Guds folk/Hosea.. Synd i landet

cb030210.jpg

Hosea bok i bibeln är mycket intressant. I den boken anklagar Herren Israel för synd. Mycket av det bibeln talar om kan vi jämföra med det som händer idag. Hosea var en profet som levde och verkade ca 715 f Kristus och händelserna han beskriver gäller omkring 735-715 f Kr.  Det moraliska förfallet var stort då, liksom nu, och Hoseas uppdrag var att beskriva Guds Kärlek till sina syndiga barn.I kapitel 4 säger Hosea följande:

*Hör Herrens ord, Israles folk! Herren har anklagelser att rikta mot er och säger: Det finns ingen sanning  och trohet, ingen barmhärtighet och ingen kunskap om Gud i ert land.

Ni svär och ljuger och stjäl och är otrogna i era äktenskap. Överallt möter man våld, och det ena mordet avlöser det andra. Detta är anledningen till att ert land inte kan ge någon avkastning.

Det råder ständig sorg, och allt levande blir sjukt och dör, både djur, fåglar och fiskarna i havet. Försök inte skylla ifrån er genom att anklaga andra! Det är er präster som jag anklagar. Till straff för era brott ska ni snava och falla både mitt på dagen och i nattens mörker, och på samma sätt ska det också gå med era så kallade profeter, för jag ska ödelägga ert land.

Mitt folk går under i brist på kunskap – de känner mig inte. Felet är ert, för ni vägrar själva att lära känna mig. Därför vägrar jag att erkänna er som mina präster, och därför att ni inte har brytt er om mina lagar, ska jag inte bry mig om era barn. Ju fler präster ni blir, desto mer syndar hela folket mot mig. Ni har bytt ut Guds härlighet mot avgudars förnedring.* /Hos 4:1-7

Kanske vi ska stoppa där… Ni ser i texten att Hosea säger Guds ord, och Gud är förtvivlad över människorna. De visar inte att de älskar sin Gud, OCH det visar inte folk så särskilt tydligt idag heller.

Vi ser vidare att det är fullt av synd i form av mord och stölder, så är det även idag i vårt land, i våra samhällen…eller hur?

Vi läser också att man svär och lever om och att otroheten i äktenskapen är stor. Är det rätt? Känns det igen? Allt levande blir sjukt… ja det är väldigt mycket som blir sjukt av ett sådant handlande i ett land. Det blir som en förgiftning, en långsam sådan!

Folk och fä dör..och man ser i hela världen olika typer av olika svåra sjukdomar som både folk och djur drabbas av. Vad kommer det ifrån? Vad säger Gud?

Hosea säger vidare att folk har bytt ut GUDS HÄRLIGHET mot avgudarna. Ja precis så är det ju idag med. Vi har många avgudar, vi har Mammon (pengar), vi har spel, vi har datorer (Och i datorns värld är det många som befinner sig i stället för i Guds härlighet), och vi har musik, och vi har välmående (mat, kläder,  m m)

Hur är det med prästerna då, eller med pastorerna, som skall upplysa om Jesu födelse, död och uppståndelse och det eviga livet som Jesus ger….och om syndens konsekvenser?Predikar de ett gott evangelium, ett evangelium som verkligen visar på Jesus, på hans offer till människorna?  Många av dem som ser sig kallade till det sviker sitt kall, sitt ämbete.   Det står också längre fram i texten i kapitel 4:  *De har övergett mig och vänt sig till andra gudar.* 

Ja i mångt och mycket är det sant. För detta landet Sverige kan inte få någon väckelse och människor kan inte få uppleva tryggheten och säkerheten i Gud och få veta hur kärleksfull han är, eftersom inte folk vänder om till sin Gud. De som vet vem han är borde ännu mer verkligen gå ut till folket och tala om vem Gud är. Men nu skall vi ju ha ekumeniken, som inte folk vet vad det är, folk är vilseförda, ja verkligen.

 Enande… Om vi läser om enhet, de troendes enhet, så ser vi att enhet är att vi ska ha SAMMA ANDE, SAMMA KROPP; SAMMA HOPP; SAMMA TRO; SAMMA DOP;  SAMMA HERRE;SAMMA GUD.  Men murar har rests och man kommer inte överens, och man kan inte komma överens då man inte kan erkänna Jesus som Herre. En del anser att det är MARIA, Jesu moder man skall hylla/tillbe. Det är klart att det bli oenighet i stället. Vi ska inte ha någon falsk kristendom.Om vi inte ser på Gud på rätt sätt dvs vi begränsar honom, då är vi fel ute.

Tiden är kort! Det är dags att vakna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.