Tag Archive | vördnad

Moder.

 

 

147

Moder

I Israel intog modern en aktad ställning. Barnen var skyldiga henne samma vördnad som de var skyldiga fadern, 2 Mos 20:12;   21:15,   17;   3 Mos 19:3;   5 Mos 27:16;    Ords 10:1;   17:25;   Hes 22:7.
Den gifta kvinnan kunde inta en ledande ställning även ifråga om allmänna angelägenheter, jfr Dom 4:4;   2 Kon 22:14.
Hon intog alltså inte den alltigenom underordnade ställning som fallet är i bibelns länder fram till våra dagar, en ställning som företrädesvis beror på muhammedanismens inflytande.

NT ådagalägger också den största vördnad för moderkspaet, något som framför allt framgår av, att Guds Son blev människa och lät sig födas av en mänsklig moder. Ett av hans sista ord på korset gällde hans moder, Joh 19:27. ”Från korset som sin predikstol håller Jesus en predikan för alla tider över fjärde budet” (Stalker).
Ordet moder användes även i bibelns bildspråk.

En större stad kallas en moder i landet, 2 Sam 20:19. Även folket kan betecknas som en moder och de enskilda är då dess barn, Hos 2:2;   Jes 50:1;    Jer 50:12;    Hes 23:2.
Det himmelska Jerusalem är alla troendes moder, Gal 4:26.  Babylon (den antikristliga världsstaden) är modern till skökorna och de avskyvärda avguda väsendet, Uppenbarelseboken 17:5.     /Biblisk uppslagsbok

*
Moder. Vad betyder ordet moder för dig? En underbar mamma kanske…. Värdesätter man sin moder i dag, så som man borde? jag tror inte det och jag vet ju att många mödrar och fäder är djupt oroade och ledsna- över sina barn. Många mödrar mördas här i Sverige och i andra länder, var finns då kärleken? Den första modern, Eva, skapades…. och syndade tillsammans med Adam och det kan vi läsa om i 1 Mos 2.

/Maria

 

Fri. Vördnad, respekt, tillit. Ordsp 29:25

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Människofruktan kan inverka negativt på allt man vill företa sig. I extrema fall kan det innebära att man blir fånge i sitt eget hus. För gudsfruktan (VÖRDNAD, RESPEKT, TILLIT) gäller motsatsen: den frigör och helar.

Varför frukta människor vars förmåga att skada är begränsad till tillvaron här och nu?

Frukta Gud i stället. För dem som litar på honom kan han till och med omvandla människors illasinnade angrepp till något positivt.

Ordspr 29:25

25 Människofruktan har med sig snaror,
men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad.

/Maria