Bibeln /Levande tempel. /Man vägrar att tro…

 

Levande tempel. Skall vi repetera och titta på vad levande stenar och levande tempel är? Detta kapitel är verkligen intressant.

1Pe 2:1  Så läggen då bort all ondska och allt svek så ock skrymteri och avund och allt förtal.

1Pe 2:2  Och då I nu ären nyfödda barn, så längten efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att I genom den mån växa upp till frälsning,

1Pe 2:3  om I annars haven “smakat att Herren är god”.

1Pe 2:4  Och kommen till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är “utvald och dyrbar“;

1Pe 2:5  och låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att I bliven ett “heligt prästerskap”, som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus äro välbehagliga för Gud.

1Pe 2:6  Det heter nämligen på ett ställe i skriften: “Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall icke komma på skam.”

1Pe 2:7  För eder, I som tron, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som icke tro “har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten”,

1Pe 2:8  som är “en stötesten och en klippa till fall”. Eftersom de icke hörsamma ordet, stöta de sig; så var det ock bestämt om dem.

1Pe 2:9  I åter ären “ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk”, för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus.

1Pe 2:10  I som förut “icke voren ett folk”, men nu ären “ett Guds folk”, I som “icke haden fått någon barmhärtighet”, men nu “haven fått barmhärtighet”.

1Pe 2:11  Mina älskade, jag förmanar eder såsom “gäster och främlingar” att taga eder till vara för de köttsliga begärelserna, vilka föra krig mot själen.

1Pe 2:12  Och fören en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om de i någon sak förtala eder såsom illgärningsmän, nu i stället, när de skåda edra goda gärningar, må för dessas skull prisa Gud på den dag då han söker dem.

1Pe 2:13  Varen underdåniga all mänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är konungen, såsom den överste härskaren,

1Pe 2:14  eller det är landshövdingarna, som ju äro sända av honom för att straffa dem som göra vad ont är och för att prisa dem som göra vad gott är.

1Pe 2:15  Ty så är Guds vilja, att I med goda gärningar skolen stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor.

1Pe 2:16  I ären ju fria, dock icke som om I haden friheten för att därmed överskyla ondskan, utan såsom Guds tjänare.

1Pe 2:17  Bevisen var man ära, älsken bröderna, “frukten Gud, ären konungen”.

1Pe 2:18  I tjänare, underordnen eder edra herrar med all fruktan, icke allenast de goda och milda, utan också de obilliga.

1Pe 2:19  Ty det är välbehagligt för Gud, om någon, med honom för ögonen, tåligt uthärdar sina vedervärdigheter, när han får lida oförskylt.

1Pe 2:20  Ty vad berömligt är däri att I bevisen tålamod, när I för edra synders skull fån uppbära hugg och slag? Men om I bevisen tålamod, när I fån lida för goda gärningars skull, då är detta välbehaglig för Gud.

1Pe 2:21  Ty därtill ären I kallade, då ju Kristus själv led för eder och efterlämnade åt eder en förebild, på det att I skullen följa honom och vandra i hans fotspår.

1Pe 2:22  “Han hade ingen synd gjort, och intet svek fanns i hans mun.

1Pe 2:23  När han blev smädad, smädade han icke igen, och när han led, hotade han icke, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist.

1Pe 2:24  Och “våra synder bar han” i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och “genom hans sår haven I blivit helade”.

1Pe 2:25  Ty I “gingen vilse såsom får”, men nu haven I vänt om till edra själars herde och vårdare.

De som vägrar tro på Kristus gör sitt livs misstag! och i stället snubblar de på Kristus…   och ….domen väntar. /Maria

6 thoughts on “Bibeln /Levande tempel. /Man vägrar att tro…

 1. Hörnestenen är Jesus och hörnstenen snubblar man på, dvs man tror inte på Jesus, men den som tror blir räddad
  Det himmelska Jerusalem ja, som ska komma ner från himmelen. NT är ju allt som rör Jesus och vårt liv med eller utan honom, en ny himmel o en ny jord, ja.
  Jo jag håller med om det du säger detär rätt.
  Och egentligen skulle jag vilja säga som i UPPbokens sista rader, Kom, Herre Jesus…men det är många av oss som vill hinna göra mer först eftersom vi har en kallelse att vittna och göra Guds vilja. Vi vill…sänd oss…. /Maria

 2. “Det heter nämligen på ett ställe i skriften: ”Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall icke komma på skam.” (1Pe 2:6)

  Hörnstenen i Guds Rike är Jesus Kristus, säger den här versen. Hörnstenen är lagd i Sion. Eller hur?

  Om det himmelska Jerusalem, som ska komma ned vid tiden slut, talar Uppenbarelseboken.

  GT talar om jordelivet. NT om det kommande – Guds Rike, en ny himmel och en ny jord.

  Har jag fel? Vad säger du?

 3. Ja det är ett verkligt andligt bygge! som vi ska förvalta väl- det vi fått och hjälpa andra att komma in i samma
  Vi har inte förtjänat något men vi fick det ändå – av nåd.
  /Maria

 4. Ja så är det om våra synder och att vi får förlåtelse av Jesu offer, GT handlar ju om Jesus som skall komma Och NT att Jesus kommit, dött, uppstått och skall komma IGEN=evangelium som vi ska berätta om
  http://www.goodnewsarticles.com/
  Så ser länken ut- ändrade lite, det är en del predikanter som jag är tvivlande till på sidan t ex O Chambers m fl
  /Maria

 5. I Johannes evangeliet nämns Petrus som “en sten” (Joh 1:42) och Jesus själv som Templet (joh 2:20).

  Jesus säger: “Riv ner det här templet och jag ska bygga upp det efter tre dagar.” (2:19).

  Detta sa han när han var i Jerusalem innan Påsk. (2:23)
  Jesus är påskalammet som offrades för våra synder.

  “Se, Guds Lamm som tar bort världens synder,” säger Johannes Döparen (joh 1:29)

  I Hebreerbrevet står det i flera kapitel (kap 10-11 tex) om hur lagens offerriter och rättfärdighet övergick i Kristi nåd och rättfärdighet, som vi tillräknas utan att förtjäna dem!
  Jesus offrades som ett lamm, där oxar, getter och duvor offrats under Mose lag.

  De som tillhör honom är som levande stenar i Templet.
  Det är ett andligt bygge!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.