Bibeln / Det grekiska väldet

 namnlos-det-grekiska-valdet.jpg

 ¤ Många av de föreställningar som har format  den moderna världsbilden- styrelseskick, frihet, demokrati- kan spåras tilbaka till de stora grekiska filosoferna och tänkarna i antikens Grekland. Modern vetenskap, matematik, medicin och arkitektur kan skänka det gamla Grekland en tacksamhetens tanke. Runt hela Medelhavsområdet      kan man fortfarande se spåren av deras arbete: teatrar, stora tempel, idrottsanläggningar och gymnasier. Fortfarande finns de olympiska spelen och de verk som de grekiska dramförfattarna skapade.

Man kan ännu förundras inför Parthenon, en återglans av det gamla Athen. Eftersom allt detta fortfarnade finns kvar efter 2000 år, är det lätt att föreställa sig vilket otroligt inflytande grekerna hade över hela medelhavsområdet de sista århundradena före Kristus.

***   ***  ***

Guldåldern:

Homeros verk Illiaden och Odyssén, skrivna omkring 800 f Kr. ger en föreställning om det tidiga Greklands historia och samhällsskick. Men Greklands guldålder eller dess klassiska period var omkring 500-320 f Kr. Stadsstaten Athen var en extrem demokrati, där varje  invånare hade del i alla statens angelägenheter. Men omfattande inbördekrig försvagade och splittrade landet.

***  ***  ***

Alexander:

¤338 f. Kr. kontrollerade Filip II av Makedonien hela Grekland. Han efterträddes av sin son Alexander. 334 lade Alexander under sig Persien och besegrade därefter Syrien och Egypten och grundlade staden Alexandria. Han utsträckte sina erövringståg öster om Persien ända till Indien, innan han dog 324 f Kr. 32 år gammal.

Hans generaler delade stormakten mellan sig och fortsatte att sprida det grekiska språket och kulturen på samma sätt som Alexander. Ptolemaios besegrade Egypten. Seleukos I och hans släkt regerade i öst från Antochia till Syrien. Palestina drogs in i krigsvirvlarna mellan de båda stormakterna.

***  ***  ***

Den grekiska kulturens spridning:

*Även om den grekiska samhällsbildningen var starkast före Alexander, var det under den hellenistiska tiden (hellen betyder “grek”), efter hans död, som blev mest märkbart i de bibliska länderna.

Grekiskan var världsspråket som talades till vardags och inom affärsvärlden, som användes i undervisningen och i skrift. Grekisk byggnadskonst förändrade utseendet på många städer. Man byggde gymnasier och amfiteatrar.

I den egyptiska staden Alexandria  översattes Gamla testamentet till grekiska för att betjäna den stora judiska befolkningen i staden.

Nya testamentet skrevs på grekiska och inte på arameiska, fastän det talades i Palestina (även om utkasten till vissa delar av evangelierna förmodligen skrevs på arameiska eller hebreiska).

***    ***   ***

Greklands inflytande på Palestina:

*Grekiska seder och tänkesätt blev en viktig del av livsstilen och kulturen i Palestina i nytestamentlig tid. I sydöstra delen av Galiléen fanns en sammanslutning av fria städer. Dekapolis, efter grekiskt mönster. Jesus undervisade där. Arkeologer arbetar nu  i Sepforis, en viktig hellenistisk stad, som ligger endast några kilometer från Nasaret.

***    ***   ***

*Jag skall…samla dem som skingrats. Jag skall göra dem ärade och ryktbara överallt där de lidit smälek./Sefanja 3:19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.