Bibelord/ Matt kap 18. Jesu undervisning

 

 Läs gärna Matt Kap 18:

Lärjungarna diskuterar vem av dem som är störst, Jesus varnar för frestelse, Se inte ner på andra, Om att gå till rätta med varandra, Jesus undervisar om förlåtelse

Mat 18:2

Då kallade han fram ett barn och ställde det mitt ibland dem
Mat 18:3

och sade: ”Sannerligen säger jag eder: Om I icke omvänden eder och bliven såsom barn, skolen I icke komma in i himmelriket.
Mat 18:4

Den som nu så ödmjukar sig, att han bliver såsom detta barn, han är den störste i himmelriket.
Mat 18:5

Och den som tager emot ett sådant barn I mitt namn, han tager emot mig.
Mat 18:6

Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup.
Mat 18:7

Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!
Mat 18:8

Om nu din hand eller din fot är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet lytt eller halt, än att hava båda händerna eller båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden.
Mat 18:9

Och om ditt öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet enögd, än att hava båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna.
Mat 18:10

Sen till, att I icke förakten någon av dessa små; ty jag säger eder att deras änglar i himmelen alltid se min himmelske Faders ansikte.
Mat 18:11

Ty Människosonen har kommit för att frälsa det som var förlorat.
Mat 18:12

Vad synes eder? Om en man har hundra får, och ett av dem har kommit vilse, lämnar han icke då de nittionio på bergen och går åstad och söker efter det som har kommit vilse?
Mat 18:13

Och händer det då att han finner det – sannerligen säger jag eder: då gläder han sig mer över det fåret än över de nittionio som icke hade kommit vilse.
Mat 18:14

Så är det ej heller eder himmelske Faders vilja att någon av dessa små skall gå förlorad.
Mat 18:15

Men om din broder försyndar sig, så gå åstad och förehåll honom det enskilt. Om han då lyssnar till dig, så har du vunnit din broder.
Mat 18:16

Men om han icke lyssnar till dig, så tag med dig ännu en eller två, för att ’var sak må avgöras efter två eller tre vittnens utsago’.
Mat 18:17

Lyssnar han icke till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han ej heller till församlingen, så vare han för dig såsom en hedning och en publikan.
Mat 18:18

Sannerligen säger jag eder: Allt vad I binden på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad I lösen på jorden, det skall vara löst i himmelen.
Mat 18:19

Ytterligare säger jag eder, att om två av eder här på jorden komma överens att bedja om något, vad det vara må, så skall det beskäras dem av min Fader, som är i himmelen.
Mat 18:20

Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”
Mat 18:21

Då trädde Petrus fram och sade till honom: ”Herre, huru många gånger skall jag förlåta min broder, om han försyndar sig mot mig? Är sju gånger nog?”
Mat 18:22

Jesus svarade honom: ”Jag säger dig: Icke sju gånger, utan sjuttio gånger sju gånger.
Mat 18:23

Alltså är det med himmelriket, såsom när en konung ville hålla räkenskap med sina tjänare.
Mat 18:24

Och när han begynte hålla räkenskap, förde man fram till honom en som var skyldig honom tio tusen pund.
Mat 18:25

Men då denna icke kunde betala, bjöd hans herre att han skulle säljas, så ock hans hustru och barn och allt vad han ägde, för att skulden måtte bliva betald.
Mat 18:26

Då föll tjänaren ned för hans fötter och sade: ’Hav tålamod med mig, så skall jag betala dig alltsammans.’
Mat 18:27

Och tjänarens herre ömkade sig över honom och gav honom fri och efterskänkte honom hans skuld.
Mat 18:28

Men när samme tjänare kom ut, träffade han på en av sina medtjänare, som var skyldig honom hundra silverpenningar; och han tog fast denne och grep honom vid strupen och sade: ’Betala vad du är skyldig.’
Mat 18:29

Då föll hans medtjänare ned och bad honom och sade: ’Hav tålamod med mig, så skall jag betala dig.’
Mat 18:30

Men han ville icke, utan gick åstad och lät sätta honom i fängelse, till dess han hade betalt vad han var skyldig.
Mat 18:31

Då nu hans medtjänare sågo det som skedde, togo de mycket illa vid sig och gingo och berättade för sin herre allt som hade skett.
Mat 18:32

Då kallade hans herre honom till sig och sade till honom: ’Du onde tjänare, allt vad du var skyldig efterskänkte jag dig, eftersom du bad mig därom.
Mat 18:33

Borde då icke också du hava förbarmat dig över din medtjänare, såsom jag förbarmade mig över dig?’
Mat 18:34

Och i sin vrede överlämnade hans herre honom i fångknektarnas våld, intill dess han hade betalt allt vad han var skyldig.
Mat 18:35

Så skall ock min himmelske Fader göra med eder, om I icke av hjärtat förlåten var och en sin broder.”

/Maria

2 thoughts on “Bibelord/ Matt kap 18. Jesu undervisning

  1. Jag tänkte inte förr på att man bara kan hämta alla bibelverser på datorn, men det är bekvämt och brukar bli bra.
    Jesus säger så tydligt i sitt ord vilka vi är, vad vi ska göra, hur vi ska lyda…..jag återkommer till det! strax /Maria

  2. Fint att ställa upp Bibeln och Jesu ord rad för rad, så här!
    Man ser ju precis vad Gud tycker att vi ska tänka på!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.