Katolicism/ Maria, inte alltid jungfru

 image3c.gif  Jesus är Vägen Sanningen och Livet. 

 

Katolska kyrkans falska Maria-teologi 

Katolska kyrkans falska Maria-teologi Maria var en syndare som du och jag, och behövde själv en Frälsare. Det säger hon själv i Lukas 1:46-47 “Då sade Maria: Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare.”

Maria blev inte upphöjd av Jesus som nutida falska Jesus-uppenbarelser vill ge sken av. På Jesu tid var det en kvinna som tänkte upphöja Jesus på det sätt som Katolska kyrkan idag gör. Men Jesus ställde inte upp på denna tanken. Luk 11:27-28 säger: Då Jesus sade detta, ropade en kvinna i folkskaran: “Saligt är det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat.” Han sade: “Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det.” Samma sak gällde alltså för Maria som för alla andra. Den som lyssnar till Guds ord och tar vara på det blir salig, den som följer falska Jesus-uppenbarelser går det sämre för.

Maria hade inte en särställning för att hon hade fött Jesus. När Jesu mor och Jesu bröder stod och väntade på honom, så sade han istället följande enligt Matteus 12:46-50: Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sade då till honom: “Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig.” Han svarade: “Vem är min mor och vilka är mina bröder?” Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: “Här är min mor och mina bröder. Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor.” För övrigt godkänner inte den katolska kyrkan att Jesus hade några bröder, trots dessa tydliga ord! Katolska kyrkan hävdar nämligen att Maria var “semper virgo” (“alltid jungfru” på latin).

Men Maria var alltså inte jungfru hela livet som Katolska kyrkan vill påstå. När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte (NT 81), förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus (Matt. 1:24-25). Det står att Josef “kände” inte Maria förrän hon hade fött en son, Jesus (1917 års översättning). I Gamla Testamentet så betydde “känna” i sådana här sammanhang att “ha sexuellt umgänge med” (1 Mos. 4:1). Ordet “förrän” talar om att det kom en tid senare när han “kände” henne.

I Lukas 2:7 står det att Maria “födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba”. När katolikerna försöker bortförklara detta så är det helt förgäves. Om Jesus hade varit den ende sonen så skulle det inte ha stått “sin förstfödde son”. Det uttrycket tyder på att fler söner följer.

I Jesu hemstad var det känt att Maria både hade fött söner och döttrar efter sitt första barn. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga, och de blev mycket förvånade och sade: “Varifrån har han fått denna vishet och dessa kraftgärningar? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta?” (Matt. 13:54-56, Mark. 6:3). Men Katolska kyrkan vill inte acceptera detta, därför att Traditionen har bestämt annorlunda!

I katolsk teologi hävdas två förklaringar (bortförklaringar) på detta problemet. Det ena är att Jesu bröder skulle ha varit Josefs barn i ett tidigare äktenskap, vilket hävdas i det apokryfiska Jakobs Protevangelium och att det aldrig blev något riktigt äktenskap mellan Maria och Josef. Men detta apokryfiska brev av legendkaraktär har aldrig riktigt slagit igenom i den katolska kyrkan. När Josef flydde med Maria och Jesus till Egypten (Matt. 2:14), så fanns hellre inga andra barn med från något tidigare äktenskap.Även när de återvände från Egypten så fanns inga fler barn än Jesus (Matt. 2:20-21). Fariséerna anklagar också Jesus för att vara född i äktenskapsbrott i Joh. 8:41, vilket talar för jungfrufödelsen och att Jesus var född innan äktenskapet med Josef, trots att han räknades som Josefs son (Luk. 4:22). Intressant är också att lägga märke till att Gud talade till Josef och inte till Maria, som katolicismen gjort till en himladrottning.

Den vanligaste förklaringen från katolska teologer är istället att Jesu bröder var hans kusiner efter köttet, vilket Hieronymus hävdade, och som godtogs vid synoden i Milano år 391 och som fastställdes till officiell kyrkolära år 553. Men detta stämmer dåligt med bibelns fakta eftersom det finns ett bra ord för “kusin” i NT (anepsios, som återfinns i Kol. 4:10). Och hade de varit andra släktingar så finns i NT ordet “synggenes”, som återfinns i Luk. 21:16 efter ordet för bröder. Dessutom uppträder Jesu bröder i NT tillsammans med Jesu moder Maria (Mark. 3:31, 3:32, Joh. 2:12). I Joh 7:1-10 står det dessutom uttryckligen enligt 1917 års översättning på tre ställen “hans bröder”. Till och med hans bröder, som stod honom nära, trodde inte på honom. Om det hade varit kusiner, så hade det inte varit uppseendeväckande om de inte trott på honom.

Sista gången som Josef omnämns är i Luk. 2:51 när Jesus var 12 år gammal och följde med till templet i Jerusalem. Det betyder att Josef måste ha dött någon gång mellan det att Jesus var 12 och 30 år, och att Maria då blev änka. När därför aposteln Johannes uppmanas att adoptera Maria (Johannes 19:26-27) så kan förklaringen till detta vara att Jesu bröder helt enkelt var för unga för att kunna ta hand om sin moder. Jesus skulle inte hellre enligt judisk sedvänja ha haft rättighet att göra en sådan här anmodan ifall han inte hade varit förstfödd. Maria omtalas sedan aldrig för att ha deltagit i det evangeliska arbetet. Eftersom Johannes sedan blev mycket gammal så bör Maria rimligtvis ha dött innan Johannes dog. Johannes omtalar dock icke någon “Marias himmelsfärd” som Katolska kyrkan 1950 hittade på. Det är ingen författare i Nya Testamentet som skriver något om Marias fortsatta liv. Och några katolska tillägg till Skriften behöver vi inte.

Maria var ingen medhjälpare i försoningsverket. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe (1 Tim. 2:5-6). Inget undantag alltså för Maria. Och Maria är ingen himladrottning som ber för oss. Paulus säger istället att Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss (Rom. 8:.34).

Den Maria-dyrkan som Katolska kyrkan står för är en falsk lära och en stor synd. Johannes Paulus II har anbefallt sitt pontifikat, sin kyrka och sina medlemmar till Maria. Och hans önskan är att hela världen skulle bli överlåtna till henne. Bilder, reliker, helgon och Maria-uppenbarelser är en del av den katolska traditionen. Katolska kyrkan tror att traditionen är likvärdig med Skriften, att himlens nycklar är deras, givna genom aposteln Petrus och giltiga genom en obruten succession av biskopliga och påvliga ledare. Detta är grov villfarelse.

Är det inte bättre att tro som det står i Nya Testamentet, än att följa vad människor och ockulta uppenbarelser senare har hittat på?   Denna artikel finner du också på sidan Tidens tecken.

Tillägg:

Så här talade och bad påven den 12 maj 1991 i Fatima, Portugal:

“Ännu en gång har jag kommit hit för att böja mina knän inför vår kära himmelska Moder i Fatima, för att tacka för hennes omsorg över människor och länder och för alla under och välsignelser som den Allsmäktige genom hennes böner har givit oss.

Hell dig, heliga Moder, du har fött konungen som regerar i evighet. Du skänkte oss den stora nåden att själv besöka oss i St Peterskyrkan den minnesvärda dagen 24 mars 1984, då vi genom en vigningsakt överlämnade hela mänskligheten och alla världens länder i ditt beskydd.

Idag har jag tillsammans med otaliga bröder och systrar åter kommit till Dig för att ropa till dig:

Var hälsad, heliga Moder. Var hälsad, du säkra hopp, som aldrig sviker! Jag tillhör dig helt, o Moder! Vi tackar Dig, himmelska Moder, för att du med moderlig ömhet har fört ditt folk ut i frihet. Vi hälsar Dig Maria, du som är helt beroende av Gud och av Din Son, vi hälsar Dig som den mest fullkomliga bild av frihet och befrielse för mänskligheten och Kosmos.”

Efter denna bön och knäfall av påven är det väl bevisat en gång för alla att katoliker tillber Maria. För romerska katoliker är Maria inte bara Jesu jordiska moder utan också enligt nutida påvar Universums drottning, Himmelens drottning och till och med den Helige Andes brud (enligt påven Pius XII den 13 maj 1946).

Bertil Lundberg

Och jag kanske måste tillägga att det tydligen finns de “katoliker” som älskar Jesus och är pånyttfödda, men vad säger påven om det? Han gillar det inte och tungomålstalandet kommer han att bannlysa, och varför kallar de sig forfarande katoliker då om de tror på Jesus, då borde de väl vända om…/Maria

nameabov4.gif 

4 thoughts on “Katolicism/ Maria, inte alltid jungfru

 1. Hej Alexandra Jesus är Gud, har alltid varit det och kommer alltid till att vara det. Jag vet en hel del eftersom jag varit troende i över 20 år. Människor skall man inte tilbe och inte avgudar, men Jesus är ingen vanlig människa. Han kom ner till jorden i mänsklig gestalt som Gud personifierad, detta vet alla troende. Jag kan plocka fram hur många förklaringar du vill, men orkar inte, det är bättre du läser vidare på min sida.
  JESUS VAR inte, HAN ÄR. Han är vägen sanningen och livet. Den enda genom vilken man kommer till Gud: Fader, Sonen, och den helige Ande.
  Lite invecklat kanske, men när man blir frälst så fattar man detta.
  Kristendom är ingen religion, det är en tro, och jag är inte religiös, utan troende på EN stor Gud.
  Jag har eller tittar inte på symboler, jag vänder blicken mot Jesus som är min Frälsare för tid och evighet.
  Det går inte att tillrättavisa mig eller ge mig förklaringar på utopi, jag vte vem Gud är.
  Hälsn f Maria

 2. Man ska heller inte tillbe Jesus eftersom han var människa. Man ska bara tillbe en gud och det är Gud. Jag tror att det är viktigt att inte hela tiden säga vad som är fel och vad som är rätt att tycka. Hade det bara funnits en tolkning och en väg, hade det bara funnits en religion i världen. Gud är för mig en kraft som kan inneha både kvinnliga och manliga uttrycksformer; i brist på bättre symbol för den kvinnliga används i kristendomen Maria. Igen, man får skilja på symboler för kraften och Kraften i sig…
  Fridens,
  /Alexandra

 3. Jesus Kristus blev till genom den helige Ande, och född av Maria, Jesu moder, men hon skall inte tillbes. Läs mer här senare på sidan under denna kategori. Gud är Jesu Far, det står i bibeln att Gud säger då Jesus döptes av Johannes: Du är min älskade Son, min utvalde. /Joh 3:22
  /Maria

 4. Den heliga Maria avlade ju Jesus, men Gud i himmelen är väl både mor och far til Jesus?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.