Tag Archive | Psalms

Att förledas av den onde

Matthew 24:5 Inspirational Image

Ja många skall komma i hans (Jesus) namn och ljuga om att de är han. Så många förledda människor har trott på det och gått fullkomligt vilse i de sekter och annat som uppstått. Varför? Jo för att människor inte har tillräcklig kunskap. Det blir faktiskt värre och värre med det problemet nu ju längre tiden lider.

De unga nu för tiden (många både unga o gamla) ger sig inte tid till att lära känna Jesus och går därför vilse och mister sina liv. De tror på de s k väckelsepredikanterna och får inte den kunskap de borde skaffa sig. I utlandet är det ännu större chans att bli vilseförd och det hastar emot slutet.

Psalms 5:11 Inspirational Image

12 Men alla som flyr till dig
ska få glädjas,
de ska jubla i evighet.
Du beskyddar dem,
de som älskar ditt namn
ska få fröjdas i dig,
13 för du, Herre,
välsignar den rättfärdige.
Du täcker honom med nåd
som en sköld.

Bibelns ord säger att jorden är platt, läs bibelorden

Jag har f ö inga kommentarer mer är att jag vet att Guds ord är sant och inte innehåller lögn. Se bibelorden i videon och det finns fler i bibeln… och tänk efter. Se mer i denna kategori Jorden är platt och Flat Earth

Joh Upp 20:7-9

Joh Upp 20:9

Job 37:21

Ps 19:1 berättar också, plus en stor mängd bibelord till som man kan hitta om man är vetgirig.

Foto Maria

Psalm 35. Herren är vårt skydd, vår frälsning. *Herre, vem är som du?..

Psalm 35:9 ...be joyful in the Lord...Rejoice!    Great is the Lord who delights in blessing his people with peace. Psalm 35:27

En psalm av David. Denna psalm, som så många andra, kan vi använda på våra egna liv, vi som blivit oskyldigt angripna och anklagade för att vi tror. Vi som blivit av med så mycket för Kristi skull. Vi som fortfarande letar efter nåd och får nåd hos Gud för att vi vet att vi tillhör honom och han kommer att rädda oss ur elden, d v s den pinan som finns i ugnen som vi lever i. Människor strider emot den troende och vill den inte väl. Skam och vanära vill man ge oss men Herren vill ge oss allt beskydd och all kärlek medan vi kämpar vår strid på jorden. Vi kan vara trygga hos honom, i hans ord och i hans famn! Var inte rädd- han är med dig!

Kapitel 35   

Oskyldigt anklagad
1 Av David.
Herre, kämpa mot dem
som kämpar mot mig,
strid mot dem
som strider mot mig!
2 Grip sköld och skydd
och kom till min hjälp,
3 dra fram spjutet
och spärra vägen
för mina förföljare.
Säg till min själ:
“Jag är din frälsning!”
4 Låt dem som vill ta mitt liv
få skam och vanära,
låt dem som planerar min olycka
tvingas tillbaka med skam.
5 Låt dem bli som agnar för vinden,
låt Herrens ängel driva bort dem.
6 Låt deras väg bli mörk och hal,
låt Herrens ängel förfölja dem.
7 Utan orsak dolde de sin nätgrop
för att fånga mig,
utan orsak grävde de den
för att ta mitt liv.
8 Låt fördärvet drabba dem oväntat,
låt dem fastna i nätet de lagt ut
och falla i gropen
till sitt eget fördärv.
9 Min själ ska jubla i Herren
och glädjas över hans frälsning.
10 Varje ben i min kropp ska säga:
“Herre, vem är som du?
Du räddar den svage
från hans överman,
den svage och fattige
från den som plundrar honom.”
11 Falska vittnen träder fram,
de frågar mig om saker jag inte vet.
12 De lönar mig med ont mot gott,
min själ är övergiven.
13 Men jag gick i sorgdräkt
när de var sjuka,
jag späkte min själ med fasta
och bad med böjt huvud.
14 Jag gjorde som för min vän,
som för min bror,
jag gick sorgklädd och böjd
som när man sörjer sin mor.
15 Men när jag faller
gläder de sig och gaddar ihop sig,
uslingar jag inte känner
gaddar ihop sig mot mig.
De river i mig utan uppehåll.
16 Bland gudlösa som hånar
för en kaka bröd
gnisslar de tänder mot mig.
17 Herre, hur länge ska du se på?
Befria min själ från deras härjningar,
mitt dyrbara liv från lejonen.
18 Jag ska tacka dig
i den stora församlingen,
prisa dig bland mycket folk.
19 Låt inte mina svekfulla fiender
få triumfera över mig,
låt inte dem som hatar mig
utan orsak
få blinka med ögonen.
20 Det är inte frid de talar,
de tänker ut svekfulla ord
mot de stilla i landet.
21 De spärrar upp sina gap mot mig,
de säger: “Haha, haha!
Vi har sett det med egna ögon!”
22 Du ser det, Herre.
Var inte tyst, Herre,
var inte långt från mig.
23 Vakna, res dig till mitt försvar,
ta dig an min sak,
min Gud och Herre!
24 Döm mig efter din rättfärdighet,
Herre min Gud!
Låt dem inte triumfera över mig,
25 låt dem inte få säga i sina hjärtan:
“Haha! Precis som vi ville!”
Låt dem inte få säga:
“Vi slukade honom!”
26 Låt alla som gläds åt min olycka
få skämmas och blygas,
låt dem som förhäver sig över mig
kläs i skam och vanära.
27 Men låt dem som unnar mig min rätt
få jubla och glädjas,
låt dem alltid få säga:
“Herren är stor,
han unnar sin tjänare frid!”
28 Då ska min tunga
förkunna din rättfärdighet,
ditt lov dagen lång.

Proverbs 8:35 ``For those who find me find life and receive favour from the LORD``

Liv/Life. Eternal life. New life. The love of God

         Bilder: Maria

Ja det ÄR skillnad på den gudfruktige och den gudlöse: —-   och vad är Liv och Tro?   Se bibelorden
Ps 58:4 De gudlösa är avfälliga från födseln, lögnarna far vilse ända från moderlivet.

Judas brev 1:17 Men ni, mina älskade, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: “I den sista tiden kommer hånfulla människor som drivs av sina gudlösa begär.” 19 Det är sådana som skapar splittring, oandliga människor som inte har Anden.
20 Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. 22 Mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtiga, 23 andra ska ni rädda genom att rycka dem ur elden. Och andra ska ni vara barmhärtiga mot, fast med fruktan så att ni avskyr till och med deras kläder som är nersmutsade av köttet.
24 Han som har makt att bevara er från fall och föra fram er fläckfria och jublande inför sin härlighet – 25 den ende Guden, vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära, majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.

Gud har gett alla oss människor LIV! Bara han är helig, bara han kan allt, bara han kan se och veta vilka vi är och vad vi går igenom, han har skapat oss. Han går med oss om vi vill och tror och för oss igenom till evigt liv.

Job 10:12 Liv och nåd gav du mig, din omsorg bevarade min ande.
Job 11:17 Ditt liv ska stråla klarare än middagsljuset, och mörkret ska vara som morgonljuset.
Ps 19:8 Herrens undervisning är fullkomlig, den ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant, det ger vishet åt enkla människor.
Ps 16:11 Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.
Ps 23:3 Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.
Ps 27:1 Av David. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för?
Ps 36:10 Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.
Ps 39:6 Som en handsbredd har du gjort mina dagar, min livslängd är som ingenting inför dig. Alla människor är bara en vindpust, hur säkra de än står. Sela
Ps 52:10 Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus, jag förtröstar på Guds nåd i evigheters evighet.
Ps 58:4 De gudlösa är avfälliga från födseln, lögnarna far vilse ända från moderlivet.
Ps 63:4 Din nåd är bättre än liv, därför ska mina läppar prisa dig.
Ps 119:9 Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord.
Ps 143:11 Herre, ge mig liv för ditt namns skull, rädda min själ ur nöden i din rättfärdighet.

Lita på Gud. Panikångest, satans trick. Lita på att Gud bär dig

Panikångest:

*
Gud är god! Han vakar över den som ber honom om hjälp och stöd i allt. Gud är med i allt och han ser dig och hör dig och vet allt om dig/oss. Panikångest är ett av satans trick, men Gud har lösningen på alla svårigheter.Tänk om människor visste att ALLA MÄNNISKORS DAGAR ÄR RÄKNADE OCH KÄNDA AV GUD. VÅRA LIV är KÄNDA av honom sedan vi blev hans skapelser. HAN är vår HJÄLP.

https://www.kingjamesbibleonline.org/Psalms-118-1_118-18/   Psalmen på engelska

Kapitel 118
1 Tacka Herren, för han är god,
evig är hans nåd.
2 Så ska Israel säga:
evig är hans nåd.
3 Så ska Arons hus säga:
evig är hans nåd.
4 Så ska de
som vördar Herren säga:
evig är hans nåd.
5 I min nöd ropade jag till Herren,
och Herren svarade
och gav mig rymlig plats.
6 Herren är med mig,
jag är inte rädd.
Vad kan en människa göra mig?
7 Herren är med mig,
han är min hjälpare.
Jag ska se i triumf
på dem som hatar mig.
8 Det är bättre att fly till Herren
än att lita till människor,
9 det är bättre att fly till Herren
än att lita till furstar.
10 Alla hednafolk omringade mig,
men i Herrens namn
avvärjde jag dem.
11 De omringade mig
och inringade mig,
men i Herrens namn
avvärjde jag dem.
12 De omringade mig som bin,
men slocknade som eld i törne.
I Herrens namn
avvärjde jag dem.
13 De stötte mig hårt
för att få mig på fall,
men Herren hjälpte mig.
14 Herren är min styrka
och min lovsång,
han blev min frälsning.
15 Fröjderop om frälsning
hörs i de rättfärdigas hyddor:
“Herrens högra hand
gör mäktiga ting!
16 Herrens högra hand upphöjer,
Herrens högra hand
gör mäktiga ting!”
17 Jag ska inte dö,
utan leva och förkunna
Herrens gärningar.
18 Hårt har Herren tuktat mig,
men han utlämnade mig inte
åt döden.
19 Öppna för mig
rättfärdighetens portar,
jag vill gå in genom dem
och tacka Herren.
20 Detta är Herrens port,
de rättfärdiga går in genom den.
21 Jag tackar dig
för att du svarade mig
och blev min frälsning.
22 Stenen som husbyggarna
förkastade
har blivit en hörnsten.
23 Herren har gjort den till detta,
underbart är det i våra ögon.
24 Detta är dagen
som Herren har gjort,
låt oss jubla och glädjas i dag!
25 O, Herre, fräls!
O, Herre, ge framgång!
26 Välsignad är han
som kommer i Herrens namn!
Vi välsignar er från Herrens hus.
27 Herren är Gud,
och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled
med lövrika kvistar
fram till altarets horn.
28 Du är min Gud,
jag vill tacka dig.
Min Gud, jag vill upphöja dig.
29 Tacka Herren, för han är god,
evig är hans nåd.

 

Hjärtan gläds i den mörkaste stund. Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.

161foto Maria

David ropar efter Guds beskydd från faror och fiender. Den säkraste tillflykten för oss är Gud. Vi ska söka Guds vilja i allt, vi ska söka hans råd och stöd- alltid. Vi får hjälp att söka hans vilja och förstånd att förstå–om vi söker. Livet vi lever blir då och då drabbat av svårigheter och vi kan tycka att det är nog och att man inte orkar mer. Men om man har Gud med sig och litar på honom i ALLT- då kommer man igenom svårigheterna..(Matt 5:45) Den troende har en speciell trygghet! som skiljer sig från  den hopplöshet, förvirring och undran över livets verkliga mening som många tvingas leva med. Den troende är väl bekant med VAD Gud vill med VÅRA LIV. Då kan våra hjärtan glädja sig i den mörkaste stund!

Psaltaren

16 Kapitlet

1
En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag tager min tillflykt till dig.

2
Jag säger till HERREN: »Du är ju Herren; för mig finnes intet gott utom dig;

3
de heliga som finnas i landet, de äro de härliga till vilka jag har allt mitt behag.»

4
Men de som taga sig en annan gud, de hava stora vedermödor; jag vill icke offra deras drickoffer av blod eller taga deras namn på mina läppar.

5
HERREN är min beskärda del och bägare; du är den som uppehåller min arvedel.

6
En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett arv som behagar mig väl.

7
Jag vill lova HERREN, ty han giver mig råd; ännu om natten manar mig mitt innersta.

8
Jag har haft HERREN för mina ögon alltid; ja, han är på min högra sida, jag skall icke vackla.

9
Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min ära fröjdar sig; jämväl min kropp får bo i trygghet.

10
Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven.

11
Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.

Vill DU ha hans hjälp? Den står att finna för dig också!

NamnlösMaria

Jesus i Psaltaren, profetior om Jesus

 

123

 

JESUS i Psaltaren:

 

Ps. 89:28. 110:1.
Ps 2:7. Jag vill förtälja om vad beslutet är;
HERREN sade till mig:
“Du är min son,
jag har i dag fött dig.
  Apg. 13:33. Hebr. 1:5. 5:5.

*

Ps 16:8. Jag har haft HERREN
för mina ögon alltid;
ja, han är på min högra sida,
jag skall inte vackla.
  Jes. 50:7. Apg. 2:25.
9. Fördenskull gläder sig mitt hjärta,
och min ära fröjdar sig;
jämväl min kropp
får bo i trygghet.
  Ps. 31:8.

10. Ty du skall inte lämna
min själ åt dödsriket,
du skall inte låta din fromme
få se graven.
  Apg. 2:27. 13:35.

*

Ps 22:1. För sångmästaren, efter “Morgonrodnadens hind”;
en psalm av David.

2. Min Gud, min Gud,
varför har du övergett mig?
Jag brister ut och klagar,
men min frälsning är fjärran.
  Ps. 10:1. Matt. 27:46. Mark. 15:34.
3. Min Gud, jag ropar om dagen,
men du svarar inte,
så också om natten,
men jag får ingen ro.
  Job 30:20. Ps. 88:2.

4. Och dock är du den Helige,
den som tronar på Israels lovsånger.
  Ps. 77:14.
5. På dig förtröstade våra fäder;
de förtröstade, och du räddade dem.
6. Till dig ropade de och blev hulpna;
på dig förtröstade de och kom inte på skam.
  Ps. 107:6.

7. Men jag är en mask,
och inte en människa,
till smälek bland män,
föraktad av folket.
  Jes. 52:14. 53:3.
8. Alla som se mig
bespotta mig;
de spärra upp munnen,
de skaka huvudet:
  Matt. 27:39. Mark. 15:29. Luk. 23:35.
9. “Befall dig åt HERREN!
Han befria honom,
han rädda honom,
ty han har ju behag till honom.”
  Matt. 27:43.

10. Ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet
och lät mig vila trygg vid min moders bröst.
  Ps. 71:6.
11. På dig är jag kastad allt ifrån modersskötet;
du är min Gud allt ifrån min moders liv.
12. Var inte långt ifrån mig,
ty nöd är nära,
och det finns ingen hjälpare.
  Ps. 35:22.

13. Tjurar i mängd omger mig,
Basans oxar omringa mig.
14. Såsom rovgiriga och rytande lejon
spärrar man upp gapet mot mig.
15. Jag är lik vatten som utgjutes,
alla mina leder har skilts åt;
mitt hjärta är såsom vax,
det smälter i mitt liv.
16. Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva,
min tunga låder vid min gom,
och du lägger mig i dödens stoft.
  Ps. 38:11.
17. Ty hundar omger mig;
de ondas hop har kringränt mig,
mina händer och fötter har de genomborrat.
  Matt. 27:31. Mark. 15:20. Luk. 23:33. Joh. 19:18. Apg. 2:23.
18. Jag kan räkna alla mina ben;
de skåda därpå, de se med lust på mig.
19. De dela mina kläder mellan sig
och kasta lott om min klädnad.
  Matt. 27:35. Mark. 15:24. Luk. 23:34. Joh. 19:23.

20. Men du, HERRE, var inte fjärran;
du min starkhet, skynda till min hjälp.
21. Rädda min själ från svärdet,
mitt liv ur hundarnas våld.

*

Ps 22:15. Jag är lik vatten som utgjutes,
alla mina leder har skilts åt;
mitt hjärta är såsom vax,
det smälter i mitt liv.

*

Ps 34:20. Den rättfärdige måste lida mycket,
men HERREN räddar honom ur allt.
  Ps. 37:24. Ords. 24:16.

***********

Ta till er bibelorden/verserna och se att Jesus är där i och berättar. Profetior om Jesus, han som skulle komma, och dö och uppstå och sedan komma igen.

 

 

 

 

Kan man vara som ett barn inför Gud? Ja. /Psalm 8

424foto Maria

 

Kan man vara som ett barn fastän man är vuxen eller gammal?

Ja det kan man, jag är det på många vis, och helst inför GUD.

Barn har en förmåga att tro på Gud  utan att tvivla och att prisa honom utan förbehåll.

Men när vi blir äldre är detta inte lika enkelt?  Det kan fordras träning för att nå dit att man kan vara fullständigt naturlig inför Gud och prisa honom så som han bör prisas och äras.

Be Gud att få vara som ett barn inför honom, utan något som hindrar en nära vandring med honom.

Psalm 8:  Gud och människa.
1. För sångmästaren, till Gittít; en psalm av David.

2. HERRE, vår Herre,
hur härligt är inte ditt namn
över hela jorden,
du som har satt
ditt majestät på himmelen!
  Hab. 3:3. Upp. 5:12.
3. Av barns och spenabarns mun
har du upprättat en makt,
för dina ovänners skull,
till att nedslå fienden och den hämndgirige.
  Matt. 21:16.

4. När jag ser din himmel,
dina fingrars verk,
månen och stjärnorna,
som du har berett,
  Ps. 102:26.
5. vad är då en människa, att du tänker på henne,
eller en människoson, att du låter dig vårda om honom.
  Job 7:17. Ps. 144:3. Hebr. 2:6.

6. Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen;
med ära och härlighet krönte du honom.
  1 Mos. 1:27.
7. Du satte honom till herre över dina händers verk;
allt lade du under hans fötter:
  1 Mos. 9:2. Matt. 28:18. Apg. 2:36. 1 Kor. 15:27. Ef. 1:22.
  Fil. 2:9.

8. får och oxar, allasammans,
så också vildmarkens djur,
9. fåglarna under himmelen och fiskarna i havet,
vad som vandrar havens vägar.

10. HERRE, vår Herre,
hur härligt är inte ditt namn
över hela jorden!

 

NamnlösMaria

Psalmerna pekar på Jesus. Vet DU vem han är?

Bild Bibel clip artMH900309391

 

mission

Vad står det om i Bibeln? Det är många som inte vet det, man tror att det räcker att läsa Gamla Testamentet och sluta där, för att det står om många krig och elände och man tror att Gud är en fruktansvärt elak Gud som dömer allt och alla, hela tiden, dygnet runt. Det är inte sant.

De troende har fått Gamla Testamentet och NYA Testamentet och det nya testamentet med Jesus som ger oss det Nya Förbundet att följa………..VEM ÄR DÅ JESUS? En kort redogörelse följer här:

Messias är Guds Son/ Ja

Han ska uppstår från de döda /det gjorde han

Han ska bli korsfäst/Ja han dog för alla människor

Han törstar på korset, enligt Guds plan/ Hur hade det varit för oss i samma situation?

Han kom för att göra Guds vilja/ Gör människor i gemen Guds vilja idag?

Hans rike ska bestå för evigt/ Ja det kommer en ny himmel och en ny jord

Han for upp till himlen/ ja, och han skall också komma tillbaka därifrån för att hämta de troende hem till sig.

Han ska komma tillbaka för att döma världen/ Nej, han är inte elak utan rättvis och han kommer att döma efter Livets bok

Hans ord är eviga och sanna/ Ja hans ord är de bästa för oss

Han är präst och kung i evighet/ Jaaaa Hallelujah! Präster i dagens kyrkor är inte ens frälsta, de lär inte ut om Jesus och hans blod på korset och frälsningen

*
Läs i psaltaren om vem han är, i Psalmerna står om detta du läser här ovan. Psalmerna syftar på Jesus,  det som skulle ske och som skedde, och som KOMMER.

*   *    *    *

Hvilken underbar morgen som meg venter. /Lytttilmusikken

Underbare morgen lys der hjemme hos min Gud.
Hvilken underbar morgen som meg venter.
Snart fra Himmelens bolig skjønn Han meg sender bud.

Mange spør meg : Hvordan kan du tro at livet ei tar slutt ?
Hvordan kan jeg si at Jesus snart er her ?
Det beror på flere saker, men de frelste er ennå her.
Bibelens klare løfter om en Himmel over der.

Alt det vakre som Gud skapte har vi nesten ødelagt.
Hva vi enn forsøker har vi ingen framtid her.
Men for den som tror på Jesus skal Han bygge en ny jord.
Den kan ei utslettes, nei, i evighet den er.

NamnlösMaria

 

Tjäna Gud? JA mer än gärna. / Haydn Violin Concerto Video

 

Namnlöstavla

 

 

Lyssna till underbar musik  och läs sedan om tjänande. Tjänar du Herren?

Joseph Haydn Violin Concerto in G major I mov.

 

Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan!
Du räddade mig ur folkets strider, du satte mig till huvud för hednafolk, folkslag som jag inte kände blev mina tjänare.
Genom dem blir din tjänare varnad, den som följer dem får stor lön.
Bevara också din tjänare för fräcka människor, låt dem inte ha makt över mig, så blir jag fullkomlig och fri från svår överträdelse.
De efterkommande skall tjäna honom, kommande släkten skall få höra om Herren.
dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du, min frälsnings Gud.
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, fräls mig genom din nåd.
HERREN friköper sina tjänares själar, ingen som flyr till honom skall stå med skuld.
Låt dem jubla och glädja sig som unnar mig min rätt. Låt dem alltid kunna säga: ”Lovad vare HERREN, som unnar sin tjänare frid!”
För sångmästaren, av HERRENS tjänare David.
Dölj inte ditt ansikte för din tjänare, ty jag är i nöd. Skynda att svara mig!
Hans tjänares barn skall få det till arv, de som älskar hans namn skall bo där.
Alla kungar skall falla ner för honom, alla hednafolk skall tjäna honom.
Han utvalde sin tjänare David och tog honom från fårhjordens fållor.
De har givit dina tjänares kroppar till mat åt himlens fåglar, dina frommas kött åt markens djur.
Varför skulle hednafolken få säga: ”Var är nu deras Gud?” Låt det inför våra ögon bli känt bland hednafolken, hur du hämnas dina tjänares utgjutna blod.
Bevara min själ, ty jag är din. Du, min Gud, fräls din tjänare som förtröstar på dig.
Gläd din tjänares själ, ty till dig, HERRE, lyfter jag min själ.
Vänd dig till mig och visa mig nåd. ge din makt åt din tjänare och fräls din tjänarinnas son!
”Jag har slutit ett förbund med min utvalde, med ed har jag lovat min tjänare David:
Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja.
Du har upplöst förbundet med din tjänare, du har vanärat hans krona och kastat den till marken.
Herre, tänk på din tjänares vanära, på vad jag måste uthärda av alla folk.
Att tjäna Gud är inget som man gör då man har en stund över, man tjänar honom hela livet, alltid,  är man frälst så vet man hur underbart god Gud är och hur gärna man vill göra HANS VILJA!

Bild Maria

 

*

 

NamnlösMaria