Bibeln /Laggärningar och trosgärningar

    

Vad betyder laggärningar och vad betyder trosgärningar? Se Skriften:

Ty vad säger skriften? ”Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.” Den som håller sig till gärningar, honom blir lönen tillräknad inte på grund av nåd, utan på grund av förtjänst. Men den som inte håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Så prisar också David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet, utan gärningar:

 ”Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna, och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd.” Rom. 4:3-8.

  Men i Rom. 2:13-15 kan vi läsa:
”Ty inte lagens hörare är rättfärdiga inför Gud, men lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty då hedningarna, som inte har lag, av naturen gör vad lagen innehåller, så är dessa, utan att ha lag, sig själva en lag, då de ju sålunda visa att lagens verk är skrivna i deras hjärtan. Därom utgör också deras egna samveten ett vittnesbörd, så också, i den inbördes umgängelsen, deras tankar, när dessa anklagar eller försvarar dem.”

Här måste vi göra åtskillnad mellan läggärningar och trosgärningar. När vi tjäna Jesus i Andens nya väsende (Rom. 7:6), då bli vi lagens görare, fastän vi inte står under lagen, utan under nåden. Det vill säga, vi gör vad lagen innehåller. Men de gärningar vi då gör är ändå inte laggärningar, utan de är trosgärningar – sådana gärningar som man gör i tron på Jesus. Utan sådana gärningar är tron död. Jak. 2:14-26.

Ingen blir frälst av laggärningar, Gal. 2:16, och ingen blir frälst utan trosgärningar. Matt. 7:21-23.

Jesus sätter saker och ting på sin spets, dvs han talar klart och tydligt om vad som gäller. Vad Jesus säger har många missat eller lagt sina egna åsikter om hans ord. Det är fel. I Matt 7:21-23 står det:

*Inte alla som talar som gudfruktiga människor är gudfruktiga. De kanske kallar mig ”Herre”, men kommer i alla fall inte till himlen. Den avgörande frågan är om de lyder min Far i himlen.  Vid domen kommer många att  säga till mig: ”Herre, Herre, vi talade profetiskt och använde ditt namn för att driva ut onda andar och gjorde många stora under.” Men jag ska svara: ”Försvinn härifrån! Jag känner er inte och det ni har gjort, har ni gjort utan mig.”

Därför skall vi läsa bibeln som den är, ta till oss Jesu budskap och göra det som är rätt enligt Gud.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.