Tag Archive | DOP

Omvänd er! /Döpta i vatten till omvändelse

Matteus evangelium Kapitel 3

Johannes Döparen

1 Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och förkunnade i Judeens öken 2 och sade: “Omvänd er! Himmelriket är nära.” 3 Det var om honom det sades genom profeten Jesaja:En röst ropar i öknen:Bana väg för Herren,gör stigarna raka för honom!4 Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. 5 Folket i Jerusalem och hela Judeen och hela Jordanområdet kom ut till honom, 6 och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.7 Men när han såg att många fariseer och saddukeer kom till platsen där han döpte, sade han till dem: “Huggormsyngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. 9 Och tro inte att ni kan säga inom er: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar.10 Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden.11 Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige Ande och eld. 12 Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.”

Jesus blir döpt

13 Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. 14 Men Johannes försökte hindra honom och sade: “Jag behöver döpas av dig – och du kommer till mig!” 15 Jesus svarade honom: “Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet.” Då lät han det ske.16 När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. 17 Och en röst från himlen sade: “Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje.”

Tiden är lång sedan Jesus döptes i vatten. Tiden är kort innan Jesus kommer tillbaka och hämtar hem den troende. Låt er omvändas, låt er döpas, låt er lära känna Jesus Kristus, Vår HERRE.

Persecution of the Church of Christ

Persecution of the Church of Christ

-Maria: Vi talar om i Sverige att vi känner oss offended/ förnedrade och upprörda över att man talar illa om oss som kristna??? Jaha?
MEN vad sker i ANDRA LÄNDER? Vet du det?? Om inte, så kan du som kristen se denna video, och du som icke kristen kan se på hur ens tro på Jesus kan göra en illa, slagen och dödad, allt för Jesus! HUR många svenska troende skulle orka gå igenom detta och behålla vettet?

I Sverige ska vi inte tala om att vara pressad och hotad, för då kan vi åka till de länder där kristendomen är förbjuden, sedan kan vi komma hem och berätta hur underbart det är att vara en troende på JESUS!! för då BEGRIPER vi vad vi HAR LOV att FÅ GÖRA! VITTNA och PRISA hans UNDERBARA NAMN, hans härlighet!! ÄNDÅ är man slö och nästan lite likgiltig o tar det med ro—— många vågar inte ens pipa till om att de är Jesus-troende. Det du!

Tänk om…..Tänk till… Var glad att få vara HANS BARN!!!

Andlig mognad. Hebr kap 6.

Herren-300x39

Brevet till Hebréerna  Kap 6. Vissa grundläggande fakta måste alla troende känna till, till exempel betydelsen av sådana begrepp som ånger, dop och tro. Den nyomvände måste lära sig av en mognare kristen för att kunna gå vidare i sitt troende liv på egen hand. Hebréerbrevet kap 6 är ett mycket bra exempel på att kunna ta emot lärdom om tro.

1

Låtom oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läran om Kristus och gå framåt mot det som hör till fullkomningen; låtom oss icke åter lägga grunden med bättring från döda gärningar och med tro på Gud,

2

med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom.

3

Ja, detta vilja vi göra, såframt Gud eljest tillstädjer det.

4

Ty dem till vilka ljuset en gång har kommit, och som hava smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande,

5

och som hava fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter,

6

men som ändå hava avfallit — dem är det omöjligt att återföra till ny bättring, eftersom de på nytt korsfästa Guds Son åt sig och utsätta honom för bespottelse.

7

Det är ju så, att den jord som indricker regnet, när det titt och ofta strömmar ned däröver, och som framalstrar växter, dem till gagn för vilkas räkning den brukas, den jorden får välsignelse från Gud.

8

Den åter som bär törne och tistel, den är ingenting värd och är förbannelsen nära, och slutet bliver att den avbrännes med eld.

9

Men i fråga om eder, I älskade, äro vi vissa om vad bättre är, och vad som länder till frälsning, om vi ock nu tala på detta sätt.

10

Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.

11

Men vår åstundan är att var och en av eder visar samma nit att intill änden bevara full visshet i sitt hopp,

12

så att I icke bliven tröga, utan bliven efterföljare åt dem som genom tro och tålamod få till arvedel vad utlovat är.

13

Ty när Gud gav löftet åt Abraham, svor han vid sig själv — eftersom han icke hade någon högre att svärja vid —

14

och sade: »Sannerligen, jag skall rikligen välsigna dig och storligen föröka dig.»

15

Och när denne tåligt förbidade, fick han så vad utlovat var.

16

Människor svärja ju vid den som är högre än de, och eden tjänar dem till bekräftelse och gör en ände på all tvist.

17

Därför, när Gud ville för dem som skulle få till arvedel vad löftet innebar ännu kraftigare bevisa oryggligheten av sitt rådslut, lade han därtill en ed.

18

Så skulle vi genom två oryggliga utsagor, i vilka Gud omöjligen kunde ljuga, undfå en kraftig uppmuntran, vi som hava sökt vår räddning i att hålla fast vid det hopp som ligger framför oss.

19

I det hoppet hava vi ett säkert och fast själens ankare, som når innanför förlåten,

20

dit Jesus, såsom vår förelöpare, har gått in för oss, i det han blev en överstepräst »efter Melkisedeks sätt, till evig tid».

Den som vänder Jesus ryggen kan INTE bli frälst. Han har dött en gång för alla  och kommer inte att korsfästas på nytt, nej, han skall däremot komma åter!

Det finns ingen annan väg till frälsning än genom korset!  Vill du gå korsets väg?

*

NamnlösMaria

Dopet/ Jesu dop. /Vuxendop

jesusanddove1.jpg

Dopet är mycket viktigt, och jag vill börja med att berätta vad som hände och varför, då Johannes Döparen döpte Jesus i Jordanfloden. Jag vill belysa och förklara varför man bör döpas, inte bara som barn (många tror att det räcker för hela livet) utan som vuxen, OM man vill följa Jesus.

Markus 1:9 säger så här:

“En dag kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordanfloden. När Johannes såg Jesus komma utropade han:

“Se, där kommer Guds lamm, som tar bort alla människors synd. Han är den som jag talade om när jag sade: “Snart kommer en man som fanns före mig. Han står långt över mig.” Jag visste inte vem han var, men min uppgift är att döpa i vatten och göra honom känd för Israles folk.

I det ögonblicket då Jesus steg upp från vattnet såg han himlen öppna sig, och den helige Ande sänkte sig ner som en duva över honom. Och en röst från himlen sa: “Du är min älskade Son. Du är min glädje.”

VAD Betyder Dopet då?

Den som tvättar sina händer ser omedelbart resultat. Ånger och omvändelse ger rening inombords som inte märks genast. Därför utnyttjade Johannes en symbolisk handling som alla kunde se – Dopet.

Dop användes av judarna för att inviga den som övergått till judendomen. Johannes åhörare kände alltså väl till proceduren. Hans dop var ett tecken på ånger och förlåtelse. Ånger, eller omvändelse, antyder en förändring i attityd och uppförande: att vända sig bort från synden och vända sig till Gud.

Johannes döpte som ett tecken på att man bett Gud om förlåtelse för synd och avsåg att leva som Gud ville. Dopet var ett yttre tecken. Det verkliga tecknet på ånger var att den omvändes livsföring ändrades till det bättre.

Varför skulle Jesus döpas? Det kunde ju inte vara fråga om ånger och synd eftersom Jesus aldrig hade syndat….

****Jesus döptes av flera orsaker:****

1. Han bekände personligen hela nationens synd, precis som Nehemja, Esra, Moses, och Daniel hade gjort.

2. Han ville öppet visa att han stödde Johannes.

3. Han invigdes för sin offentliga verksamhet.

4. Han ville visa att han identifierade sig med vanligt folk, med vanliga människors liv och synd, och inte med de kritiska fariseerna som bara tittade på.

5. Han ville symboliskt visa sitt uppdrag att dö och uppstå.

Gud visade att han accepterade Jesus som den perfekta människan, som inte behövde döpa sig på grund av synd utan gjorde det i lydnad för sin Far.

Därför skall vi döpas när vi fått en tro och vill följa Jesus, och bli hans lärjunge och gå ut med evangelium.

*** Att döpa sig betyder att vi vill visa vårt allvar i att vara en kristen och att vara en Jesu efterföljare.***

Ett barndop i kyrkan innebär inte alls samma sak, för ett litet barn får egentligen bara kyrkans välsignelse och skrivs in i församlingen. Ett litet barn har ingen frälsningsbakgrund eller i ett medvetet val har barnet inte valt att följa Jesus.

När man får en tro, då bör man döpas omgående. För att vända om till ett annat liv. Livet i Jesus, till Jesus.

När jag döptes år 2002 då var det en lyckodag, jag bara visste att detta var den dag då jag bestämde mig för att följa mitt hjärta, resten av livet: följa Jesus.

Att jag inte döptes tidigare var en självisk handling från min sida, och brist på undervisning.

Men sedan förstod jag att jag skall: Gå ut med evangelium och berätta för alla det jag vet:

Att Jesus är VÄGEN SANNINGEN och LIVET !
Lärjungarna fick veta följande av Jesus: “Av Gud har jag fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut i hela världen och kalla alla människor till att bli mina lärjungar, och döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att leva på det sätt jag sagt er, och kom ihåg att jag alltid är med er, ända till tidens slut.”

Min Gud, jag sjunker ner vid korsets fot och ber om denna djupa frälsning som du av nåd os ger. Min egenvilja krossa, all själviskhet fördriv. O Gud, mig helt förlossa, bli Livet i mitt liv! /Emil Gustafsson

jesus_shepherdwithstaff_bestwonderfulpic.jpg

Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Rom. 6:3-4