överflöd på allt (eng. övers.), finns inget skäl att anta att det gäller ett materiellt överflöd. Samma ord används av Paulus när han ber om en ”framgångsrik resa” (Rom 1:10) (eng. övers.) till Rom. Menade Paulus att han skulle tjäna en massa pengar på sin väg till Rom? Nej, naturligtvis inte! Att ha framgång betyder att lyckas med det vi gör (se Jes 54:17, Ps 1:3).

ATT FÅ HUNDRAFALT IGEN

De som undervisar om ”överflödsläran” är snabba att peka på bibelordet att vi ska få hundrafalt igen (Mark 10:30), och att det betyder materiella rikedomar. I det här sammanhanget skulle jag vilja peka på ett par saker: 1) Detta löfte gavs av Jesus efter samtalet med den rike ynglingen, efter att han uppmanat denne att sälja allt och ge det till de fattiga för att han skulle få en skatt i himmelen. 2) Det gavs som en uppmuntran till dem som bokstavligt talat redan hade lämnat sina hus, bröder, systrar, hustrur, landegendomar o.s.v. och inte till dem som för egen skull tänkte använda Guds löfte för att skaffa sig personliga ägodelar. När Jesus sa till dem att de skulle få hundrafalt igen redan i den här tiden, menade han att allt tillhör Herren (som ju är allt) och att vi i honom har allt, precis som Paulus säger: ”såsom fattiga , medan vi dock gör många rika, såsom utblottade på allt , men likväl ägande allt ” (2 Kor 6:10). Han menar inte bokstavligt talat att vi ska få hundra hus om vi lämnar ett. Han menar att han kommer att fylla alla våra behov här på jorden och ge oss tillbaka i överflöd ”i det tillkommande med evigt liv”. Många lärare använder detta bibelställe i Markus 10:30 som ett löfte på att Herren hundrafalt kommer att ge igen allt till oss (speciellt pengar… och särskilt om vi har givit bort till dem ). Men Jesus talade om att lämna saker och släktingar, inte om att skänka pengar. Faktum är att varken pengar eller givande nämns i det här sammanhanget i Markus.

Han som visste vad som fanns i människorna (Joh 2:25), varnade för all slags girighet (Luk 12:15) och ställde ”den orättrådige Mamons goda” i motsats till ”det sannskyldiga goda” (Luk 16:11) (se även Matt 6:19-21). Efter att ha förmanat oss att vara nöjda med mat och kläder (1 Tim 6:8), varnar Paulus oss för: ”de som vilja bli rika de råkar in i frestelser och snaror och hemfalla åt många och skadliga begärelser, som sänka människor ner i fördärv och undergång ” (v. 9). Med andra ord: Om vi är ute efter rikedomar, utsätter vi oss själva för frestelser som kan förstöra oss. Det är visserligen sant att en människa kan vara girig i sitt hjärta, och även om hon inte har ett öre varnar bibeln gång på gång för att hon löper risken att förhärda sitt hjärta för de andliga värdena. För vidare studier, läs: Matt 6:24, Luk 12:16-31, 2 Kor 8:9, Luk 6:20, 1 Tim 3:3, 8, Titus 1:7, Ef 5.5, Kol 3:5, Jak 5:1-5).

DEN VERKLIGA FRÅGAN

”… Ty där din skatt är, där kommer ditt hjärta också att vara ” (Matt 6:21)

Den verkliga frågan är inte om kan eller inte kan bevisa att ”överflödsteologin” är sann utifrån bibeln. Det viktiga är var vi har vårt hjärta. För även om du kan hitta tillräckligt med ”bevis” för din ståndpunkt i texten, så finns det ingen anledning att göra det, eftersom din skatt är i himmelen! (Matt 6:19-21). Vi amerikaner (svenskar) är så bortskämda, och samlar på oss så mycket ägodelar som vi inte behöver, och sedan ger vi Gud de 10% som blir över (om han har tur), så att det verk som ligger honom varmt om hjärtat ska kunna fortsätta. Jag har träffat kristna som uppför sig som om de förtjänar en guldmedalj, bara för att de givit tionde av sin lön till Gud. Kan du tänka dig hur det måste kännas för Herren? Han har ju givit oss allt vi har, och vi ger bara tillbaka 10% av det till honom, och sedan förväntar vi oss dessutom att få hundrafalt igen på det ! ! ! En ”överflödslärare” säger: ”Vill du få hundrafalt igen på dina pengar? Ge, och låt Gud ge det igen till dig många gånger om! Det finns ingen bank i världen som har sådana villkor! Prisad vare Herren! Viken skam! Att bara insinuera att Gud har något slags låneföretag i skyn, och sitter där som en slags jultomte för att ge oss höga räntor på de pengar vi ger till hans verk!

VARFÖR SKA VI GE?

Kan du föreställa dig att universums skapare och den som är upphovet till allt liv, har barn som ger till sitt verk för att få något igen? Är det ett barn som älskar sin far? NEJ ! Det är inget annat än själviskhet och manipulation med Gud, inlindat i kristna termer! Genom hela bibeln är Gud mer intresserad av våra inre motiv, än han är av våra yttre handlingar. Ja, Gud vill att vi ska ge rikligt till hans verk över hela världen och till de fattiga, men han vill att vi ska göra det med de rätta motiven och med rena hjärtan. Vi ska inte ge för att få, utan med ett glatt hjärta för att glädja Guds hjärta med det vi ger. Jesus sa att det är saligare att ge än att ta (Apg 20:35). Välsignelsen ligger i själva givandet, inte i det som vi eventuellt kan få ut av det. Ett exempel på sant givande har vi i Jesus själv. Han gav inte sitt liv på korset för att få hundrafalt igen. Han gav sitt liv helt enkelt för att han älskade sin Fader och för att han värderade våra liv högre än sitt eget. Det är kärlek, och kärlek ska vara vårt enda motiv i givandet!

Guds hjärta är krossat över allt uppror i världen (Hes 6:9). Men hur mycket mer ska inte hans hjärta bli krossat över all själviskhet i församlingen och över dem som använder hans Ord för att få en självisk vinning! Vi måste rannsaka våra hjärtan när vi ger, för att se om vi verkligen älskar Herren. Behoven finns överallt omkring oss. Låt mig bara nämna några: 2 700 milj. människor har aldrig hört evangeliet, en miljard människor svälter och/eller är undernärda, och det finns över 1 700 språkgrupper, som aldrig haft en enda bibelbok översatt till sitt eget språk. (Detta är siffror från 1984, KTS-anm.) Detta är bara några av de behov som ligger på Guds hjärta. Är det rätt av oss att leva i överflöd och göra anspråk på ännu mer, när miljoner håller på att förgås utan Kristus och andra håller på att dö av svält? Naturligtvis inte! Det finns många sätt som du kan leva enklare på, för att andra helt enkelt ska kunna överleva, Den helige Ande kommer att vägleda den som söker honom.

JAG BER ER…

Mina kära bröder och systrar, jag har inte skrivit den här artikeln, för att säga att det är gudomligt att vara fattig, eller att Gud inte kan välsigna dina ägodelar. Detta är ett rop från oss som har sett vad ”överflödsläran” har ställt till med i de amerikanska församlingarna. Den har åstadkommit en gren av självcentrerad kristendom, som tror att Gud och allt i universum cirklar kring dem själva och deras egna behov (och lycka). Upp 4:11 undervisar att allting skapades av Gud och för Gud – inte för vårt nöjes skull. Om vi söker honom och hans rike först, kommer vi att få glädje – en glädje i honom och av honom, inte av det vi kan få av honom. Han har lovat att möta våra behov, inte vår själviskhet, eftersom han vet vad som är bäst för oss och vad som är de verkliga rikedomarna. Vi ber dig att lyssna på de lärare som utmanar ditt hjärta att söka Gud och älska honom för den han är och inte för det han kan göra för dig, och att hålla dig borta ifrån dem som ”kliar dig i öronen”.  /Danny Lehmann http://www.kts.just.nu

/Det här är mycket bra för många att läsa, eftersom många tagit sina sista slantar att ge, för att de tror att de skall bli så välsignade- hur är det i kyrkorna idag? Sök Gud först och främst./Maria

2 thoughts on “Givande / De rikas religion /Kärlek som motiv

 1. Hej Janne. Jag beklagar att de du arbetat med och för, är borta- det gör ont.
  Vi får hela tiden vara tacksamma- alla kan inte det för de är för själviska.

  Ja livet är en gåva och därför måste vi ju se på att allt vi har är Guds, inte vårt. Vi är Guds skapelse, allt vi äger har vi fått från honom, då måste vi kunna ge till andra som behöver.
  Det gäller att inte tänke ensidigt. Gud vill att vi ska förstå varför vi är här.

  Ja du är verkligen en ödmjuk person tycker jag. Kram f Maria

 2. Livet är så kort. Jag har fått mer än andra redan och vill göra vad Gud begär. Så måste det ju bli.

  Intressant att förf. menar att världen tillhör Gud och vi sas lånar den och livet av Honom. Det sätter ju vad vi ska göra och tänka i ett annat perspektiv.

  Livet är en gåva, som du brukar säga.
  Känns fint att vi får vara här.

  Många damer och herrar på jobbet har dött i höstens första dagar. Känns vemodigt.

  Får vara tacksam, ändå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.