Hälsa /Välbesprutad potatis/Köp ekologiskt

Billig potatis är välbesprutad och miljöfarlig

17 juli 2012

När du står där i affären och tycker att priset på den ekologiskt odlade potatisen är väl högt. Betydligt högre än den konventionellt odlade som är oförskämt billig och ligger på samma låga nivå praktiskt taget oförändrad år efter år. Då ska du komma ihåg att du på köpet får giftrester från bekämpningsmedel mot bladmögel, insekter och ogräs.
Provtagning på vanlig potatis visar att det finns restgifter i var fjärde prov. Och det är inga ofarliga medel som används vare sig för människor, djur eller natur. De kan orsaka nedsatt immunitet, allergier, hudproblem och cancer.
För att möta konsumenterna krav på billiga livmedel har ett på sikt ohållbart gift-och kemijordbruk utvecklats som vi för miljön och vår egen hälsa måste komma ifrån.

Kemikaliseringen i industrijordbruket innebär en allt sterilare jord där den naturliga läkningen inte längre fungerar. Korta växtföljder med ofta återkommande potatisgröda på samma skiften bidrar till nya sjukdomar och obalans i jorden.

Potatis är vid sidan om jordgubbar en av de värst besprutade livsmedlen. I genomsnitt besprutas konventionellt odlad potatis i genomsnitt 7 gånger. Regnsomrar som i år överskjöljs potatis med intervaller på mellan 5-7 dagar.

Sammanlagt 1012 besprutningar. Detta på rekommendationer från Statens Jordbruksverk.
Enligt Kemikalieinspektionen finns 49 gödkända bekämpningsmedel för potatis. Endast två är för ekologisk odling. En vanlig beskrivning som lämnas av giftföretagen själva ser ofta ut så här:

”Kan ge allergi vid hudkontakt. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Mankozeb har vid långtidstest på råtta givit upphov till förhöjd frekvens sköldkörteltumörer. Mankozeb bedöms uppfylla Kemikalieinspektionens kriterier för att betraktas som cancerframkallande. ” slut citat Mankozeb är ett av de vanligaste bekämpningsmedel i potatis.
Den som arbetar i potatisodlingen utsätter sig förstås för de största riskerna. Här ett citat till från giftföretagens föreskrifter ( citat) ” Undvik kontakt med huden och ögonen.Undvik inandning av sprutdimma. Tvätta huden efter
arbetet. Iakttag alltid omsorgsfull hantering av kemikalier.
Lagring Förvaras torrt och frostfritt i original, tätslutande behållare otillgängligt för barn. Förvaras i låst utrymme. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Använd skyddshandskar (innerhandske av typ latexhandske och ytterhandske av nitrilgummi),skyddsglasögon och skyddskläder (overall). Byt handskar och arbetskläder ofta. Skölj handskar före de tas av. Använd andningsskydd vid risk för inandning. Använd ej smutsiga handskar inne
i förarhytten. Vid sprutning: Använd andningsskydd (helmask med partikelfilter P2). Efter sprutning: Behandlat fält får beträdas tidigast 3 dagar efter senaste behandling. Efter avslutat arbete duscha noga och rengör övrig skyddsutrustning med sodalösning eller tvål.”

Absurt med tanke på att det är vår dagliga mat som odlas.
Tänk på detta nästa gång när Coop , ICA, Willys, Lidl m fl har lockpris på 1.50 för den välbesprutade potatisen.
Rune Lanestrand

************

Fråga mig om jag köper ekologisk potatis och andra ekologiska produkter? JA om jag kan hitta sådana i affärerna, tyvärr kan man inte odla all sin mat, om man bor i staden. Man skall skämmas ordentligt när man inte förstår hur man ska bedriva jordbruk på rätt sätt.. Vet jag det då? Ja jag har en aning om det…./Maria

***********************************************

P.S   110 miljoner per år skall Zlatan I  få för att spela fotboll!  ?????

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.