Kom till mig/säger Jesus. Gud eller Mammon?

 

*

Gud eller Mammon?

 

från:  http://experimentlandet.blogg.se/category/religion.html

Vi lever i en värld där en ständig jakt på pengar pågår. Alla vill leva ett så bra liv som möjligt och för att kunna göra det behövs pengar som å andra sidan är roten till allt ont.

“Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande” (1 Tim. 6:10)

Vad som är ett bra liv kan givetvis diskuteras men innefattar nog för de flesta att:
1. Kunna äta bra (gott och näringsrikt).
2. Bo bra (tryggt och trivsamt).
3. Ha ett jobb/sysselsättning som är utvecklande och meningsfullt.
4. Leva ett tillfredställande socialt liv (intressen, familj, vänner och bekanta).
5. Kunna konsumera något mer än det nödvändigaste (prylar, nöjen, resor och annat).

Alla punkterna har på ett eller annat sätt med pengar att göra. För att punkt ett, två och fem ska kunna tillfredställas, behövs definitivt pengar (mer eller mindre) och när det gäller punkterna tre och fyra så har även de en tydlig koppling till pengar.

Utvecklande och meningsfulla arbeten går i regel till dem som har lyckats bra i penning och statusjakten tidigare eller till dem som har rätt kontakter (känner folk som har lyckats bra i penningjakten och fått en position i samhället). Det kan som exempel vara släktingar/bekanta inom frimureriet eller inom andra slutna demokrati föraktande och kriminella sällskap där nepotismen flödar.

Ett tillfredställande socialt liv kräver också pengar. Många intressen kostar pengar och någon gång vill de flesta bjuda vänner, släkt, familj på något annat än vatten och torra brödbitar när de kommer på besök. Kanske känns det bra att köpa något med sig om någon fyller år och man är ditbjuden. Ja, ni förstår säkert vad jag menar.

Det går inte att leva människovärdigt i denna världen utan pengar! Det vet de som kallas fattiga och de som kallas rika samt alla där emellan trots att det egentligen handlar om att vara nära eller långt bort från pengaflödet.

De som befinner sig nära kan som systemet ser ut, släcka sin törst (sina begär) och få sina behov tillfredställda när de vill men de som befinner sig långt ifrån flödet får finna sig i att deras behov, i många fall även de mest primära, åsidosätts eller förblir otillfredsställda.

Vem skulle komma på tanken att hindra en törstande människa från att nå en källa med vatten om den har ett behov av att dricka?

Antagligen inte många. Däremot är det helt i sin ordning att med olika metoder, och trots deklarationer om de mänskliga rättigheterna, medvetet hindra majoriteten av mänskligheten från att komma för nära den källa som allas våra liv är beroende av vare sig vi vill eller inte. Pengakällan! Den källa som garanterar ett drägligt liv för våra fysiska kroppar i vilka den helige ande kan bosätta sig.

Var och ens “världsliga” lycka alternativt olycka beror inte på hudfärg, religion, bakgrund eller något liknande, utan på det avstånd varje individ och dens familj har och tidigare har haft, till pengakällan.

De som äger bankerna har och har alltid haft kortast avstånd. De för, med hjälp av media, intet ont anande människor bakom ljuset genom att intala dem att de lånar ut pengar när det i själva verket är skulder de lånar ut. Deras kärlek till pengar har gått över styr och tydligare än så kan de inte avslöja att de tjänar mammon (helt och fullt) istället för Gud och Guds avbild människan (alla människor). Om detta hyckleri kan ni läsa mer om här http://www.parasitstopp.wordpress.com/

“Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vi den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt; 6:24)

Det är omöjligt att tjäna både Gud och mammon. Gud och de som Gud älskar och värnar om (människorna), är mammons och hans herres “Satans”, fiender. Satans frukter: Girighet, Frosseri, Skadeglädje, Krigsglädje, Fåfäng ärelystnad, Hat, Intolerans, Falskhet, Avund, Högmod, Småaktighet med mera står i motsats till Guds och den helige andes frukter som är: Kärlek, Äkta glädje, Frid, Tålamod, Sanning, Välvilja, Godhet, Självbehärskning, Saktmod, Trofasthet med mera.

Därför är det nödvändigt att välja och vi väljer vem av dessa två herrar (den ene är för oss och hela mänskligheten och den andre är emot oss och hela mänskligheten) som vi vill bli formade av och tjäna. Vi kan inte tjäna båda för ingen kan vara falsk samtidigt som den är sann, avundsjuk samtidigt som den är välvillig eller hatisk samtidigt som den är kärleksfull för att ta några exempel.

Ingen kan heller gå in genom den smala porten samtidigt som han går in genom den breda. Vi måste välja. Gud uppmanar oss att välja för att han älskar oss och bryr sig om oss. Inte för att göra livet besvärligt för oss utan för att vi ska få liv.

“Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den” Matt. 7:13-14)

Var vill vi människor helst befinna oss? Vuxna såsom barn, fattiga som rika, högutbildade som lågutbildade, tjocka som smala, svarthåriga som ljushåriga, långa som korta, unga som gamla, kassörskor på konsum som högt uppsatta politiker, ägare av trasiga skor som ägare av banker Är det i omgivningar där den helige andes frukter är synliga och verksamma eller i omgivningar där satans frukter visar sig?

“Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger” (Matt. 7:12)

Om vi utgår från att alla människor (med få undantag) oavsett vilka vi är, var vi bor, hur vi ser ut, vad vi arbetar med, vad vi har för ekonomi och status i samhället, önskar vara på platser där Gud och den helige andens frukter (se ovan) går att förnimma, kan vi inte välja mammon. Vi måste välja Gud!

“Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredställa era begär. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud“ (Jak. 4.1-4).

*

Så sant!  /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.