Bibeln / 2 Kor Ni ären själva vårt brev…

 

”Er tro vittnar för oss” Paulus bekräftar sin egen tjänst i 2 Kor. och också försvarar han sin ställning som apostel och avslöjar villolärare i Korinth.

Det har skrivits många sånger om dessa bibelverser. Paulus gör klart i  2 Kor 3:1-3 att han inte behöver några förfalskade rekommendationsbrev för att öka sitt inflytande. De förändrade liv som Paulus och hans medarbetare räckte som bevis på vilka de var, och vad de ville framföra.Däremot skrev Paulus rekommendationsbrev åt andra, t ex Foibe (Rom 16:1-2) Vi blir inte troende genom att följa en bruksanvisning eller tillämpa en viss teknik. ….

2Co 3:1  Begynna vi nu åter att anbefalla oss själva? Eller behöva vi kanhända, såsom somliga, ett anbefallningsbrev till eder? Eller kanhända ifrån eder?

2Co 3:2  Nej, I ären själva vårt brev, ett brev som är inskrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor.

2Co 3:3  Ty det är uppenbart att I ären ett Kristus-brev, avfattat genom oss, skrivet icke med bläck, utan med den levande Gudens Ande, icke på tavlor av sten, utan på tavlor av kött, på människohjärtan.

2Co 3:4  En sådan tillförsikt hava vi genom Kristus till Gud.

2Co 3:5  Icke som om vi av oss själva vore skickliga att tänka ut något, såsom komme det från oss själva, utan den skicklighet vi hava kommer från Gud,

2Co 3:6  som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, ett som icke är bokstav, utan är ande; ty bokstaven dödar, men Anden gör levande.

2Co 3:7  Om nu redan dödens ämbete, som var med bokstäver inristat på stenar, framträdde i härlighet, så att Israels barn icke kunde se på Moses’ ansikte för hans ansiktes härlighets skull, vilken dock var försvinnande,

2Co 3:8  huru mycket större härlighet skall då icke Andens ämbete hava!

2Co 3:9  Ty om redan fördömelsens ämbete var härligt, så måste rättfärdighetens ämbete ännu mycket mer överflöda av härlighet.

2Co 3:10  Ja, en så översvinnlig härlighet har detta ämbete, att vad som förr hade härlighet här visar sig vara utan all härlighet.

2Co 3:11  Ty om redan det som var försvinnande framträdde i härlighet, så måste det som bliver beståndande hava en ännu mycket större härlighet.

2Co 3:12  Då vi nu hava ett sådant hopp, gå vi helt öppet till väga

2Co 3:13  och göra icke såsom Moses, vilken hängde ett täckelse för sitt ansikte, så att Israels barn icke kunde se huru det som var försvinnande tog en ände.

2Co 3:14  Men deras sinnen blevo förstockade. När det gamla förbundets skrifter föreläsas, hänger ju ännu i denna dag samma täckelse oborttaget kvar; ty först i Kristus försvinner det.

2Co 3:15  Ja, ännu i dag hänger ett täckelse över deras hjärtan, då Moses föreläses.

2Co 3:16  Men när de en gång omvända sig till Herren, tages täckelset bort.

2Co 3:17  Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

2Co 3:18  Men vi alla som med avhöljt ansikte återspegla Herrens härlighet, vi förvandlas till hans avbilder, i det vi stiga från den ena härligheten till den andra, såsom när den Herre verkar, som själv är ande.

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.