Tag Archive | Jesus i Psltaren

Jesus i Psaltaren, profetior om Jesus

 

123

 

JESUS i Psaltaren:

 

Ps. 89:28. 110:1.
Ps 2:7. Jag vill förtälja om vad beslutet är;
HERREN sade till mig:
“Du är min son,
jag har i dag fött dig.
  Apg. 13:33. Hebr. 1:5. 5:5.

*

Ps 16:8. Jag har haft HERREN
för mina ögon alltid;
ja, han är på min högra sida,
jag skall inte vackla.
  Jes. 50:7. Apg. 2:25.
9. Fördenskull gläder sig mitt hjärta,
och min ära fröjdar sig;
jämväl min kropp
får bo i trygghet.
  Ps. 31:8.

10. Ty du skall inte lämna
min själ åt dödsriket,
du skall inte låta din fromme
få se graven.
  Apg. 2:27. 13:35.

*

Ps 22:1. För sångmästaren, efter “Morgonrodnadens hind”;
en psalm av David.

2. Min Gud, min Gud,
varför har du övergett mig?
Jag brister ut och klagar,
men min frälsning är fjärran.
  Ps. 10:1. Matt. 27:46. Mark. 15:34.
3. Min Gud, jag ropar om dagen,
men du svarar inte,
så också om natten,
men jag får ingen ro.
  Job 30:20. Ps. 88:2.

4. Och dock är du den Helige,
den som tronar på Israels lovsånger.
  Ps. 77:14.
5. På dig förtröstade våra fäder;
de förtröstade, och du räddade dem.
6. Till dig ropade de och blev hulpna;
på dig förtröstade de och kom inte på skam.
  Ps. 107:6.

7. Men jag är en mask,
och inte en människa,
till smälek bland män,
föraktad av folket.
  Jes. 52:14. 53:3.
8. Alla som se mig
bespotta mig;
de spärra upp munnen,
de skaka huvudet:
  Matt. 27:39. Mark. 15:29. Luk. 23:35.
9. “Befall dig åt HERREN!
Han befria honom,
han rädda honom,
ty han har ju behag till honom.”
  Matt. 27:43.

10. Ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet
och lät mig vila trygg vid min moders bröst.
  Ps. 71:6.
11. På dig är jag kastad allt ifrån modersskötet;
du är min Gud allt ifrån min moders liv.
12. Var inte långt ifrån mig,
ty nöd är nära,
och det finns ingen hjälpare.
  Ps. 35:22.

13. Tjurar i mängd omger mig,
Basans oxar omringa mig.
14. Såsom rovgiriga och rytande lejon
spärrar man upp gapet mot mig.
15. Jag är lik vatten som utgjutes,
alla mina leder har skilts åt;
mitt hjärta är såsom vax,
det smälter i mitt liv.
16. Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva,
min tunga låder vid min gom,
och du lägger mig i dödens stoft.
  Ps. 38:11.
17. Ty hundar omger mig;
de ondas hop har kringränt mig,
mina händer och fötter har de genomborrat.
  Matt. 27:31. Mark. 15:20. Luk. 23:33. Joh. 19:18. Apg. 2:23.
18. Jag kan räkna alla mina ben;
de skåda därpå, de se med lust på mig.
19. De dela mina kläder mellan sig
och kasta lott om min klädnad.
  Matt. 27:35. Mark. 15:24. Luk. 23:34. Joh. 19:23.

20. Men du, HERRE, var inte fjärran;
du min starkhet, skynda till min hjälp.
21. Rädda min själ från svärdet,
mitt liv ur hundarnas våld.

*

Ps 22:15. Jag är lik vatten som utgjutes,
alla mina leder har skilts åt;
mitt hjärta är såsom vax,
det smälter i mitt liv.

*

Ps 34:20. Den rättfärdige måste lida mycket,
men HERREN räddar honom ur allt.
  Ps. 37:24. Ords. 24:16.

***********

Ta till er bibelorden/verserna och se att Jesus är där i och berättar. Profetior om Jesus, han som skulle komma, och dö och uppstå och sedan komma igen.