Bibeln /Hur läsa bibeln?

Hur läser människor bibeln och varför? Ja det finns nog många olika orsaker och sätt att läsa bibeln på, men det sätt som Gud skulle vilja att man läser den är följande:

Gud säger att: Bibeln skall läsas/brukas i frälsningsverket, i avsikt att vinna själens frälsning. Så sa de förr, och jag håller med. För det är inte meningen och det är inte bra att läsa den om man inte menar att man vill ha något ur den. Det är inget bra sätt att läsa bibeln på ett lättsinnigt sätt, och utan tanke på frälsning.

Bibeln bör man läsa under bön, för att man verkligen VILL förstå det som står där. Guds ord är heliga. Innan vi öppnar bibeln borde vi be att Anden skall uppenbara Ordet för oss, ge oss ledning i skriften.  När jag slutat läsa ber jag om att Anden skall göra ett verk i mig, så att jag förstår vad Gud vill säga.

Vi borde alla som läser bibeln använda Gudsordet med vårt hjärtas villighet, att vilja lyda ordet.  En av sidorna som Anden gör för den som läser, det är att upplysa om synd i ens liv. Det faller ett ljus över det som är felaktigt handlande och tänkande och tyckande, för Anden upplyser om det.  Vi får klarhet över vad som är fel i våra liv.

Det finns faktiskt också regler i att läsa Gudsordet. I det vardagliga livet har vi regler, eller hur? Vi har regler/tider då vi äter och sover och arbetar, samma sak gäller då vi läser bibeln. Ingen kan naturligtvis bestämma över dig, men jag anser att man läser bibeln på morgonen, då man är som piggast, och varför läser man?

För att då får man hjälp med sin dag. Då får man ledning över hur man skall tackla olika eventuella problem som kan uppstå. Man har friden och glädjen i sig då man blivit uppmuntrad av Guds ord.  Jesus bad alltid på morgonen, han gick undan och var i bön – på morgonen. Så gjorde också t ex David. Läs Ps 5:4; Ps 63:2; Jes 26:9 

Därför att Gud skall ha första rummet i våra liv så läser vi och ber på morgonen. På kvällen kan det hända att vi är rent urlakade av dagens arbete och jäkt, och vi kanske inte orkar ta till oss Ordet. Kom ihåg Guds vapenrustning! Andens svärd = Guds Ord.    //Ef 6