Tag Archive | DOP

Dopet till Kristus

Dopets djupa betydelse

Dopet har åter kommit upp i videos på YouTube och jag har tittat lite på vad Paulus faktiskt skriver om detta i Romarbrevet 6. Han ställer först en fråga som han förklarar för att sedan ge sin slutsats.

Rom. 6:1-11 Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? 2 Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den?

3 Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? 4 Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 5 Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. 6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. 7 Ty den som är död är friad från synd. 8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom. 9 Vi vet att Kristus aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. 10 Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud.

11 Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.

Synden och dopet

Vilka slutsatser kan vi dra av Paulus ord om dopet i Rom. 6?

 1. Vi döps till Hans död.
  1. Om vi inte döps lever vi kvar under lagen.
  2. Den som inte döps kommer dömas av lagen.
  3. Den som inte döps till Kristus uppstår först vid domen vid den slutgiltiga domen efter tusenårsriket.
 2. Vi är förenade med honom genom Hans död för att vi skall vara förenade med Honom genom uppståndelsen.
  1. Vi blir förenade med Kristus genom dopet till Hans död.
  2. Den som är döpt ska därför också uppstå med Honom.
  3. Den som döps till Kristus har del i den första uppståndelsen.
 3. Den som är död är friad från synd.
  1. Synden tillräknas inte den som är död.
 4. Den som har dött med Kristus skall också leva med honom.
  1. Genom dopet bekänner vi att vi vill leva som Han levde.
  2. Genom dopet lever vi i Kristus det nya livet.

Dopet visar vår tro på Jesu verk för oss, och det är en öppen bekännelse av denna tro. Dopet är en bön om ett rent samvete inför Gud. Det gamla begravs och det nya uppstår. Detta sker i tro på att vi nu lever ett nytt liv inför Gud i Kristus, och att vi inte längre vill ha del av världens synder och ondska.

Den som inte döper sig visar att denne inte tror att det är möjligt att leva det nya livet, och tar därför heller inte del av kraften i Hans uppståndelse. Genom att vi befriats från synden kan vi helgas. Om vi inte befriats från synden genom en död som Hans kommer vi heller inte helgas, och utan helgelse ska ingen få se Gud.

Om du säger att du tror på Jesu verk på korset för dina synder och Hans uppståndelse för din rättfärdighet, ska du visa det genom att låta döpa dig till Kristus. Och dopet är inget som sker i hemlighet. Det är en offentlig bekännelse inför världen, inför andevärldens furstar och väldigheter och framför allt inför Gud, att du är en följare av Herren Jesus Kristus.

Kom ihåg att det är bara de döda som uppstår. Och om du inte dött med Kristus har du heller inte del i den första uppståndelsen. (Tillägg: Varför beskriver Bibeln Två Uppståndelser?)

Studien av dessa verser visar hur viktig dopet är för vår tro och våra liv här i världen, men också inför evigheten. Lever vi ett liv i tron på Jesu verk för oss så kommer Han bevara oss genom allt.

Därför att jag har dött med Kristus kommer jag leva för Kristus, och därför att jag lever för Kristus kommer jag uppstå med Kristus. Så, ja, genom dopet visar vi genom vår gärning att vi tror. Men

Jak. 2:17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.

Jak. 2:26 Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar dö.

Jag kom till tro för 34 år sedan och döptes kort tid därefter. Efter 12 år som frälst hände svåra saker och jag kom fel i livet. Synden kom smygande in och bedrog mig. Jag sökte Gud även då men tog inte itu med synden. Jag bad Gud om en utväg och fick det därför att Han hade omsorg om mig.

Gud påminde mig om att jag hade döpts till Kristus och att jag var död från synden och att den synd jag gjort inte kommer tillräknas mig. Det blev till en stor tröst när Han upprättade mig. Jag kunde tänka tillbaka till den dagen jag dog och uppstod med Kristus, det gav en oerhörd styrka till min själ. Dopet var en fysisk påminnelse om Guds ords sanning och gav frimodighet att stå upp och predika Guds ord. Inte en tanke på fördömelse kunde riva ner det Gud gjort i mitt liv, för jag visste att jag var död från synden och levde för Gud i Kristus Jesus.

Dopet är en mäktig bekännelse inför andevärldens furstar och väldigheter, och en makalös bekännelse inför Gud.

Låt döpa dig och följ Herren.

/Jon-Are Pedersen.

Rättfärdig inför Gud–

– KAN EN MÄNNISKA STÅ RÄTTFÄRDIG INFÖR GUD? /Midnattsropet

Appell av Michael Hafsahl

Idag är det exakt 24 år sedan jag blev döpt. Det var sommarkonferens, jag hade blivit andedöpt torsdag kväll, och blev döpt lördag kväll. Jag är så glad för att frälsningen håller. Det man har i Kristus är något alldeles underbart som inte världen på något sätt kan förstå eller greppa tag i. Man måste själv komma till Jesus och uppleva frälsning. Uppleva vilken underbar kraft det finns i Jesu namn.
Om jag gick ut på gatan och frågade de tio första människorna jag mötte vad de har för uppfattning om de kristna – om jag då förutsätter att de människor jag möter inte är kristna, så tror jag de kommer att säga: – Jag tror de har det ganska tråkigt.  Det är så mycket lagar, bud och regler. Om man ska vara en kristen, så finns ingen glädje kvar. Många har den uppfattningen om oss kristna, vilket är en total missuppfattning!
I Apostlagärningarna läser vi om Filippus som fick fly från Jerusalem. Han kom ned till Samarien, och   predikade Kristus för samarierna. Resultatet av hans predikan läser vi också: -”Det blev stor glädje i den staden.” Det  är sanningen om kristenlivet. När man får höra budskapet om Jesus Kristus, så skapar det glädje i människors liv. En som var i härligheten hos Gud steg ned för din skull. Han dog på ett kors för din skull, han blev lagd i en grav för din skull, han uppstod på tredje dagen för din skull, och nu välkomnar han dig in i sin gemenskap. Det blev stor glädje i staden.

Vi människor har vår uppfattning av vad som måste till för att vi ska bli glada. Jag måste ha ett bättre hus. Jag måste ha en båt i skärgården eller en stuga uppe i fjället. Då blir jag glad. Eller så ska jag ha den nyaste modellen av BMW, med luftkonditionering och det hela – då blir jag nöjd och glad. Om männen som Filippus talade med i Samarien står det inte att de fick något nytt. Inga nya kameler, ingen ny stuga vid Medelhavet – ingenting av allt det vi tror vi måste ha för att livet ska bli bra. Men han predikade Kristus, och det blev stor glädje i den staden, pris ske Gud!
I Jobs bok, som är bland de äldsta skrifter vi har i Bibeln, heter det så här:
-Kan en människa stå rättfärdig inför Gud, kan en människa vara ren inför sin skapare? (Job 4:17)
Det här är kanske frågornas fråga: ”Kan en människa stå rättfärdig inför Gud? ”
Världen har en mängd frågor, men samtidigt väldigt få svar att komma med. Det ställs frågor i media, det ställs frågor överallt där människor möts. Hur, varför? Man tänker att vi som är kristna borde kunna komma med svar. Vi bör komma med svar på det politiska området, på det ekonomiska området, på områden som har med mänskliga relationer att göra. Man tycker att vi ska komma med svar på allt detta. Men vi har en fråga att ställa som är mycket viktigare än allt detta. Och den är formulerad i Jobs bok:  Kan en människa stå rättfärdig inför Gud?  När man säger detta till människor, så säger de: ”Det måste väl vara väldigt egoistiskt att bry sig om en enda människa, hur hans förhållande är till Gud! Det måste finnas större saker att bry sig om. Tänk på alla problem i världen. Tänk på människor som lever i det jordbävningsdrabbade Haiti. Det borde vara något att tänka på. Tänk på svältkatastroferna i Afrika! Tänk på vad som hände i Japan! Det finns större ting att bry sig om än en enda människas förhållande till Gud. Det här måste vara viktigare än en enda människa.”
Det är sant att det finns viktiga frågor som pockar på vår uppmärksamhet. Men jag vill ändå påstå att den fråga jag nu ställt är så mycket viktigare för den enskilda människan. Det kommer en dag, då varje människa blir tvungen att svara på den här frågan: – Kan en människa stå rättfärdig inför sin Skapare? Och min fråga är: vad har du kommit fram till för svar på denna fråga? Du kan inte fly ifrån den. Om du går upp på de högsta höjder, om du går ned i de djupaste djup, om du vänder dig mot nord, syd, ost eller väst – förr eller senare kommer du att ställas inför denna fråga. Det kommer att krävas ett svar av dig.
 – Kan en människa stå rättfärdig inför Gud? Det jag här säger är den absolut viktigaste frågan, för hela evigheten beror av vad du har för svar på denna fråga. Därför alla människor kommer en dag att stå framför Gud och avkrävas svar. Vad har du människa att ställa fram den dag frågan ljuder? Jag är en god människa. Jag har gjort mitt bästa. Jag har varit god och snäll, trevlig och rar. Jag har försökt leva upp till en viss standard. Jag har gjort vad jag kan… Min vän, jag är ledsen – det räcker inte den dagen.

En gammal predikant sa så här en gång: Tänk på en röntgenapparat, multiplicera den med evigheten, så förstår du kanske någonting av hur Gud ser. Han ser igenom, han vet hur det är fatt, och vad du själv har att komma med. Det du har räcker inte när den frågan ska ställas, för Gud är en rättfärdig domare. Därför kommer ingenting av det människan har att ställa upp med att nå upp till Guds standard. Gud är helig, Gud är ljus. Det heter att vår Gud är en förtärande eld.

Problemet är att människans syn på Gud är helt inadekvat. Man ser en så liten Gud. Man tror att det man själv har räcker till. Sanningen är att det är totalt otillräckligt. Men vi har något annat att komma med, pris ske Gud. Och jag är så glad att jag har hittat det svaret, att jag har funnit lösningen på frågan som jag presenterar för dig här. Svaret är Jesus Kristus, pris ske Gud! Jag säger åter, det är Jesus Kristus, och ingen annan. Han är svaret på frågan: – Kan en människa stå rättfärdig inför Gud?  Och jag säger för tredje gången: Ja, det kan hon om hon vänder sig till Jesus Kristus. Om hon kommer till honom, kan hon svara ja på frågan. Man kan peka på Jesus och säga: Jag har tagit min tillflykt till den här mannen. Det är Honom jag litar på här i tiden Jag har tagit min tillflykt till honom. När man står inför Gud med sin egen kraft och rättfärdighet, så räcker det inte till, men om du kommer och pekar på Jesus: Det är honom jag litar på, det är honom jag satsat på – då ska du veta att det räcker för tid och evighet. Om du tagit din tillflykt till Jesus Kristus, om du tagit din tillflykt till Golgataverket, om du tagit din tillflykt till Jesu blod, då ska du veta att det räcker. Det är det enda som räcker, det enda som gör att en människa kan stå rättfärdig inför sin Gud.
Men det är inte bara svaret på den frågan, det är också svaret på alla andra frågor människan ställer sig. Det är svaret på människornas förhållande till varandra. Om man ska komma i rätt förhållande till sina medmänniskor, så gäller samma svar, och det är Jesus Kristus.  Hur ska man kunna leva i frid; i rätt förhållande till sina bröder och systrar? Hur ska man kunna älska varandra? Svaret är: Jesus Kristus, pris ske Gud!
Jag vet inte om du har hittat svaret på frågan om en människa kan stå rättfärdig inför Gud. Men jag lyckönskar dig att du nu tagit del av detta budskap och har fått höra att det finns ett svar. Det är Jesus Kristus, och han vill möta dig till frälsning och befrielse. Han önskar inget annat än att du ska öppna ditt hjärta och säga: Herre, kom in i mitt liv, förvandla mig och gör mig till en ny människa. Tag ut stenhjärtat, och sätt in ett hjärta av kött!
Du kanske är en kristen som tänker: det här når inte jag upp till! Men Gud vill möta också dig. Det heter så här i Efesierbrevet:
– Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus (Ef 2:6)
Det står inte att han ska sätta oss där någon gång i framtiden. Det står att han har satt oss med honom i himlen, i Jesus Kristus! Det är vad du är inbjuden till! Till detta är du hälsad välkommen! Också du kan få uppleva det här! Har du hört något så underbart? Han har uppväckt oss med honom! Vi som var döda, vi som inte hade någon möjlighet. Han har uppväckt oss med honom! Men det slutar inte där. Han har satt oss med Jesus Kristus i den himmelska världen. Idag är du välkommen att ta del av gemenskapen, ta del av kärleken, ta del av hela det fantastiska livet som finns hos Jesus Kristus.

Ta emot Jesus Kristus, så ska du få uppleva den glädjekälla som porlar fram inifrån, ett flöde som ingen kan stoppa, som ger glädje, frihet och evigt liv. Jag önskar att jag kunde ropa dig in i Guds rike, men det kan jag inte. Du måste själv öppna ditt hjärta och säga ja till Jesus. Jag lyckönskar dig till att ta detta steg. Öppna ditt hjärta, säg: Ja, Herre, kom in och förvandla mitt liv! Då kommer också du att få ta del av detta. Ta emot det i Jesu namn! Amen.

PUBLICERAT I MIDNATTSROPETMÄRKT MED ETIKETTERNA 201105MICHAEL HAFSAHL

FRÅN: MIDNATTSROPET.se där du kan prenumerera gratis på deras tidning.

Maria: -Jag skulle vilja säga att livet blir inte bara ett glädjerus då man möter Jesus, det kan bli väldigt tuffa tag då man väljer att leva med honom. Man är glad och nöjd och älskar JESUS men livet kan bli tufft eftersom SATAN står emot Jesus och den frälsning man fått. Det blir s a s KRIG på alla nivåer. MEN JESUS och du vinner om man bemödar sig med att vara en lärjunge som inte ger upp och inte viker undan problemen. STÅ FAST ! !! Amen.

Midnattsropet, / 2 artiklar./ Gratis bibel finns att få, skriv i Gästbokens mail

Här finns vatten – vad hindrar …

 Text: Stina Fridolfsson

Det var sensommar, och en ovanligt vacker och skön söndag. Det var sällsport lyckat, eftersom vi var inbjudna till Pelle Linds torp utanför Örebro för att övervara ett dop. Hans blyga och tillbakadragna svägerska ville absolut döpas, men inte i något stort, offentligt sammanhang. Det blev alltså torpet, som vi lotsades till genom att ansluta oss till Pelle när han åkte från sin förort i stan.
Det var en slingrig grusväg, uppåt en bergshöjd. Och där fanns också en idyllisk sjö.
När vi kom fram, var några släktingar och vänner där. Sten, den äldste svågern, var redo att både läsa några bibelord och döpa.
Några hade gitarrer med, och vi sjöng bland annat sången ”Jag har beslutat att följa Jesus”.
Vi påmindes om att den som tror och bliver döpt ska bli frälst. Underbara löften!
Snart gick dopförrättare och dopkandidat ut i vatten till midjehöjd, och så klingade så underbart orden:
– Jag döper dig till Kristus; i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen! Och  den trosvissa dopkandidaten fick så begravas och manifestera uppståndelse till nytt liv!
Så bjöds vi till det hemtrevliga gamla torpet på riktig fest. Och ännu en överraskning:
Dopkandidaten och hennes man ville äntligen manifestera sitt äktenskap med att få den församlade gruppens välsignelse över sitt förbund, och dopförrättaren och svågern var inte sen att ge dem tillfälle att uttala sitt ja till frågan om de var redo att uttala sin kärlek till varandra och svara ja till frågan om de var redo att älska varandra i nöd och lust.
Det blev alltså både en triumferande begravning och bröllopsfest på samma dag! En välsignad samvaro, där vi också fick njuta av tårtor av alla slag!
En fin dag att minnas, med det gemensamma evighetsperspektivet som bärande vision!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Avslöjad synd är nåd från Gud

Ledarartikel

– Driv ut ifrån er den som är ond, är ett citat hämtat från Paulus brev till församlingen i Korint, där en mycket svår synd hade uppdagats. Församlingen hade uppenbara svårigheter med att se, förstå och hantera situationen, varför Paulus med skärpa tvingas gripa in och säga: ”… ni borde ha blivit så bedrövade, att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets”. Situationen var allvarlig och enda möjligheten för församlingen att komma vidare var att i grunden göra upp med det som var osunt och omoraliskt.
I våra dagar – i kölvattnet av det världsomfattande metoo-uppropet – har många fall av otukt och missbruk i ledarställning avslöjats. Vittnesmål efter vittnesmål har målat upp de mest förfärliga lidanden som de drabbade fått genomgå. Men det är inte bara bland världens barn övergreppen pågått utan även i sammanhang där den typen av agerande borde vara omöjligt, nämligen inom kristna församlingar. De drabbade är vanligtvis personer som står i beroendeställning till förövaren varför det kan gå många år innan ett avslöjande sker. Dock vet vi att allt förr eller senare måste komma fram i ljuset. Någon annan väg framåt finns inte.

För den kristna församlingen är omoral och otukt en synd man aldrig kan skyla över. Nya testamentet lyfter gång på gång fram hur viktigt det är att leva i trohet inom äktenskapet. Exempelvis skriver Hebreerbrevets författare: ”Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma” (Heb 13:4). Äktenskapet är också en bild som bibeln använder för att beskriva församlingens förhållande till Jesus, brudgummen: ”Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den” (Ef 5:25). På samma sätt uppmanar Paulus i sitt brev till Timoteus att den som vill få en församlingsledares tjänst skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare (1 Tim 3:2).

Riktlinjerna för hur Guds folk ska leva i förhållande till Gud och varandra är tydliga. Det handlar om ett liv i rättfärdighet, värdighet och renhet. Dess motsats går att finna i världens politik med ibland direkta uppmaningar till sexuell lössläppthet. Där är förfallet väl utbrett och accepterat. I världens politik raseras familjens stabilitet medvetet. Paulus skriver att Gud kommer att döma världen, att det inte ankommer oss att göra. Men varje gång då vänner i kristna församlingar blir utsatta, är det en tragedi som i allra högsta grad drabbar oss var och en.
Tidningsrubriker som lyft fram prästers övergrepp har under de senaste åren varit många. Flera olika samfund har pekats ut men främst fokuseras på den gigantiska romerska katolska kyrkan där ett oändligt antal personer efter många års trauman trätt fram. Exempelvis berättar tidningen Dagen om hur över 300 präster under 70 års tid förgripit sig på fler än 1 000 barn! (17/8). Artikelförfattaren skriver om mörkläggning som gjorts och konstaterar att ”när kyrkan behöver skyddas från sanningen, då har hela evangeliets förkunnelse förvanskats”.
Församlingen är bärare och förmedlare av det enda budskap som i sanning kan ge människor frihet. Sanningen ska göra er fria, sa Jesus. Evangelium är det glada budskapet om frälsning och befrielse från all form av förnedring. Trots det finns det förmodligen också inom kristenheten ett mörkertal av personer som bär på bittra ouppklarade och oförsonade erfarenheter. Vid sådana fall måste det finnas en beredskap i församlingen, även i Maranataförsamlingen, att lyssna och bana väg för de som drabbats och som söker upprättelse.

Slutmålet är att vi allesammans en dag ska stå ansikte mot ansikte inför vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och det som då betyder något är att vara försonad och ha ett rent hjärta inför Gud och människor. Det är här och nu i tiden det måste ske. Avslöjad synd är nåd från Gud.

– Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars … Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men  utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid (Heb 4:13,15-16).

För Maranataförsamlingen i Stockholm

Tage Johansson
Hans Lindelöw
Robin Vidén
Werner Eriksen
Emanuel Johansson
Roger Lindroos
Berno Vidén

Omvänd er! /Döpta i vatten till omvändelse

Matteus evangelium Kapitel 3

Johannes Döparen

1 Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och förkunnade i Judeens öken 2 och sade: “Omvänd er! Himmelriket är nära.” 3 Det var om honom det sades genom profeten Jesaja:En röst ropar i öknen:Bana väg för Herren,gör stigarna raka för honom!4 Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. 5 Folket i Jerusalem och hela Judeen och hela Jordanområdet kom ut till honom, 6 och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.7 Men när han såg att många fariseer och saddukeer kom till platsen där han döpte, sade han till dem: “Huggormsyngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. 9 Och tro inte att ni kan säga inom er: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar.10 Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden.11 Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige Ande och eld. 12 Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.”

Jesus blir döpt

13 Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. 14 Men Johannes försökte hindra honom och sade: “Jag behöver döpas av dig – och du kommer till mig!” 15 Jesus svarade honom: “Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet.” Då lät han det ske.16 När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. 17 Och en röst från himlen sade: “Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje.”

Tiden är lång sedan Jesus döptes i vatten. Tiden är kort innan Jesus kommer tillbaka och hämtar hem den troende. Låt er omvändas, låt er döpas, låt er lära känna Jesus Kristus, Vår HERRE.

Persecution of the Church of Christ

Persecution of the Church of Christ

-Maria: Vi talar om i Sverige att vi känner oss offended/ förnedrade och upprörda över att man talar illa om oss som kristna??? Jaha?
MEN vad sker i ANDRA LÄNDER? Vet du det?? Om inte, så kan du som kristen se denna video, och du som icke kristen kan se på hur ens tro på Jesus kan göra en illa, slagen och dödad, allt för Jesus! HUR många svenska troende skulle orka gå igenom detta och behålla vettet?

I Sverige ska vi inte tala om att vara pressad och hotad, för då kan vi åka till de länder där kristendomen är förbjuden, sedan kan vi komma hem och berätta hur underbart det är att vara en troende på JESUS!! för då BEGRIPER vi vad vi HAR LOV att FÅ GÖRA! VITTNA och PRISA hans UNDERBARA NAMN, hans härlighet!! ÄNDÅ är man slö och nästan lite likgiltig o tar det med ro—— många vågar inte ens pipa till om att de är Jesus-troende. Det du!

Tänk om…..Tänk till… Var glad att få vara HANS BARN!!!

Andlig mognad. Hebr kap 6.

Herren-300x39

Brevet till Hebréerna  Kap 6. Vissa grundläggande fakta måste alla troende känna till, till exempel betydelsen av sådana begrepp som ånger, dop och tro. Den nyomvände måste lära sig av en mognare kristen för att kunna gå vidare i sitt troende liv på egen hand. Hebréerbrevet kap 6 är ett mycket bra exempel på att kunna ta emot lärdom om tro.

1

Låtom oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läran om Kristus och gå framåt mot det som hör till fullkomningen; låtom oss icke åter lägga grunden med bättring från döda gärningar och med tro på Gud,

2

med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom.

3

Ja, detta vilja vi göra, såframt Gud eljest tillstädjer det.

4

Ty dem till vilka ljuset en gång har kommit, och som hava smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande,

5

och som hava fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter,

6

men som ändå hava avfallit — dem är det omöjligt att återföra till ny bättring, eftersom de på nytt korsfästa Guds Son åt sig och utsätta honom för bespottelse.

7

Det är ju så, att den jord som indricker regnet, när det titt och ofta strömmar ned däröver, och som framalstrar växter, dem till gagn för vilkas räkning den brukas, den jorden får välsignelse från Gud.

8

Den åter som bär törne och tistel, den är ingenting värd och är förbannelsen nära, och slutet bliver att den avbrännes med eld.

9

Men i fråga om eder, I älskade, äro vi vissa om vad bättre är, och vad som länder till frälsning, om vi ock nu tala på detta sätt.

10

Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.

11

Men vår åstundan är att var och en av eder visar samma nit att intill änden bevara full visshet i sitt hopp,

12

så att I icke bliven tröga, utan bliven efterföljare åt dem som genom tro och tålamod få till arvedel vad utlovat är.

13

Ty när Gud gav löftet åt Abraham, svor han vid sig själv — eftersom han icke hade någon högre att svärja vid —

14

och sade: »Sannerligen, jag skall rikligen välsigna dig och storligen föröka dig.»

15

Och när denne tåligt förbidade, fick han så vad utlovat var.

16

Människor svärja ju vid den som är högre än de, och eden tjänar dem till bekräftelse och gör en ände på all tvist.

17

Därför, när Gud ville för dem som skulle få till arvedel vad löftet innebar ännu kraftigare bevisa oryggligheten av sitt rådslut, lade han därtill en ed.

18

Så skulle vi genom två oryggliga utsagor, i vilka Gud omöjligen kunde ljuga, undfå en kraftig uppmuntran, vi som hava sökt vår räddning i att hålla fast vid det hopp som ligger framför oss.

19

I det hoppet hava vi ett säkert och fast själens ankare, som når innanför förlåten,

20

dit Jesus, såsom vår förelöpare, har gått in för oss, i det han blev en överstepräst »efter Melkisedeks sätt, till evig tid».

Den som vänder Jesus ryggen kan INTE bli frälst. Han har dött en gång för alla  och kommer inte att korsfästas på nytt, nej, han skall däremot komma åter!

Det finns ingen annan väg till frälsning än genom korset!  Vill du gå korsets väg?

*

NamnlösMaria

Dopet/ Jesu dop. /Vuxendop

jesusanddove1.jpg

Dopet är mycket viktigt, och jag vill börja med att berätta vad som hände och varför, då Johannes Döparen döpte Jesus i Jordanfloden. Jag vill belysa och förklara varför man bör döpas, inte bara som barn (många tror att det räcker för hela livet) utan som vuxen, OM man vill följa Jesus.

Markus 1:9 säger så här:

“En dag kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordanfloden. När Johannes såg Jesus komma utropade han:

“Se, där kommer Guds lamm, som tar bort alla människors synd. Han är den som jag talade om när jag sade: “Snart kommer en man som fanns före mig. Han står långt över mig.” Jag visste inte vem han var, men min uppgift är att döpa i vatten och göra honom känd för Israles folk.

I det ögonblicket då Jesus steg upp från vattnet såg han himlen öppna sig, och den helige Ande sänkte sig ner som en duva över honom. Och en röst från himlen sa: “Du är min älskade Son. Du är min glädje.”

VAD Betyder Dopet då?

Den som tvättar sina händer ser omedelbart resultat. Ånger och omvändelse ger rening inombords som inte märks genast. Därför utnyttjade Johannes en symbolisk handling som alla kunde se – Dopet.

Dop användes av judarna för att inviga den som övergått till judendomen. Johannes åhörare kände alltså väl till proceduren. Hans dop var ett tecken på ånger och förlåtelse. Ånger, eller omvändelse, antyder en förändring i attityd och uppförande: att vända sig bort från synden och vända sig till Gud.

Johannes döpte som ett tecken på att man bett Gud om förlåtelse för synd och avsåg att leva som Gud ville. Dopet var ett yttre tecken. Det verkliga tecknet på ånger var att den omvändes livsföring ändrades till det bättre.

Varför skulle Jesus döpas? Det kunde ju inte vara fråga om ånger och synd eftersom Jesus aldrig hade syndat….

****Jesus döptes av flera orsaker:****

1. Han bekände personligen hela nationens synd, precis som Nehemja, Esra, Moses, och Daniel hade gjort.

2. Han ville öppet visa att han stödde Johannes.

3. Han invigdes för sin offentliga verksamhet.

4. Han ville visa att han identifierade sig med vanligt folk, med vanliga människors liv och synd, och inte med de kritiska fariseerna som bara tittade på.

5. Han ville symboliskt visa sitt uppdrag att dö och uppstå.

Gud visade att han accepterade Jesus som den perfekta människan, som inte behövde döpa sig på grund av synd utan gjorde det i lydnad för sin Far.

Därför skall vi döpas när vi fått en tro och vill följa Jesus, och bli hans lärjunge och gå ut med evangelium.

*** Att döpa sig betyder att vi vill visa vårt allvar i att vara en kristen och att vara en Jesu efterföljare.***

Ett barndop i kyrkan innebär inte alls samma sak, för ett litet barn får egentligen bara kyrkans välsignelse och skrivs in i församlingen. Ett litet barn har ingen frälsningsbakgrund eller i ett medvetet val har barnet inte valt att följa Jesus.

När man får en tro, då bör man döpas omgående. För att vända om till ett annat liv. Livet i Jesus, till Jesus.

När jag döptes år 2002 då var det en lyckodag, jag bara visste att detta var den dag då jag bestämde mig för att följa mitt hjärta, resten av livet: följa Jesus.

Att jag inte döptes tidigare var en självisk handling från min sida, och brist på undervisning.

Men sedan förstod jag att jag skall: Gå ut med evangelium och berätta för alla det jag vet:

Att Jesus är VÄGEN SANNINGEN och LIVET !
Lärjungarna fick veta följande av Jesus: “Av Gud har jag fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut i hela världen och kalla alla människor till att bli mina lärjungar, och döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att leva på det sätt jag sagt er, och kom ihåg att jag alltid är med er, ända till tidens slut.”

Min Gud, jag sjunker ner vid korsets fot och ber om denna djupa frälsning som du av nåd os ger. Min egenvilja krossa, all själviskhet fördriv. O Gud, mig helt förlossa, bli Livet i mitt liv! /Emil Gustafsson

jesus_shepherdwithstaff_bestwonderfulpic.jpg

Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Rom. 6:3-4