Bibeln/ KORSET. Låt Korset förvandla dig

   Går du korsets väg?

KORSET

– GÖR INGEN ÅTSKILLNAD

Att förkunna Guds Ord trofast och kompromisslöst är inte alltid enkelt! Ofta är budskapet som vi behöver förkunna ”stötande ” , eftersom dess krav skär igenom köttet, och kostnaden som medföljer att lyda det, är mer än vad många är förberedda på. Som Mark Twain, som en gång sa: ”Det är inte det i bibeln som JAG INTE FÖRSTÅR som oroar mig. Det är det som JAG FÖRSTÅR, men inte kan tåla!” När George Whitfield förkunnade en dag, fanns en förnäm kvinna i folkskaran, som lyssnade på honom uppmärksamt – men med motvilja. Hon avlägsnade sig i raseri. Till någon som frågade varför hon var så arg, förklarade hon: ”Det är fullständigt outhärdligt att damer som jag ska tilltalas som ett kräk från gatan!” Hon hade rätt. – det VAR outhärdligt. DETTA ÄR ”KORSETS STÖTESTEN” (Gal 5:11).

I vår utforskning av detta bibelord, har vi lagt märke till två orsaker till VARFÖR koset är en ”förargelse””. Och här är det tredje – det tar bort varje slags skillnad. Aposteln Paulus utstod så mycket förföljelse från judarna. Varför? P.g.a. att de inte kunde ”tåla” hans förkunnelse om Jesus Kristus och hans alltillräckliga verk på korset. För Paulus var frälsningens villkor, som de är uppenbarade i evangeliet, icke förhandlingsbara. Vad än kostnaden var för att vara sann mot den uppenbarelsen, visste han att han inte vågade riva ner ”korsets stötesten ” för att anpassa det efter någon judisk uppfattning som förvrängde evangeliet genom att kräva att hedningarna skulle bli judar, genom en yttre omskärelseceremoni innan de kunde bli kristna. Sålunda säger han (5:6): ”Ty i Kristus Jesus betyder det intet, huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro, som är verksam genom kärlek ”.

Detta var en del av ”korsets stötesten” – att det inte fanns NÅGON skillnad. Vi kommer ALLA till kunskap om Guds frälsning precis på samma sätt och på samma villkor. Korset bryter igenom alla nationella barriärer. Paulus visade i mötet med dessa noggrant bestämda skillnaderna i hans samhälle, hur Kristus omintetgjorde detta högmod, I Kristus finns ingen ras-, köns-, eller social diskriminering. Sålunda säger Paulus, att bland dem som är rättfärdiggjorda av tro, ”är icke jude eller grek (hedning), här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna; alla ären I ett i Kristus Jesus. ” (Gal 3:28). Det finns ingen skillnad i ställning inför Herren, inga sociala förmåner för någon, eftersom vi alla har kommit på samma sätt, den ENDA vägen till Gud – genom Kristus som korsfäst. Hedningarna är ”medarvingar och jämte oss lemmar i en och samma kropp och jämte oss delaktiga i löftet – detta genom evangelium ” (Ef 3:6 – se också Titus 3:7). Så Paulus säger i själva verket: ”Jag vågar inte kompromissa med denna uppenbarelse som är given av Gud” – jmfr Gal 1:8 & 1 Kor 9:16.

Så annorlunda det är idag! Det finns en förändrad inställning till korset. Den är ganska svårfattlig, eftersom många vågar inte uttrycka sin mening i motsättning till vår traditionella evangeliska uppfattning. Men ”tystnaden” angående detta nytestamentliga ämne är till sin innebörd ”bedövande”. Det är antingen så, att förkunnare (följaktligen människor) struntar i korsets ”teologi”, eller så vill de inte förkunna den med dess radikala och revolutionära innebörd, vilken gäller ALLA utan åtskillnad. Korset verkar vara O.K. i poesi och hymner – så länge som det inte inkräktar på våra personliga liv med dess vanära, skam och lukt av död. När allt kommer omkring måste vårt budskap vara om LIV inte död, om glädje inte köttets dödande! Så är den vanliga inställningen.

Det sanna, oförändrade, fasta korstes budskap kommer alltid att vara en stötesten. Naaman blev starkt förplämpad när profeten krävde, att han skulle doppa sig i Jordan för att bli renad från sin spetälska – och i ”vrede” kom med sin sitt egna och mer acceptabla förslag (2 Kon 5:9-14). Hur kränkande det än var för honom, kunde han bara bli frisk genom att visa total lydnad för ”Herrens ord” genom profeten. Vilka vi än är, kan vi bara bli frälsta genom att möta Guds krav, som Petrus förkunnade för judarna på pingstdagen (Apg 2:38) och Paulus på samma sätt förkunnade för de hedniska avgudadyrkarna i Aten (Apg 17:30). Gud befaller ALLA MÄNNISKOR ALLMÄNT OCH ÖVERALLT ATT OMVÄNDA SIG, och ”att tro på evangeliet” – vilket var budskapet från Jesus själv (Mark 1:15).

Vilka GODA NYHETER detta är, att Gud utan någon slags skillnad kommer att frälsa dem som kommer till honom genom hans Son, och inte sätter sin ära i egen förtjänst och eget värde – i sanning inte i någonting ”utom i VÅR HERRE JESU KRISTI KORS… ty det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han är EN NY SKAPELSE” (Gal 6:14-15). Det gamla livet kan inte ”repareras” eller ”omformas”, eftersom det inte finns något gott i det svaga, syndiga köttet att bygga på. Du kan emellertid bli en helt ny människa, vem du än är, genom Guds kraft – Romarbrevet 1:16-17 & 2 Kor 5:17. Låt inte korset bli en stötesten för dig – låt dess underbara och kraftfulla budskap FÖRVANDLA DIG.
Aeron Morgan

http://www.kts.just.nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.