Tag Archive | psaltaren 16

Hjärtan gläds i den mörkaste stund. Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.

161foto Maria

David ropar efter Guds beskydd från faror och fiender. Den säkraste tillflykten för oss är Gud. Vi ska söka Guds vilja i allt, vi ska söka hans råd och stöd- alltid. Vi får hjälp att söka hans vilja och förstånd att förstå–om vi söker. Livet vi lever blir då och då drabbat av svårigheter och vi kan tycka att det är nog och att man inte orkar mer. Men om man har Gud med sig och litar på honom i ALLT- då kommer man igenom svårigheterna..(Matt 5:45) Den troende har en speciell trygghet! som skiljer sig från  den hopplöshet, förvirring och undran över livets verkliga mening som många tvingas leva med. Den troende är väl bekant med VAD Gud vill med VÅRA LIV. Då kan våra hjärtan glädja sig i den mörkaste stund!

Psaltaren

16 Kapitlet

1
En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag tager min tillflykt till dig.

2
Jag säger till HERREN: »Du är ju Herren; för mig finnes intet gott utom dig;

3
de heliga som finnas i landet, de äro de härliga till vilka jag har allt mitt behag.»

4
Men de som taga sig en annan gud, de hava stora vedermödor; jag vill icke offra deras drickoffer av blod eller taga deras namn på mina läppar.

5
HERREN är min beskärda del och bägare; du är den som uppehåller min arvedel.

6
En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett arv som behagar mig väl.

7
Jag vill lova HERREN, ty han giver mig råd; ännu om natten manar mig mitt innersta.

8
Jag har haft HERREN för mina ögon alltid; ja, han är på min högra sida, jag skall icke vackla.

9
Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min ära fröjdar sig; jämväl min kropp får bo i trygghet.

10
Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven.

11
Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.

Vill DU ha hans hjälp? Den står att finna för dig också!

NamnlösMaria