Tag Archive | link

Angående kontanterna i Sverige.. och Grekland och andra länders ekonomi, och antikrist inträde. Kaos? Faller EU snart?

Antikristliga
Detta är ett utdrag från en artikel på Kristoffer Hells hemsida
och artikeln hittade jag här:

Kontanterna borta 2017?

Det här är vad vi tror: kontanternas slutgiltiga utrotande ligger inte decennier i framtiden (som ibland påstås avkontantväsendets fiender) utan betydligt närmare.Vi kommer bli överraskade om det fortfarande går att betala med kontanter i Sverige under julruschen 2017.

Eftersom frågan är kontroversiell, gissar vi att nådastöten kommer att maskeras av, och synkroniseras med, andra kriser: kanske i skuggan av vad som för närvarande pågår inom EU med finansoligarkernas krig mot Grekland – eller en eskalation av alla dessa krig som pågått sedan den 11:e september 2001.

En otippad kuse skulle kunna vara att bankerna bak lyckta dörrar obstruerar det byte av sedlar och mynt som planeras genomföras i Sverige 2015-2017.

Den entitet som ska genomföra bytet är ju de kontanthatande privatbankerna själva, vilka skulle kunna göra tillvaron svår för de som rent fysiskt skall genomföra utväxlingen – detaljhandeln.

Kanske går det inte heller att utesluta någon form av repris på 2009 års spektakulära storrån i Västberga – där förövarna använde helikopter.

Det var så skrämselkampanjen mot kontanterna startade 2009, samma år som bankerna i raskt takt började fasa ut kontanterna ur sina kontor: med ett rån mot en kontantdeepå som rikspolisen hade förkännedom om, men hindrade Stockholmspolisen från att stoppa.

Föreställningen följde den gamla beprövade frimurar-formeln för social omdaning: problem – reaktion – lösning, eller Ordo ab Chao (ordning ur kaos).

Lösningen som eftersöktes var kontanternas utrotande.

Läs hela artikeln här:

http://blueshift.nu/dolda-agendan-stora-forvirringen-kontanterna-borta-2017/
Och om hur Danmark kan bli det första kontantlösa samhället:

http://www.dn.se/ekonomi/danmark-kan-bli-forsta-kontantlosa-samhallet/

****************

LÄS MER: ac1062 Det handlar om mer än Grekland:

Spänningen stiger och det finns ju de som vet alla sanningar runt detta med ländernas ekonomi, och vad vet vi? Vi gräver efter sanningen och vi troende vet att det kommer tider då Antikrist skall ”komma med en lösning på alla problem”. Svårt att lura ut vad det kan vara? Nej det är bara att läsa bibeln.
NamnlösMaria

Chemtrail. Flera video som visar dig sanningen om chemtrails.Se länk.

 

Foto Maria

Foto Maria

Ännu en gång måste jag ta fram bevis på hur CHEMTRAIL förstör vår värld, vår jord, den jorden som Gud skapade men som människan har förstört.

Läs den svenska texten som du hittar på videos och tänk efter vad det är som man undanhåller oss: sanningen om vad de sprutar ned över oss. Det står i bibeln om hur de sista tiderna skall bli och detta tycks vara början på helvetessjukdomar som redan har och kommer att drabba människorna.!! Och ingen av dem som styr VÅGAR ELLER VILL ELLER KAN SVARA på mail och upprop och frågor!!! Se noga och förstå vikten av detta allvar och förstörelse.

Det står i bibeln om sådant som skall drabba jorden i de sista tiderna.

 

http://ivansbj.blogspot.se/2014/10/tysk-dokumentar-om-chemtrails.html

Ur innehållet:

Dessa aerosoler kan uppehålla sig i atmosfären upp till ett år innan de faller ner på jorden i form av toxiska partiklar

Det som händer under flera decennier över våra huvuden börjar man diskutera som en möjlighet i vetenskapliga kretsar.
*

Snart kommer det att falla 40 liter vatten per kvm/timme och hagel stor som tennisbollar

Föreningar av Aluminium och Barium binder luftfuktighet

*

Många av de flygplan som sprider chemtrails är så kallade tankflygplan med en enorm kapacitet.  Dessa flygplan har ingen märkning och är helt anonyma 

*

När det är slut i tanken så upphör sprejningen – lägg märke till flygplanet

*

En till två timmar innan soluppgång helst då det inte blåser ser man i horisonten de första chemtrails flygplan. I dessa morgontimmar har chemtrailsspår riktning från samma sida som solen går upp och i riktning med blåsten. I denna fas är det typiskt med kortare spår framför allt om blåsten kommer från väst.  Det som är karakteristiskt under besprutning är ringar runt solen som aluminium och barium förorsakar genom att bryta ljuset

*

Under förmiddag förenas det hundratals stabila mjölkgrå spår som bildar en matta av molntäcke. Dessa metallföreningar binder fukten och därmed minskar solstrålningen vilket saktar ner de varma luftmassor som stiger uppåt. Negativ påverkan på människans fysiska och psykiska välbefinnande är omfattande. Luftvägar blir irriterade, det kan uppstå problem med minne eller huvudvärk och fysisk svaghet.  Strontium är dessutom radioaktivt! Härifrån härstammar alla sjuktillstånd som har med luftvägar att göra, neurofysiska störningar som är kopplade allt oftare med demens och Alzheimers. Dessa metallpartiklar är bundna i nano fibrer som man sedan andas in. Dessa fibrer samlas i lungor och deras långvariga effekt är okänt.  Framför allt en ansamling av strontium i kroppen förorsakar hög risk att insjukna. Strontium är radioaktivt.     

*
Detta är helgalet, om du frågar mig.

 

Artikeln hämtad från: http://bakom-kulisserna.webnode.se/

 

NamnlösMaria