De sista tiderna/Romarriket Uppstår.

  scp2ani2.gif

Romarriket uppstår. Det är rubriken på kvällens inlägg här.

*Profana medier har denna sommar basunerat ut budskapet om ett nytt romarrike. Bibelns profetior har sedan länge förutsagt att ett sådant ska uppstå i den yttersta tiden. Nu ser vi detta förverkligas inför våra ögon.

I den profetiska undervisning som förts fram genom tiderna beskrivs att där det gamla romarriket låg skall det i den yttersta tiden uppstå en ny stormakt. Eftersom man inte vetat vilket namn som denna stormakt skulle få har det beskrivits som ett nytt romarrike, eller ett återuppståndet romarrike.

Det gamla romarriket täckte stora delar av Europa, och omfattade även landområdet runt Medelhavet. Idag har vi ett nytt stormaktsvälde i Europa, nämligen EU. Nu vill EU utöka sitt inflytande till att också gälla länderna runt Medelhavet. I juli månad -08 hölls ett toppmöte i Paris. Förutom EU-länderna deltog 16 länders ledare från länderna kring Medelhavet.

Detta gör att bilden av det gamla romarriket blir än tydligare, det går knappast att blunda för likheten. De politiska skribenterna har heller inte missat detta, utan flera har givit uttryck för det.

Det nya Romarriket. Så löd en rubrik i Helsingborgs Dagblad den 7 juli-08. Denna artikel hänvisade till ett tal som den förre ledaren för junilistan, Nils Lundgren höll. I detta tala hade Lundgren beskrivit EU som “Det nya Romarriket.”

SARKOZY Och Romarriket: Detta var rubriken för Dagens Nyheters huvudledare den 13 juli-08. Den var skriven med anledning av toppmötet i Paris. I ledaren gör man följande reflektion:

“Vad finns det då för innehåll i unionsidén? De som har historiska vyer talar om att återupprätta romarriket. Rom styrde en gång hela Medelhavet och folket runt om, de handlade med varandra, levde till en del i samma rättsliga kultur.”

Detta är inte bara “historiska vyer” som DN uttrycker det, det är också den profetiska vy som Johannes fick skåda på ön Patmos för nära två tusen år sedan. Det han såg var en förlängning av den profetiska bild som profeten Daniel fått på 500-talet före Kristus. I en syn fick han se de kommande världsmakter som skulle uppstå. Han såg i synen bland annat ett vilddjur.

Detta var en bild på romarriket, som existerade från mitten av århundradet f Kr till år 476 e . Kr. Att vilddjuret i denna syn är en bild på romarriket den gängse uppfattningen och förståelsen av denna profetia.

I den syn som Johannes ser i slutet av det första århundradet e. Kr, som i huvudsak beskriver en profetisk bild av den yttersta tiden, ser han åter vilddjuret. (Se Upp. 13). Den logiska slutsatsen blir att det kommer att uppstå en ny stormakt på det gamla romarrikets territorium i den yttersta tiden. Detta synsätt har varit vedertaget långt innan vår tid.

Vi har här bara utrymme för ett enda exempel. I boken European history foretold, utgiven 1915 och skriven av Digby M. Berry, pastor i Johannesburg, kan vi läsa följande:           “Enligt undervisningen i det här kapitlet går det inte att undgå att inse att det Romerska imperiet i en eller annan form, kommer att vara en mycket framstående och viktig företeelse i de sista dagarna.”

Europaunionen är idag denna framstående och viktiga företeelse på den politiska kartan. Att likheten med det gamla romarriket är så påtaglig har inte undgått vissa politiska bedömare. Här följer ytterligare exempel på hur detta har kommit till uttryck:

EU OCH ROMARRIKET JÄMFÖRS MED VARANN:

Så löd rubriken i Dagnes Nyheter redan den 14 december 1997.  I artikeln påvisades likheter med det forna romarriket och dagens EU.

EUROPAlärare jämförde Romarriket med EU.  Detta var rubriken i en artikel i Smålands-Tidningen den 14 november 2003.

I en bilaga till Illustrerad Vetenskap, Romarrikets storhet och fall, visas på paralleller med det gamla Romarriket och vår tid. En rubrik:

EU är dagens romarrike.  Även Bra Böckers Världshistoria speglar i en av sina utgåvor likheterna med dagens EU och romarriket. Där kan man finna denna rubrik när det gäller utvecklingen i Europa:

ETT NYTT ROMERSKT rike?

Sist men inte minst anmärkningsvärt är att det profana EG-organet The European Community Magazine från 1975, nr 10, ger en antydan om att det som sker har en profetisk dimension:

“EG:s romfördrag understödjer tolkningen av Daniel och Uppenbarelseboken om att “ändetidens rike är ett nytt romerskt rike.”

Här ges alltså exempel på exempel hur profana media formligen ropar ut vad profetiorna förutsagt. I dag kan man säga att “stenarna” ropar ut budskapet, medan de flesta kristna förkunnare är tysta. Tystnaden omkring detta ämne är i Sverige mer regel än undantag. Men i många andra länder, även långt utanför Europas gränser, förkunnas detta budskap tydligt. Vi behöver i sanning ett uppvaknande och en upprättad profetisk undervisning i detta land.

Sverige har blivit något av ett u-land i jämförelse med många andra länder, när det gäller den profetiska undervisningen. Det som vi tagit upp i denna artikel är ju bara en detalj i det profetiska skeende som tecknas i Bibeln rörande den yttersta tiden.  LÄS MER HÄR:

http://www.flammor.com/

Utgivare av Flammor: Holger Nilsson . Tack Holger för att jag får ge vidare av dina artiklar här./Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.